نویسنده = سید امیر نیاکوئی
تعداد مقالات: 5
1. نظریه نقشه ادراکی و سیاست هسته ای دولت یازدهم

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 135-164

دانیال رضاپور؛ سید امیر نیاکوئی


2. رقابت قدرت‌های منطقه‌ای در عراق

دوره 7، شماره 1، بهار 1394

سجاد مرادی کلارده؛ سید امیر نیاکوئی


3. روابط ایران و هند: فرصت‌ها و محدودیت‌ها

دوره 6، شماره 1، بهار 1393

سجاد بهرامی مقدم؛ سید امیر نیاکوئی


4. بازیگران معارض در بحران سوریه: اهداف و رویکردها

دوره 4، شماره 4، زمستان 1392

حسین بهمنش؛ سید امیر نیاکوئی