نویسنده = �������� ����������������������� ��������
شکاف‌های اجتماعی و امنیت ملی در اسرائیل

دوره 2، شماره 3، مهر 1389

جعفر رجبی قره‌قشلاقی؛ شجاع احمدوند