ظهور رمزارزها و وابستگی متقابل تسلیحاتی شده در نظام بین الملل

دوره 15، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 1-28

10.22034/fr.2023.366651.1317

محمدعلی شیرخانی؛ بیژن پیروز؛ هادی غلام نیا


نظم جهانی از منظر کیسینجر، مطالعه موردی بحران اوکراین

دوره 15، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 1-24

10.22034/fr.2023.392491.1368

غلامعلی چگنی‌زاده؛ وحید اخوت


مقایسه تطبیقی قدرت هوشمند چین و ایالات‌متحده آمریکا در آفریقا

دوره 12، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 551-580

ارسلان قربانی شیخ نشین؛ شیرین حداد زند


سخن سردبیر

دوره 2، شماره 1، فروردین 1389

سید جلال دهقانی فیروزآبادی


جهانی‌شدن و چالش‌های دینی و ملی حاصل از آن

دوره 2، شماره 3، مهر 1389

صدیقه سلطانیان؛ یونس نوربخش


اکو و توسعه ایران

دوره 2، شماره 4، دی 1389

سهراب شهابی؛ محمدحسن شیخ الاسلامی


مدل‌سازی روند تصمیم‌گیری در سیاست خارجی ایالات متحده امریکا

دوره 3، شماره 2، تیر 1390

سید محمدعلی موسوی؛ الهام کدخدایی؛ فاطمه شفیعی سروستانی


افزایش احترام به حقوق‌بشر در پرتو مکانیسم «بررسی ادواری جهانی»

دوره 5، شماره 2، تیر 1392

حسین شریفی طرازکوهی؛ محسن امید زمانی