نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی، شهروز معضل ناامنی و واگرایی در منطقه خلیج‌فارس: راه‌کارهای نظری [دوره 6، شماره 4، 1393]
 • احمدی، حمید تاثیر بحران سوریه بر روابط ایران و ترکیه [دوره 6، شماره 3، 1393]
 • احمدیان، حسن تحول هویت‌بنیانِ در سیاست خارجی مصر [دوره 6، شماره 2، 1393]
 • اسدی، علی‌اکبر ایران و امریکا در عراق: تنوع کنش‌ها [دوره 6، شماره 4، 1393]
 • اسلامی، روح‌اله چهار موج جنبش های اسلامی: تحلیل پدیده خلا تکنیک [دوره 6، شماره 2، 1393]
 • اسمعیلی اردکانی، علی تاثیر معرفت‌شناسی رهایی‌بخش مکتب فرانکفورت در نظریه روابط بین‌الملل [دوره 6، شماره 3، 1393]
 • امرایی، منظر معضل ناامنی و واگرایی در منطقه خلیج‌فارس: راه‌کارهای نظری [دوره 6، شماره 4، 1393]
 • امیر نیاکوئی، سید روابط ایران و هند: فرصت‌ها و محدودیت‌ها [دوره 6، شماره 1، 1393]
 • ایزدی، پیروز جهادیون افراطی و امنیت اروپا [دوره 6، شماره 4، 1393]

ب

 • بخشی، احمد ایران و آفریقای جنوبی: سیر تحول روابط دوجانبه و ظرفیت سنجی آینده [دوره 6، شماره 2، 1393]
 • بهرامی مقدم، سجاد روابط ایران و هند: فرصت‌ها و محدودیت‌ها [دوره 6، شماره 1، 1393]

ج

 • جمشیدی، محمد تحولات خاورمیانه در دوره اوباما و تغییر استراتژی امریکا در قبال ایران [دوره 6، شماره 3، 1393]

ح

 • حاجی مینه، رحمت سیاست خارجی ترکیه در قبال جمهوری اسلامی ایران(2014-1979)؛ با تاکید بر مفاهیم دوگانه امنیت [دوره 6، شماره 3، 1393]
 • حق‌شناس، محمدرضا چشم‌انداز موازنه قدرت در روابط هند ـ پاکستان در پرتو تحولات اخیر [دوره 6، شماره 1، 1393]

د

 • دهشیار، حسین سیاست خارجی روسیه در قبال اوکراین: گریزناپذیری بحران [دوره 6، شماره 1، 1393]

ر

 • رفیعی، محمدعلی سیاست خارجی ایالات ‌متحده و نهادهای غیردولتی امریکایی [دوره 6، شماره 4، 1393]
 • ریگی، حنیفه ملت‌سازی ناکام در پاکستان و چالش‌های قومی: مطالعه موردی قوم بلوچ [دوره 6، شماره 1، 1393]

س

 • سازمند، بهاره چشم‌انداز موازنه قدرت در روابط هند ـ پاکستان در پرتو تحولات اخیر [دوره 6، شماره 1، 1393]
 • سردارنیا، خلیل‌الله تحلیل انقلاب لیبی و چالش‌های فراروی حکومت پسااقتدارگرا از منظر بحران هویت و آمریت [دوره 6، شماره 1، 1393]
 • سلطانی نژاد، محمد مذاکرات هسته‌ای و منازعه ایران و امریکا: کنکاشی در نظریه بلوغ منازعه [دوره 6، شماره 4، 1393]
 • سلیمی، آرمان کردهای سوریه: الگوی سنجش وزن اقلیت [دوره 6، شماره 2، 1393]
 • سلیمی، حسین تاثیر معرفت‌شناسی رهایی‌بخش مکتب فرانکفورت در نظریه روابط بین‌الملل [دوره 6، شماره 3، 1393]
 • سمتی، هادی تأثیر توافق ژنو بر تحریم‌های ایران [دوره 6، شماره 2، 1393]

ش

 • شریعتی‌نیا، محسن تحریم‌ها و جهت‌گیری صادرات ایران: اقتصاد سیاسی دوران گذر در روابط بین‌الملل [دوره 6، شماره 2، 1393]
 • شریفی طرازکوهی، حسین تحلیل حقوقی مداخله نظامی ناتو در لیبی با تاکید بر دکترین مسئولیت حمایت [دوره 6، شماره 3، 1393]
 • شهابـــی سیرجانی، فرهـاد فتوای رهبری در مورد سلاح‌های تخریب جمعی: سرچشمه، اهمیت و تأثیرات [دوره 6، شماره 2، 1393]

ع

 • عابدین مقانکی، محمدرضا تحریم‌ها و جهت‌گیری صادرات ایران: اقتصاد سیاسی دوران گذر در روابط بین‌الملل [دوره 6، شماره 2، 1393]
 • عباسی خوشکار، امیر پژوهش‌های سیاست خارجی در ترازو: تحلیل مقالات علمی درباره سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 4، 1393]
 • عبدخدایی، مجتبی تبیین غایی در نظریه روابط بین‌الملل [دوره 6، شماره 3، 1393]
 • عطایی، فرهاد سیاست خارجی ایالات ‌متحده و نهادهای غیردولتی امریکایی [دوره 6، شماره 4، 1393]
 • عمویی، رضا تحلیل انقلاب لیبی و چالش‌های فراروی حکومت پسااقتدارگرا از منظر بحران هویت و آمریت [دوره 6، شماره 1، 1393]

ق

 • قاسمی، فرهاد نظم نامتقارن سیستم‌های پیچیده و آشوب و راهبرد دفاع جامع در سیستم بازدارندگی [دوره 6، شماره 1، 1393]
 • قربانی، فهیمه تاثیر بحران سوریه بر روابط ایران و ترکیه [دوره 6، شماره 3، 1393]
 • قنبری، لقمان چشم‌انداز موازنه قدرت در روابط هند ـ پاکستان در پرتو تحولات اخیر [دوره 6، شماره 1، 1393]

ک

 • کولایی، الهه مذاکرات هسته‌ای و منازعه ایران و امریکا: کنکاشی در نظریه بلوغ منازعه [دوره 6، شماره 4، 1393]

م

 • مبینی، جواد تحلیل حقوقی مداخله نظامی ناتو در لیبی با تاکید بر دکترین مسئولیت حمایت [دوره 6، شماره 3، 1393]
 • مجیدی، محمدرضا تحول هویت‌بنیانِ در سیاست خارجی مصر [دوره 6، شماره 2، 1393]
 • محروق، فاطمه پژوهش‌های سیاست خارجی در ترازو: تحلیل مقالات علمی درباره سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 4، 1393]
 • محمودی، علی اسطوره‌های کهن و نگرش معاصر ایرانیان به نظام بین‌الملل [دوره 6، شماره 4، 1393]
 • مشیرزاده، حمیرا پژوهش‌های سیاست خارجی در ترازو: تحلیل مقالات علمی درباره سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 4، 1393]
 • مصباح، احسان دو روش احیاء اعتبار و مصادیق آن در برنامۀ هسته‌ای ایران (1388-1382) [دوره 6، شماره 3، 1393]

ن

 • نصری، قدیر کردهای سوریه: الگوی سنجش وزن اقلیت [دوره 6، شماره 2، 1393]
 • نیکنامی، رکسانا چالش‌های پیش روی امنیت اجتماعی در اروپا بعد از 11 سپتامبر [دوره 6، شماره 1، 1393]

ه

 • هادیان، ناصر ملت‌سازی ناکام در پاکستان و چالش‌های قومی: مطالعه موردی قوم بلوچ [دوره 6، شماره 1، 1393]
 • هرمزی، شانی تأثیر توافق ژنو بر تحریم‌های ایران [دوره 6، شماره 2، 1393]