نمایه نویسندگان

آ

 • آتیه کار، غلامرضا الگوی ارزیابی عملکرد در توسعه سرمایه گذاری مشترک بین المللی جمهوری اسلامی ایران با راهبرد فاکتورهای بازارگرایی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 127-158]
 • آثارتمر، محمد تحرکات قومی کردها و امنیت ملی ترکیه [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • آجورلو، حسین سیاست جغرافیایی و توسعه‌طلبی: شهرک‌سازی در اراضی اشغالی [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • آدابی، محمدرضا جایگاه غرب آسیا در سیاست خارجی چین (2017-2008) [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 163-194]
 • آدمی، علی روندهای الگویی سیاست خارجی امارات‌ متحده عربی از 2017-1971 [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 143-167]
 • آدمی، علی جایگاه ایران در آینده ژئوپلیتیک انرژی عراق [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 755-784]
 • آذری نجف آبادی، محمد جمعیت جوان و خشونت‌های سیاسی در خاورمیانه: مورد پژوهی کشور مصر [دوره 7، شماره 2، 1394]
 • آرایش، حسن اعراب و انتخاب در شرایط موازنه تهدید؛ تهدید انگاری ایران و عادی‌سازی روابط با اسرائیل [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 1-36]
 • آز، رضا اپوزیسیون سکولار و بحران سوریه [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 193-221]
 • آقامحمدی، زهرا بحران سوریه براساس نظریه مکعب بحران [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 63-102]
 • آقایی، داوود واکاوی نقش اینترنت و رسانه‌های اجتماعی جدید در تحولات منطقه خاورمیانه و شمال افریقا (اطلاع‌رسانی، سازماندهی و گسترش سریع تحولات) [دوره 4، شماره 2، 1391]

ا

 • ابراهیم اسدی حقیقی، سید واکاوی نقش طبقه متوسط جدید در جنبش اجتماعی مصر [دوره 4، شماره 4، 1392]
 • ابراهیمی، حامد آثار و پیامدهای توافق‌نامه آتش‌بس بحران 2020 قره‌باغ بر امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 499-532]
 • ابراهیمی، شهروز بررسی واسازانة نقش ایدئولوژی در سیاست خارجی ایران و پیوند آن با واقع‌گرایی و آرمان‌گرایی [دوره 1، شماره 4، 1388]
 • ابراهیمی، شهروز معضل ناامنی و واگرایی در منطقه خلیج‌فارس: راه‌کارهای نظری [دوره 6، شماره 4، 1393]
 • ابراهیمی، نبی‌الله پیامدهای امنیتی کشف گاز در مدیترانه شرقی [دوره 7، شماره 2، 1394]
 • احدی، افسانه رسانه، سیاست خارجی و اجماع سازی در برنامه هسته ای ایران: مطالعه ای تطبیقی [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 33-67]
 • احمدبیگی، مهدی روابط فراآتلانتیکی در مذاکرات هسته ای ایران و ۱+۵ [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 103-134]
 • احمدوند، شجاع شکاف‌های اجتماعی و امنیت ملی در اسرائیل [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • احمدی، ابراهیم بحران کرونا و نقش یابی مرزها در عصر پساوستفالیایی دولت [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 34-63]
 • احمدی، حمید روابط مصر ـ اسرائیل؛ پیشینه، چالش‌ها و چشم‌انداز آینده [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • احمدی، حمید تاثیر بحران سوریه بر روابط ایران و ترکیه [دوره 6، شماره 3، 1393]
 • احمدی، حمید تحول در نظم منطقه ای خاورمیانه؛ از نظم هژمونیک تا ائتلاف سازی منطقه ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • احمدی، سید عباس سطوح همکاری، رقابت و منازعه در مناسبات ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی بین ایران و هند [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 37-66]
 • احمدیان، حسن سیاست خارجی مصر از مرسی تا سیسی: تغییر درون پارادایمی [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 67-95]
 • احمدیان، حسن صف‌بندی نیروهای اپوزیسیون در خاورمیانۀ عربی؛ اسلام‌گرا یا لیبرال‌ ـ ‌دموکرات؟ [دوره 1، شماره 4، 1388]
 • احمدیان، حسن عربستان سعودی؛ از هژمونی نفتی تا رهبری منطقه‌ای [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • احمدیان، حسن گذار مصر از رژیم اقتدارگرا؛ عوامل و زمینه‌ها [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • احمدیان، حسن تحول هویت‌بنیانِ در سیاست خارجی مصر [دوره 6، شماره 2، 1393]
 • احمدیان، حسن تحول در سیاست منطقه‌ای عربستان؛ آورده‌های ملک سلمان [دوره 8، شماره 4، 1395]
 • احمدیان، قدرت نظم سرمایه‌داری پست‌مدرن و ظهور موج پنجم تروریسم؛ تحلیل موردی داعش و بوکوحرام [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 163-186]
 • احمدی‌پور، زهرا ماهیت رقابت در منطقه ژئوپولیتیکی خزر [دوره 7، شماره 3، 1394]
 • احمدی کروچ، سید عباس زمینه‌های تعامل، رقابت و تنش در روابط ژئوپلیتیکی ایران و آذربایجان و ارائۀ مدل پیشنهادی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 69-102]
 • اختیاری امیری، رضا تبیین توسعه نامتقارن سیاسی- اقتصادی عربستان در سند چشم‌انداز 2030 (براساس نظریه دولت توسعه‌ای لفت ویک) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 229-258]
 • اختیاری امیری، رضا چالش های داخلی عربستان در پیشبرد سند چشم انداز 2030 در چارچوب نظریه دولت توسعه‌ای [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 113-146]
 • اختیاری امیری، رضا ایران فرهنگی و همگرایی تمدنی در آسیای مرکزی و قفقاز [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 213-231]
 • ارغوانی پیرسلامی، فریبرز تعاملات سعودی- چینی و پیامدهای آن برای امنیت ایران [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 67-96]
 • ارغوانی پیرسلامی، فریبرز سیاست تعامل سازنده و الزام توسعه روابط اقتصادی ایران و افریقا [دوره 3، شماره 2، 1390]
 • ارغوانی پیرسلامی، فریبرز چالش‌های ژئوپلیتیک منطقه‌ای و دکترین ظهور مسالمت‌آمیز چین [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • ارغوانی پیرسلامی، فریبرز چین و ایران؛ راهبردهای سیاست خارجی و چالش همکاری‌های فراگیر [دوره 7، شماره 3، 1394]
 • ارغوانی پیرسلامی، فریبرز جاده ابریشم نوین به مثابه راهبرد سیاست خارجی چین: فرصت ها و تهدیدها برای ایران [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 7-42]
 • ارغوانی پیرسلامی، فریبرز اعراب و انتخاب در شرایط موازنه تهدید؛ تهدید انگاری ایران و عادی‌سازی روابط با اسرائیل [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 1-36]
 • استادولی، محمد راهبرد سیاست خارجی ترکیه در آمریکای لاتین؛ مطالعۀ موردی ونزوئلا [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 67-96]
 • اسدی، علی‌اکبر ایران و امریکا در عراق: تنوع کنش‌ها [دوره 6، شماره 4، 1393]
 • اسدی، ناصر دیپلماسی اجبار: بررسی سیاست ایالات متحده امریکا در قبال عراق (2003-1990) [دوره 1، شماره 3، 1388]
 • اسفندیاری، مهدی نظم نوین جهانی و تحول در منطقه‌گرایی جدید [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 39-69]
 • اسلام جمال گلزاری، امید الگویابی بنیان‌های هیدروپلیتیک همگرایانه و واگرایانه بین ایران، افغانستان و ترکمنستان در حوضه‌های آبریز مرزهای شرقی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 94-135]
 • اسلامی، روح‌اله چهار موج جنبش های اسلامی: تحلیل پدیده خلا تکنیک [دوره 6، شماره 2، 1393]
 • اسلامی، سعید بنیان‌های محافظه‌کارانه در راهبرد سیاست خارجی دونالد ترامپ [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 37-67]
 • اسلامی، محسن ظهور و افول یک مدل؛ فهم سیاست خارجی ترکیه بعد از انقلاب‌های عربی [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 97-137]
 • اسلامی، محسن ابزار تحریم و سیاست خارجی امریکا در قبال ایران [دوره 8، شماره 4، 1395]
 • اسلامی، مسعود کانادا در کشاکش قبض و بسط سیاست خارجی [دوره 8، شماره 2، 1395]
 • اسلامی، مسعود مسائل سیاسی و حقوقی ایران و کانادا و راهکارهایی برای عبور از آن ها [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 43-70]
 • اسلامیان، مجتبی اقتصاد سیاسی در سیاست خارجی ج.ا.ایران؛ با تأکید بر سیاست خارجی دولت توسعه‌گرا [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 337-365]
 • اسلامی مجد، محمد زمینه ها و موانع هویت ‏بنیاد همکاری جمهوری اسلامی ایران با احزاب و جنبش‏ های اسلام ‏گرای سنی (مطالعه موردی اخوان‌المسلمین مصر و عدالت و توسعه ترکیه) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 163-196]
 • اسماعیلی، مصطفی پیامدهای امنیتی خروج آمریکا از افغانستان بر جمهوری اسلامی ایران: با تاکید بر گسترش تحرکات گروهک های تکفیری و تروریستی [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 107-139]
 • اسمعیلی اردکانی، علی تاثیر معرفت‌شناسی رهایی‌بخش مکتب فرانکفورت در نظریه روابط بین‌الملل [دوره 6، شماره 3، 1393]
 • اسمعیلی اردکانی، علی مسئله مهاجرت به اتحادیه اروپایی ۲۰۰۸-۲۰۱۶ [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 39-68]
 • اطاعت، جواد نظریه رئالیسم و ضرورت بازنگری در مفاهیم آن [دوره 3، شماره 2، 1390]
 • اطاعت، جواد رهبری سیاسی و بحران کرونا؛ مطالعۀ موردی آمریکا، هندوستان و آلمان [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 77-102]
 • اعظمی، هادی بنیادهای ژئوپلیتیکی رژیم حقوقی خزر و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران: تأثیرات و پیامدها [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 69-106]
 • افتخاری، اصغر درک روابط بین‌الملل؛ رویکردی قرآنی [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • افشاریان، رحیم لابی اعراب و گسترش ایران‌هراسی در سیاست خارجی امریکا [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 7-44]
 • افضلی، رسول بررسی و تبیین ژئوپلتیکی اسلام‌گرایی اعتدالی در سیاست خارجی ترکیه از سال 1995 تا 2011 میلادی، با رویکرد سازه‌انگاری [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • اکبر اسدی، علی نقد و بررسی کتاب [دوره 1، شماره 4، 1388]
 • اکبر اسدی، علی سیاست خارجی تهاجمی و سیاست داخلی عربستان [دوره 8، شماره 1، 1395]
 • اکبر اسدی، علی روابط عربستان سعودی و مصر [دوره 8، شماره 3، 1395]
 • اکبر بیدختی، علی تـأثیر بی‌ثباتی سیاسی خاورمیانه بر صنعت گردشگری ایران در دورۀ پس از 11 سپتامبر 2001 [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • اکبری، سمیرا سیاست انحصارطلبی انرژی روسیه و راهبرد ژئوانرژی اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 785-820]
 • اکرمی، طه تحول راهبرد پایگاهی آمریکا: مطالعه موردی منطقه غرب آسیا (2015-2021) [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 309-336]
 • اله رمضانی، روح درک سیاست خارجی ایران [دوره 1، شماره 1، 1388]
 • الوندی، زهرا اتحادیه اروپا و حقوق بشر ایران و بحرین: تحلیل مقایسه‌ای [دوره 7، شماره 4، 1394]
 • امجدی، گلناز تحلیل مقایسه ای منابع قدرت نرم ایران و آمریکا در عراق پساصدام (2020-2003) [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 743-768]
 • امرایی، منظر معضل ناامنی و واگرایی در منطقه خلیج‌فارس: راه‌کارهای نظری [دوره 6، شماره 4، 1393]
 • امید زمانی، محسن افزایش احترام به حقوق‌بشر در پرتو مکانیسم «بررسی ادواری جهانی» [دوره 5، شماره 2، 1392]
 • امیدی، علی عثمانی‌گرایی جدید در سیاست خارجی ترکیه: شاخص‌ها و پیامدهای آن در خاورمیانه [دوره 3، شماره 3، 1390]
 • امیدی، علی بحران سوریه براساس نظریه مکعب بحران [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 63-102]
 • امیر نیاکوئی، سید تحولات اخیر خاورمیانه و شمال آفریقا: ریشه‌ها و پیامدهای متفاوت [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • امیر نیاکوئی، سید بازیگران معارض در بحران سوریه: اهداف و رویکردها [دوره 4، شماره 4، 1392]
 • امیر نیاکوئی، سید روابط ایران و هند: فرصت‌ها و محدودیت‌ها [دوره 6، شماره 1، 1393]
 • امیر نیاکوئی، سید رقابت قدرت‌های منطقه‌ای در عراق [دوره 7، شماره 1، 1394]
 • امین‌زاده، الهام تحدید اعمال تحریم‌های اقتصادی در پرتو ضوابط حقوق‌بشر، قواعد رقابت و حقوق اجتماعی [دوره 5، شماره 3، 1392]
 • انصاری بارده، رضا تقابل آمریکا و چین در ابتکار کمربند و راه و بررسی نقش ایران [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 209-231]
 • انوشه، ابراهیم نسبت دیپلماسی رسانه‌ای و گفتمانی با منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در عراق جدید [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 196-226]
 • انوشه، ابراهیم تحلیل مقایسه ای منابع قدرت نرم ایران و آمریکا در عراق پساصدام (2020-2003) [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 743-768]
 • ایروانی، امیرسعید عملیات امریکا در عراق و تأثیر آن بر ایران [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • ایزدی، پیروز نقد و بررسی کتاب [دوره 1، شماره 4، 1388]
 • ایزدی، پیروز جهادیون افراطی و امنیت اروپا [دوره 6، شماره 4، 1393]
 • ایزدی، پیروز سیاست خارجی فرانسه در قبال خاورمیانه و شمال افریقا [دوره 8، شماره 4، 1395]
 • ایزدی، جهانبخش دیپلماسی انرژی و لزوم استفاده از آن برای تأمین منافع ملی ایران در جهان [دوره 1، شماره 4، 1388]
 • ایزدی، فؤاد شبکه بررسی مسائل ایران در امریکا و سیاست‌های ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • ایمانی، همت تحولات روابط ترکیه و اسرائیل در دهه اخیر و پیامدهای آن برای ایران [دوره 3، شماره 2، 1390]
 • ایمانی، همت رویکرد اقتصادی در سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه: مورد ایران [دوره 7، شماره 2، 1394]

ب

 • باقری، علیرضا نخبگان سیاسی و صورتبندی گفتمانی اعتدال در سیاست‌خارجی جمهوری اسلامی ایران (1400-1392) [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 903-934]
 • باقری زاده، علی تحلیل مقایسه ای منابع قدرت نرم ایران و آمریکا در عراق پساصدام (2020-2003) [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 743-768]
 • بخشی، احمد ایران و آفریقای جنوبی: سیر تحول روابط دوجانبه و ظرفیت سنجی آینده [دوره 6، شماره 2، 1393]
 • بخشی، رامین روندهای الگویی سیاست خارجی امارات‌ متحده عربی از 2017-1971 [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 143-167]
 • بدیعی ازنداهی، مرجان الگویابی بنیان‌های هیدروپلیتیک همگرایانه و واگرایانه بین ایران، افغانستان و ترکمنستان در حوضه‌های آبریز مرزهای شرقی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 94-135]
 • براتعلی‌پور، مهدی بررسی تاثیر بحران مهاجرت بر قدرت‌گیری احزاب راست رادیکال در اروپای غربی 2008-2017 (مطالعه موردی: حزب جبهه ملی فرانسه) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 135-162]
 • براتی، سحر تحول در سیاست خارجی و نقش جهانی آمریکا از منطق بین‌الملل‌گرایی لیبرال به نئومرکانتیلیسم [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 169-194]
 • برخورداری، یاسر پسا کرونا، افول هژمونی آمریکا و ظهور جهان منطقه‌ای ایران [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 597-626]
 • برزگر، کیهان سیاست خارجی ایران از منظر رئالیسم تهاجمی و تدافعی [دوره 1، شماره 1، 1388]
 • برزگر، کیهان استراتژی تهدید وجودی اسرائیل و امنیت ملی ایران [دوره 5، شماره 1، 1392]
 • برزگر، کیهان تبیین رویکرد منازعه و همکاری در حوزه آبریز اروندرود [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 66-105]
 • برزگرزاده زرندی، معین سطوح همکاری، رقابت و منازعه در مناسبات ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی بین ایران و هند [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 37-66]
 • بزرگزاده، مهدی چارچوبی برای درک سیاست خارجی پاکستان [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 133-158]
 • بزرگمهری، مجید تحلیل راهبرد چین و روسیه در بحران یمن؛ همسویی با عربستان سعودی یا ایران [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 131-159]
 • بنی اشراف، سید امیرحسین نظم سرمایه‌داری پست‌مدرن و ظهور موج پنجم تروریسم؛ تحلیل موردی داعش و بوکوحرام [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 163-186]
 • بهبودی نژاد، قدرت الله منطقه گرایی و همکاری منطقه ای در آسیای مرکزی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 43-76]
 • بهرامی، سیامک جامعه‌شناسی جریان‌های اسلامی: دیالکتیک عقل و خشونت [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • بهرامی‌پور، فرشته تاثیر سیاست انرژی امریکا بر نقش و جایگاه اوپک در بازار جهانی انرژی [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 43-74]
 • بهرامی مقدم، سجاد نخبگان و ائتلاف سیاسی مسلط و ظهور دولت توسعه‌گرای سنگاپور: نتایج و دستاوردها [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 161-190]
 • بهرامی مقدم، سجاد پاسخ امریکا به قدرت‌یابی دریایی چین در دریای شرقی و دریای جنوبی [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 131-161]
 • بهرامی مقدم، سجاد روابط ایران و هند: فرصت‌ها و محدودیت‌ها [دوره 6، شماره 1، 1393]
 • بهرامی مقدم، سجاد امریکا و ظهور جهانی چین [دوره 7، شماره 3، 1394]
 • بهروز، سمیرا بررسی تاثیر بحران مهاجرت بر قدرت‌گیری احزاب راست رادیکال در اروپای غربی 2008-2017 (مطالعه موردی: حزب جبهه ملی فرانسه) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 135-162]
 • بهستانی، مجید هویت و غیریت در زمان شکل گیری کشور ایران از منظر شاهنامه: دیدگاه انسان‌باورانه ایرانی در سیاست خارجی [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • بهستانی، مجید رابطه نگرش دینی و سیاست خارجی ادراکی: تحلیل رمزگان عملیاتی بازرگان و احمدی‌نژاد [دوره 5، شماره 3، 1392]
 • بهشتی‌نیا، ادریس سرمایه اجتماعی و تهدیدات نرم علیه جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 659-692]
 • بهشتی‌نیا، ادریس الگوی نوسازی تدافعی، رویکرد روابط خارجی و توسعه اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 106-132]
 • بهمنش، حسین بازیگران معارض در بحران سوریه: اهداف و رویکردها [دوره 4، شماره 4، 1392]
 • بوداغی، رحیم تحلیل مقایسه ای سیاست خارجی آمریکا و روسیه در قبال اقلیم کردستان عراق و تاثیر آن بر ایران [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 879-901]
 • بیات، جلیل تاثیر حقوق بشر بر روابط تجاری ایران و اتحادیه اروپا [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 79-105]
 • بیات، جلیل امکان کاربرد الگوی تنش‌زدایی امریکا- چین در روابط ایران و امریکا [دوره 8، شماره 2، 1395]
 • بیات، مرتضی پسا کرونا، افول هژمونی آمریکا و ظهور جهان منطقه‌ای ایران [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 597-626]
 • بیات، مصطفی پسا کرونا، افول هژمونی آمریکا و ظهور جهان منطقه‌ای ایران [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 597-626]
 • بیدالله خانی، آرش تجزیه و تحلیل نقش کنش گری انطباق پذیر لیبرال - غربی در سیاست خارجی دانمارک در دوران جدید (2000 تا 2020) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 461-489]
 • بیداله خانی، آرش روابط مصر ـ اسرائیل؛ پیشینه، چالش‌ها و چشم‌انداز آینده [دوره 4، شماره 2، 1391]

پ

 • پادروند، مهدی نارکو تروریسم و تهدیدهای پیش‏روی راهبرد سیاست خارجی چین در آسیای میانه [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 161-190]
 • پادروند، مهدی سیاست انحصارطلبی انرژی روسیه و راهبرد ژئوانرژی اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 785-820]
 • پاکدامن، رضا جایگاه شرکای ایران در دیپلماسی تجاری [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • پاکدل مجد، مصطفی تحول جایگاه راهبرد موازنه سازی در سیاست خارجی چین؛ جستاری در سه بازه زمانی ساختار خراج گذاری (1800-1300)، جنگ سرد (1991-1947) و پساجنگ سرد (2021-1991) [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 5-41]
 • پایاب، بهروز وضعیت جریانات اسلام‌گرا در الجزایر و چشم‌انداز آینده [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • پوراحمدی، حسین تأثیر اهداف راهبردی امریکا در خاورمیانه بر منافع جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • پوراحمدی، حسین همگرایی و واگرایی در روابط اتحادیه اروپا ـ امریکا: موضوعات و زمینه‌ها [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • پوراحمدی، حسین نقش آمریکا در نوسانات قیمت نفت بعد از 2001 [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • پوراحمدی، حسین امکان سنجی و تأثیر تشکیل سازمان کشورهای صادرکننده گاز(اوجک) بر همگرایی و ارتقای امنیت، قدرت و سایر منافع کشورهای صادرکننده گاز [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • پوراحمدی، حسین چالش‌های گروه 20 در گذار از بحران اقتصاد جهانی 2011-2008 [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • پوراسمعیلی، نجمیه سیاست خارجی ترکیه در خاورمیانه: بنیان‌های محافظه‌کارانه، تجدیدنظرطلبانه و ایدئولوژیک [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 75-104]
 • پیرانخو، سحر جاده ابریشم نوین به مثابه راهبرد سیاست خارجی چین: فرصت ها و تهدیدها برای ایران [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 7-42]
 • پیرمحمدی، سعید تغییر رهبری و تحول در راهبرد منطقه ‏ای امارات متحده عربی (2014-2020) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 81-111]
 • پیرمحمدی، سعید روند بازیگری و کنش عملیاتی حشدالشعبی در عراق (2021-2014) [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 571-595]
 • پیری، حیدر منافع ملی حیاتی دولت‌ها در پرتو معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات [دوره 4، شماره 3، 1391]

ت

 • ترابی فرد، میلاد خنثی‌سازی تحریم و جانمایی جدید اقتصاد ایران در عرصه بین‌الملل به‌مثابه نقشه راه جدید دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 140-175]
 • ترکی، هادی چالش نظم نئولیبرال و رویکرد اجماع پکن با تمرکز بر قدرت اقتصادی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 133-160]
 • تقی پور، فائزه راهبرد رسانه ای آمریکا در مورد برنامه هسته ای ایران ( 2020-2017) [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 821-846]
 • توحیدی، زهرا رقابت چابهار و گوادر: از تصور تا واقعیت [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 97-124]
 • توحیدی، زهرا ایران و قدرت ساختاری غرب [دوره 5، شماره 3، 1392]
 • توسلی نائینی، منوچهر سازوکارهای مقابله با قانون محدودیت مصونیت دولت خارجی امریکا [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 109-139]
 • تیشه یار، ماندانا بررسی نظری رهیافت امنیت انرژی هند در آسیای مرکزی [دوره 3، شماره 2، 1390]

ج

چ

ح

 • حاتمی، محمدرضا تحولات و ساختار منطقه خاورمیانه [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • حاجی مینه، رحمت راهبرد سیاست خارجی ترکیه در آمریکای لاتین؛ مطالعۀ موردی ونزوئلا [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 67-96]
 • حاجی مینه، رحمت بررسی مقایسه‌ای رویکرد ایران و ترکیه در قبال بهار عربی؛ بررسی موردی تونس، مصر و لیبی [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • حاجی مینه، رحمت سیاست خارجی ترکیه در قبال جمهوری اسلامی ایران(2014-1979)؛ با تاکید بر مفاهیم دوگانه امنیت [دوره 6، شماره 3، 1393]
 • حاجی ناصری، سعید واکاوی نقش طبقه متوسط جدید در جنبش اجتماعی مصر [دوره 4، شماره 4، 1392]
 • حاجی یوسفی، امیر محمد تبیین رویکرد منازعه و همکاری در حوزه آبریز اروندرود [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 66-105]
 • حاجی یوسفی، امیرمحمد اقتصاد سیاسی سیاست خارجی هند در عصر جهانی شدن اقتصاد [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 105-133]
 • حاجی یوسفی، امیرمحمد فرهنگ راهبردی و سیاست خارجی خاورمیانه ای روسیه [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 165-192]
 • حافظ نیا، محمدرضا بحران کرونا و نقش یابی مرزها در عصر پساوستفالیایی دولت [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 34-63]
 • حافظیان، محمدحسین صف‌بندی نیروهای اپوزیسیون در خاورمیانۀ عربی؛ اسلام‌گرا یا لیبرال‌ ـ ‌دموکرات؟ [دوره 1، شماره 4، 1388]
 • حبیبی، رحمان اقتصاد سیاسی در سیاست خارجی ج.ا.ایران؛ با تأکید بر سیاست خارجی دولت توسعه‌گرا [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 337-365]
 • حداد زند، شیرین مقایسه تطبیقی قدرت هوشمند چین و ایالات‌متحده آمریکا در آفریقا [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 551-580]
 • حسن‌زاده، فرامرز بررسی تطبیقی اجماع پکن و اجماع واشینگتن [دوره 8، شماره 4، 1395]
 • حسنوند، مظفر نظم نوین جهانی و تحول در منطقه‌گرایی جدید [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 39-69]
 • حسین جمشیدی، محمد امکان کاربرد الگوی تنش‌زدایی امریکا- چین در روابط ایران و امریکا [دوره 8، شماره 2، 1395]
 • حسین حافظیان، محمد نقد و بررسی کتاب [دوره 1، شماره 4، 1388]
 • حسین سیف‌زاده، سید همگرایی منطقه‌ای در سیاست خارجی ایران؛ با نگاهی به آسیای جنوب غربی [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • حسینمردی، محمد مهدی مسئولیت حمایت و‌ استیلای طالبان بر افغانستان درپرتو دیالکتیک هنجارهای بشری [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 253-273]
 • حسینی، حسن هویت و امنیت اسلام و مسلمانان در آمریکا [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • حسینی، سید محمد نسبت دیپلماسی رسانه‌ای و گفتمانی با منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در عراق جدید [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 196-226]
 • حسینی، سید محمدحسین تبیین ژئواستراتژی بازیگران مداخله ‏گر و پیرامونی حوزۀ خزر و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 113-141]
 • حسینی، سیدمحمدحسین تاثیر جهانی‌شدن بر معمای امنیتی جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 1، 1394]
 • حسینی، سیدمحمدحسین ژئوپلیتیک منطقه و روابط ایران و عربستان [دوره 8، شماره 1، 1395]
 • حسینی، سیدمحمدحسین بنیادهای ژئوپلیتیکی رژیم حقوقی خزر و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران: تأثیرات و پیامدها [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 69-106]
 • حسینی، سید محمود راهبرد ترکیبی؛ دستور کار گازی اتحادیه اروپا در قبال روسیه [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 233-267]
 • حسینی، سیده لطیفه مسئولیت حمایت و‌ استیلای طالبان بر افغانستان درپرتو دیالکتیک هنجارهای بشری [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 253-273]
 • حسینی، نرگس سادات مسئولیت حمایت و‌ استیلای طالبان بر افغانستان درپرتو دیالکتیک هنجارهای بشری [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 253-273]
 • حسینی پور، سید مصطفی اقتصاد رانتیر و نظام تحریم های هوشمند: مطالعه موردی ج.ا. ایران. [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 217-244]
 • حسینی سادات محله، زهرا ماهیت رقابت در منطقه ژئوپولیتیکی خزر [دوره 7، شماره 3، 1394]
 • حشمت ‏زاده، محمدباقر خاستگاه سرمایه‏ دارانه فشارهای حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 197-228]
 • حشمت زاده، محمدباقر مدل‏ های سنجش قدرت ملی؛ ارزیابی خطر جنگ قدرت‏ های بزرگ در نقاط بحرانی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 5-44]
 • حق‌شناس، محمدرضا چشم‌انداز موازنه قدرت در روابط هند ـ پاکستان در پرتو تحولات اخیر [دوره 6، شماره 1، 1393]
 • حلالخور، مهرداد روندهای کلان جهانی؛ تحول و گسترش ژئواکونومیک دریای خزر [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 159-181]
 • حمیدی، سمیه الگوی کارآمد‌سازی سیستمی؛ گذار از محیط تقابلی به سیاست خارجی فرکتال تعامل‌محورانه منطقه‌ای (نمونه مطالعاتی: جمهوری اسلامی ایران) [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 395-433]
 • حیدری، محدثه دورنمای جایگاه اتحادیه اروپا در اقتصاد سیاسی جهانی در ۲۰۵۰ [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 89-126]
 • حیدری، محمد ذهنیت و توسعه؛ تغییر پارادایم ذهنی و خیز اقتصادی چین [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 45-75]
 • حیدری فر، محمد رئوف ساختار چند قطبی و معادلات جدید منطقه غرب آسیا در سلسله مراتب روابط ژئوپلیتیکی قرن بیست و یکم (درس هایی از خاورمیانه) [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 675-706]

خ

 • خانی جوی آباد، محمود اقتصاد سیاسی سیاست خارجی هند در عصر جهانی شدن اقتصاد [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 105-133]
 • خانیها، نسرین جهانی شدن، اقتصاد پسافوردیسم و تنگه‌های بین‌المللی [دوره 1، شماره 1، 1388]
 • خجسته‌نیا، حسین ایران ـ افغانستان، ارتباط ریلی، درآمدی بر سازوکار حمل‌ونقل چندوجهی برای همکاری منطقه‌ای [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • خدادادی، محمدباقر تحول الگوی روابط قطر و عربستان سعودی از شراکت تا رقابت راهبردی (2011-2021) [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 471-498]
 • خدایی، اسفندیار روابط امریکا و چین در خلیج فارس: همکاری یا تقابل [دوره 8، شماره 1، 1395]
 • خسروی، مصطفی مناسبات جمهوری اسلامی ایران و امارات: همکاری اقتصادی و واگرایی سیاسی (2020-1990) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 37-65]
 • خلیلی، محسن بایستگی‌‌های ژئواکونومیک توسعه منطقه جنوب شرق ایران [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • خلیلی، محسن حقابه هلمند و پیشینه آن [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 31-61]
 • خوش‏گفتار، حسن توسعۀ صنایع موشکی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‏های دفاعی _ امنیتی شورای همکاری خلیج‌فارس [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 97-131]

د

 • داداندیش، پروین جایگاه دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • دارابی، علی رسانه، سیاست خارجی و اجماع سازی در برنامه هسته ای ایران: مطالعه ای تطبیقی [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 33-67]
 • دارابی، گلتاب اهداف و ابعاد دیپلماسی انرژی چین [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • داوری مقدم، سعیده برآمدن داعش در خاورمیانه:تحلیل جامعه شناختانه [دوره 7، شماره 1، 1394]
 • درجانی، حسین رهیافت کاربردگرایی در مطالعات ایرانی روابط بین‌الملل [دوره 3، شماره 3، 1390]
 • درجانی، حسین نوجهانی‌شدن مجادله‌ای تئوریک؛ از انسان‌محوری به جهان‌محوری [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • درستکار، زهرا راهبرد قدرت هوشمند چین در آفریقا [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 165-193]
 • درویشی سه‌تلانی، فرهاد تحلیل مقایسه‌ای مبانی واقع‌گرایانه در راهبرد کلان سیاست خارجی دولت آمریکا (2000-2020) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 161-195]
 • دهرویه، عباس تبیین توسعه نامتقارن سیاسی- اقتصادی عربستان در سند چشم‌انداز 2030 (براساس نظریه دولت توسعه‌ای لفت ویک) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 229-258]
 • دهرویه، عباس چالش های داخلی عربستان در پیشبرد سند چشم انداز 2030 در چارچوب نظریه دولت توسعه‌ای [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 113-146]
 • دهشیار، حسین نقش و عملکرد قدرت‌های بزرگ در تأسیس، تثبیت و گسترش جهانی حقوق بین‌الملل [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 5-33]
 • دهشیار، حسین ملاحظات پاکستان در فرآیند مبارزه علیه تروریسم (2001-2008) [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • دهشیار، حسین سیاست‌های سه‌گانه یکپارچگی و بحران افغانستان [دوره 3، شماره 3، 1390]
 • دهشیار، حسین پارادوکس امریکا در افغانستان: هویت چندگانه و حاکمیت تقسیم‌پذیر [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • دهشیار، حسین عربستان: کنشگر منطقه‌ای در بستر روابط ویژه [دوره 5، شماره 3، 1392]
 • دهشیار، حسین سیاست خارجی روسیه در قبال اوکراین: گریزناپذیری بحران [دوره 6، شماره 1، 1393]
 • دهشیری، محمدرضا راهبرد آمریکا در منطقه ایندوپاسیفیک و تأثیر آن بر روابط هند و چین [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 203-229]
 • دهشیری، محمدرضا تاثیر جهانی‌شدن بر معمای امنیتی جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 1، 1394]
 • دهشیری، محمدرضا ژئوپلیتیک منطقه و روابط ایران و عربستان [دوره 8، شماره 1، 1395]
 • دهشیری، محمدرضا جایگاه قدرت نرم در سیاست خارجی هند: مطالعه موردی دوره نخست وزیری نارندرا مودی [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 581-612]
 • دهقان، نجمه مقایسه تحلیلی رویکرد باراک اوباما و دونالد ترامپ نسبت به رژیم‌های بین‌المللی محیط زیستی با تأکید بر سنت‌های سیاست خارجی آمریکا [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 371-394]
 • دهقانی فیروز آبادی، سیدجلال تهدید غرب، برداشت روسیه و بحران اوکراین [دوره 8، شماره 2، 1395]
 • دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال سیاست خارجی ترکیه در خاورمیانه: بنیان‌های محافظه‌کارانه، تجدیدنظرطلبانه و ایدئولوژیک [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 75-104]
 • دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال ذهنیت و توسعه؛ تغییر پارادایم ذهنی و خیز اقتصادی چین [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 45-75]
 • دوست حسینی، مهدیه فراتحلیل رویکرد آسیب شناسانه در پژوهش های سیاست خارجی ج.ا. ایران [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 176-217]

ذ

 • ذکی، یاشار الگویابی بنیان‌های هیدروپلیتیک همگرایانه و واگرایانه بین ایران، افغانستان و ترکمنستان در حوضه‌های آبریز مرزهای شرقی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 94-135]
 • ذوالفقاری، عباس فرهنگ راهبردی و سیاست خارجی خاورمیانه ای روسیه [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 165-192]
 • ذوالفقاری، وحید روندپژوهی الگوی رفتاری فرانسه در شورای امنیت سازمان ملل متحد (2019- 1945) [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 71-100]
 • ذوالفقاری، وحید امنیت، توسعه و انتخاب استراتژیک: تلاش چین برای دستیابی به جایگاه قدرت بزرگ [دوره 7، شماره 2، 1394]
 • ذوالفقاری، وحید معمای هسته‌ای ایران و سنجش منطق سیاسی بازیگران [دوره 8، شماره 2، 1395]
 • ذوالفقاری، وحید رفتارشناسی رأی‌دهی چین در شورای امنیت سازمان ملل: مورد ایران و افریقا [دوره 8، شماره 4، 1395]
 • ذوالفقاری، وحید واکاوی نظری رفتار نظامیان در سیاست خارجی معاصر [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 175-207]

ر

 • راد گودرزی، معصومه همکاری‌های چین و روسیه؛ تحلیلی از منظر تئوری انتقال قدرت [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 269-308]
 • رجبی، محمد روابط رژیم صهیونیستی با اقلیم کردستان عراق و تأثیر آن بر امنیتِ ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 769-803]
 • رجبی قره‌قشلاقی، جعفر شکاف‌های اجتماعی و امنیت ملی در اسرائیل [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • رحمانی، منصور تحلیل شیوه‌ها و فنون سخنرانی اوباما در مبارزات انتخاباتی امریکا [دوره 5، شماره 3، 1392]
 • رحمتی، رضا آسیب‌شناسی دموکراسی در عصر جهانی‌شدن [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • رحیمی، احمد پروژه ایران هراسی و منافع مالی مجتمع های نظامی - صنعتی غرب در منطقه‌‌ خلیج‌ فارس [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 45-78]
 • رحیمی، احمد مجتمع‌های نظامی-صنعتی و امنیت ملی امریکا در دوره پسا یازدهم سپتامبر [دوره 7، شماره 4، 1394]
 • رحیمی، سیده ندا راهبرد بهینه جمهوری اسلامی ایران در مدیریت مناسبات تجاری با چین در بستر تحلیلی نظریه بازی‌ها [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 218-252]
 • رزم‌آهنگ، مهدی راهبردهای آمریکا در راستای هوشمندسازی تحریم‌ها علیه ایران و ارائه راهکارهای مقابله؛ با تأکید بر روابط مالی و بانکی بین‌المللی [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 5-37]
 • رزم آهنگ، مهدی خنثی‌سازی تحریم و جانمایی جدید اقتصاد ایران در عرصه بین‌الملل به‌مثابه نقشه راه جدید دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 140-175]
 • رستمی، فرزاد تاثیر سیاست انرژی امریکا بر نقش و جایگاه اوپک در بازار جهانی انرژی [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 43-74]
 • رستمی، فرزاد راهبرد امنیتی امریکا و گرایش ایران به شانگهای [دوره 8، شماره 3، 1395]
 • رستمی، مجتبی مضامین و چالش ‏های نقش راهبردی دیپلماسی اقتصادی در توسعۀ تجارت خارجی ایران [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 63-79]
 • رستمی، محمدرضا نگرش و رفتار چین در قبال نظم موجود جهانی و جایگاه این نظم در قدرت‌یابی پکن [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • رستمی، محمدرضا پوتین، اوراسیاگرایی و دشواری‌های احیای موقعیت قدرت روسیه [دوره 8، شماره 3، 1395]
 • رسولی، رویا رویکرد اقتصادی در سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه: مورد ایران [دوره 7، شماره 2، 1394]
 • رسولی ثانی‌آبادی، الهام رویکردهای چهارگانه تجزیه و تحلیل سیاست خارجی: مورد دولت یازدهم [دوره 7، شماره 1، 1394]
 • رسولی ثانی آبادی، الهام تحول در سیاست خارجی و نقش جهانی آمریکا از منطق بین‌الملل‌گرایی لیبرال به نئومرکانتیلیسم [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 169-194]
 • رسولی ثانی آبادی، الهام مقایسه تحلیلی رویکرد باراک اوباما و دونالد ترامپ نسبت به رژیم‌های بین‌المللی محیط زیستی با تأکید بر سنت‌های سیاست خارجی آمریکا [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 371-394]
 • رشیدی، احمد ایران فرهنگی و همگرایی تمدنی در آسیای مرکزی و قفقاز [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 213-231]
 • رشیدی، قدرت پیامدهای امنیتی کشف گاز در مدیترانه شرقی [دوره 7، شماره 2، 1394]
 • رضائی، مسعود نظریه رئالیسم و ضرورت بازنگری در مفاهیم آن [دوره 3، شماره 2، 1390]
 • رضائی، مسعود قلمرو مشارکت روسیه درطرح ابتکار کمربند و راه چین [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 707-741]
 • رضاپور، دانیال قدرت ژئوپلیتیکی و روابط ژئوانرژی روسیه با اتحادیه اروپا در اوراسیای بزرگ [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 35-61]
 • رضاپور، دانیال نظریه نقشه ادراکی و سیاست هسته ای دولت یازدهم [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 135-164]
 • رضایی، نیما ظرفیت‌سنجی شکل‌گیری رژیم امنیتی مبتنی بر «چانه‌زنی نهادی» در مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 337-370]
 • رضایی، نیما موازنه سازی چارچوبی تحلیلی برای تبیین رفتار سیاست خارجی اسرائیل در برابر جمهوری اسلامی ایران در بازه زمانی 2012 تا 2022 [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 227-261]
 • رضوی، حسین ابتکار کمربند-راه و آثار راهبردی آن بر مناسبات هند و چین (2022-2013) [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 1-32]
 • رفعتی آلاشتی، زینب سیاست خارجی، بهداشت و امنیت بین‌المللی: چهارچوب‌های مفهومی و عملیاتی [دوره 3، شماره 3، 1390]
 • رفیع، حسین راهبرد سیاست خارجی نسل سنتی رهبران عرب و رویکرد آن‌ها نسبت به جمهوری اسلامی ایران‌ [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 136-164]
 • رفیعی، محمدعلی سیاست خارجی ایالات ‌متحده و نهادهای غیردولتی امریکایی [دوره 6، شماره 4، 1393]
 • رمضانی، امیر تأثیر قیمت نفت بر سیاست اقتصادی امریکا در تحریم و محدودسازی راهبردی ایران [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • رنجبر، ایرج سرمایه اجتماعی و تهدیدات نرم علیه جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 659-692]
 • رنجبر، ایرج الگوی نوسازی تدافعی، رویکرد روابط خارجی و توسعه اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 106-132]
 • رنجبردار، مجید کمک‌های مالی ایران به افغانستان: اهداف و آثار اقتصادی آن [دوره 3، شماره 3، 1390]
 • رهنورد، حمید امنیتی شدن ایران و استراتژی امنیت ملی ایالات متحده امریکا [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • رهنورد، حمید نشانه‌ها و فرایندهای سیاست خارجی اوباما ١٠-٢٠٠٩ [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • روح‌الله حاج زرگرباشی، سید سیاست جغرافیایی و توسعه‌طلبی: شهرک‌سازی در اراضی اشغالی [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • روحانی، حسن آینده روابط خاورمیانه و غرب: رویارویی یا همکاری [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • روحانی، حسن سیاست خارجی و آیندة نفت و گاز کشور [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • روحانی، سید علی تحریم های غرب علیه روسیه [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 69-107]
 • روحی دهبنه، مجید تبیینی سازه‌انگارانه از علل واگرایی ایران و شورای همکاری خلیج فارس [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • روشن، امیر روابط هند و چین [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 223-258]
 • ریگی، حنیفه تأثیر اشغال نظامی افغانستان بر روابط پاکستان با قبایل آن با تاکید بر ملی‌گرایی قوم بلوچ (2012-2004) [دوره 5، شماره 3، 1392]
 • ریگی، حنیفه ملت‌سازی ناکام در پاکستان و چالش‌های قومی: مطالعه موردی قوم بلوچ [دوره 6، شماره 1، 1393]

ز

 • زارع مهرآبادی، محمد فدرالیسم و فرهنگ سیاسی در عراق [دوره 7، شماره 1، 1394]
 • زارعی، بهادر تبیین زمینه‌های روابط ژئوپلیتیکی در منطقه خلیج فارس [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 847-878]
 • زاهدی خطیر، الهام روند پژوهی تداوم جنگ تجاری آمریکا علیه چین (2018-2022) [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 133-162]
 • زرین فام، حسین سرمایه اجتماعی و تهدیدات نرم علیه جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 659-692]
 • زرین فام، حسین الگوی نوسازی تدافعی، رویکرد روابط خارجی و توسعه اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 106-132]
 • زمانی، وحید نقش اینترنت اشیاء در تحقق دولت الکترونیک و ارتقاء جایگاه قدرت منطقه ای ایران با تأکید بر سند چشم انداز 1404 [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 182-212]
 • زهرانی، مصطفی تحریم علیه جمهوری اسلامی: جایگزین جنگ تا مولفه اصلی مهار [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • زهرانی، مصطفی ایدآلیسم واقعگرا: مبنای عمل دولت اوباما در خیزش‌های خاورمیانه [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • زهرانی، مصطفی جامعه‌شناسی سیاسی و فرقه گرایی در لبنان [دوره 8، شماره 1، 1395]
 • زیبائی، مهدی ظهور قدرت های متوسط نوظهور در خاورمیانه جدید: امارات متحده عربی و قطر [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 309-336]

س

 • سازمند، بهاره نظریه موازنه قدرت والتز: نقد و بررسی کارآمدی آن در عصر حاضر [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • سازمند، بهاره چالش‌های ژئوپلیتیک منطقه‌ای و دکترین ظهور مسالمت‌آمیز چین [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • سازمند، بهاره چشم‌انداز موازنه قدرت در روابط هند ـ پاکستان در پرتو تحولات اخیر [دوره 6، شماره 1، 1393]
 • سازمند، بهاره راهبرد قدرت هوشمند چین در آفریقا [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 165-193]
 • سالار کسرایی، محمد برآمدن داعش در خاورمیانه:تحلیل جامعه شناختانه [دوره 7، شماره 1، 1394]
 • سبحانی، مهدی تقابل سرد در آسیا؛ پیامد رویکرد نظامی جدید امریکا در آسیا ـ پاسفیک [دوره 4، شماره 4، 1392]
 • سجادپور، سیدکاظم سیاست جغرافیایی و توسعه‌طلبی: شهرک‌سازی در اراضی اشغالی [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • سجادپور، سیدکاظم سیاست خارجی، بهداشت و امنیت بین‌المللی: چهارچوب‌های مفهومی و عملیاتی [دوره 3، شماره 3، 1390]
 • سجادپور، سیدکاظم رژیم تحریم‌های بین‌المللی: بنیان‌ها، فرایندهای تصمیم‌ساز، نهادهای مجری و سنجش کارایی [دوره 7، شماره 1، 1394]
 • سجادپور، سیدکاظم منطقه و سیاست بین‌الملل: قالب‌های کهن و واقعیت‌های نوین [دوره 7، شماره 4، 1394]
 • سردارنیا، خلیل‌الله خاورمیانه پساداعش؛ کاهش یا استمرار خشونت‌های بنیادگرا [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 153-182]
 • سردارنیا، خلیل‌الله تحلیل ساختاری و کنش‌گرا بر چرایی تثبیت حکومت اقتدارگرا در مصر (از دهه 1980 تا ژانویه 2011) [دوره 3، شماره 2، 1390]
 • سردارنیا، خلیل‌الله تحلیل انقلاب لیبی و چالش‌های فراروی حکومت پسااقتدارگرا از منظر بحران هویت و آمریت [دوره 6، شماره 1، 1393]
 • سردارنیا، خلیل‌الله فدرالیسم و فرهنگ سیاسی در عراق [دوره 7، شماره 1، 1394]
 • سردارنیا، خلیل‌الله تحولات دنیای عرب و ثبات سیاسی در امارات متحده عربی [دوره 7، شماره 4، 1394]
 • سردارنیا، خلیل‌الله اپوزیسیون سکولار و بحران سوریه [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 193-221]
 • سریع‌القلم، محمود سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: قابلیت و امکان تغییر [دوره 1، شماره 1، 1388]
 • سریع‌القلم، محمود مفهوم قدرت و عملکرد سیاست خارجی: مقایسه چین و ایران [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • سعیدزاده، سهیر راهبرد رسانه ای آمریکا در مورد برنامه هسته ای ایران ( 2020-2017) [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 821-846]
 • سعید صادقی، سید واکاوی نقش اینترنت و رسانه‌های اجتماعی جدید در تحولات منطقه خاورمیانه و شمال افریقا (اطلاع‌رسانی، سازماندهی و گسترش سریع تحولات) [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • سعید هاشمی‌نسب، سید جریان تصوف در آسیای مرکزی، قفقاز و روسیه؛ راهکارهای بهره‌مندی ایران [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • سعیدی راد، آرش روندهای کلان جهانی؛ تحول و گسترش ژئواکونومیک دریای خزر [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 159-181]
 • سلطانیان، صدیقه جهانی‌شدن و چالش‌های دینی و ملی حاصل از آن [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • سلطانی‌نژاد، احمد رویکرد اتحادیه اروپا به مسئله هسته‌ای ایران [دوره 8، شماره 1، 1395]
 • سلطانی نژاد، احمد ایران و امریکا: چرخه منفی برسازی و استمرار مناقشه هسته‌ای [دوره 5، شماره 1، 1392]
 • سلطانی نژاد، محمد مذاکرات هسته‌ای و منازعه ایران و امریکا: کنکاشی در نظریه بلوغ منازعه [دوره 6، شماره 4، 1393]
 • سلطانی نژاد، محمد مناسبات ایران و کشورهای جنوب شرق آسیا (1392 – 1381): سنجش نگاه به شرق [دوره 7، شماره 3، 1394]
 • سلطانی نژاد، محمد روابط ایران و هند: تحلیلی بر یک مشارکت استراتژیک ناتمام [دوره 8، شماره 2، 1395]
 • سلیمانپور، هادی قدرت‌های نوظهور در دوران گذار نظام بین‌الملل [دوره 5، شماره 1، 1392]
 • سلیمانپور، هادی چین در میانه دو قاره [دوره 8، شماره 3، 1395]
 • سلیمی، آرمان کردهای سوریه: الگوی سنجش وزن اقلیت [دوره 6، شماره 2، 1393]
 • سلیمی، حسین عدم تعارض، بنیاد نگرش اسلامی به روابط بین‌الملل [دوره 3، شماره 3، 1390]
 • سلیمی، حسین تاثیر معرفت‌شناسی رهایی‌بخش مکتب فرانکفورت در نظریه روابط بین‌الملل [دوره 6، شماره 3، 1393]
 • سلیمی، حسین مسئله مهاجرت به اتحادیه اروپایی ۲۰۰۸-۲۰۱۶ [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 39-68]
 • سلیمی، حسین دورنمای جایگاه اتحادیه اروپا در اقتصاد سیاسی جهانی در ۲۰۵۰ [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 89-126]
 • سمتی، هادی امنیتی شدن ایران و استراتژی امنیت ملی ایالات متحده امریکا [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • سمتی، هادی تأثیر توافق ژنو بر تحریم‌های ایران [دوره 6، شماره 2، 1393]
 • سواری، حسن منافع ملی حیاتی دولت‌ها در پرتو معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • سیف‌زاده، حسین چشم انداز 20 ساله و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ آینده پژوهی مناسبات ایران و آمریکا با بهره‌گیری از ریاضیات توزیع جایگشتی [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • سیفی، یوسف ظرفیت انگاره بین‌المللی در تولید قدرت نرم [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • سیمبر، رضا قدرت ژئوپلیتیکی و روابط ژئوانرژی روسیه با اتحادیه اروپا در اوراسیای بزرگ [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 35-61]
 • سیمبر، رضا دیپلماسی نوین در روابط خارجی؛ رویکردها و ابزارهای متغیر [دوره 1، شماره 4، 1388]
 • سیمبر، رضا جهان سوم‌گرایی در نظام بین‌الملل [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • سیمبر، رضا قدرت‌های بزرگ و وحدت کره [دوره 5، شماره 2، 1392]
 • سیمبر، رضا تأثیر فرهنگ استراتژیک بر غیر‌تسلیحاتی‌ماندن برنامه هسته‌ای ایران [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 1-36]
 • سینائی، وحید هیدروپلیتیک، امنیت و توسعه همکاری‌های آبی در روابط ایران، افغانستان و ترکمنستان [دوره 3، شماره 2، 1390]
 • سیه جانی، نازیلا بررسی عملکرد اتحادیه اروپا در چهارچوب موافقتنامه‌های تجاری مشروط به حمایت از حقوق بشر [دوره 7، شماره 3، 1394]

ش

 • شاپوری، مهدی ایران و امریکا: چرخه منفی برسازی و استمرار مناقشه هسته‌ای [دوره 5، شماره 1، 1392]
 • شاپوری، مهدی رویکرد اتحادیه اروپا به مسئله هسته‌ای ایران [دوره 8، شماره 1، 1395]
 • شاه‌نوری، ندا سیاست خارجی ایتالیا در قبال جمهوری اسلامی ایران: مطالعه موردی پرونده هسته‌ای [دوره 8، شماره 3، 1395]
 • شایان، فاطمه انرژی هسته ‏ای ایران، حمایت مردمی و کسب افتخار در روابط بین‌الملل [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 491-517]
 • شریعتی، مجتبی ظرفیت‌سنجی شکل‌گیری رژیم امنیتی مبتنی بر «چانه‌زنی نهادی» در مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 337-370]
 • شریعتی، مجتبی موازنه سازی چارچوبی تحلیلی برای تبیین رفتار سیاست خارجی اسرائیل در برابر جمهوری اسلامی ایران در بازه زمانی 2012 تا 2022 [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 227-261]
 • شریعتی‌نیا، محسن نقد و بررسی کتاب [دوره 1، شماره 4، 1388]
 • شریعتی‌نیا، محسن ایران هراسی: دلایل و پیامدها [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • شریعتی‌نیا، محسن عوامل تعیین‌کننده روابط ایران و چین [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • شریعتی‌نیا، محسن ایران و قدرت ساختاری غرب [دوره 5، شماره 3، 1392]
 • شریعتی‌نیا، محسن تحریم‌ها و جهت‌گیری صادرات ایران: اقتصاد سیاسی دوران گذر در روابط بین‌الملل [دوره 6، شماره 2، 1393]
 • شریعتی‌نیا، محسن تعاملات نظامی رژیم صهیونیستی با روسیه، هند و چین [دوره 7، شماره 2، 1394]
 • شریعتی‌نیا، محسن کمربند اقتصادی جاده ابریشم: زنجیره ارزش چین‌محور [دوره 8، شماره 3، 1395]
 • شریعتی نیا، محسن همکاری ایران و چین در کمربند اقتصادی جاده ابریشم [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 7-29]
 • شریفی طرازکوهی، حسین افزایش احترام به حقوق‌بشر در پرتو مکانیسم «بررسی ادواری جهانی» [دوره 5، شماره 2، 1392]
 • شریفی طرازکوهی، حسین تحلیل حقوقی مداخله نظامی ناتو در لیبی با تاکید بر دکترین مسئولیت حمایت [دوره 6، شماره 3، 1393]
 • شعبانی فرد، حمیدرضا مشروعیت فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی ایران در آیینه قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 107-130]
 • شعرباف، جواد روابط روسیه و اسرائیل در پرتو نقش منطقه‌ای ایران [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 143-170]
 • شفیعی، نوذر تبیین سیاست نوین دولت اوباما در افغانستان و پاکستان (آف ـ پاک) [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • شفیعی، نوذر تجزیه و تحلیل نقش اروپا در بازی بزرگ ایندو _ پاسیفیک [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 367-400]
 • شفیعی، نوذر از جدایی اقتصادی تا پیوند بیشتر: تحلیلی بر آینده جنگ تجاری امریکا علیه چین [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 1-27]
 • شفیعی سروستانی، فاطمه مدل‌سازی روند تصمیم‌گیری در سیاست خارجی ایالات متحده امریکا [دوره 3، شماره 2، 1390]
 • شکری، محسن اقتصاد سیاسی انقلاب مصر [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 69-102]
 • شکری، مرتضی جایگاه ایران در آینده ژئوپلیتیک انرژی عراق [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 755-784]
 • شکری رفسنجانی، رضا نسبت دیپلماسی رسانه‌ای و گفتمانی با منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در عراق جدید [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 196-226]
 • شهابی، روح الله تحلیل مقایسه ای سیاست خارجی آمریکا و روسیه در قبال اقلیم کردستان عراق و تاثیر آن بر ایران [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 879-901]
 • شهابی، سهراب اکو و توسعه ایران [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • شهابی، سهراب مسیر دشوار دموکراسی در مصر: چالش‌های گذار همزمان پس از سقوط مبارک [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • شهابی، سهراب جهانی شدن اقتصاد و ثبات رژیم های سیاسی در خاورمیانه عربی [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 177-202]
 • شهابـــی سیرجانی، فرهـاد فتوای رهبری در مورد سلاح‌های تخریب جمعی: سرچشمه، اهمیت و تأثیرات [دوره 6، شماره 2، 1393]
 • شهبازی، آرامش اعدام اتباع ایرانی در عربستان سعودی: ضرورت بازخوانی رویه قضایی در خصوص نقض مفاد کنوانسیون روابط کنسولی (1963) [دوره 5، شماره 2، 1392]
 • شوری، محمود ایران و روسیه: از موازنه قدرت تا مسئله هویت [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • شوری، محمود فرآیند تولد سیاست خارجی ایران ( ١٣٦١-١٣٥٨) [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • شوری، محمود ایران، روسیه و آینده مسئله سوریه [دوره 7، شماره 4، 1394]
 • شوری، محمود دانش روابط بین الملل و مسئله بازگشت به دین [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 7-38]
 • شیخ الاسلامی، محمدحسن اکو و توسعه ایران [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • شیخ الاسلامی، محمدحسن تحول جایگاه راهبرد موازنه سازی در سیاست خارجی چین؛ جستاری در سه بازه زمانی ساختار خراج گذاری (1800-1300)، جنگ سرد (1991-1947) و پساجنگ سرد (2021-1991) [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 5-41]
 • شیخ الاسلامی، محمدحسن آسیایی شدن: خوانشی جدید از نگاه به شرق [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 37-68]
 • شیخ زاده جوشانی، صدیقه فراتحلیل رویکرد آسیب شناسانه در پژوهش های سیاست خارجی ج.ا. ایران [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 176-217]
 • شیخی مفرد، محمدرضا چگونگی اثربخشی مقوله نقض حقوق ‌بشر در روابط اروپا و چین [دوره 5، شماره 2، 1392]
 • شیرخانی، محمدعلی اقتصاد رانتیر و نظام تحریم های هوشمند: مطالعه موردی ج.ا. ایران. [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 217-244]

ص

 • صادقی، حسین عربستان سعودی؛ از هژمونی نفتی تا رهبری منطقه‌ای [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • صادقی، سیدشمس‌الدین پروژه ایران هراسی و منافع مالی مجتمع های نظامی - صنعتی غرب در منطقه‌‌ خلیج‌ فارس [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 45-78]
 • صادقی، سیدشمس‌الدین راهبرد سیاست انرژی روسیه در اوراسیا: فرصت‌ها و موانع [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • صادقی، سیدشمس‌الدین تحلیل ماهیت همکاری در روابط جمهوری اسلامی ایران و چین [دوره 7، شماره 2، 1394]
 • صادقی، سیدشمس‌الدین مجتمع‌های نظامی-صنعتی و امنیت ملی امریکا در دوره پسا یازدهم سپتامبر [دوره 7، شماره 4، 1394]
 • صادقی، محمد مهدی سیاست خارجی بریتانیا در غرب آسیا؛ اثرات و پیامدهای برگزیت [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 28-61]
 • صادقی، وحید بنیادهای ژئوپلیتیکی رژیم حقوقی خزر و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران: تأثیرات و پیامدها [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 69-106]
 • صادقی زیازی، حاتم بررسی عملکرد اتحادیه اروپا در چهارچوب موافقتنامه‌های تجاری مشروط به حمایت از حقوق بشر [دوره 7، شماره 3، 1394]
 • صالحی، مختار بررسی تطبیقی اجماع پکن و اجماع واشینگتن [دوره 8، شماره 4، 1395]
 • صالحی، مختار روند پژوهی تداوم جنگ تجاری آمریکا علیه چین (2018-2022) [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 133-162]
 • صالحیان، تاج الدین سیاست انحصارطلبی انرژی روسیه و راهبرد ژئوانرژی اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 785-820]
 • صالحی کرتویجی، مجتبی راهبرد امنیتی امریکا و گرایش ایران به شانگهای [دوره 8، شماره 3، 1395]
 • صباغیان، علی روابط فراآتلانتیکی در مذاکرات هسته ای ایران و ۱+۵ [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 103-134]
 • صبوحی، مهدی بررسی مقایسه‌ای رویکرد ایران و ترکیه در قبال بهار عربی؛ بررسی موردی تونس، مصر و لیبی [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • صداقتی، مبارکه راهبرد چین جهت گسترش همکاری با طالبان پس از خروج آمریکا [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 64-93]
 • صدوقی، زینب نقش آمریکا در نوسانات قیمت نفت بعد از 2001 [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • صفری، عسگر همکاری‌های چین و روسیه؛ تحلیلی از منظر تئوری انتقال قدرت [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 269-308]
 • صفوی، سید حمزه الگوهای دوستی و دشمنی و روابط عربستان سعودی و سوریه در مجموعه امنیتی غرب آسیا [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 163-193]
 • صفی‌زاده، رسول خاورمیانه پساداعش؛ کاهش یا استمرار خشونت‌های بنیادگرا [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 153-182]
 • صلواتی، فاطمه جهان اسلام/ دیگری بنیادگرا و اسطوره آرمان امریکایی در سیاست خارجی امریکا [دوره 5، شماره 1، 1392]

ط

 • طاهری، طاهر راهبرد موازنه فراساحلی آمریکا در خاورمیانه و پیامدهای آن برای ایران [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 1-35]
 • طاهری، مهدی جریان تصوف در آسیای مرکزی، قفقاز و روسیه؛ راهکارهای بهره‌مندی ایران [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • طباطبایی، سیدمحمد تبیین ژئواستراتژی بازیگران مداخله ‏گر و پیرامونی حوزۀ خزر و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 113-141]
 • طباطبایی، محمد شکاف‌های نوین سیاسی در جوامع اروپایی [دوره 5، شماره 2، 1392]
 • طباطبایی‌پناه، سیدعلی رقابت چابهار و گوادر: از تصور تا واقعیت [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 97-124]
 • طهماسبی، مریم تبیین رویکرد منازعه و همکاری در حوزه آبریز اروندرود [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 66-105]

ع

 • عابدی، مرضیه گره استراتژیک چین در شبکه منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران؛ امکان‌سنجی فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 77-112]
 • عابدین مقانکی، محمدرضا تحریم‌ها و جهت‌گیری صادرات ایران: اقتصاد سیاسی دوران گذر در روابط بین‌الملل [دوره 6، شماره 2، 1393]
 • عباس‌زاده، هادی قدرت هوشمند؛ تحول نوین قدرت در عصر جهانی‌شدن [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • عباسی، ابراهیم مناسبات جمهوری اسلامی ایران و امارات: همکاری اقتصادی و واگرایی سیاسی (2020-1990) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 37-65]
 • عباسی، ابراهیم کمک‌های مالی ایران به افغانستان: اهداف و آثار اقتصادی آن [دوره 3، شماره 3، 1390]
 • عباسی، ابراهیم اقتصاد سیاسی انقلاب مصر [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 69-102]
 • عباسی، فهیمه مسیر دشوار دموکراسی در مصر: چالش‌های گذار همزمان پس از سقوط مبارک [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • عباسی، فهیمه جهانی شدن اقتصاد و ثبات رژیم های سیاسی در خاورمیانه عربی [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 177-202]
 • عباسی (اشلقی)، مجید راهبرد موازنه فراساحلی آمریکا در خاورمیانه و پیامدهای آن برای ایران [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 1-35]
 • عباسی خوشکار، امیر پویش قدرت در نظم‌های منطقه‌ای و راهبرد امنیتی دولت متحد منطقه‌ای؛ مطالعه موردی راهبرد امنیت ملی رژیم صهیونیستی در جنگ داخلی سوریه 2019-2012 [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 5-35]
 • عباسی خوشکار، امیر چالش‌های گروه 20 در گذار از بحران اقتصاد جهانی 2011-2008 [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • عباسی خوشکار، امیر پژوهش‌های سیاست خارجی در ترازو: تحلیل مقالات علمی درباره سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 4، 1393]
 • عبدالهی، محسن چالش‌های اساسی در گذار از نظم نوین جهانی: فرا یک‌جانبه‌گرایی و ظهور چین در نقش قدرت جدید [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 183-202]
 • عبدخدایی، مجتبی درآمدی بر نظریه‌پردازی دینی روابط بین‌الملل [دوره 4، شماره 4، 1392]
 • عبدخدایی، مجتبی تبیین غایی در نظریه روابط بین‌الملل [دوره 6، شماره 3، 1393]
 • عبدی، منا قلمرو مشارکت روسیه درطرح ابتکار کمربند و راه چین [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 707-741]
 • عراقچی، سید عباس بهره برداری داعش از فضای مجازی [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 141-175]
 • عراقچی، عباس تقابل سرد در آسیا؛ پیامد رویکرد نظامی جدید امریکا در آسیا ـ پاسفیک [دوره 4، شماره 4، 1392]
 • عریضی، سید مرتضی تحول الگوی روابط قطر و عربستان سعودی از شراکت تا رقابت راهبردی (2011-2021) [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 471-498]
 • عریضی میبدی، سید مرتضی الگوهای دوستی و دشمنی و روابط عربستان سعودی و سوریه در مجموعه امنیتی غرب آسیا [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 163-193]
 • عزیزی، حمیدرضا همکاری ایران و چین در کمربند اقتصادی جاده ابریشم [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 7-29]
 • عزیزی، زهرا تحولات دنیای عرب و ثبات سیاسی در امارات متحده عربی [دوره 7، شماره 4، 1394]
 • عزیزیان، امید راهبرد سیاست خارجی نسل سنتی رهبران عرب و رویکرد آن‌ها نسبت به جمهوری اسلامی ایران‌ [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 136-164]
 • عسگرخانی، ابومحمد سیاست تعامل سازنده و الزام توسعه روابط اقتصادی ایران و افریقا [دوره 3، شماره 2، 1390]
 • عسگری کرمانی، حامد بندر چابهار و منطقه [دوره 8، شماره 1، 1395]
 • عصمتی، زینب مسئولیت حمایت و‌ استیلای طالبان بر افغانستان درپرتو دیالکتیک هنجارهای بشری [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 253-273]
 • عطاران، نادیا سازوکارهای مقابله با قانون محدودیت مصونیت دولت خارجی امریکا [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 109-139]
 • عطازاده، سجاد آسیایی شدن: خوانشی جدید از نگاه به شرق [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 37-68]
 • عطایی، فرهاد هویت و غیریت در زمان شکل گیری کشور ایران از منظر شاهنامه: دیدگاه انسان‌باورانه ایرانی در سیاست خارجی [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • عطایی، فرهاد تبارشناسی سیاست خارجی عربستان سعودی: راهبردی واقع‌گرایانه بر بستری هویتی [دوره 5، شماره 1، 1392]
 • عطایی، فرهاد سیاست خارجی ایالات ‌متحده و نهادهای غیردولتی امریکایی [دوره 6، شماره 4، 1393]
 • عظیمی، ابوالفضل نظریه موازنه قدرت والتز: نقد و بررسی کارآمدی آن در عصر حاضر [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • عظیمی، شمس‌اله برزیل و اصلاح ساختار شورای امنیت: فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 5، شماره 2، 1392]
 • عله پور، مهرداد آینده‌پژوهی رویکردهای ایالات متحده و چین در حوزۀ راهبردی ایندوپاسیفیک و راهکارهای تحصیل منافع ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 533-570]
 • علویان، مرتضی چالش های پیشرو انتقال انرژی جمهوری اسلامی ایران به قفقاز جنوبی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 263-294]
 • عمرانی، ابوذر نقش و عملکرد قدرت‌های بزرگ در تأسیس، تثبیت و گسترش جهانی حقوق بین‌الملل [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 5-33]
 • عمویی، رضا تحلیل انقلاب لیبی و چالش‌های فراروی حکومت پسااقتدارگرا از منظر بحران هویت و آمریت [دوره 6، شماره 1، 1393]
 • عین الهی معصوم، بهرام مدلی تحلیلی برای تبیین شخصیت حقوقی گروه های غیردولتی مسلح تحت حقوق بشردوستانۀ بین المللی: مطالعۀ گروه های شیعه و گروه های منشعب از القاعده در عراق و سوریه [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 245-284]
 • عیوضی، محمد رحیم چرایی و پیدایی محور مقاومت و تحلیل ساختاری مسائل مرتبط از منظر آینده‌نگاری راهبردی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 194-226]

غ

 • غفاری نژاد، میثم جایگاه اعراب سنی در استراتژی امنیتی آمریکا در عراق پسا صدام [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 147-174]
 • غلام‌نیا، هادی تغییر رهبری و تحول در راهبرد منطقه ‏ای امارات متحده عربی (2014-2020) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 81-111]
 • غلامی، بهادر تغییرات اقلیمی؛ ظهور و تشدید بحران های فراگیر امنیتی بین المللی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 5-36]
 • غلامی، محمد ایران فرهنگی و همگرایی تمدنی در آسیای مرکزی و قفقاز [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 213-231]
 • غلامی، وحیده تحدید اعمال تحریم‌های اقتصادی در پرتو ضوابط حقوق‌بشر، قواعد رقابت و حقوق اجتماعی [دوره 5، شماره 3، 1392]

ف

 • فاخری، مهدی برزیل و اصلاح ساختار شورای امنیت: فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 5، شماره 2، 1392]
 • فتحی، یحیی جایگاه شرکای ایران در دیپلماسی تجاری [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • فراهانی، روح الله پیامدهای امنیتی خروج آمریکا از افغانستان بر جمهوری اسلامی ایران: با تاکید بر گسترش تحرکات گروهک های تکفیری و تروریستی [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 107-139]
 • فرجی، محمدرضا روابط هند و چین [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 223-258]
 • فرجی، محمدرضا راهبردهای سیاست خارجی در وضعیت گذار قدرت: ایران و عربستان سعودی [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 519-549]
 • فروتن، فاطمه تعاملات سعودی- چینی و پیامدهای آن برای امنیت ایران [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 67-96]
 • فوزی، یحیی وضعیت جریانات اسلام‌گرا در الجزایر و چشم‌انداز آینده [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • فیروزی، علیرضا دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در دوران اصول‌گرایی [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • فیضی، سیروس نقد و بررسی کتاب [دوره 1، شماره 4، 1388]
 • فیضی، سیروس تعامل نفت و سیاست خارجی در جمهوری اسلامی ایران: رهیافت تنش‌زدایی [دوره 2، شماره 1، 1389]

ق

 • قاسم زمانی، سید بحران غزه در ترازوی دکترین مسئولیت حمایت [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • قاسمی، فرزان خنثی‌سازی تحریم و جانمایی جدید اقتصاد ایران در عرصه بین‌الملل به‌مثابه نقشه راه جدید دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 140-175]
 • قاسمی، فرهاد پویش قدرت در نظم‌های منطقه‌ای و راهبرد امنیتی دولت متحد منطقه‌ای؛ مطالعه موردی راهبرد امنیت ملی رژیم صهیونیستی در جنگ داخلی سوریه 2019-2012 [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 5-35]
 • قاسمی، فرهاد گامی به سوی نظریۀ نوین ژئوپلیتیک شبکه‌ای و بازتولید قدرت در سیاست بین‌الملل [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 37-66]
 • قاسمی، فرهاد الزامات تئوریک بازدارندگی منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 3، 1388]
 • قاسمی، فرهاد موانع شکل‌گیری رژیم امنیتی منطقه‌ای کنترل تسلیحات؛ مطالعه موردی خاورمیانه [دوره 3، شماره 3، 1390]
 • قاسمی، فرهاد رهیافتی نظری بر دیپلماسی منطقه‌ای: واحدهای تجدیدنظرطلب در گذار چرخه سیستمی قدرت [دوره 4، شماره 4، 1392]
 • قاسمی، فرهاد نظم نامتقارن سیستم‌های پیچیده و آشوب و راهبرد دفاع جامع در سیستم بازدارندگی [دوره 6، شماره 1، 1393]
 • قاسمی، فرهاد قدرت، نوپدیدگی و بحران در سیستم‌های بین‌المللی پیچیده و آشوبی: گامی به سوی مدل نظری نوین [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 423-459]
 • قاسمی، محمدهادی چرایی و پیدایی محور مقاومت و تحلیل ساختاری مسائل مرتبط از منظر آینده‌نگاری راهبردی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 194-226]
 • قاسمی، مهدی استراتژی تهدید وجودی اسرائیل و امنیت ملی ایران [دوره 5، شماره 1، 1392]
 • قربان‌نیا، ناصر دکترین مسئولیت حمایت و تلاش برای مقابله با فجایع انسانی [دوره 5، شماره 1، 1392]
 • قربانی، ارسلان دیپلماسی نوین در روابط خارجی؛ رویکردها و ابزارهای متغیر [دوره 1، شماره 4، 1388]
 • قربانی، ارسلان جهان سوم‌گرایی در نظام بین‌الملل [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • قربانی، ارسلان قدرت هوشمند؛ تحول نوین قدرت در عصر جهانی‌شدن [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • قربانی، فهیمه تاثیر بحران سوریه بر روابط ایران و ترکیه [دوره 6، شماره 3، 1393]
 • قربانی، وحید خاستگاه سرمایه‏ دارانه فشارهای حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 197-228]
 • قربانی، وحید قدرت‌های بزرگ و وحدت کره [دوره 5، شماره 2، 1392]
 • قربانی، وحید استراتژی امنیت انرژی معاصر چین در غرب آسیا [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 627-658]
 • قربانی شیخ نشین، ارسلان چالش نظم نئولیبرال و رویکرد اجماع پکن با تمرکز بر قدرت اقتصادی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 133-160]
 • قربانی شیخ نشین، ارسلان مقایسه تطبیقی قدرت هوشمند چین و ایالات‌متحده آمریکا در آفریقا [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 551-580]
 • قریب، حسین کنکاشی پیرامون انواع «نگرش ها» در باب «تعامل جهانی»؛ با تأکید بر برنامه های توسعه ج.ا.ایران [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • قریب، حسین مرزهای «تداوم» و «تغییر» در دکترین امنیت ملی اوباما [دوره 3، شماره 2، 1390]
 • قلخانباز، خلیل دلایل و نشانگان رویکرد تهاجمی عربستان علیه جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 129-162]
 • قلی‌زاده، عبدالحمید نظریه سیکل قدرت؛ چارچوبی برای تحلیل فرایند افول قدرت نسبی ایالات متحده و خیزش چین [دوره 4، شماره 4، 1392]
 • قلی زاده، عبدالحمید مدل‏ های سنجش قدرت ملی؛ ارزیابی خطر جنگ قدرت‏ های بزرگ در نقاط بحرانی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 5-44]
 • قنادی، علی تأثیر فرهنگ استراتژیک بر غیر‌تسلیحاتی‌ماندن برنامه هسته‌ای ایران [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 1-36]
 • قنبرلو، عبداله مدرنیته و نظریه روابط بین‌الملل [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • قنبرلو، عبداله بنیادهای اقتصادی سیاست خارجی ترکیه [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • قنبری، لقمان چشم‌انداز موازنه قدرت در روابط هند ـ پاکستان در پرتو تحولات اخیر [دوره 6، شماره 1، 1393]
 • قوام، عبدالعلی نارکو تروریسم و تهدیدهای پیش‏روی راهبرد سیاست خارجی چین در آسیای میانه [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 161-190]
 • قوام، عبدالعلی جست‌وجویی در منابع داخلی رفتار بین‌المللی چین؛ استفاده بهینه از مقدورات داخلی [دوره 5، شماره 2، 1392]
 • قوام، عبدالعلی جامعه‌شناسی جریان‌های اسلامی: دیالکتیک عقل و خشونت [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • قورچی، مرتضی جهانی شدن، اقتصاد پسافوردیسم و تنگه‌های بین‌المللی [دوره 1، شماره 1، 1388]
 • قیصری، محمد نخبگان سیاسی و صورتبندی گفتمانی اعتدال در سیاست‌خارجی جمهوری اسلامی ایران (1400-1392) [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 903-934]

ک

 • کاشیان، عبدالمحمد راهبرد بهینه جمهوری اسلامی ایران در مدیریت مناسبات تجاری با چین در بستر تحلیلی نظریه بازی‌ها [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 218-252]
 • کاظمی، حامد جایگاه اعراب سنی در استراتژی امنیتی آمریکا در عراق پسا صدام [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 147-174]
 • کاظمی، علی اصغر ائتلاف سازی منطقه ای پسابرجام [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 103-132]
 • کدخدایی، الهام مدل‌سازی روند تصمیم‌گیری در سیاست خارجی ایالات متحده امریکا [دوره 3، شماره 2، 1390]
 • کرامتی، محمد علی نقش اینترنت اشیاء در تحقق دولت الکترونیک و ارتقاء جایگاه قدرت منطقه ای ایران با تأکید بر سند چشم انداز 1404 [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 182-212]
 • کرمی، جهانگیر ایران و روسیه: متحد شرقی یا تهدید جنوبی؟ [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • کرمی، کامران قدرت هوشمند؛ تحول نوین قدرت در عصر جهانی‌شدن [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • کروژده، مظاهر تکوین دولت به‌مثابه یک سازمان در محیط بین‌المللی؛ نگاهی نو به دولت [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • کریمی، غلامرضا موقعیت هژمونیک دلار آمریکا و چشم انداز چالش آن توسط یورو و یوآن [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 715-753]
 • کریمیان، سجاد باورهای امیرکبیر و سیاست خارجی استقلال‌جویانه او [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 62-88]
 • کریمی پور، داود دیپلماسی انرژی و راهبرد موازنه منطقه‌ای روسیه در خاورمیانه [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 613-642]
 • کریمی مله، علی آسیب‌شناسی دموکراسی در عصر جهانی‌شدن [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • کسرائی، احمدرضا نقش اینترنت اشیاء در تحقق دولت الکترونیک و ارتقاء جایگاه قدرت منطقه ای ایران با تأکید بر سند چشم انداز 1404 [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 182-212]
 • کشوریان آزاد، محسن راهبرد چین جهت گسترش همکاری با طالبان پس از خروج آمریکا [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 64-93]
 • کلانتری، پویا رویکرد انگلستان به برنامۀ هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران: مطالعۀ موردی برجام [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 5-36]
 • کمالی، یحیی فراتحلیل رویکرد آسیب شناسانه در پژوهش های سیاست خارجی ج.ا. ایران [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 176-217]
 • کولایی، الهه نقش و اهمیت ایران در بازار انرژی در منطقه اکو [دوره 1، شماره 3، 1388]
 • کولایی، الهه بررسی نظری رهیافت امنیت انرژی هند در آسیای مرکزی [دوره 3، شماره 2، 1390]
 • کولایی، الهه تحول سیاست خارجی و توسعه اقتصادی در هندوستان [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • کولایی، الهه مذاکرات هسته‌ای و منازعه ایران و امریکا: کنکاشی در نظریه بلوغ منازعه [دوره 6، شماره 4، 1393]
 • کوهکن، علیرضا واکاوی دلایل ضعف لابی‌های ایرانی در آمریکا [دوره 4، شماره 4، 1392]
 • کیاکجوری، کیانوش پسا کرونا، افول هژمونی آمریکا و ظهور جهان منطقه‌ای ایران [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 597-626]
 • کیانی، داود جایگاه غرب آسیا در سیاست خارجی چین (2017-2008) [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 163-194]
 • کیانی، داوود 4 سیاست خارجی آلمان در ژئوپلیتیک نوین بین‌المللی [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • کیانی، داوود مثلث روابط میان ایران، آلمان و اتحادیه اروپا [دوره 5، شماره 3، 1392]
 • کیانی، علی‌اکبر وضعیت منافع ایران در رابطه با رویکردهای امنیتی اتحادیه اروپا به ناتو [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 139-160]
 • کی‌پور، جواد دیپلماسی انرژی و لزوم استفاده از آن برای تأمین منافع ملی ایران در جهان [دوره 1، شماره 4، 1388]
 • کیم، اجانگ روابط خارجی ایران و کره جنوبی [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 7-32]
 • کیوان حسینی، اصغر چگونگی اثربخشی مقوله نقض حقوق ‌بشر در روابط اروپا و چین [دوره 5، شماره 2، 1392]

گ

 • گلپایگانی، حسن سرمایه اجتماعی و تهدیدات نرم علیه جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 659-692]
 • گلپایگانی، حسن الگوی نوسازی تدافعی، رویکرد روابط خارجی و توسعه اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 106-132]
 • گلشن‌پژوه، محمودرضا عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر و وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران: یک ارزیابی از تعامل دوجانبه [دوره 1، شماره 4، 1388]
 • گلشن‌پژوه، محمودرضا اتحادیه اروپا و حقوق بشر ایران و بحرین: تحلیل مقایسه‌ای [دوره 7، شماره 4، 1394]
 • گل‌محمدی، ولی ظهور و افول یک مدل؛ فهم سیاست خارجی ترکیه بعد از انقلاب‌های عربی [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 97-137]
 • گل‌محمدی، ولی پویایی‌های امنیتی روابط روسیه و ترکیه [دوره 7، شماره 4، 1394]
 • گل‌محمدی، ولی ایران و مسیر گاز جنوبی به اروپا [دوره 8، شماره 4، 1395]
 • گودرزی، مهناز پروژه سدسازی ترکیه؛ تهدیدات امنیتی برای غرب آسیا و جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 103-129]
 • گودرزی، مهناز راهبرد رسانه ای آمریکا در مورد برنامه هسته ای ایران ( 2020-2017) [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 821-846]
 • گوهری‌مقدم، ابوذر رویکرد انگلستان به برنامۀ هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران: مطالعۀ موردی برجام [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 5-36]
 • گوهری‌مقدم، ابوذر زمینه ها و موانع هویت ‏بنیاد همکاری جمهوری اسلامی ایران با احزاب و جنبش‏ های اسلام ‏گرای سنی (مطالعه موردی اخوان‌المسلمین مصر و عدالت و توسعه ترکیه) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 163-196]
 • گوهری مقدم، ابوذر تقابل آمریکا و چین در ابتکار کمربند و راه و بررسی نقش ایران [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 209-231]

ل

 • لطفی، کامران تحلیل ماهیت همکاری در روابط جمهوری اسلامی ایران و چین [دوره 7، شماره 2، 1394]
 • لطفیان، سعیده جنگ‌افزارهای کشتار جمعی و کنترل تسلیحات در خاورمیانه [دوره 1، شماره 1، 1388]
 • لطفیان، سعیده پندار از تهدید و سیاست‌های امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 1، 1390]

م

 • مبینی، جواد تحلیل حقوقی مداخله نظامی ناتو در لیبی با تاکید بر دکترین مسئولیت حمایت [دوره 6، شماره 3، 1393]
 • متقی، ابراهیم همکاری‌های نامتقارن ایران و امریکا در دوران اوباما [دوره 1، شماره 3، 1388]
 • متقی، ابراهیم نشانه‌ها و فرایندهای سیاست خارجی اوباما ١٠-٢٠٠٩ [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • متقی، ابراهیم تأثیر قیمت نفت بر سیاست اقتصادی امریکا در تحریم و محدودسازی راهبردی ایران [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • متقی، ابراهیم هویت گرایی و نظم منطقه ای خاورمیانه [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 693-714]
 • متقی، افشین بررسی و تبیین ژئوپلتیکی اسلام‌گرایی اعتدالی در سیاست خارجی ترکیه از سال 1995 تا 2011 میلادی، با رویکرد سازه‌انگاری [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • مجتبی اسماعیل شهابی، سید تـأثیر بی‌ثباتی سیاسی خاورمیانه بر صنعت گردشگری ایران در دورۀ پس از 11 سپتامبر 2001 [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • مجیدی، محمدرضا تأملی انتقادی در مفهوم و ایده «اسلام اروپایی» [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • مجیدی، محمدرضا تحول هویت‌بنیانِ در سیاست خارجی مصر [دوره 6، شماره 2، 1393]
 • مجیدی، محمدرضا راهبرد ترکیبی؛ دستور کار گازی اتحادیه اروپا در قبال روسیه [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 233-267]
 • مجیدی، محمدرضا سیاست خارجی بریتانیا در غرب آسیا؛ اثرات و پیامدهای برگزیت [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 28-61]
 • محروق، فاطمه پژوهش‌های سیاست خارجی در ترازو: تحلیل مقالات علمی درباره سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 4، 1393]
 • محروق، فاطمه اقتصاد سیاسی تروریسم: مورد داعش [دوره 7، شماره 4، 1394]
 • محروق، فاطمه همکاری نظامی چین و پاکستان [دوره 8، شماره 1، 1395]
 • محروق، فاطمه واکاوی اهمیت نقش و جایگاه پاکستان و ایران در معادلات استراتژیک چین [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 71-98]
 • محسنی، سجاد متغیرهای تأثیرگذار بر آینده زنجیره مقاومت در منطقه غرب آسیا (با تأکید بر یمن، عراق، سوریه و لبنان) [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 194-227]
 • محقق نیا، حامد تحلیل مقایسه ای سیاست خارجی آمریکا و روسیه در قبال اقلیم کردستان عراق و تاثیر آن بر ایران [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 879-901]
 • محمد حاجی یوسفی، امیر تحولات روابط ترکیه و اسرائیل در دهه اخیر و پیامدهای آن برای ایران [دوره 3، شماره 2، 1390]
 • محمدزاده ابراهیمی، فرزاد روابط ویژه ایالات متحده ـ اسرائیل و سیاست خاورمیانه‌ای دولت باراک اوباما [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • محمدزاده ابراهیمی، فرزاد دکترین سیاست خارجی اوباما و رژیم صهیونیستی [دوره 8، شماره 3، 1395]
 • محمد ساداتی نژاد، سید بررسی روند مدیریت بحران مربوط به جزایر تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی در سال‌های 1971 - 1968 با نگاهی به تئوری پختگی بحران زارتمن [دوره 5، شماره 3، 1392]
 • محمدعلی موسوی، سید روابط امریکا و چین در خلیج فارس: همکاری یا تقابل [دوره 8، شماره 1، 1395]
 • محمدعلی موسوی، سید جهانی‌شدن و منطقه‌گرایی: انفکاک یا هم‌گرایی؟ [دوره 1، شماره 3، 1388]
 • محمدعلی موسوی، سید مدل‌سازی روند تصمیم‌گیری در سیاست خارجی ایالات متحده امریکا [دوره 3، شماره 2، 1390]
 • محمد مهدی قادری، سید دکترین مسئولیت حمایت و تلاش برای مقابله با فجایع انسانی [دوره 5، شماره 1، 1392]
 • محمدنیا، مهدی مهاجرت و رادیکالیسم دراتحادیه اروپا [دوره 8، شماره 2، 1395]
 • محمدیان، علی سیاست خاورمیانه‌ای بریتانیا در دوره پسابرگزیت مطالعه موردی: خلیج‌فارس [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 101-141]
 • محمودی، زهرا ملاحظات پاکستان در فرآیند مبارزه علیه تروریسم (2001-2008) [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • محمودی، علی اسطوره‌های کهن و نگرش معاصر ایرانیان به نظام بین‌الملل [دوره 6، شماره 4، 1393]
 • مرادی، منوچهر تهدید غرب، برداشت روسیه و بحران اوکراین [دوره 8، شماره 2، 1395]
 • مرادی افراپلی، عیسی قدرت‌های بزرگ و وحدت کره [دوره 5، شماره 2، 1392]
 • مرادی کلارده، سجاد رقابت قدرت‌های منطقه‌ای در عراق [دوره 7، شماره 1، 1394]
 • مرادی کلارده، سجاد راهبرد امنیت منطقه‌ای ایران در بحران امنیتی خاورمیانه: ویژگی های و اهداف [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 163-192]
 • مزدخواه، احسان الگوی کارآمد‌سازی سیستمی؛ گذار از محیط تقابلی به سیاست خارجی فرکتال تعامل‌محورانه منطقه‌ای (نمونه مطالعاتی: جمهوری اسلامی ایران) [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 395-433]
 • مسعودی، حیدرعلی تعامل قدرت و تجارت در سیاست تجاری 2021 اتحادیه اروپا و پیامدهای آن بر روابط تجاری ایران [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 435-469]
 • مشبکی، اصغر الگوی ارزیابی عملکرد در توسعه سرمایه گذاری مشترک بین المللی جمهوری اسلامی ایران با راهبرد فاکتورهای بازارگرایی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 127-158]
 • مشیرزاده، حمیرا موضوع اسرائیل در گفتمان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • مشیرزاده، حمیرا قدرت هژمون و دولت‌های انقلابی: مطالعه موردی امریکا و جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • مشیرزاده، حمیرا جهان اسلام/ دیگری بنیادگرا و اسطوره آرمان امریکایی در سیاست خارجی امریکا [دوره 5، شماره 1، 1392]
 • مشیرزاده، حمیرا پژوهش‌های سیاست خارجی در ترازو: تحلیل مقالات علمی درباره سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 4، 1393]
 • مشیرزاده، حمیرا باورهای امیرکبیر و سیاست خارجی استقلال‌جویانه او [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 62-88]
 • مصباح، احسان دو روش احیاء اعتبار و مصادیق آن در برنامۀ هسته‌ای ایران (1388-1382) [دوره 6، شماره 3، 1393]
 • مظاهری، محمدمهدی اشغال عراق (2003-٢٠١١) از دیدگاه نظریه‌های روابط بین‌الملل خردگرایی واقع‌بینانه در برابر انسان‌گرایی فمینیستی [دوره 4، شماره 4، 1392]
 • معینی، امین هویت گرایی و نظم منطقه ای خاورمیانه [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 693-714]
 • معینی، امین تحول در نظم منطقه ای خاورمیانه؛ از نظم هژمونیک تا ائتلاف سازی منطقه ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • مفیدی احمدی، حسین ائتلاف سازی منطقه ای پسابرجام [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 103-132]
 • ملائک، حسین گفتمان سازی در رابطه ایران و روسیه [دوره 8، شماره 3، 1395]
 • ملاعبدالهی، حسین نقد و بررسی کتاب [دوره 1، شماره 4، 1388]
 • ملایی، اعظم اشغال عراق (2003-٢٠١١) از دیدگاه نظریه‌های روابط بین‌الملل خردگرایی واقع‌بینانه در برابر انسان‌گرایی فمینیستی [دوره 4، شماره 4، 1392]
 • ملکی، شکوه جامعه‌شناسی سیاسی و فرقه گرایی در لبنان [دوره 8، شماره 1، 1395]
 • ملکی، محمدرضا روابط ویژه ایالات متحده ـ اسرائیل و سیاست خاورمیانه‌ای دولت باراک اوباما [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • ملکی، محمدرضا دکترین سیاست خارجی اوباما و رژیم صهیونیستی [دوره 8، شماره 3، 1395]
 • ملکی سعیدآبادی، امید چشم انداز 20 ساله و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ آینده پژوهی مناسبات ایران و آمریکا با بهره‌گیری از ریاضیات توزیع جایگشتی [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • ملکی عزین آبادی، روح‌اله سیاست انرژی‌محور غرب در معضل رژیم حقوقی دریای خزر [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 103-128]
 • منتی، ایوب خیزش مجدد ناسیونالیسم عربی _ عراقی در عراق (2003-2020) [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 131-161]
 • منصوریان، اصغر رهبری سیاسی و بحران کرونا؛ مطالعۀ موردی آمریکا، هندوستان و آلمان [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 77-102]
 • منصوری مقدم، محمد تبارشناسی سیاست خارجی عربستان سعودی: راهبردی واقع‌گرایانه بر بستری هویتی [دوره 5، شماره 1، 1392]
 • منوری، سیدعلی راهبرد چین جهت گسترش همکاری با طالبان پس از خروج آمریکا [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 64-93]
 • مهدی حسینی متین، سید نظام بین‌الملل پس از جنگ سرد و اثرات آن بر سیاست خارجی امریکا [دوره 1، شماره 3، 1388]
 • مهدی صادقی، محمد تأملی انتقادی در مفهوم و ایده «اسلام اروپایی» [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • مهرپور، حسین سازوکارهای بین‌المللی و میزان بازدارندگی آنها در نقض حقوق بشر [دوره 1، شماره 4، 1388]
 • موسوی، رسول ریشه‌یابی بحران در افغانستان؛ مسئله مرزهای جنوبی [دوره 1، شماره 4، 1388]
 • موسوی، سید صالح چالش های پیشرو انتقال انرژی جمهوری اسلامی ایران به قفقاز جنوبی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 263-294]
 • موسوی شفائی، سیدمسعود رهیافت کاربردگرایی در مطالعات ایرانی روابط بین‌الملل [دوره 3، شماره 3، 1390]
 • موسوی شفائی، سیدمسعود نظریه سیکل قدرت؛ چارچوبی برای تحلیل فرایند افول قدرت نسبی ایالات متحده و خیزش چین [دوره 4، شماره 4، 1392]
 • موسوی شفائی، مسعود اقتصاد سیاسی بین‌المللی ایران در دوران پساتحریم [دوره 7، شماره 4، 1394]
 • موسوی شفایی، مسعود نقد و بررسی کتاب [دوره 1، شماره 4، 1388]
 • موسوی شفایی، مسعود نومحافظه‌کاری و هژمونی امریکا (تحول هژمونی امریکا در عصر نومحافظه‌کاران) [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • موسوی شفایی، مسعود ابعاد و پیامدهای پایان عصر نفت [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • موسوی شفایی، مسعود اهداف و ابعاد دیپلماسی انرژی چین [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • موسوی شفایی، مسعود تـأثیر بی‌ثباتی سیاسی خاورمیانه بر صنعت گردشگری ایران در دورۀ پس از 11 سپتامبر 2001 [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • موسوی شهیدی، سید مهدی زمینه‌های تعامل، رقابت و تنش در روابط ژئوپلیتیکی ایران و آذربایجان و ارائۀ مدل پیشنهادی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 69-102]
 • موسوی شهیدی، سید مهدی تبیین زمینه‌های روابط ژئوپلیتیکی در منطقه خلیج فارس [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 847-878]
 • مولایی، عبادالله قدرت‌های نوظهور در دوران گذار نظام بین‌الملل [دوره 5، شماره 1، 1392]
 • مولایی، یوسف سیاست انرژی‌محور غرب در معضل رژیم حقوقی دریای خزر [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 103-128]
 • مولایی، یوسف مدلی تحلیلی برای تبیین شخصیت حقوقی گروه های غیردولتی مسلح تحت حقوق بشردوستانۀ بین المللی: مطالعۀ گروه های شیعه و گروه های منشعب از القاعده در عراق و سوریه [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 245-284]
 • میرترابی، سید سعید چالش چین دربرابر ایالات متحده؛ رقابت بر سر جایگاه و الگوی ارائه کمک خارجی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 187-216]
 • میرترابی، سید سعید موقعیت هژمونیک دلار آمریکا و چشم انداز چالش آن توسط یورو و یوآن [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 715-753]
 • میرترابی، سید سعید دولت های استانی و سیاست خارجی؛ لایه مغفول کنش دیپلماتیک چین [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 37-65]
 • میرعمادی، طاهره تعاملات نظامی رژیم صهیونیستی با روسیه، هند و چین [دوره 7، شماره 2، 1394]
 • میرکوشش، امیرهوشنگ نوجهانی‌شدن مجادله‌ای تئوریک؛ از انسان‌محوری به جهان‌محوری [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • میریوسفی اول، علیرضا تناقضات راهبرد ضدداعش ایالات متحد امریکا و موضوع همکاری با ایران [دوره 8، شماره 1، 1395]

ن

 • ناصحی، محمد پروژه سدسازی ترکیه؛ تهدیدات امنیتی برای غرب آسیا و جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 103-129]
 • ناصحی، محمد تحول الگوی روابط قطر و عربستان سعودی از شراکت تا رقابت راهبردی (2011-2021) [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 471-498]
 • نجفی، شهلا تحلیل راهبرد چین و روسیه در بحران یمن؛ همسویی با عربستان سعودی یا ایران [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 131-159]
 • نجفی سیار، رحمان دلایل و نشانگان رویکرد تهاجمی عربستان علیه جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 129-162]
 • نجفی سیار، رحمان بحران کرونا و تغییر پویش‌های راهبردی نظام بین‌الملل [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 401-422]
 • نجفی سیار، رحمان آثار و پیامدهای توافق‌نامه آتش‌بس بحران 2020 قره‌باغ بر امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 499-532]
 • نجفی سیار، رحمان ارزیابی راهبرد دریایی ایالات متحده آمریکا در برابر چین؛ مزیت‌ها و چالش‌ها [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 228-261]
 • نصری، قدیر کردهای سوریه: الگوی سنجش وزن اقلیت [دوره 6، شماره 2، 1393]
 • نصیرزاده، محمد موقعیت هژمونیک دلار آمریکا و چشم انداز چالش آن توسط یورو و یوآن [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 715-753]
 • نظری، علی‌اکبر نظریه موازنه قدرت والتز: نقد و بررسی کارآمدی آن در عصر حاضر [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • نعامی، عبدالله الگوی ارزیابی عملکرد در توسعه سرمایه گذاری مشترک بین المللی جمهوری اسلامی ایران با راهبرد فاکتورهای بازارگرایی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 127-158]
 • نقدی، فرزانه اقتصاد سیاسی بین‌المللی ایران در دوران پساتحریم [دوره 7، شماره 4، 1394]
 • نقدی، فرزانه ابزار تحریم و سیاست خارجی امریکا در قبال ایران [دوره 8، شماره 4، 1395]
 • نقدی پور، محمود نخبگان سیاسی و صورتبندی گفتمانی اعتدال در سیاست‌خارجی جمهوری اسلامی ایران (1400-1392) [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 903-934]
 • نقیب‌زاده، احمد چالش‌های نظری و عملی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • نقیب زاده، احمد سیاست خاورمیانه‌ای بریتانیا در دوره پسابرگزیت مطالعه موردی: خلیج‌فارس [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 101-141]
 • نکولعل آزاد، فاطمه تأثیر قیمت نفت بر سیاست اقتصادی امریکا در تحریم و محدودسازی راهبردی ایران [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • نمازی، احسان تحریم های غرب علیه روسیه [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 69-107]
 • نمامیان، فرشید مضامین و چالش ‏های نقش راهبردی دیپلماسی اقتصادی در توسعۀ تجارت خارجی ایران [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 63-79]
 • نوربخش، یونس جهانی‌شدن و چالش‌های دینی و ملی حاصل از آن [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • نورعلی‌وند، یاسر ایران و مسیر گاز جنوبی به اروپا [دوره 8، شماره 4، 1395]
 • نوروزی، سها جایگاه قدرت نرم در سیاست خارجی هند: مطالعه موردی دوره نخست وزیری نارندرا مودی [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 581-612]
 • نوروزی، محسن آینده‌پژوهی رویکردهای ایالات متحده و چین در حوزۀ راهبردی ایندوپاسیفیک و راهکارهای تحصیل منافع ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 533-570]
 • نوری، وحید بحران غزه در ترازوی دکترین مسئولیت حمایت [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • نوری ساری، حجت الله چارچوبی برای درک سیاست خارجی پاکستان [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 133-158]
 • نیاکوئی، سید امیر نظریه نقشه ادراکی و سیاست هسته ای دولت یازدهم [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 135-164]
 • نیاکوئی، سید امیر تأثیر فرهنگ استراتژیک بر غیر‌تسلیحاتی‌ماندن برنامه هسته‌ای ایران [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 1-36]
 • نیاکوئی، سیدامیر روند بازیگری و کنش عملیاتی حشدالشعبی در عراق (2021-2014) [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 571-595]
 • نیکنامی، رکسانا چالش‌های پیش روی امنیت اجتماعی در اروپا بعد از 11 سپتامبر [دوره 6، شماره 1، 1393]
 • نیکنامی، رکسانا سنجش تاثیر و کارایی تحریم‌ها: مورد تحریم‌های اتحادیه اروپایی علیه روسیه [دوره 7، شماره 1، 1394]
 • نیکنامی، رکسانا بحران نظام نمادین و تأثیر آن بر شکل‌گیری جنبش جلیقه زردها در فرانسه [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 643-673]

و

 • واعظی، طیبه تحول سیاست خارجی و توسعه اقتصادی در هندوستان [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • واعظی، محمود بحران اقتصادی جهان: زمینه‌ها، ابعاد و پیامدها [دوره 1، شماره 1، 1388]
 • واعظی، محمود نقش قدرت‌های بزرگ درمنطقه خلیج فارس و چالش های هژمونی آمریکا [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • واعظی، محمود تأثیر تحولات جهانی پس از جنگ سرد بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • واعظی، محمود رویکرد دولت اوباما به جهان اسلام: تغییر یا تداوم سیاست‌های امریکا [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • واعظی، محمود الگوی رفتاری امریکا در مواجهه با تحولات کشورهای عربی [دوره 5، شماره 1، 1392]
 • وکیلی، فرهاد رژیم تحریم‌های بین‌المللی: بنیان‌ها، فرایندهای تصمیم‌ساز، نهادهای مجری و سنجش کارایی [دوره 7، شماره 1، 1394]

ه

 • هاتفی عین‏ الدین، رحیم امتناع جامعه‌شناختی تولید نظریه بومی روابط بین ‏الملل در ایران؛ مروری کمی بر یک مفهوم کیفی [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 5-42]
 • هادی، داریوش واکاوی نقش اینترنت و رسانه‌های اجتماعی جدید در تحولات منطقه خاورمیانه و شمال افریقا (اطلاع‌رسانی، سازماندهی و گسترش سریع تحولات) [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • هادیان، ناصر جایگاه مفهومی دیپلماسی عمومی [دوره 1، شماره 3، 1388]
 • هادیان، ناصر نقش سیستم دفاع موشکی در ایجاد بازدارندگی هسته‌ای؛ بررسی رفتار امنیتی ـ نظامی ایران [دوره 3، شماره 3، 1390]
 • هادیان، ناصر تکوین دولت به‌مثابه یک سازمان در محیط بین‌المللی؛ نگاهی نو به دولت [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • هادیان، ناصر تأثیر اشغال نظامی افغانستان بر روابط پاکستان با قبایل آن با تاکید بر ملی‌گرایی قوم بلوچ (2012-2004) [دوره 5، شماره 3، 1392]
 • هادیان، ناصر ملت‌سازی ناکام در پاکستان و چالش‌های قومی: مطالعه موردی قوم بلوچ [دوره 6، شماره 1، 1393]
 • هادیان، ناصر سیاست خارجی ایتالیا در قبال جمهوری اسلامی ایران: مطالعه موردی پرونده هسته‌ای [دوره 8، شماره 3، 1395]
 • هادیان، ناصر دانش روابط بین الملل و مسئله بازگشت به دین [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 7-38]
 • هاشمی، سیدعباس وضعیت جریانات اسلام‌گرا در الجزایر و چشم‌انداز آینده [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • هاشمی، صدیقه حقابه هلمند و پیشینه آن [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 31-61]
 • هدایتی شهیدانی، مهدی راهبرد امنیت منطقه‌ای ایران در بحران امنیتی خاورمیانه: ویژگی های و اهداف [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 163-192]
 • هرمزی، شانی نقش سیستم دفاع موشکی در ایجاد بازدارندگی هسته‌ای؛ بررسی رفتار امنیتی ـ نظامی ایران [دوره 3، شماره 3، 1390]
 • هرمزی، شانی تأثیر توافق ژنو بر تحریم‌های ایران [دوره 6، شماره 2، 1393]

ی

 • یاری، احسان توسعۀ صنایع موشکی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‏های دفاعی _ امنیتی شورای همکاری خلیج‌فارس [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 97-131]
 • یاری، احسان گره استراتژیک چین در شبکه منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران؛ امکان‌سنجی فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 77-112]
 • یزدانشناس، زکیه جست‌وجویی در منابع داخلی رفتار بین‌المللی چین؛ استفاده بهینه از مقدورات داخلی [دوره 5، شماره 2، 1392]
 • یوسفی راد، ابراهیم تحلیل مقایسه‌ای مبانی واقع‌گرایانه در راهبرد کلان سیاست خارجی دولت آمریکا (2000-2020) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 161-195]