راهنمای نویسندگان

برخی از مهم‌ترین اصول راهنمای نشریه به شرح ذیل می‌باشد:

1-فصل‌نامه روابط خارجی موضوعات در حوزه روابط بین الملل، سیاست خارجی و روابط خارجی را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد.

2- مقالات صرفاً از طریق سامانه نشریه ارسال شود. مقالات ارسال شده از طریق ایمیل یا سایر روش ها، مورد ارزیابی قرار نخواهند گرفت.

3- نظر به اینکه مهم‌ترین معیار علمی پژوهشی از نظر این نشریه نوآوری است، مقالاتی را پذیرش می‌کند که نسبت به مطالب موجود در ادبیات رشته‌های علوم سیاسی و روابط بین‌الملل از نوآوری و یافته‌های علمی جدید برخوردار باشند. این نوآوری می‌تواند در زمینه تولید و ارائه داده‌های جدید، تحلیل مبتکرانه تحولات نظام بین‌الملل، منطقه و روابط دوجانبه ایران با کشورهای دیگر یا ارائه مفاهیم و یافته‌های نظری تازه و یا کاربرد روش‌های متفاوت برای فهم مسائل مربوط به روابط خارجی باشد. بدیهی است مقالاتی که صرفاً مروری بر یافته‌ها و نوشته‌های دیگران باشد، مورد نظر فصلنامه نخواهد بود.

4- این فصل‌نامه برای مقالات برگرفته از پروژه‌های پژوهشی و رساله‌های دکتری اولویت قائل است.

5- مقاله ارسال‌شده نباید در نشریه دیگری چاپ‌شده باشد و یا هم‌زمان برای سایر مجلات ارسال‌شده باشد.

6- هر مقاله باید با طرح پرسشی تازه در مورد یکی از موضوعات مربوط به روابط خارجی، آغاز شود. بداعت و تازگی پرسش مطرح شده می‌تواند مطلوبیت بیشتری برای مقاله ایجاد کند. پرسش‌های تبیینی که رابطه بین پدیده‌ها یا مفاهیم را بررسی می‌کنند بر پرسش‌های توصیفی محض که تنها درصدد توصیف یک پدیده یا مفهوم هستند ارجحیت دارند.

7- هر مقاله می‌بایست فرضیه معینی را با کاربرد یک روش علمی یا تفسیری خاص مورد بررسی قرار دهد. این فرضیه حتی‌المقدور باید به یکی از مسائل مهم و تأثیرگذار حوزه روابط خارجی بپردازد. بدیهی است مسائل مهم تاریخی و نظری که در شرایط کنونی کاربرد بیشتری دارند، در اولویت خواهند بود.

8- هر مقاله باید شامل داده‌های تجربی یا کیفی کافی برای آزمون مدعای مطرح‌شده در فرضیه باشد.

9- مقاله باید کمتر از 8000 کلمه باشد و دارای اجزای ذیل باشد: چکیده (150 تا 250 کلمه) به زبان فارسی و انگلیسی (ترجمه صحیح) واژه‌های کلیدی (پنج تا هفت واژه)، مقدمه نظری و توجیهی، روش تحقیق، یافته‌های تحقیق، تجزیه و تحلیل، نتیجه‌گیری و فهرست منابع.

10- سؤال، مفروضات، فرضیه و روش تحقیق در مقدمه طرح‌شده و جمع‌بندی و نحوه تأیید یا تعدیل فرضیه درنتیجه گیری طرح شود.

11- هر مقاله باید از منابع معتبر داخلی و خارجی استفاده کند. تعدد منابع معتبر و درجه اول به‌خصوص منابع خارجی بر ارزش مقاله خواهد افزود. در مقالات پژوهشی که نویسنده خود به تولید داده پرداخته است باید با مشخص کردن روش تحقیق اعتبار داده‌های خود را نشان دهد.

12-روش منبع نگاری در فصلنامه روابط خارجی منطبق با ویرایش هفتم APA می‌باشد. در ارجاع دهی باید از نرم افزارهای مربوطه و یا حداقل بخش رفرنس ها در نرم افزار ورد مایکروسافت استفاده شود. شویه نامه استناددهی به روش ویرایش هفتم APA در زیر توضیح داده شده است و فایل مبسوط آن نیز در پایین جدول مربوطه درج گردیده است.

13-  نام و نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان (به فارسی و انگلیسی) کامل باشد و میزان تحصیلات، رتبه علمی، گروه آموزشی، نام دانشکده، دانشگاه و شهر محل دانشگاه قید گردد. پست الکترونیکی، تلفن، نمابر و نشانی نویسندگان آورده شود.

14- معادل لاتین اسامی و اصطلاحات غیرفارسی متن در پانوشت درج شود. جداول، شکل‌ها، نمودارها، منحنی‌ها، تصاویر و نقشه‌ها به ترتیبی که در متن آمده‌اند شماره‌گذاری شوند و مآخذ آن‌ها به‌طور دقیق ذکر گردد.

15- مقالات دریافت شده پس از بررسی اولیه در مسیر فرایند داوری علمی قرارگرفته و رأی نهایی در خصوص پذیرش یا رد آن توسط هیأت تحریریه صادر می‌شود.

16- فصلنامه حق رد یا قبول و ویرایش مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد و از بازگرداندن مقالات دریافتی معذور است.

17- تمامی نویسندگان مسئولی که مقاله آنها برای انتشار در فصلنامه روابط خارجی پذیرفته شده است، می بایست مبلغ 6 میلیون ریال (معادل ششصد هزار تومان) به شماره حساب 2170348001006، بانک ملی، شعبه پاستور، در وجه امور مالی مجمع تشخیص مصلحت نظام، واریز نموده و در زمان ارسال فایل های نهایی اصلاح شده قبل از انتشار، فیش مربوطه را نیز در قالب فایل های اضافی ارسال نماید.  (صرفا نویسنده مسئول باید واریز نماید، واریزی سایر نویسندگان مورد پذیرش نیست)

 

شیوه نامه استناددهی به روش ویرایش هفتم  APA

فصلنامه روابط خارجی جهت احترام و تسهیل ارسال مقالات توسط نویسندگان، در مراحل اولیه ارزیابی مقالات، تمامی استانداردهای رایج ارجاع دهی از قبیل ای. پی. ای.، هاروارد و شیکاگو را مورد پذیرش قرار می دهد. نویسندگان تنها در صورت پذیرش مقاله آنها برای انتشار در فصلنامه، موظفند تا در مرحله اصلاح مقاله، استاندارد ارجاع دهی فصلنامه را به شکل کامل رعایت نمایند.

 

برای مقالات نشریات:

 

نام خانوادگی نویسنده اول، نام نویسنده اول، نام خانوادگی نویسنده دوم، نام نویسنده اول، ...( سال نشر مقاله). عنوان مقاله. نام نشریه به صورت ایتالیک، دوره نشریه به صورت ایتالیک(شماره نشریه)، صفحات شروع و پایان مقاله. شماره doi


 

مقاله نشریه:

بازیابی شده از اینترنت با شناسه DOI

در منابع و مآخذ

شریفی، فرشته، و زارعی، محمد ابراهیم(1399). مطالعه و تحلیل ظروف شیشه ا ی دوران اسلامی موزه های هگمتانه و آرامگاه بوعلی سینا. مطالعات باستانشانسی، 12(2)، 123-107. https://doi.org/10.22059/jarcs.2019.267992.142633

در متن

(شریفی و زارعی، 1399، ص. 121)

یا: در بررسی های  شریفی و زارعی( 1399) ...

توجه: هرگاه نام نویسنده یا نویسندگان در متن بیاید،  در داخل پرانتز فقط سال نشر ذکر می شود.( همانند مثال بالا)

مقاله نشریه:

بازیابی شده از اینترنت با شناسه DOI

سه نویسنده بیشتر

در منابع و مآخذ

خزائی، سلمان، بشیریان، سعید، جنابی، انسیه، براتی، مجید، کریمی شاهنجرینی، اکرم، معینی، اکرم، ...فضلی، زهره(1399). رفتارهای پیشگیری‌کننده از ابتلا به COVID-19 و باورهای مرتبط با آن در بین کارکنان بهداشتی: نقش ارزیابی تهدید و مقابله. مجله آموزش و سلامت جامعه، 7(3)،227-221.  https://doi.org/10.29252/jech.7.3.221

توجه: وقتی تعداد نویسندگان از 20 نفر بیشتر بود، مشخصات 19 نویسنده اول را نوشته و بعد از آن علامت سه نقطه ... قرار داده و آخرین نویسنده نوشته می شود.

در متن

(خزائی و دیگران، ، 1399، ص. 225)

مقاله نشریه:

بازیابی شده از اینترنت بدون شناسه DOI

در منابع و مآخذ

عسکری، محمد مهدی، عیوضلو، حسین، صادقی شاهدانی، مهدی، و موسوی بررودی، سید مهدی( 1399). واکاوی فلسفه حرمت ربا با تاکید بر انتقال ظالمانه ریسک. مطالعات اقتصاد اسلامی، 13(1)، 55-84. بازیابی شده از: http://ies.journals.isu.ac.ir/article_75466.html

در متن

 (عسکری و دیگران، 1399، ص. 81)

مقاله نشریه:

چاپی و بدون شناسه DOI

نقل در منبع غیر مستقیم( منبع دست دوم)

در منابع و مآخذ

حری، عباس(1385). نظریه کوانتومی اطلاعات. اطلاع شناسی، 3(3و4)، 105- 124.

در متن

(شرودینگر، 1935، به نقل از حری، 1385)

یا: شرودینگر ...(1935، به نقل از حری، 1385)

چند نکته:

  • در مثال بالا، شما منبع دست دوم یعنی حری را خواندید و نه منبع اصلی یعنی شرودینگر
  •  در فهرست منابع و مآخذ خود، فقط مشخصات منبع حری را درج کنید
  • در فهرست منابع و مآخذ خود، نباید منبع اصلی یعنی شرودینگر را درج کنید
  • در این گونه موارد که شما به منبع اصلی دسترسی ندارید و از منبع دست دوم برای نقل آن استفاده می کنید، حجم و تعداد استفاده می باید محدود باشد.

 

برای مشاهده کامل این راهنما بر روی  اینجا کلیک کنید.

 

فایل های مورد نیاز جهت ارسال مقاله

فرم نامه به سردبیر (تعهدنامه)

فرم تعارض منافع

 

 

نحوه ارسال و پی گیری مقاله از طریق سامانه: