دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / اصلاح شده برای چاپ

ظهور رمزارزها و وابستگی متقابل تسلیحاتی شده در نظام بین الملل

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

10.22034/fr.2023.366651.1317

هادی غلام نیا؛ بیژن پیروز؛ محمدعلی شیرخانی


دولت تجاری ژاپن؛ بازبینی استراتژی دفاعی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

10.22034/fr.2023.393620.1373

سجاد بهرامی مقدم


توسعه دیپلماسی ورزشی در افق گام دوم انقلاب اسلامی ایران؛ تحقق چشم انداز 1420

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

10.22034/fr.2023.354826.1283

عظیم صلاحی کجور؛ مرتضی دوستی


جنگ اوکراین و الگوهای وابستگی متقابل در روابط چین با روسیه و آمریکا

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

10.22034/fr.2023.369285.1322

حسین نوروزی؛ سرور صوری


انسان‌شناسی مولانا و مدلولات آن برای ارتقای همبستگی بین‌المللی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

10.22034/fr.2023.386340.1353

مصطفی صبوری؛ یوسف مولایی


آسیب شناسی ظرفیت های دیپلماسی فرهنگی و رسانه ای در مناسبات اقتصادی و تجاری ایران با کشورهای همسایه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

10.22034/fr.2023.397581.1383

سخاوت خیرخواه؛ سیدعلی طباطبایی‌پناه


سیاست های راهبردی ترکیه در دریای مدیتراته بر اساس موازنه تهدید

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

10.22034/fr.2023.382541.1343

مصطفی ملکی؛ علیرضا حسینی یزدی


هژمونی منطقه‌ای چین در آسیای مرکزی و موازنه تهدید با روسیه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

10.22034/fr.2023.382591.1345

علی‌اکبر جعفری؛ مهرداد فلاح


ارائه الگوی دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نظریه داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

10.22034/fr.2023.387746.1357

محمد تابش؛ علی رشیدپور؛ سید رضا صالحی امیری؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی


نظم جهانی از منظر کیسینجر، مطالعه موردی بحران اوکراین

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

10.22034/fr.2023.392491.1368

وحید اخوت؛ غلامعلی چگنی‌زاده


بررسی تحول دکترین امنیتی آمریکا در غرب آسیا و الزامات راهبردی جمهوری اسلامی ایران ۲۰۰۹_۲۰۲۲ (مطالعه موردی افغانستان)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

10.22034/fr.2023.395921.1376

امین کیانی هفت لنگ؛ حامد محقق نیا؛ حسین کریمی فرد؛ فریدون اکبرزاده


تبیین راهبرد امنیتی جمهوری اسلامی ایران در قبال افغانستان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

10.22034/fr.2023.389777.1361

افشین متقی؛ حسن یعقوب نیا؛ شیرخان انوری


جایگاه منافع ملی و ایدئولوژیک در رویکرد سیاست‌خارجی نظام جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

10.22034/fr.2023.380372.1335

داوود طارمی؛ ارسلان قربانی شیخ نشین؛ سیدعلی منوری


نسبت‌سنجی مواضع گفتمانی رهبران ایران و چین درباره نظم بین‌المللی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

10.22034/fr.2023.393157.1370

هادی ترکی؛ شهروز شریعتی


چالش‌های پیش روی افغانستان تحت زعامت طالبان و سناریوهای آینده آن

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

10.22034/fr.2023.399106.1385

سید یحیی بطحایی؛ اسماعیل شفیعی سروستانی؛ بشیر اسماعیلی