تماس با ما

شمــاره تمــاس: 

021-22258937

 


  

پسـت الکتـرونیـک:

frqjournal@gmail.com


  

نشـانــی:

تهران، میرداماد، خیابان دکتر مصدق شمالی (نفت سابق)، بین چهارم و ششم، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، طبقه چهار، پژوهشکده تحقیقات راهبردی، گروه روابط بین‌الملل.