کلیدواژه‌ها = ژئوپلیتیک
تبیین زمینه‌های روابط ژئوپلیتیکی در منطقه خلیج فارس

دوره 13، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 847-878

بهادر زارعی؛ سید مهدی موسوی شهیدی


تقابل آمریکا و چین در ابتکار کمربند و راه و بررسی نقش ایران

دوره 13، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 209-231

ابوذر گوهری مقدم؛ رضا انصاری بارده


منطقه گرایی و همکاری منطقه ای در آسیای مرکزی

دوره 13، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 43-76

قدرت الله بهبودی نژاد


زمینه‌های تعامل، رقابت و تنش در روابط ژئوپلیتیکی ایران و آذربایجان و ارائۀ مدل پیشنهادی

دوره 11، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 69-102

سید مهدی موسوی شهیدی؛ سید عباس احمدی کروچ


جاده ابریشم نوین به مثابه راهبرد سیاست خارجی چین: فرصت ها و تهدیدها برای ایران

دوره 9، شماره 3، آذر 1396، صفحه 7-42

فریبرز ارغوانی پیرسلامی؛ سحر پیرانخو


چالش‌های ژئوپلیتیک منطقه‌ای و دکترین ظهور مسالمت‌آمیز چین

دوره 4، شماره 2، تیر 1391

بهاره سازمند؛ فریبرز ارغوانی پیرسلامی