موضوعات = سیاست خارجی ایران
نقش دیپلماسی در مقابله با تروریسم معاصر علیه جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1402

10.22034/fr.2024.417353.1444

نیما رضایی؛ رامین محمودی


تبیین رویکرد منازعه و همکاری در حوزه آبریز اروندرود

دوره 14، شماره 3، آذر 1401، صفحه 66-105

10.22034/fr.2022.160379

مریم طهماسبی؛ امیر محمد حاجی یوسفی؛ کیهان برزگر