نویسنده = غلامعلی چگنی‌زاده
امتناع جامعه‌شناختی تولید نظریه بومی روابط بین ‏الملل در ایران؛ مروری کمی بر یک مفهوم کیفی

دوره 10، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 5-42

غلامعلی چگنی ‏زاده؛ رحیم هاتفی عین‏ الدین


ظرفیت انگاره بین‌المللی در تولید قدرت نرم

دوره 4، شماره 3، مهر 1391

غلامعلی چگنی‌زاده؛ یوسف سیفی


تحرکات قومی کردها و امنیت ملی ترکیه

دوره 1، شماره 2، تیر 1388

غلامعلی چگنی‌زاده؛ محمد آثارتمر