کلیدواژه‌ها = طالبان
سازمان همکاری شانگهای و بحران طالبانیسم در افغانستان: چالش هایی در توسعه همکاری ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1402

10.22034/fr.2024.382903.1344

احسان کاظمی؛ حسین رفیع؛ علی ابراهیمی


چالش‌های پیش روی افغانستان تحت زعامت طالبان و سناریوهای آینده آن

دوره 15، شماره 3، آذر 1402، صفحه 156-181

10.22034/fr.2023.399106.1385

سید یحیی بطحایی؛ اسماعیل شفیعی سروستانی؛ بشیر اسماعیلی


راهبرد چین جهت گسترش همکاری با طالبان پس از خروج آمریکا

دوره 14، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 64-93

10.22034/fr.2022.160974

سیدعلی منوری؛ محسن کشوریان آزاد؛ مبارکه صداقتی