موضوعات = اقتصاد سیاسی بین‌الملل
الگوی نوسازی تدافعی، رویکرد روابط خارجی و توسعه اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 14، شماره 3، آذر 1401، صفحه 106-132

10.22034/fr.2022.165682

حسین زرین فام؛ ایرج رنجبر؛ حسن گلپایگانی؛ ادریس بهشتی‌نیا


روند پژوهی تداوم جنگ تجاری آمریکا علیه چین (2018-2022)

دوره 14، شماره 3، آذر 1401، صفحه 133-162

10.22034/fr.2022.165684

الهام زاهدی خطیر؛ مختار صالحی


راهبرد ترکیبی؛ دستور کار گازی اتحادیه اروپا در قبال روسیه

دوره 13، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 233-267

محمدرضا مجیدی؛ سید محمود حسینی