کلیدواژه‌ها = ترکیه
راهبرد سیاست خارجی ترکیه در آمریکای لاتین؛ مطالعۀ موردی ونزوئلا

دوره 11، شماره 3، آذر 1398، صفحه 67-96

رحمت حاجی مینه؛ محمد استادولی


سیاست خارجی ترکیه در خاورمیانه: بنیان‌های محافظه‌کارانه، تجدیدنظرطلبانه و ایدئولوژیک

دوره 10، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 75-104

سیدجلال دهقانی فیروزآبادی؛ نجمیه پوراسمعیلی


ایران و مسیر گاز جنوبی به اروپا

دوره 8، شماره 4، دی 1395

ولی گل‌محمدی؛ یاسر نورعلی‌وند


تاثیر بحران سوریه بر روابط ایران و ترکیه

دوره 6، شماره 3، مهر 1393

حمید احمدی؛ فهیمه قربانی


بازیگران معارض در بحران سوریه: اهداف و رویکردها

دوره 4، شماره 4، دی 1392

حسین بهمنش؛ سید امیر نیاکوئی


تحرکات قومی کردها و امنیت ملی ترکیه

دوره 1، شماره 2، تیر 1388

غلامعلی چگنی‌زاده؛ محمد آثارتمر