نمایه نویسندگان

آ

 • آجورلو، حسین سیاست جغرافیایی و توسعه‌طلبی: شهرک‌سازی در اراضی اشغالی [دوره 2، شماره 4، 1389]

ا

 • احمدوند، شجاع شکاف‌های اجتماعی و امنیت ملی در اسرائیل [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • احمدیان، حسن عربستان سعودی؛ از هژمونی نفتی تا رهبری منطقه‌ای [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • افتخاری، اصغر درک روابط بین‌الملل؛ رویکردی قرآنی [دوره 2، شماره 4، 1389]

ب

 • بهستانی، مجید هویت و غیریت در زمان شکل گیری کشور ایران از منظر شاهنامه: دیدگاه انسان‌باورانه ایرانی در سیاست خارجی [دوره 2، شماره 4، 1389]

پ

 • پاکدامن، رضا جایگاه شرکای ایران در دیپلماسی تجاری [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • پوراحمدی، حسین همگرایی و واگرایی در روابط اتحادیه اروپا ـ امریکا: موضوعات و زمینه‌ها [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • پوراحمدی، حسین نقش آمریکا در نوسانات قیمت نفت بعد از 2001 [دوره 2، شماره 4، 1389]

ج

ح

 • حسین سیف‌زاده، سید همگرایی منطقه‌ای در سیاست خارجی ایران؛ با نگاهی به آسیای جنوب غربی [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • حسینی، حسن هویت و امنیت اسلام و مسلمانان در آمریکا [دوره 2، شماره 2، 1389]

خ

 • خجسته‌نیا، حسین ایران ـ افغانستان، ارتباط ریلی، درآمدی بر سازوکار حمل‌ونقل چندوجهی برای همکاری منطقه‌ای [دوره 2، شماره 1، 1389]

د

 • دهشیار، حسین ملاحظات پاکستان در فرآیند مبارزه علیه تروریسم (2001-2008) [دوره 2، شماره 1، 1389]

ر

ز

 • زهرانی، مصطفی تحریم علیه جمهوری اسلامی: جایگزین جنگ تا مولفه اصلی مهار [دوره 2، شماره 4، 1389]

س

 • سازمند، بهاره نظریه موازنه قدرت والتز: نقد و بررسی کارآمدی آن در عصر حاضر [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • سجادپور، سیدکاظم سیاست جغرافیایی و توسعه‌طلبی: شهرک‌سازی در اراضی اشغالی [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • سعید هاشمی‌نسب، سید جریان تصوف در آسیای مرکزی، قفقاز و روسیه؛ راهکارهای بهره‌مندی ایران [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • سلطانیان، صدیقه جهانی‌شدن و چالش‌های دینی و ملی حاصل از آن [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • سیمبر، رضا جهان سوم‌گرایی در نظام بین‌الملل [دوره 2، شماره 4، 1389]

ش

ص

 • صادقی، حسین عربستان سعودی؛ از هژمونی نفتی تا رهبری منطقه‌ای [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • صدوقی، زینب نقش آمریکا در نوسانات قیمت نفت بعد از 2001 [دوره 2، شماره 4، 1389]

ط

 • طاهری، مهدی جریان تصوف در آسیای مرکزی، قفقاز و روسیه؛ راهکارهای بهره‌مندی ایران [دوره 2، شماره 1، 1389]

ع

 • عطایی، فرهاد هویت و غیریت در زمان شکل گیری کشور ایران از منظر شاهنامه: دیدگاه انسان‌باورانه ایرانی در سیاست خارجی [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • عظیمی، ابوالفضل نظریه موازنه قدرت والتز: نقد و بررسی کارآمدی آن در عصر حاضر [دوره 2، شماره 4، 1389]

ف

 • فتحی، یحیی جایگاه شرکای ایران در دیپلماسی تجاری [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • فیضی، سیروس تعامل نفت و سیاست خارجی در جمهوری اسلامی ایران: رهیافت تنش‌زدایی [دوره 2، شماره 1، 1389]

ق

 • قربانی، ارسلان جهان سوم‌گرایی در نظام بین‌الملل [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • قریب، حسین کنکاشی پیرامون انواع «نگرش ها» در باب «تعامل جهانی»؛ با تأکید بر برنامه های توسعه ج.ا.ایران [دوره 2، شماره 2، 1389]

ک

 • کرمی، جهانگیر ایران و روسیه: متحد شرقی یا تهدید جنوبی؟ [دوره 2، شماره 3، 1389]

م

 • متقی، ابراهیم نشانه‌ها و فرایندهای سیاست خارجی اوباما ١٠-٢٠٠٩ [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • محمدزاده ابراهیمی، فرزاد روابط ویژه ایالات متحده ـ اسرائیل و سیاست خاورمیانه‌ای دولت باراک اوباما [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • محمودی، زهرا ملاحظات پاکستان در فرآیند مبارزه علیه تروریسم (2001-2008) [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • ملکی، محمدرضا روابط ویژه ایالات متحده ـ اسرائیل و سیاست خاورمیانه‌ای دولت باراک اوباما [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • موسوی شفایی، مسعود ابعاد و پیامدهای پایان عصر نفت [دوره 2، شماره 2، 1389]

ن

 • نظری، علی‌اکبر نظریه موازنه قدرت والتز: نقد و بررسی کارآمدی آن در عصر حاضر [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • نوربخش، یونس جهانی‌شدن و چالش‌های دینی و ملی حاصل از آن [دوره 2، شماره 3، 1389]

و

 • واعظی، محمود نقش قدرت‌های بزرگ درمنطقه خلیج فارس و چالش های هژمونی آمریکا [دوره 2، شماره 2، 1389]