موضوعات = توسعه
سازمان همکاری شانگهای و بحران طالبانیسم در افغانستان: چالش هایی در توسعه همکاری ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1402

10.22034/fr.2024.382903.1344

احسان کاظمی؛ حسین رفیع؛ علی ابراهیمی


الگوی نوسازی تدافعی، رویکرد روابط خارجی و توسعه اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 14، شماره 3، آذر 1401، صفحه 106-132

10.22034/fr.2022.165682

حسین زرین فام؛ ایرج رنجبر؛ حسن گلپایگانی؛ ادریس بهشتی‌نیا