کلیدواژه‌ها = آمریکا
عناصر شناختی موثر بر خروج نظامی آمریکا از غرب آسیا: مطالعه موردی عراق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1402

10.22034/fr.2024.360377.1304

طه اکرمی


رژیم منع‌اشاعه و بازی سه‌سطحی برجام

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1403

10.22034/fr.2024.398197.1384

بیژن پیروز؛ مهدی آشنا


روندهای کلان جهانی؛ تحول و گسترش ژئواکونومیک دریای خزر

دوره 14، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 159-181

10.22034/fr.2022.153257

مهرداد حلالخور؛ آرش سعیدی راد


راهبرد رسانه ای آمریکا در مورد برنامه هسته ای ایران ( 2020-2017)

دوره 13، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 821-846

سهیر سعیدزاده؛ مهناز گودرزی؛ فائزه تقی پور


تقابل آمریکا و چین در ابتکار کمربند و راه و بررسی نقش ایران

دوره 13، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 209-231

ابوذر گوهری مقدم؛ رضا انصاری بارده


جایگاه اعراب سنی در استراتژی امنیتی آمریکا در عراق پسا صدام

دوره 13، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 147-174

حامد کاظمی؛ میثم غفاری نژاد


تحلیل مقایسه ای منابع قدرت نرم ایران و آمریکا در عراق پساصدام (2020-2003)

دوره 12، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 743-768

گلناز امجدی؛ علی باقری زاده؛ ابراهیم انوشه


رهبری سیاسی و بحران کرونا؛ مطالعۀ موردی آمریکا، هندوستان و آلمان

دوره 12، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 77-102

جواد اطاعت؛ اصغر منصوریان


تعاملات نظامی رژیم صهیونیستی با روسیه، هند و چین

دوره 7، شماره 2، تیر 1394

طاهره میرعمادی؛ محسن شریعتی‌نیا