کلیدواژه‌ها = اسرائیل
روابط روسیه و اسرائیل در پرتو نقش منطقه‌ای ایران

دوره 11، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 143-170

جواد شعرباف؛ هاجر جرست


روابط ایران و هند: فرصت‌ها و محدودیت‌ها

دوره 6، شماره 1، فروردین 1393

سجاد بهرامی مقدم؛ سید امیر نیاکوئی


استراتژی تهدید وجودی اسرائیل و امنیت ملی ایران

دوره 5، شماره 1، فروردین 1392

مهدی قاسمی؛ کیهان برزگر


سیاست جغرافیایی و توسعه‌طلبی: شهرک‌سازی در اراضی اشغالی

دوره 2، شماره 4، دی 1389

حسین آجورلو؛ سید روح‌الله حاج زرگرباشی؛ سیدکاظم سجادپور