کلیدواژه‌ها = مسئولیت حمایت
مسئولیت حمایت و‌ استیلای طالبان بر افغانستان درپرتو دیالکتیک هنجارهای بشری

دوره 14، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 253-273

10.22034/fr.2023.311850.1138

سیده لطیفه حسینی؛ نرگس سادات حسینی؛ محمد مهدی حسینمردی؛ زینب عصمتی


دکترین مسئولیت حمایت و تلاش برای مقابله با فجایع انسانی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1392

سید محمد مهدی قادری؛ ناصر قربان‌نیا


بحران غزه در ترازوی دکترین مسئولیت حمایت

دوره 4، شماره 3، مهر 1391

سید قاسم زمانی؛ وحید نوری