کلیدواژه‌ها = همگرایی
ایران فرهنگی و همگرایی تمدنی در آسیای مرکزی و قفقاز

دوره 14، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 213-231

10.22034/fr.2022.153259

محمد غلامی؛ احمد رشیدی؛ رضا اختیاری امیری