روند بازیگری و کنش عملیاتی حشدالشعبی در عراق (2021-2014)

دوره 13، شماره 3، آذر 1400، صفحه 571-595

سیدامیر نیاکوئی؛ سعید پیرمحمدی


ظرفیت انگاره بین‌المللی در تولید قدرت نرم

دوره 4، شماره 3، مهر 1391

غلامعلی چگنی‌زاده؛ یوسف سیفی


استراتژی تهدید وجودی اسرائیل و امنیت ملی ایران

دوره 5، شماره 1، فروردین 1392

مهدی قاسمی؛ کیهان برزگر


تأثیر قیمت نفت بر سیاست اقتصادی امریکا در تحریم و محدودسازی راهبردی ایران

دوره 5، شماره 4، دی 1392

ابراهیم متقی؛ امیر رمضانی؛ فاطمه نکولعل آزاد