موضوعات = مطالعات منطقه‌ای
آسیب شناسی ظرفیت های دیپلماسی فرهنگی و رسانه ای در مناسبات اقتصادی و تجاری ایران با کشورهای همسایه

دوره 15، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 143-172

10.22034/fr.2023.397581.1383

سخاوت خیرخواه؛ سیدعلی طباطبایی‌پناه؛ علیرضا سلطانی؛ حمیدرضا شیرزاد


آسیایی شدن: خوانشی جدید از نگاه به شرق

دوره 14، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 37-68

10.22034/fr.2023.354088.1280

محمدحسن شیخ الاسلامی؛ سجاد عطازاده


مسئولیت حمایت و‌ استیلای طالبان بر افغانستان درپرتو دیالکتیک هنجارهای بشری

دوره 14، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 253-273

10.22034/fr.2023.311850.1138

سیده لطیفه حسینی؛ نرگس سادات حسینی؛ محمد مهدی حسینمردی؛ زینب عصمتی


تبیین رویکرد منازعه و همکاری در حوزه آبریز اروندرود

دوره 14، شماره 3، آذر 1401، صفحه 66-105

10.22034/fr.2022.160379

مریم طهماسبی؛ امیر محمد حاجی یوسفی؛ کیهان برزگر


منطقه گرایی و همکاری منطقه ای در آسیای مرکزی

دوره 13، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 43-76

قدرت الله بهبودی نژاد