سیاست تعامل سازنده و الزام توسعه روابط اقتصادی ایران و افریقا

دوره 3، شماره 2، تیر 1390

ابومحمد عسگرخانی؛ فریبرز ارغوانی پیرسلامی


اهداف و ابعاد دیپلماسی انرژی چین

دوره 3، شماره 4، دی 1390

گلتاب دارابی؛ مسعود موسوی شفایی


دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در دوران اصول‌گرایی

دوره 4، شماره 2، تیر 1391

سید جلال دهقانی فیروزآبادی؛ علیرضا فیروزی


چگونگی اثربخشی مقوله نقض حقوق ‌بشر در روابط اروپا و چین

دوره 5، شماره 2، تیر 1392

اصغر کیوان حسینی؛ محمدرضا چیت‌سازیان؛ محمدرضا شیخی مفرد


کردهای سوریه: الگوی سنجش وزن اقلیت

دوره 6، شماره 2، تیر 1393

آرمان سلیمی؛ قدیر نصری


پیامدهای امنیتی کشف گاز در مدیترانه شرقی

دوره 7، شماره 2، تیر 1394

قدرت رشیدی؛ نبی‌الله ابراهیمی


امریکا و ظهور جهانی چین

دوره 7، شماره 3، مهر 1394

احمد جانسیز؛ سجاد بهرامی مقدم


ژئوپولیتیک مرزهای دریایی در خلیج فارس

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395

اصغر جعفری ولدانی


تهدید غرب، برداشت روسیه و بحران اوکراین

دوره 8، شماره 2، تیر 1395

سیدجلال دهقانی فیروز آبادی؛ منوچهر مرادی


روابط عربستان سعودی و مصر

دوره 8، شماره 3، مهر 1395

علی اکبر اسدی


جایگاه منافع ملی و ایدئولوژیک در رویکرد سیاست‌خارجی نظام جمهوری اسلامی ایران

دوره 15، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 46-87

10.22034/fr.2023.380372.1335

داوود طارمی؛ ارسلان قربانی شیخ نشین؛ سید سعید میرترابی؛ سیدعلی منوری