کلیدواژه‌ها = اقتصاد سیاسی
تعداد مقالات: 5
3. اقتصاد سیاسی تروریسم: مورد داعش

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394

فاطمه محروق


4. تأثیر قیمت نفت بر سیاست اقتصادی امریکا در تحریم و محدودسازی راهبردی ایران

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392

ابراهیم متقی؛ امیر رمضانی؛ فاطمه نکولعل آزاد


5. نقش آمریکا در نوسانات قیمت نفت بعد از 2001

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389

حسین پوراحمدی؛ زینب صدوقی