کلیدواژه‌ها = جمهوری اسلامی ایران
الگوی نوسازی تدافعی، رویکرد روابط خارجی و توسعه اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 14، شماره 3، آذر 1401، صفحه 106-132

10.22034/fr.2022.165682

حسین زرین فام؛ ایرج رنجبر؛ حسن گلپایگانی؛ ادریس بهشتی‌نیا


پسا کرونا، افول هژمونی آمریکا و ظهور جهان منطقه‌ای ایران

دوره 13، شماره 3، آذر 1400، صفحه 597-626

مصطفی بیات؛ کیانوش کیاکجوری؛ مرتضی بیات؛ یاسر برخورداری


سرمایه اجتماعی و تهدیدات نرم علیه جمهوری اسلامی ایران

دوره 13، شماره 3، آذر 1400، صفحه 659-692

حسین زرین فام؛ ایرج رنجبر؛ حسن گلپایگانی؛ ادریس بهشتی‌نیا


نسبت دیپلماسی رسانه‌ای و گفتمانی با منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در عراق جدید

دوره 11، شماره 3، آذر 1398، صفحه 196-226

رضا شکری رفسنجانی؛ ابراهیم انوشه؛ سید محمد حسینی


رویکرد انگلستان به برنامۀ هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران: مطالعۀ موردی برجام

دوره 11، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 5-36

ابوذر گوهری‌مقدم؛ پویا کلانتری


زمینه‌های تعامل، رقابت و تنش در روابط ژئوپلیتیکی ایران و آذربایجان و ارائۀ مدل پیشنهادی

دوره 11، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 69-102

سید مهدی موسوی شهیدی؛ سید عباس احمدی کروچ


خاستگاه سرمایه‏ دارانه فشارهای حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران

دوره 10، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 197-228

محمدباقر حشمت ‏زاده؛ وحید قربانی


رویکردهای رقابت جویانه عربستان سعودی در افغانستان

دوره 9، شماره 3، آذر 1396، صفحه 99-128

اصغر جعفری ولدانی؛ محمد تقی جهانبخش


دلایل و نشانگان رویکرد تهاجمی عربستان علیه جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 3، آذر 1396، صفحه 129-162

رحمان نجفی سیار؛ خلیل قلخانباز


ژئوپلیتیک منطقه و روابط ایران و عربستان

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395

سیدمحمدحسین حسینی؛ محمدرضا دهشیری


اتحادیه اروپا و حقوق بشر ایران و بحرین: تحلیل مقایسه‌ای

دوره 7، شماره 4، دی 1394

زهرا الوندی؛ محمودرضا گلشن‌پژوه


تاثیر جهانی‌شدن بر معمای امنیتی جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 1، فروردین 1394

سیدمحمدحسین حسینی؛ محمدرضا دهشیری


استراتژی تهدید وجودی اسرائیل و امنیت ملی ایران

دوره 5، شماره 1، فروردین 1392

مهدی قاسمی؛ کیهان برزگر