ظرفیت انگاره بین‌المللی در تولید قدرت نرم

دوره 4، شماره 3، مهر 1391

غلامعلی چگنی‌زاده؛ یوسف سیفی


استراتژی تهدید وجودی اسرائیل و امنیت ملی ایران

دوره 5، شماره 1، فروردین 1392

مهدی قاسمی؛ کیهان برزگر


تأثیر قیمت نفت بر سیاست اقتصادی امریکا در تحریم و محدودسازی راهبردی ایران

دوره 5، شماره 4، دی 1392

ابراهیم متقی؛ امیر رمضانی؛ فاطمه نکولعل آزاد


روابط ایران و هند: فرصت‌ها و محدودیت‌ها

دوره 6، شماره 1، فروردین 1393

سجاد بهرامی مقدم؛ سید امیر نیاکوئی


تأثیر توافق ژنو بر تحریم‌های ایران

دوره 6، شماره 2، تیر 1393

شانی هرمزی؛ هادی سمتی


رقابت قدرت‌های منطقه‌ای در عراق

دوره 7، شماره 1، فروردین 1394

سجاد مرادی کلارده؛ سید امیر نیاکوئی


جامعه‌شناسی سیاسی و فرقه گرایی در لبنان

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395

شکوه ملکی؛ مصطفی زهرانی


خاورمیانه پساداعش؛ کاهش یا استمرار خشونت‌های بنیادگرا

دوره 10، شماره 3، آذر 1397، صفحه 153-182

خلیل‌الله سردارنیا؛ رسول صفی‌زاده


پسا کرونا، افول هژمونی آمریکا و ظهور جهان منطقه‌ای ایران

دوره 13، شماره 3، آذر 1400، صفحه 597-626

مصطفی بیات؛ کیانوش کیاکجوری؛ مرتضی بیات؛ یاسر برخورداری


قلمرو مشارکت روسیه درطرح ابتکار کمربند و راه چین

دوره 12، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 707-741

مسعود رضائی؛ منا عبدی