موضوعات = مطالعات خاورمیانه
مسئولیت حمایت و‌ استیلای طالبان بر افغانستان درپرتو دیالکتیک هنجارهای بشری

دوره 14، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 253-273

10.22034/fr.2023.311850.1138

سیده لطیفه حسینی؛ نرگس سادات حسینی؛ محمد مهدی حسینمردی؛ زینب عصمتی


تبیین رویکرد منازعه و همکاری در حوزه آبریز اروندرود

دوره 14، شماره 3، آذر 1401، صفحه 66-105

10.22034/fr.2022.160379

مریم طهماسبی؛ امیر محمد حاجی یوسفی؛ کیهان برزگر


روند بازیگری و کنش عملیاتی حشدالشعبی در عراق (2021-2014)

دوره 13، شماره 3، آذر 1400، صفحه 571-595

سیدامیر نیاکوئی؛ سعید پیرمحمدی


جایگاه اعراب سنی در استراتژی امنیتی آمریکا در عراق پسا صدام

دوره 13، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 147-174

حامد کاظمی؛ میثم غفاری نژاد