نویسنده = ������������ ���������������� ��������
راهبرد امنیت منطقه‌ای ایران در بحران امنیتی خاورمیانه: ویژگی های و اهداف

دوره 9، شماره 3، آذر 1396، صفحه 163-192

سجاد مرادی کلارده؛ مهدی هدایتی شهیدانی