کلیدواژه‌ها = عربستان سعودی
تحول الگوی روابط قطر و عربستان سعودی از شراکت تا رقابت راهبردی (2011-2021)

دوره 13، شماره 3، آذر 1400، صفحه 471-498

محمدباقر خدادادی؛ محمد ناصحی؛ سید مرتضی عریضی


تعاملات سعودی- چینی و پیامدهای آن برای امنیت ایران

دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 67-96

فریبرز ارغوانی پیرسلامی؛ فاطمه فروتن


رویکردهای رقابت جویانه عربستان سعودی در افغانستان

دوره 9، شماره 3، آذر 1396، صفحه 99-128

اصغر جعفری ولدانی؛ محمد تقی جهانبخش


دلایل و نشانگان رویکرد تهاجمی عربستان علیه جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 3، آذر 1396، صفحه 129-162

رحمان نجفی سیار؛ خلیل قلخانباز


ژئوپلیتیک منطقه و روابط ایران و عربستان

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395

سیدمحمدحسین حسینی؛ محمدرضا دهشیری