کلیدواژه‌ها = افغانستان
سازمان همکاری شانگهای و بحران طالبانیسم در افغانستان: چالش هایی در توسعه همکاری ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1402

10.22034/fr.2024.382903.1344

احسان کاظمی؛ حسین رفیع؛ علی ابراهیمی


چالش‌های پیش روی افغانستان تحت زعامت طالبان و سناریوهای آینده آن

دوره 15، شماره 3، آذر 1402، صفحه 156-181

10.22034/fr.2023.399106.1385

سید یحیی بطحایی؛ اسماعیل شفیعی سروستانی؛ بشیر اسماعیلی


تبیین راهبرد امنیتی جمهوری اسلامی ایران در قبال افغانستان

دوره 15، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 186-210

10.22034/fr.2023.389777.1361

افشین متقی؛ حسن یعقوب نیا؛ شیرخان انوری


مسئولیت حمایت و‌ استیلای طالبان بر افغانستان درپرتو دیالکتیک هنجارهای بشری

دوره 14، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 253-273

10.22034/fr.2023.311850.1138

سیده لطیفه حسینی؛ نرگس سادات حسینی؛ محمد مهدی حسینمردی؛ زینب عصمتی


حقابه هلمند و پیشینه آن

دوره 9، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 31-61

محسن خلیلی؛ صدیقه هاشمی


چارچوبی برای درک سیاست خارجی پاکستان

دوره 9، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 133-158

مهدی بزرگزاده؛ حجت الله نوری ساری