موضوعات = مطالعات راهبردی
درک نیات راهبردی خصمانه ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران بر اساس مدل و محتوای اوژن سَنتوس

دوره 15، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 149-175

10.22034/fr.2023.351105.1314

رضا مقیسه؛ عبدالرحیم پدرام؛ علی اصغر فلاح شیخلری؛ محمد جمشیدی


تأثیر فرهنگ استراتژیک بر غیر‌تسلیحاتی‌ماندن برنامه هسته‌ای ایران

دوره 14، شماره 3، آذر 1401، صفحه 1-36

10.22034/fr.2022.165679

علی قنادی؛ سید امیر نیاکوئی؛ رضا سیمبر