تاثیر بحران سوریه بر روابط ایران و ترکیه

دوره 6، شماره 3، مهر 1393

حمید احمدی؛ فهیمه قربانی


تاثیر جهانی‌شدن بر معمای امنیتی جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 1، فروردین 1394

سیدمحمدحسین حسینی؛ محمدرضا دهشیری


تحلیل ماهیت همکاری در روابط جمهوری اسلامی ایران و چین

دوره 7، شماره 2، تیر 1394

سیدشمس‌الدین صادقی؛ کامران لطفی


ماهیت رقابت در منطقه ژئوپولیتیکی خزر

دوره 7، شماره 3، مهر 1394

زهرا احمدی‌پور؛ زهرا حسینی سادات محله


روابط امریکا و چین در خلیج فارس: همکاری یا تقابل

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395

اسفندیار خدایی؛ سید محمدعلی موسوی


ماهیت تحلیل در سیاست‌خارجی

دوره 8، شماره 2، تیر 1395

سید جواد طاهایی


ایران و مسیر گاز جنوبی به اروپا

دوره 8، شماره 4، دی 1395

ولی گل‌محمدی؛ یاسر نورعلی‌وند


دولت تجاری ژاپن؛ بازبینی راهبرد دفاعی

دوره 15، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 29-58

10.22034/fr.2023.393620.1373

سجاد بهرامی مقدم


تحول الگوی روابط قطر و عربستان سعودی از شراکت تا رقابت راهبردی (2011-2021)

دوره 13، شماره 3، آذر 1400، صفحه 471-498

محمدباقر خدادادی؛ محمد ناصحی؛ سید مرتضی عریضی


درک سیاست خارجی ایران

دوره 1، شماره 1، فروردین 1388

روح اله رمضانی


مبانی فرانظری نظریه اسلامی روابط بین‌الملل

دوره 2، شماره 2، تیر 1389

سید جلال دهقانی فیروزآبادی