کلیدواژه‌ها = قدرت نرم
ایران فرهنگی و همگرایی تمدنی در آسیای مرکزی و قفقاز

دوره 14، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 213-231

10.22034/fr.2022.153259

محمد غلامی؛ احمد رشیدی؛ رضا اختیاری امیری


نسبت دیپلماسی رسانه‌ای و گفتمانی با منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در عراق جدید

دوره 11، شماره 3، آذر 1398، صفحه 196-226

رضا شکری رفسنجانی؛ ابراهیم انوشه؛ سید محمد حسینی


ظرفیت انگاره بین‌المللی در تولید قدرت نرم

دوره 4، شماره 3، مهر 1391

غلامعلی چگنی‌زاده؛ یوسف سیفی