موضوعات = مطالعات آسیای شرقی
آسیایی شدن: خوانشی جدید از نگاه به شرق

دوره 14، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 37-68

10.22034/fr.2023.354088.1280

محمدحسن شیخ الاسلامی؛ سجاد عطازاده


روند پژوهی تداوم جنگ تجاری آمریکا علیه چین (2018-2022)

دوره 14، شماره 3، آذر 1401، صفحه 133-162

10.22034/fr.2022.165684

الهام زاهدی خطیر؛ مختار صالحی


استراتژی امنیت انرژی معاصر چین در غرب آسیا

دوره 13، شماره 3، آذر 1400، صفحه 627-658

وحید قربانی