اعضای هیات تحریریه

 

مدیر مسئول

محمدرضا مجیدی

رئیس پژوهشکده تحقیقات راهبردی

mmajidiut.ac.ir


فعالیت‌های علمی؛

 

 • نقش عوامل ژئوپلیتیکی و نظام بین‌الملل بر اختلافات مرزی قطر و عربستان (1400)
 • راهبرد ترکیبی؛ دستور گازی اتحادیه اروپا در قبال روسیه (1400)
 • بررسی سیر تحول دینداری در جوامع اروپای غربی از دهه ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۰ (1399)
 • سناریوهای آینده اسلام و مسلمانان در اروپای غربی (1399)
 • مؤلفه‌ها و موانع رویکرد ژئوکالچر ایران در قبال ابتکار کمربند و راه چین در آسیای مرکزی (1399)
 • تغییر و جایگزینی الفبای نیاکان (فارسی)در تاجیکستان در دوران اتحاد شوروی و پس از آن (1397)
 • بحران امنیتی در غرب آسیا و قدرت‌یابی احزاب راست افراطی در اروپا (1397)
 • زمینه‌های پیدایش و رشد افراطی‌گری در آسیای مرکزی ، مطالعه موردی داعش (1397)
 • راه ابریشم و ایران فرهنگی؛ مؤلفه‌هایی برای همگرایی منطقه‌ای در غرب آسیا (1396)
 • نقش اجتماعی کتابخانه‌ها راهبردها و راهکارهای کاهش نابرابری در دسترسی به دانش (1396)
 • چرا اروپا؟ (1395)
 • نقش مواریث مشترک فرهنگی در همگرایی ایران و جمهوری آذربایجان (1395)
 • قدرت‌یابی گروه‌های راست افراطی در اروپا؛ علل و پیامدها (1395)
 • دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران: مورد مطالعه جمهوری عراق (1395)
 • قدرت‌یابی گروه‌های راست افراطی در اروپا؛ علل و پیامدها (1395)
 • چرا اروپا؟ چالش‌های فرهنگ و هویت (1395)
 • دیدگاه نظری درباره نقش هویت در سیاست بین‌الملل (1394)
 • اسلام هراسی غربی؛ واکاوی تحلیلی زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و بازاندیشی مؤلفه‌های تاریخی و نظری آن (1393)
 • بررسی نقش عوامل سیاسی و امنیتی در سیاستگذاری سازمان‌های مردم نهاد ایرانی (1392)
 • زمینه‌ها و موانع تعامل جمهوری اسلامی ایران با همسایگان در حوزه قفقاز جنوبی (1392)
 • روابط اتحادیه اروپا با قدرت‌های نوظهور؛ چالش‌ها و اختلافات (1392)
 • سیاست خارجی، امنیتی و دفاعی اتحادیه اروپا پس از جنگ سرد (1392)
 • اخلاق در علم (1391)
 • رویکرد ایرانی به مطالعات منطقه‌ای؛ امکان یا امتناع (1389)
 • تأملی انتقادی در تعریف مناطق و رویکردهای مرسوم در مطالعات منطقه‌ای: مطالعه موردی؛ خاورمیانه (1389)
 • عناصر معرفت شناختی اروپامحوری در تقسیم مناطق مطالعاتی (1389)
 • غرب آسیا ، ایران و تقارب فرهنگ‌ها (1389)
 • منطقه‌گرایی فرهنگی: نقطه عزیمت همگرایی در غرب آسیا (1389)
 • امنیت انسانی در غرب آسیا؛ دیدگاه‌ها و نقدها (1388)

- Religious cinema and the transfer of religious and revolutionary values to future generations (2019)

- La diplomatie parlementaire de l’Iran et de la France (2016).
- l’Islam et la société civile en Asie de l’Ouest Cas de figure: la République islamique d’Iran (2016)

- Abdolali Birjandi's Active Life and Scientific Achievements (2014)

- The role of Silk Road in the rapprochement (2014)

- The role of Muslim Women in the development of societies (2014)

- Societal Discrimination against Muslims in Europ: Racism and Political Opportunities (2014)

- Intercultural Dialogue in the 21st Century:what Role for Unesco? (2013)

- The Role of Sibuyeh and his linguistic approach in the rapprochement of cultures (2012)

- Nourouz and Rapprochement of cultures (2010)

- The Life and Thought of Seyyed Jamal-Ed-Din Assadabadi (2009)

- Mawlana and the Perfect Human Being (2007)

سردبیر

محمدرضا مجیدی

مطالعات منطقه ای رئیس پژوهشکده تحقیقات راهبردی

mmajidiut.ac.ir

مدیر اجرایی

رحیم بایزیدی

روابط بین الملل دکترای روابط بین الملل، دانشگاه تهران، تهران، ایران

rahimbaizidiut.ac.ir
0000-0003-3330-0395

اعضای هیات تحریریه

جلال دهقانی فیروزآبادی

روابط بین‌الملل استاد دانشگاه علامه طباطبایی

simap.atu.ac.ir/homepage/9693123/
jdehghani20yahoo.com


مقالات منتشر شده در نشریات داخلی

 • Dehghani Firoozabadi Seyed Jalal. (---). The Societal Sources of Iranian Foreign Policy. ---
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال. (1385). سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در بحران افغانستان. ---
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال. (1385). رهیافت مقایسه ای بول: روشی برای سنجش نظریات روابط بین الملل. پژوهش علوم سیاسی
 • Dehghani Firoozabadi Seyed Jalal. (---). Foreign Policy Requirements for National Development in Irans 20-Year View. The Iranian Journal of International Affaiirs
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال. (1386). رویکرد اعراب به برنامه هسته ای ایران. مطالعات خاورمیانه
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال. (1386). ضرورت والزامات منطقه ای گرایی در تحقق برتری منطقه ای ج.ا.ا. نگرش راهبردی
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال. (1387). نظریه انتقادی: چارچوبی برای تحلیل سیاست خارجی. پژوهش علوم سیاسی
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال. (1384). گفتگوهای هسته ای ایران و اروپا.
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال. (1387). دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی در منطقه خلیج فارس. سیاست
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال. (1384). موانع ساختاری برتری منطقه ای جمهوری اسلامی ایران. دانشنامه حقوق و سیاست
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال. (1383). اتحادیه اروپا و بحران عراق. سیاست خارجی
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال. (1386). گفتمان اصول گرایی عدالت محور در سیاست خارجی دولت آقای احمدی نژاد. دانش سیاسی
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال. (1382). منطق ژئوپلتیک در سیاست خارجی عراق علل و پی آمدها. مطالعات خاورمیانه
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال. (1385). گفتمان های سیاست خارجی ایران در آسیای مرکزی و قفقاز. مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال. (1383). الزامات ائتلاف برای صلح. سیاست خارجی
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال. (1382). تحول نظریه های منازعه وهمکاری در روابط بین الملل. ---
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال. (1385). تاثیر جنگ لبنان بر راهبرد امنیت ملی اسرائیل. رهیافت های سیاسی و بین المللی
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال. (1383). سیاسی خارجی و امنیتی مشترک اروپا از منظر نوکارکردگرایی. ---
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال. (1387). سیاست خارجی رهایی بخش ، نظریه انتقادی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. سیاست خارجی
 • Dehghani Firoozabadi Seyed Jalal. (---). Lebanons Asymmetric Warfare and Israels National Security. The Iranian Journal of International Affaiirs
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال. (1383). طرح خاورمیانه بزرگ و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران. مطالعات راهبردی
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال. (1377). نظریه نهاد گرایی نئولیبرال و همکاریهای بین المللی. سیاست خارجی، 3
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال. (1377). روابط بین الملل از منظر فرانوگرایی. 1
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، تاجیک محمدرضا. (1382). الگوهای صدور انقلاب در گفتمانهای سیاست خارجی ایران. راهبرد، 27
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال. (1386). جنگ نامتقارن لبنان و امنیت اسرائیل. سیاست خارجی، 1
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال. (1381). رابطه ایران و آمریکا در یک گذر حساس. مطالعات راهبردی
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال. (1381). سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: روندها و.... مطالعات خاورمیانه، 3
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال. (1380). نقش همکاریهای علمی بین المللی در صلح بین الملل. ---
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال. (---). تاثیر تحولات عراق بر امنیت ملی ایران. ---
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال. (1381). گزینه های سیاست خارجی ایران و عراق. ---
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال. (1385). سیاست خارجی ایران در افغانستان. 20
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال. (1383). سیاست خارجی و امنیتی اروپا. 12
 • Dehghani Firoozabadi Seyed Jalal. (---). Societal Sour.... ---
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال. (1387). ترجمه مقاله: امنیت انسانی. مطالعات راهبردی، 3
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال. (1389). سیاست امنیتی ایران در قفقاز جنوبی. ژئوپلیتیک، 5
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال. (1389). چگونگی و چیستی نظریه اسلامی روابط بین الملل. پژوهش علوم سیاسی
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال. (1389). مبانی فرانظری نظریه اسلامی روابط بین الملل. روابط خارجی، 6
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال. (1388). منابع ملی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. سیاست، 3
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال. (1388). گفتمان عدالت در سیاست خارجی ایران. معرفت سیاسی، 1، 1
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، رادفر فیروزه. (1388). الگوی صدور انقلاب در دولت نهم. دانش سیاسی، 10
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال. (1388). اخلاق و نظریه پردازی در روابط. ---
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، رادفر فیروزه. (1388). الگوی صدور انقلاب در دوران دفاع مقدس. رهیافت انقلاب اسلامی، 11
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال. (1388). تحول در نظریه های منطقه گرایی. مطالعات اوراسیای مرکزی، 5
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال. (1389). دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه. سیاست، 4
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال. (1390). فناوری های قدرت در جنگ نرم. مطالعات راهبردی
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال. (1389). نظریه اسلامی سیاست خارجی. روابط خارجی، 9
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال. (1389). تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر نظریه های روابط بین الملل. مطالعات انقلاب اسلامی، 20
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال. (---). درآمدی بر آسیب شناسی سیاستگذاری جنایی ناظر به پیشگیری از.... آموزه های حقوق کیفری
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال. (---). درآمدی بر سیاست جنایی توتالیتر؛ جرم و مجازات در کره شمالی. مطالعات پیشگیری از جرم، 19
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال. (1390). انگاره های بین الاذهانی، اعتماد سیاسی و خاتمه جنگ. رهیافت های سیاسی و بین المللی، 28
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، موسوی سید رحمان. (1390). شاخصه های راهبرد امنیتی انرژی روسیه. آفاق امنیت، 12
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، فیروزی علیرضا. (1391). دیپلماسی عمومی ایران در دوران اصولگرایی. روابط خارجی، 2
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، فرازی مهدی. (1390). موانع و فرصتهای گسترش نقش چین در خاورمیانه. پژوهش علوم سیاسی، 4
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، رادفر فیروزه. (1391). رابطه ثبات سیاسی و توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران. رهیافت انقلاب اسلامی، 19
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال. (1391). الگوی نظم جهانی در نظریه اسلامی روابط بین الملل. پژوهش های روابط بین الملل، 1، 3
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، محسنی سجاد. (1391). علل و عوامل بیداری اسلامی در خاورمیانه. سیاست دفاعی، 20، 80
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، نوری وحید. (1391). تحلیلی بر تعاملات جمهوری اسلامی ایران و شورای همکاری خلیج فارس. پژوهش های روابط بین الملل، 1، 5
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، نوری وحید. (1391). امنیت هستی شناختی در سیاست خارجی اصول گرایی. مطالعات راهبردی، 15، 3
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، آجرلو حسین. (1391). تحلیلی پیشانظری از الگوی جامعه مقاوم. پژوهشنامه انقلاب اسلامی، 4، 2
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، سروش علی. (1392). سطوح و انواع دیپلماسی عمومی در اندیشه سیاسی امام خمینی. پژوهشنامه انقلاب اسلامی، 2، 7
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال. (1391). نظریه و روش در مطالعات امنیتی کردن. مطالعات راهبردی، 11، 4
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، قنبری مزیدی مقداد قنبری مزیدی. (1392). سیر تحول مطالعات نظری روابط بین الملل در ایران. پژوهش های سیاست اسلامی، 1، 4
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، عطایی مهدی. (1393). گفتمان هسته ای دولت یازدهم. مطالعات راهبردی، 17، 1
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، ذبیحی رضا. (1391). انقلاب اسلامی و عدم مطلوبیت نظم بین المللی موجور. مطالعات انقلاب اسلامی، 9، 31
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، یوسفی جویباری محمد. (1394). تبیین تطبیقی الگوی روابط خارجی ایران در دولت بازرگان و هاشمی رفسنجانی. سیاست جهانی، 4، 3
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال. (1393). رفتارهای حمایتگرانه و امنیت انسانی. سیاست جهانی، 3، 2
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال. (1393). بررسی سیاست خارجی اتحادیه اروپایی در قبال بلاروس از منظر هنجارگرایی. مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، 20، 88
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، صالحی مختار. (1391). دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران. پژوهش های اقتصادی ایران، 17، 52
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال. (1393). گفتمان اعتدال گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. سیاست خارجی، 28، 1
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، زوارزاده غلامعلی. (1394). سیاست خارجی ایران در آمریکای لاتین با تاکید بر کشورهای آلبا و امنیت جمهوری اسلامی ایران(1392-1384. آفاق امنیت، 8، 27
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال. (1392). تأثیر ژئوپلیتیک کردستان عراق بر سیاست خارجی آمریکا در عراق. تحقیقات سیاسی بین المللی، 5، 16
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال. (1392). سیاست جدید رژیم صهیونیستی در قبال بحران سوریه. فصلنامه مطالعات فلسطین، 13، 21
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، ذوالفقاری مهدی. (1393). تحلیل قدرت نرم بریتانیا. مطالعات قدرت نرم، 4، 11
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال. (1393). نظامیان و گذر به دموکراسی در کشورهای عرب: مطالعه موردی نقش نظامیان در تحولات سیاسی-اجتماعی مصر (2015-2011). پژوهش های روابط بین الملل، 4، 14
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال. (1392). سطوح و انواع دیپلماسی عمومی در اندیشه ی سیاسی امام خمینی(ره). پژوهشنامه انقلاب اسلامی، 2، 7
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال. (1391). 23. تاثیر هویت اسلامی-انقلابی بر رفتار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در موضوع هسته ای (دوره خاتمی و احمدی نژاد). علوم سیاسی، 15، 59
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال. (1393). ابعاد معنایی و نهادی تصمیم گیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. پژوهش سیاست نظری، 16، 16
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال. (1392). تحلیل راهبردی تحقق آرمان فلسطین در پرتو بیداری اسلامی در خاورمیانه و شمال آفریقا. جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام، 2، 1
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال. (1392). راهبرد ایالات متحده آمریکا در قبال برنامه هسته ای ایران. امنیت پژوهی، 12، 41
 • بیات جلیل، دهقانی فیروزآبادی سیدجلال. (1394). بررسی نگرش های موجود در دو جامعه ایران و آمریکا در باره موضوع هسته ای. تحقیقات سیاسی بین المللی، 7، 22
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، فرازی مهدی. (1391). بیداری اسلامی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران. مطالعات انقلاب اسلامی، 9، 28
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال. (1391). دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در دوران اصول گرایی. روابط خارجی، 4، 2
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال. (1391). روش و نظریه در مطالعات امنیتی کردن. مطالعات راهبردی، 15، 4
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، خرمشاد محمدباقر. (1394). مولفه های کلیدی دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. رهیافت انقلاب اسلامی، 9، 32
 • طاهری سید مهدی، دهقانی فیروزآبادی سیدجلال. (1393). تاثیر بیداری اسلامی بر موفقت آمریکا در خاورمیانه. مطالعات انقلاب اسلامی، 11، 37
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، رستگار یزدی محمدحسین. (1394). معادله ساختاری دیپلماسی فرهنگی مطلوب در افزایش قدرت نرم ج ا ایران. مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی، 5، 20
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال. (1392). مقایسه رهبری در انقلاب اسلامی ایران و مصر. رهیافت انقلاب اسلامی، 7، 24
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، بغیری علی. (1393). شناسایی عوامل کلیدی جنگ داخلی در خاورمیانه عربی با استفاده از روش دلفی فازی. آفاق امنیت، 7، 24
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال. (1391). سیاست های آتلانتیکی فرانسه در دوران ریاست جمهوری شیراک و ساکوزی. 1، 2
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال. (1394). آمریکا و روابط جمهوری اسلامی ایران-فراسیون روسیه. مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، 21، 89
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال. (1394). جایگاه دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت یازدهم. سیاست خارجی، 29، 1
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، علوی محمدعلی. (1395). روند امنیتی سازی فعالیت هسته ای جمهوری اسلامی ایران توسط لابی اسرائیل در آمریکا از منظر مکتب کپنهاک. پژوهش های راهبردی سیاست، سال 5، شماره 17
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، مرادی منوچهر. (1395). تهدید غرب، برداشت روسیه و بحران اوکراین. روابط خارجی، 8، 2
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، دامن پاک مرتضی. (1395). دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی. مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، 22، 96
 • دلاورپور اقدم مرتضی، دهقانی فیروزآبادی سیدجلال. (1395). کاستی ها و راهکارهای توانمندسازی دیپلماسی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران. مجلس و راهبرد، 23، 88
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، اسماعیلی مازگر علیرضا. (1395). انقلاب اسلامی و صورتبندی های قدرت در نظام بین الملل. مطالعات انقلاب اسلامی، 13، 46
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، عطایی مهدی. (1394). تحلیل گفتمانی سیاست هسته ای دولت احمدی نژاد از هژمونی تا افول. پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل، 4، 1
 • دلاورپور مصطفی، دهقانی فیروزآبادی سیدجلال. (1396). دیپلماسی نومحافظه کاران کنگره آمریکا در قبال جمهوری اسالمی ایران )2016 ـ 2009. فصلنامه پژوهشهای سیاسی جهان اسلام، 7، 1
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، پوراسماعیلی نجمه. (1396). مدل و تحلیل نظری رابطه نظام منطقه ای و سیاست خارجی. ژئوپلیتیک، 13، 3
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، ذبیحی رضا. (1396). بررسی توفیق یا عدم توفیق در مدل جامعه شناسی تاریخی تحلیل سیاست خارجی. رهیافت های سیاسی و بین المللی، 9، 1
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، روحی مهدی. (1397). نسبت استکبارستیزی با صلح و مذاکره در منابع سیاست خارجی ج.ا.ا. فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام، 4، 15
 • مروتی لیلا، دهقانی فیروزآبادی سیدجلال. (1396). هستی شناسی‌مفهوم‌آنارشی‌ در‌نظریات‌ خردگرا‌ و‌تأمل گرا در‌ روابط‌ بین الملل. سیاست جهانی، 6، 4
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، شکری مرتضی. (1398). موانع همکاری دولتها در مسائل زیستمحیطی از منظر اقتصاد سیاسی نوگرامشی-گرایی. فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی، 9، 30
 • ساسانیان سعید، دهقانی فیروزآبادی سیدجلال. (1397). الگوسازی در جوامع در حال تغییر؛بررسی رقابت ایران و آمریکا برای الگوسازی در انقلاب مصر. مطالعات انقلاب اسلامی، 15، 53
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، صادقی اکبر. (1397). چشم انداز جهانی عرضه و تقاضای نفت و گاز و جایگاه ژئواستراتژیک ایران. پژوهش های روابط بین الملل، 8، 1
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، سلیمانی فاطمه. (1397). سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و هنجارسازی بین المللی. سیاست خارجی، 32، 4
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، شکری مرتضی، اسمعیلی اردکانی علی. (1397). سیاست خارجی ترکیه در اوراسیای مرکزی؛ رویکرد دیپلماسی انرژی در ابعاد منطقه ای. مطالعات اوراسیای مرکزی، 11، 1
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، امیری مهدی. (1397). زمینه یابی سه وجهی جایگاه قدرت نرم در سیاست خارجی روسیه(2000-2019). سیاست جهانی، 7، 4
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، منادی زاده محمد حسین، سلیمی حسین. (1398). روابط هند و ایالات متحده از منظر وابستگی متقابل. پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل، 7، 2
 • صادقی اکبر، دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، آجیلی هادی. (1397). بایسته های دیپلماسی انرژی ایران در نظام اقتصاد سیاسی بین الملل. فصلنامه مطالعات روابط بین الملل، 11، 43
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، رضایی نیما. (1396). بررسی کنش گفتاری امنیتی کردن انقلاب اسلامی توسط روسای جمهور امریکا. رهیافت انقلاب اسلامی، 11، 41
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، بهرامی سمیه. (1396). ارزیابی تاثیرات کنش های دیاسپوریک بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایزان. پژوهشنامه علوم سیاسی، 12، 4
 • سلیمی حسین، دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، پوراسماعیلی نجمه. (1396). مدل تحلیل نظری رابطه نظام منطقه ای و سیاست خارجی. ژئوپلیتیک، 13، 3
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، منادی زاده محمد حسین. (1396). دیپلماسی هند در قبال سازمان تجارت جهانی. فصلنامه مطالعات بین المللی، 10، 39
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، مرتضوی شریف علی. (1396). الگوی تصمیم گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در اندیشه های آیت الله خامنه ای. رهیافت انقلاب اسلامی، یازدهم، 38
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، دشتگرد مجید. (1398). مسئله علیت در نظریه های روابط بین الملل. پژوهش های روابط بین الملل، 9، 1
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، فتحعلی محمد. (1398). هدف ها و مطلوبیت های سیاسی امنیتی ترکیه در تحوالت غرب آسیا و شمال آفریقا. راهبرد دفاعی، 17، 65
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، عزیزی مجتبی. (1397). توانمندی موشکی در سیاست دفاعی جمهوری اسلامی ایران در غرب آسیا2018-2001. سیاست دفاعی، 26، 103
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، سلیمی حسین، منادی زاده محمد حسین. (1398). روابط هند و آمریکا از منظر وابستگی متقابل (2015-1990). پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل، سال هفتم، شماره دو
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، فتحعلی محمد. (1398). تدوین راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در قبال نقش آفرینی ترکیه در تحولات شمال آفریقا و غرب آسیا. فصلنامه علمی مدیریت راهبردی دفاع ملی، 3، 10
 • دلاورپور مصطفی، دهقانی فیروزآبادی سیدجلال. (1397). برآورد سیاست های تحریمی کنگره امریکا در دوران پسابرجام. پژوهش های راهبردی سیاست، 7، 26
 • دلاورپور مصطفی، دهقانی فیروزآبادی سیدجلال. (1397). دیپلماسی تقنینی کنگره آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران(بررسی موردی تحریم ها). مجلس و راهبرد، 25، 96
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، پور اسماعیلی نجمه. (1397). سیاست خارجی ترکیه در خاورمیانه: بنیانهای محافظه کارانه، تجدیدنظرطلبانه و ایدئولوژیک. روابط خارجی، 10، 38
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، شجاعی هادی. (1399). تبیین ‌اصل‌مىفعت ‌گرایی ‌متعالی‌ در‌ سیاست‌خارجی ‌دولت ‌اسلامی‌. معرفت سیاسی، 12، 1
 • پوراسماعیلی نجمه، سلیمی حسین، دهقانی فیروزآبادی سیدجلال. (---). بازخوانی انتقادی و تکمیلی نظریه مجموعه امنیت منطقه ای بوزان در پرتو نظام منطقه ای خاورمیانه. فصلنامه ژئوپلتیک، 1399، فروردین

 

منتشر شده در نشریات خارجی

 • Dehghani Firoozabadi Seyed Jalal. (2015). Investigation of Islamic Republic of Iran Foreign Policy (1997-2013). Asian Social Science, 11, 28
 • Dehghani Firoozabadi Seyed Jalal. (2016). Neo-classical Realism in International Relations. Asian Social Science, 12, 6

 

ارائه شده در همایش‌های داخلی

 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، پنجمین همایش سالیانه انجمن ایرانی روابط بین الملل صلح و روابط بین الملل رویکرد ایرانی اسلامی، article abstraction، خلاصه مقاله، سه گانه صلح، نظم و عدالت در نظریه اسلامی روابط بین الملل، 1391/10/11، 1391/10/11
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، همایش تبیین مفهوم اعتدال، انجمن علوم سیاسی ایران، مرکز تحقیقات استراتژیک، article abstraction، خلاصه مقاله، گفتمان اعتدال گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، 1392/06/05، 1392/06/06
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، چهارمین نشست اندیشه های راهبردی: آزادی، article abstraction، مقاله کامل، آزادی اندیشه و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران، 1392/09/01، 1392/09/01
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، اولین همایش نظریه های روابط بین الملل و سیاست خارجی کشورهای خاورمیانه، article abstraction، خلاصه مقاله، نظریه های روابط بین الملل و سیاست خارجی کشورهای خاورمیانه در هزاره سوم، 1392/09/20، 1392/09/20
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، ششمین همایش سالیانه انجمن ایرانی روابط بین الملل، سیاست خارجی اعتدال گرا، article abstraction، مقاله کامل، گفتمان اعتدال گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، 1392/10/15، 1392/10/15
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، همایش رفتارهای حمایتگرانه در عصر جهانی شدن، article abstraction، خلاصه مقاله، امنیت انسانی و رفتارهای حمایتگرانه، 1393/08/27، 1393/08/27
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت: پیشرفت ایران‎ گذشته حال آینده، article abstraction، مقاله کامل، نظام بین الملل آینده و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، 1394/02/30، 1394/02/31
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، همایش حفاظت سپاه؛ اقتدار و امنیت ملی، article abstraction، مقاله کامل، هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی مطالعات حفاظت، 1394/10/05، 1394/10/05
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، کنفرانس ملی سیاست خارجی توسعه گرا- پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، ضرورت ها وکارکرد دیپلماسی در سیاست خارجی توسعه گرا
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، رویکرد ایرانی، سیاست منطقه ای جمهوری اسلامی در آسیای مرکزی

 

ارائه شده در همایش های بین المللی

 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، همایش بین المللی نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی، article abstraction، مقاله کامل، مدیریت راهبردی تحولات دوره گذار در جهت نیل به تمدن نوین اسلامی، 1392/12/20، 1392/12/21
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، سومین کنفرانس علوم انسانی اسلامی، article abstraction، مقاله کامل، نظریه اسلامی تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، 1394/08/10، 1394/08/10
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، علیزاده فر زهرا، همایش بین المللی مدیریت، article abstraction، مقاله کامل، ماتریس سبک های ارتباطی مدیر در مدیریت بحران

محمـدکاظـم سجـادپـور

روابط بین‌الملل استاد دانشکده روابط بین‌الملل

sir.ac.ir/portal/GeneralCategoryServices/12051
sajjadpouripis.ir


رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین‌الملل وزارت امور خارجه

 

مشخصات تحصیلی

 • لیسانس علوم سیاسی - دانشگاه تهران - 1357
 • فوق لیسانس روابط بین الملل - دانشگاه تهران -1360
 • دکتری علوم سیاسی - دانشگاه جرج واشنگتن - 1369
 • دوره تحقیقاتی فوق دکتری - دانشگاه هاروارد - 1371

 

سوابق اداری و اجرایی

 • عضو هیات نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد نیویورک 1378-1374
 • مدیر کل دفتر مطالعات سیاسی بین المللی 1383-1378
 • سفیر نزد دفتر اروپایی سازمان ملل متحد ژنو 1386-1383
 • رئیس گروه دیپلماسی و سازمان های بین المللی و معاون پژوهشی دانشکده روابط بین الملل 1386 تاکنون

 

انتشارات

 • 7 جلد کتاب در مورد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، جهانی شدن دیپلماسی چندجانبه
 • 30 مقاله علمی در مجلات علمی و کتاب های روابط بین الملل در داخل و خارج ایران
 • 150 مقاله در روزنامه ها، جراید و مجلات عمومی
 • ستون ثابت و هفتگی با عنوان "سیاست خارجی و دنیای پرتلاطم" در صفحه روابط بین الملل روزنامه اطلاعات از دی 1386 تاکنون

 

سوابق تدریس

 • تدریس در دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در دانشکده روابط بین الملل، دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه عالی دفاع و واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی در درس های اصول روابط بین الملل، سیاست بین الملل، تجزیه و تحلیل سیاست خارجی، امنیت ملی، سیاست خارجی در جمهوری اسلامی ایران، تحولات اجتماعی و فرهنگی آمریکا، ایران و همسایگان، روش پژوهش در روابط بین الملل، نظریه های روابط بین الملل، شناخت آمریکا.

 

علایق پژوهشی

 • سیاستگذاری سیاست خارجی، تاثیرات تحولات بین المللی بر سیاست خارجی ایران، امنیت بین الملل و امنیت منطقه ای، بازیگران جدید در روابط بین الملل، خاورمیانه در سیاست بین الملل، سیاست خارجی آمریکا

 

عضویت در مجامع علمی

 • عضو هیات تحریریه فصلنامه سیاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
 • عضو هیات تحریریه مجله روابط خارجی
 • عضو هیات تحریریه مجله سیاست خارجی
 • عضو هیات تحریریه مجله تاریخ روابط خارجی
 • عضو هیات تحریریه مجله ایرانی روابط بین الملل
 • عضو مشاورین مجله مطالعات خاورمیانه
 • عضو هیات تحریریه مطالعات آفریقا دانشگاه تربیت مدرس
 • عضو ستاد حقوق بشر
 • عضو مجمع مفهوم سازی حقوق بشر
 • عضو شورای راهبردی سیاست خارجی
 • عضو گروه علوم سیاسی کرسی های نظریه پردازی
 • عضو گروه غرب شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

امیرمحمد حاجی‌یوسفی

روابط بین‌الملل دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375312
am-yousefisbu.ac.ir


مدیر روابط عمومی دانشگاه شهید بهشتی

 

مقالات علمی چاپ شده در مجلات 

 • Haji-yousefi, "Political Culture and Irans Foreign Policy A Comparative Study of Iran`s Foreign Policy during Ahmadinejad and Rouhani" , World Sociopolitical Studies, Vol.2, pp.225-245, 2018.
 • Haji-yousefi, M. Ghaebi, "The Role of South-South Cooperation in Realization of the Right to Development the Way Forward" , International Studies Journal (ISJ), Vol.14, pp.169-187, 2018.
 • Haji-yousefi, "Irans foreign policy in Afghanistan the current situation and future prospects" , South asian studies: a research journal of south asian studies, Vol.27, pp.63-75, 2012.
 • Haji-yousefi, A. D., "Iran and the Shahnghai Cooperation Organisation" , Indian journal, Vol.14, pp.150-166, 2010.
 • Haji-yousefi, "Iran s foreign policy during ahmadinejad from confrontation to accommodation" , Turkish journal of international ralations, Vol.9, pp.0-0, 2010.
 • Haji-yousefi, "Whose agenda is served by the idea of a shia crescent" , Turkish journal of international ralations, Vol.8, pp.114-135, 2009.
 • Haji-yousefi, "The Shia Factor in Iran-Iraq Relations and Its Regional Implications" , The iranian journal of international affairs, pp.33-43, 2007.
 • Haji-yousefi, "Evaluation of iran s foreign policy in Iraq" , UNISCI Discussion Papers, pp.201-208, 2006.
 • Haji-yousefi, "The Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran Constraints Opportunities and Pressures" , The iranian journal of international affairs, 2005.
 • Haji-yousefi, "Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran Towards Israel 1979-2002" , Strategic Studies(Islamabad), 2003.
 • Haji-yousefi, "Cooperative Security in the Persian Gulf and Central Asia-Caucasus Regions" , The iranian journal of international affairs, 2003.
 • Haji-yousefi, "State Autonomy and Economic Development in Iran A Theoretical Perspective1" , Discourse-Studies in the Cultural Politics of Education, Vol.2, 2001.

 

 • ز. زهرا, ا. حاجی یوسفی, س. موسوی شفائی, "عامل های موثر بر شکل گیری صف آرایی روسیه و عراق (2018-2011)" , مطالعات اوراسیای مرکزی, نسخه 13, صفحات:71-90, 1399.
 • ا. حاجی یوسفی, س. حبیبی, "ادراکات توسعه گرای دنگ شیائو پینگ و عادی سازی سیاست چین در قبال آمریکا" , مطالعات روابط بین الملل, نسخه 12, صفحات:9-41, 1398.
 • ا. حاجی یوسفی, ا. نعمتی, "صف آرایی عربستان سعودی با اسرائیل از نگاه نظریه های روابط بین الملل" , تحقیقات سیاسی بین المللی, نسخه 11, صفحات:104-124, 1398.
 • ا. حاجی یوسفی, ف. آزموده, ر. خراسانی, "تاملی نظری پیرامون خوانش گرایش فمینیستی از حکمرانی خوب در کشورهای اسلامی" , رهیافت های سیاسی و بین المللی, نسخه 10, صفحات:37-58, 1398.
 • ا. حاجی یوسفی, م. ذاکری, "عقیم ماندن فرایند شناسایی حداکثری و برامدن داعش در عراق" , سیاست جهانی, نسخه 8, صفحات:7-40, 1398.
 • ا. نعمتی, ا. حاجی یوسفی, "تحولات جدید در روابط عربستان و رژیم صهیونیستی دلایل و زمینه ها" , آفاق امنیت, نسخه 12, صفحات:147-184, 1398.
 • ف. آزموده, ا. حاجی یوسفی, "تاثیر توانمندسازی سیاسی زنان بر حکمرانی خوب (درس هایی از سوئد برای ایران)" , پژوهشنامه علوم سیاسی, نسخه 14, صفحات:33-62, 1398.
 • ا. حاجی یوسفی, ا. رضائی پناه, "تحلیل مبانی عمل گرایانه اندیشه موعود گرایی در گفتمان سیاست خارجی امام خمینی" , پژوهشنامه متین, صفحات:1-17, 1397.
 • ا. حاجی یوسفی, ا. رضائی پناه, "تبیین سیر تطور وجه عملگرایانه گفتمان موعودگرایی در الهیات سیاسی یهودی - اسراییلی (موعودگرایی یهودی به مثابه یک برساخت اجتماعی)" , پژوهش های سیاسی جهان اسلام, نسخه 8, صفحات:125-157, 1397.
 • ا. حاجی یوسفی, ب. احمدی لفورکی, "راهبرد امنیتی آلمان در غرب آسیا و پیامدهای آن برای جمهوری اسلامی ایران" , مطالعات راهبردی, نسخه 21, صفحات:87-114, 1397.
 • ا. حاجی یوسفی, س. حبیبی, "ادراک رهبران و عادی سازی سیاست ویتنام در قبال آمریکا" , پژوهش های روابط بین الملل, نسخه 8, صفحات:63-96, 1397.
 • ا. حاجی یوسفی, س. حسینی زاده, ا. محمدی, "هویت، قدرت، امنیت جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی" , رهیافت انقلاب اسلامی, نسخه 12, صفحات:25-42, 1397.
 • ا. حاجی یوسفی, ش. نیک پور, "تاثیر سیاستهای اقتصادی نولیبرال بر جهتگیری سیاست خارجی مصر در قبال اسرائیل" , مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل, نسخه 2, صفحات:105-128, 1397.
 • ا. حاجی یوسفی, ع. حسین زاده, "شکنندگی دولت و نابسامانی جامعه در عراق بستری برای بحران امنیتی ظهور و گسترش داعش" , آفاق امنیت, نسخه 11, صفحات:35-67, 1397.
 • ا. حاجی یوسفی, م. جنیدی, "گفتمان مبارزه با تروریسم و ظهور و قدرت یابی داعش" , پژوهش های راهبردی سیاست, نسخه 7, صفحات:197-221, 1397.
 • ا. حاجی یوسفی, م. خانی جوی آباد, "اقتصاد سیاسی سیاست خارجی هند در عصر جهانی شدن اقتصاد" , روابط خارجی, نسخه 10, صفحات:105-133, 1397.
 • ا. حاجی یوسفی, م. محمدیان, "منابع قدرت اجتماعی، ساختار دولت و روابط خارجی قاجار" , دانش سیاسی, نسخه 14, صفحات:91-116, 1397.
 • ا. محمدی, ا. حاجی یوسفی, "هویت، قدرت و امنیت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران یک چارچوب نظری" , پژوهشنامه علوم سیاسی, نسخه 13, صفحات:33-64, 1397.
 • ا. حاجی یوسفی, م. غائبی, "مفهوم حق توسعه در روابط بین الملل از نگاه نظریه پسا استعماری" , سیاست جهانی, صفحات:7-41, 1396.
 • ا. حاجی یوسفی, ع. ذوالفقاری, "فرهنگ استراتژیک و مشارکت روسیه در روندهای تسلیحاتی غرب آسیا" , آفاق امنیت, صفحات:125-145, 1396.
 • ا. حاجی یوسفی, ع. ذوالفقاری, "فرهنگ راهبردی و سیاست خارجی خاورمیانه ای روسیه" , روابط خارجی, نسخه 9, صفحات:165-192, 1396.
 • ا. حاجی یوسفی, م. ذاکری, "شناسایی حداکثری و منازعات بازفرجام در خاورمیانه یک مدل نظری" , پژوهش های روابط بین الملل, صفحات:79-108, 1396.
 • م. حشمت زاده, ا. حاجی یوسفی, م. طالبی موری ابادی, "بررسی موانع تحقق حکمرانی خوب در فرهنگ سیاسی ایران" , جستارهای سیاسی معاصر, نسخه 8, صفحات:1-24, 1396.
 • ا. حاجی یوسفی, م. طالبی موری ابادی, "موانع مشارکت در چالش میان فرهنگ سیاسی و حکمرانی خوب از دید مدیران ارشد دولت جمهوری اسلامی ایران" , پژوهشنامه علوم سیاسی, نسخه 12, صفحات:7-40, 1395.
 • ا. حاجی یوسفی, م. محمدیان, "جامعه شناسی تاریخی و سیاست خارجی ایران یک چارچوب نظری" , سیاست جهانی, نسخه 5, صفحات:65-98, 1395.
 • ا. حاجی یوسفی, ا. عارف نژاد, "نشانه شناسی عملیات انتحاری در منازعات گفتمانی عراق و چالش های امنیتی آن بر جمهوری اسلامی ایران" , پژوهشنامه علوم سیاسی, نسخه 9, صفحات:75-110, 1393.
 • ا. حاجی یوسفی, "ایران و انقلاب های 2011 خاورمیانه برداشتها و اقدامات" , مطالعات انقلاب اسلامی, نسخه 9, صفحات:137-162, 1391.
 • ا. حاجی یوسفی, ف. شهریار, "شناخت حوادث 2011 خاورمیانه در قالب مبانی مفهومی-نظری" , مطالعات راهبردی, نسخه 15, صفحات:1-7, 1391.
 • ا. حاجی یوسفی, م. فرازی, ر. کیوان آرا, "انتخابات نهم ریاست جمهوری و پایگاه های اجتماعی در ایران" , پژوهشنامه علوم سیاسی, نسخه 7, صفحات:123-149, 1391.
 • ا. حاجی یوسفی, م. محمد, "جایگاه منطقه ای جمهوری اسلامی ایران در دهه اول قرن بیست و یکم" , پژوهش های روابط بین الملل, نسخه 1, صفحات:33-72, 1390.
 • ا. حاجی یوسفی, ا. عارف نژاد, "نشانه شناسی گفتمان اسلام سیاسی مردم سالار آیت الله سیستانی" , پژوهشنامه علوم سیاسی, نسخه 6, صفحات:41-74, 1390.
 • ا. حاجی یوسفی, ع. بغیری, "وضعیت مطالعاتی تدوین سند استراتژی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران" , دانش سیاسی, نسخه 7, صفحات:69-97, 1390.
 • ا. حاجی یوسفی, م. ثانی جوشقانی, م. طالبی, "وضعیت مطالعات اسرائیل شناسی در ایران" , پژوهشنامه علوم سیاسی, صفحات:1-22, 1390.
 • ا. حاجی یوسفی, م. طالبی, "مساله و روش پژوهش در پایان نامه های علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی" , رهیافتهای سیاسی و بین المللی, صفحات:199-216, 1390.
 • ا. حاجی یوسفی, ه. ایمانی, "تحولات روابط ترکیه و اسرائیل در دهه اخیر و پیامد های آن برای ایران" , روابط خارجی, نسخه 3, صفحات:75-104, 1390.
 • ا. حاجی یوسفی, "تدریس روابط بین الملل در ایران چالش ها و چشم انداز ها" , پژوهشنامه علوم سیاسی, نسخه 5, صفحات:67-110, 1389.
 • ا. حاجی یوسفی, "ریشه های سیاست خارجی تعاملی-تقابلی ایران در دوره ریاست جمهوری دکتر احمدی نژاد" , رهیافتهای سیاسی و بین المللی, صفحات:109-132, 1389.
 • ا. حاجی یوسفی, م. روحی, "ترکیه در جستجوی متحدان منطقه ای" , مطالعات بین المللی, نسخه 7, صفحات:75-113, 1389.
 • ا. حاجی یوسفی, ه. ایمانی, "امکان سنجی ائتلاف ایران ترکیه سوریه و عراق در خاورمیانه جدید" , فصلنامه امنیت پژوهی, نسخه 9, 1389.
 • ا. حاجی یوسفی, "مدل آموزش پژوهش و تولید دانش سیاسی در کانادا آموزه ها برای ایران" , آموزش عالی ایران- انجمن آموزش عالی ایران, نسخه 1, 1388.
 • ا. حاجی یوسفی, "میان رتگی در علوم سیاسی دردانشگاههای کانادا مفهوم و اجرا" , فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی, نسخه 1, 1388.
 • ا. حاجی یوسفی, "هلال شیعی فرصت ها و تهدیدها برای جمهوری اسلامی ایران اعراب و آمریکا" , دانش سیاسی, نسخه 5, صفحات:159-192, 1388.
 • ا. حاجی یوسفی, م. اسلامی, "عوامل تاثیر گذار بر سیاست خارجی اسرائیل ارائه مدلی تحلیلی" , سیاست, نسخه 39, صفحات:177-200, 1388.
 • ا. حاجی یوسفی, "ایران و سازمان همکاری شانگهای هزمونی و ضد هزمونی" , پژوهشنامه علوم سیاسی, نسخه 3, صفحات:163-194, 1387.
 • ا. حاجی یوسفی, "سیاست خارجی خاورمیانه ای آمریکا منطق جهانی شدن یا ژئوپلیتیک" , فصلنامه ژئوپلیتیک, نسخه 3, صفحات:65-90, 1387.
 • ا. حاجی یوسفی, "میان رشته ای در علوم سیاسی در دانشگاه های کانادا مفهوم و اجرا" , فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی, 1387.
 • ا. حاجی یوسفی, "جهانی شدن از دید نظریه نوگرامشین در اقتصاد سیاسی بین الملل" , رهیافتهای سیاسی و بین المللی, صفحات:87-110, 1386.
 • ا. حاجی یوسفی, "سیاست خارجی خاورمیانه ای آمریکا منطق جهانی شدن یا ژئوپلیتیک؟" , ژئوپلتیک - انجمن ژئوپلتیک ایران, نسخه 3, صفحات:65-90, 1386.
 • ا. حاجی یوسفی, "مفهوم اقتصاد سیاسی بین الملل ریشه ها و روندها" , رهیافتهای سیاسی و بین المللی, صفحات:83-110, 1386.
 • ا. حاجی یوسفی, ف. عالیشاه, "سیاست خارجی خاورمیانه ای فرانسه بعد از جنگ سرد" , فصلنامه مطالعات بین المللی, 1386.
 • ا. حاجی یوسفی, "آموزش درس اصول روابط بین الملل در دانشگاه های ایران آسیب ها و راهکارها" , پژوهشنامه علوم سیاسی, 1385.
 • ا. حاجی یوسفی, س. بهمرد, "چرایی مهاجرت نخبگان از ایران پس از پایان جنگ تحمیلی" , پژوهشنامه علوم سیاسی, 1385.
 • ا. حاجی یوسفی, "گونه شناسی روشهای مطالعه جامعه شناسی سیاسی ایران" , پژوهشنامه علوم سیاسی, نسخه 1, صفحات:97-117, 1384.
 • ا. حاجی یوسفی, "آمریکا و عربستان پس از اشغال عراق سیاست پیشگیری دمکراتیک" , ماهنامه برداشت اول, 1383.
 • ا. حاجی یوسفی, "انتخابات فلسطین پیامدها و چشم اندازها" , ماهنامه برداشت اول, 1383.
 • ا. حاجی یوسفی, "ایران و منطقه خاورمیانه دستخوش دگرگونی (دولت رانتیر و بی ثباتی در ایران (1357-1341) )" , فصلنامه فرهنگ اندیشه, 1383.
 • ا. حاجی یوسفی, "پیامدهای امنیتی شکل گیری مثلث آمریکا-عراق-عربستان سعودی برای ایران" , ماهنامه برداشت اول, 1383.
 • ا. حاجی یوسفی, "تهدیدهای امنیتی منطقه ای ایران پس از جنگ سرد پیامدها و پاسخ ها" , سیاست خارجی, 1383.
 • ا. حاجی یوسفی, "جایگاه عراق در طرح خاورمیانه بزرگ" , سیاست خارجی, 1383.
 • ا. حاجی یوسفی, "چارچوبی نظری برای تحلیل مذاکرات هسته ای ایران و سه قدرت اروپایی" , فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی, 1383.
 • ا. حاجی یوسفی, "سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نسبت به اسرائیل (2002-1979)" , فصلنامه مطالعات خاورمیانه, 1383.
 • ا. حاجی یوسفی, "ارزیابی سیاست خارجی ایران در قبال اشغال عراق" , ماهنامه برداشت اول, 1382.
 • ا. حاجی یوسفی, "ایران و نظام بین الملل دستخوش دگرگونی" , سیاست خارجی, 1382.
 • ا. حاجی یوسفی, "بررسی موردی اتحاد سازی در سیاست خارجی ایران بر اساس نظریه های اتحاد در روابط بین الملل" , فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی, 1382.
 • ا. حاجی یوسفی, "پیامدهای منطقه ای حمله آمریکا به عراق با تاکید بر ایران" , ماهنامه برداشت اول, 1382.
 • ا. حاجی یوسفی, "تنش در مناسبات آمریکا و عربستان پس از یازدهم سپتامبر پیامدها برای ایران" , ماهنامه برداشت اول, 1382.
 • ا. حاجی یوسفی, "توافقنامه ژنو صلح از پایین یا صلح مجازی" , ماهنامه برداشت اول, 1382.
 • ا. حاجی یوسفی, "رویکرد جدید آمریکا نسبت به منازعه اسرائیلی-فلسطینی" , ماهنامه برداشت اول, 1382.
 • ا. حاجی یوسفی, "سیاست خارجی ایران در قبال اسرائیل از دید نظریه های روابط بین الملل" , فصلنامه برداشت دوم, 1382.
 • ا. حاجی یوسفی, "سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران محدودیت ها، فرصتها، و فشارها" , فصلنامه برداشت دوم, 1382.
 • ا. حاجی یوسفی, "سیاست هسته ای ایران گزینه های پیش رو" , فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی, 1382.
 • ا. حاجی یوسفی, "ضرورت همکاری استراتژیک ایران با سه کشور پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه" , ماهنامه برداشت اول, 1382.
 • ا. حاجی یوسفی, "ظهور و تثبیت دولت رانتیر در ایران 1341-1320" , ماهنامه برداشت اول, 1382.
 • ا. حاجی یوسفی, "کابوس شارون دولت مستقل فلسطینی یا نظام آپارتاید" , راهبرد دفاعی, 1382.
 • ا. حاجی یوسفی, "نظریه والتز و سیاست خارجی ایران مطالعه مقایسه ای دوران جنگ سرد و پساجنگ سرد" , فصلنامه مطالعات خاورمیانه, 1382.
 • ا. حاجی یوسفی, "ایران و حمله آمریکا به عراق بر اساس نظریه نظام بین الملل" , سیاست خارجی, 1381.
 • ا. حاجی یوسفی, "بحران خاورمیانه در یک نگاه" , ماهنامه برداشت اول, 1381.
 • ا. حاجی یوسفی, "جهانی شدن اقتصاد، بین المللی شدن دولت، و همکاری مورد جمهوری اسلامی ایران" , ماهنامه برداشت اول, 1381.
 • ا. حاجی یوسفی, "خاورمیانه پس از 11 سپتامبر با تاکید بر مناسبات اعراب و رژیم صهیونیستی" , فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی, 1381.
 • ا. حاجی یوسفی, "انتفاضه مسجد الاقصی دلایل و پیامدها" , سیاست خارجی, 1380.
 • ا. حاجی یوسفی, "اوپک در عصر جهانی شدن" , سیاست خارجی, 1379.
 • ا. حاجی یوسفی, "مفهوم سازی های مختلف دولت در نظریه روابط بین الملل با تاکید بر دیدگاه رابرت کاکس" , مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی(مجموعه علوم سیاسی), 1378.
 • ا. حاجی یوسفی, "امنیت اروپا و آینده ناتو" , مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی(مجموعه علوم سیاسی), 1374.
 • ا. حاجی یوسفی, "رانت، دولت رانتیر و رانتیریسم در ایران" , مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی(مجموعه علوم سیاسی).
 • ا. حاجی یوسفی, ز. زمردی انباجی, "ژئوپلیتیک انرژی و مداخله نظامی روسیه در سوریه" , ژئوپلتیک - انجمن ژئوپلتیک ایران.
 • ا. حاجی یوسفی, ه. ناروئی, "ژئوپلیتیک ژئواکونومیک و چشم انداز همکاری ایارن و هند در چابهار" , ژئوپلتیک - انجمن ژئوپلتیک ایران.

 

مقالات علمی ارائه شده در همایش‌ها

 • A. Haji-yousefi, "Iran`s Involvement in the Syrian Civil War: Domestic Controversies" , In European Consortium for Political Research, 2019.
 • A. Haji-yousefi, "Irans Policy in the Syrian Civil War From Liberal Pacifism to Liberal Interventionism" , In European Consortium of Political Research, 2017.
 • A. Haji-yousefi, "Iran and the Arab spring A comparative study of Iran s policy towards the uprisings in Bahrain and Syria" , In IPSA World congress, 2012.
 • A. Haji-yousefi, "Teaching international relation in iran challenges and prospects" , In International symposium on political science today, 2012.
 • A. Haji-yousefi, "Iran s Foreign Policy in Afghanistan The current situation and Future prospects" , In Presented at the Canadaian Political Science Association Annual conference Waterloo Ontario Canada, 2011.
 • A. Haji-yousefi, "IS There an Iranian perspective on International Relations" , In Presented the annnal conference of the canadian political science association, 2009.
 • A. Haji-yousefi, "Is there an iraninan perspective on international relations" , In Presented the annnal conference of the canadian political science association, 2009.
 • A. Haji-yousefi, "Ideology and pragmatism in iran s policy towards the arab 2011revolutions" , In Canadian political science association, 2008.
 • A. Haji-yousefi, "The emergency of a shi a crescent myth or reality" , In Canadian political science association, 2008.

 

 • ا. حاجی یوسفی, ب. احمدی لفورکی, "فرهنگ استراتژیک سیاست امنیتی و رقابت تسلیحاتی در غرب آسیا فرصت ها و تهدیدهای سیاست امنیتی آلمان فدرال در غرب آسیا برای جمهوری اسلامی ایران" روندهای تسلیحاتی و امنیت منطقه ای در غرب آسیا, 1396.
 • ا. حاجی یوسفی, ع. ذوالفقاری, "فرهنگ استراتژیک و مشارکت روسیه در روندهای تسلیحاتی غرب آسیا" روندهای تسلیحاتی و امنیت منطقه ای در غرب آسیا, 1396.
 • ا. حاجی یوسفی, ی. عموکاظمی, "مساله ریزگردها و چشم انداز همکاری میان ایران، عراق و عربستان سعودی" چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست ., 1396.
 • ا. حاجی یوسفی, ی. عموکاظمی, "نظریه چشم انداز و معضل ریزگردها در مناسبات ایران، عراق و عربستان سعودی همکاری یا منازعه" مخاطرات زیست محیطی و امنیت منطقه ای در غرب آسیا, 1396.
 • ا. حاجی یوسفی, "سیاست خارجی منفعت محور در مقابل سیاست خارجی هنجار محوراخلاقی" نخستین همایش سیاست اخلاقی اخلاق سیاسی, 1391.
 • ا. حاجی یوسفی, "انتخابات و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران" چکیده مقالات همایش ملی مشارکت سیاسی و امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران, 1390.
 • ا. حاجی یوسفی, "تفکر انتقادی ، ارتباطات علمی و نظریه پردازی مطالعه موردی متون درسی روابط بین الملل در ایران" همایش سالانه انجمن ایرانی روابط بین الملل 1390, 1390.
 • ا. حاجی یوسفی, "مطالعات اسرائیل شناسی در ایران" همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران 1390, 1390.
 • ا. حاجی یوسفی, ر. رسولی جوزم, "ساختار نظام بین الملل ، اروپا و پرونده هسته ای ایران" همایش ملی روابط ایران و اروپا تجارب پیشین، چشم انداز فرارو, 1390.
 • ا. حاجی یوسفی, ف. شهریار, "تحول گفتمان امنیتی جمهوری اسلامی ایران در سند چشم انداز (رویکرد مقایسه ای)" امنیت در ایران 1404, 1390.
 • ا. حاجی یوسفی, "اتاق های فکر آمریکایی و مساله ایران راه حل هایی ممکن و مطلوب" همایش سالانه انجمن ایرانی روابط بین الملل 1389, 1389.
 • ا. حاجی یوسفی, "چشم انداز سیاست خارجی ج ا ا تعامل و/یا تقابل" همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران 1389, 1389.
 • ا. حاجی یوسفی, م. طالبی, "آینده نگری در پایان نامه های دانشجویان علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی" همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران 1389, 1389.
 • ا. حاجی یوسفی, ه. ایمانی, "امکان سنجی ائتلاف ایران ترکیه سوریه و عراق" همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران 1389, 1389.
 • ا. حاجی یوسفی, "نقش اخلاق در روابط بین الملل پرونده پژوهی علل تداوم جنگ ایران و عراق" اخلاق وروابط بین الملل, 1388.
 • ا. حاجی یوسفی, "آموزش درس جهان سوم در دانشگاه کارلتون کانادا آموزه هایی برای ایران" همایش آموزش علوم سیاسی چشم اندازها و راه کارها, 1387.
 • ا. حاجی یوسفی, "آموزش روابط بین الملل در دانشگاه کارلتون کانادا آموزه ها برای آموزش روابط بین الملل ایران" همایش روش ها و رهیافت های نوین در آموزش و پژوهش رشته روابط بین الملل, 1387.
 • ا. حاجی یوسفی, م. الوند, "سازمان همکاری شانگهای و منطقه گرایی در آسیای جنوب غربی در قرن بیست و یکم" همایش بین المللی بنای آینده ای مطمئن برای آسیای جنوب غربی, 1386.
 • ا. حاجی یوسفی, "نظریه ایرانی روابط بین الملل موانع و راهکارها" همایش وضعیت اموزش و پژوهش علوم سیاسی و روابط بین الملل در ایران, 1386.

 

کتاب‌های تالیفی و تصنیفی

 • "جنگ ایران و عراق از منظر نظریه های روابط بین الملل", انتشارات صفحه جدید, تهران, 1392, شابک:9786009335824.
 • "بیداری اسلامی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران", تهران, 1391, شابک:9786002142580.
 • "آموزش پژوهش و تولید دانش سیاسی", پژوهشکده مطالعات فرهنگی اجتماعی وزارت علوم, تهران, 1388, شابک:978-600-5567-05.
 • "تحولات جدید ایران و جهان", پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتم1388اعی, تهران, 1388.
 • "خاورمیانه پژوهی : تاسیس سازمان همکاری شانگهای و پیامد های امنیتی آن برای جمهوری اسلامی ایران", انتشارات دانشگاه امام صادق, تهران, 1388, شابک:978-964-7746-91.
 • "دولت و جهانی شدن در خاورمیانه", دانشگاه شهید بهشتی, تهران, 1388, شابک:964-457-165-7.
 • "چشم اندازهای منطقه ای و بین المللی عراق پس از صدام", وزارت امور خارجه, تهران, 1387, شابک:9789643613945.
 • "سامان سیاسی درعراق جدید", مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه, تهران, 1387, شابک:9789643614089.
 • "سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران درپرتو تحولات منطقه ای(2001-1991)", دفترمطالعات سیاسی و بین المللی وزرات امور خارجه, تهران, 1384, شابک:964-361-267.
 • "ایران و خاورمیانه: گفتارهایی در سیاست خارجی ایران", فرهنگ گفتمان, تهران, 1383, شابک:9789647799102.
 • "ایران و رزیم صهثونیستی: از همکاری تا منازعه", تهران, 1382, شابک:9789647746045.
 • "دولت نفت و توسعه اقتصادی در ایران", مرکز اسناد انقلاب اسلامی, تهران, 1378, شابک:9789644193880.

 

کتاب‌های ترجمه

 • "سیاست خارجی نظریه ها بازیگران و موارد مطالعاتی جلد دوم", سمت, تهران, 1396, شابک:9786000204488.
 • "اقتصاد سیاسی بین الملل در سده بیست و یکم موضوع ها و تحلیل های معاصر", مخاطب, تهران, 1392, شابک:9786009118274.
 • "سیاست خارجی نظریه ها، بازیگران و موارد مطالعاتی جلد اول", سمت, تهران, 1391, شابک:9789645308139.
 • "ویژگی های اساتید برتر", پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی, تهران, 1389, شابک:9786005567595.
 • "زوال کنترل :امنیت جهانی در قرن21", پژوهشکده مطالعات راهبردی, تهران, 1384, شابک:964-6946-47-x.
 • "فهم سیاست جهان سوم", دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه, تهران, 1380, شابک:9789643610920.
 • "روش و نظریه در علوم سیاسی", پژوهشکده مطالعات راهبردی, تهران, 1378, شابک:9789646946026.

حسیـن امیرعبداللهیان

روابط بین‌الملل دانشیار دانشکده روابط بین‌الملل

amirabdollahianfrqjournal.com


مدیرکل امور بین‌الملل مجلس شورای اسلامی

 

مدارک تحصیلی:

 • دکترای تخصصی روابط بین الملل دانشگاه تهران
 • کارشناسی ارشد روابط بین الملل از دانشگاه تهران (1375)
 • کارشناسی روابط دیپلماتیک از دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه (1370)

 

سمت‌ها:

 • دستیار ویژه رئیس مجلس و مدیرکل امور بین‌الملل مجلس شورای اسلامی از 3 مرداد 1395 تاکنون
 • مشاور وزیر امور خارجه (1395)
 • معاون عربی و آفریقایی، وزارت امورخارجه ۱۳۹۰ – ۱۳۹۵
 • مدیرکل خلیج فارس و خاورمیانه وزارت امورخارجه (1389)
 • سفیر جمهوری اسلامی ایران در منامه بحرین۱۳۸۶ – ۱۳۸۹
 • رئیس ستاد ویژه عراق وزارت امور خارجه 1386 - 1384
 • معاون نماینده ویژه وزیر خارجه در امور عراق 1384- 1382
 • معاون مدیـرکل خلیج فارس از سال 1381 تا سال 1386
 • کارشناس و معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد از سال 1380 - 1376

 

تألیفات:

 • تألیف کتاب «استراتژی مهار دوگانه آمریکا (1378)
 • تألیف کتاب «دمکراسی متعارض ایالات متحده آمریکا در عراق جدید (1386)
 • ناکارآمدی طرح خاورمیانه بزرگ در خیزش بیداری اسلامی (1391)
 • درج مقالات علمی در مجله «سیاست خارجی» وزارت امورخارجه
 • درج مقالات علمی در مجله «سیاست» دانشگاه تهران

 

مقالات:

 • استراتژی مهار دوگانه و طرح داماتو، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (1376)
 • موافقتنامه امنیتی بغداد – واشنگتن: رفتارشناسی آمریکا در عراق جدید، فصلنامه سیاست خارجی (1387)
 • بحران سوریه و امنیت ناپایدار منطقه‌ای، فصلنامه مطالعات راهبردی (1392)
 • ناکامی طرح خاورمیانه بزرگ و خیزش بیداری اسلامی در جهان عرب: مطالعه موردی بحرین، فصلنامه مطالعات راهبردی (1390)

 

تدریس:

 • مدرس دانشکده روابط بین‌الملل وزارت خارجه
 • داور رساله‌های دکتری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
 • عضو هیئت مؤسس مرکز مطالعات غرب آسیا (اندیشکده روابط بین‌الملل)

حسین سلیـمی

روابط بین‌الملل استاد دانشگاه علامه طباطبایی

simap.atu.ac.ir/homepage/9693116/
hoseinsalimiyahoo.com


رئیس دانشگاه علامه طباطبایی

 

منتشر شده در نشریات داخلی

 • سلیمی حسین. (1391). ریشه‌های جنبش وال استریت. فصلنامه مطالعات آمریکا، 1، 4
 • سلیمی حسین. (1390). مبانی نظری قدرت نرم، زمینه های اجتماعی قدرت نرم در جهان اسلام. مطالعات قدرت نرم، 1، 4
 • سلیمی حسین. (1391). آغاز و انجام نظریه وابستگی. فصلنامه علوم اجتماعی، 1، 56
 • سلیمی حسین. (1386). رئالیسم و لیبرالیسم، از تقابل تا هم نشینی. رهیافت های سیاسی و بین المللی، 6، 9
 • سلیمی حسین، هفت آبادی مریم. (1387). ملاحظات امنیتی سیاسی چین در آسیای مرکزی. مطالعات اوراسیای مرکزی، 1، 2
 • سلیمی حسین، سیفی آتشگاه حافظه. (1387). تاثیر جهانی شدن بر فرهنگ: مطالعه موردی ژاپن. رهیافت های سیاسی و بین المللی، 12
 • سلیمی حسین. (1389). آسیای جنوب غربی به عنوان یک منطقه؟. ژئوپلیتیک، 5، 2
 • سلیمی حسین. (1380). ریشه های فکری و فرهنگی تمدن های کهن. ---
 • سلیمی حسین. (1388). پست ماتریالیسم و تحول در دانش سیاسی. دانش سیاسی، 4، 2
 • سلیمی حسین. (1378). نقد روش شناختی علم روابط بین الملل. سیاست خارجی، 13، 3
 • سلیمی حسین. (1389). معناگرایی، اصالت ایده و آرمان گرایی. سیاست، 12، 29
 • سلیمی حسین. (1390). عدم تعارض، بنیاد نگرش اسلامی به روابط بین الملل. روابط خارجی، 3، 3
 • سلیمی حسین. (1384). شیوه های گوناگون شناخت و ادراک در مطالعات سیاسی و بین المللی. پژوهش علوم سیاسی، 1، 1
 • سلیمی حسین. (1379). فرهنگ در جهان متغیر. پژوهش حقوق و سیاست، 2، 3
 • سلیمی حسین. (1375). تاملی در نظریه نظام جهانی. 6، 11-12
 • سلیمی حسین. (1380). جهانی شدن مصداق ها و برداشت ها. مطالعات ملی، 3، 10
 • سلیمی حسین. (1392). ماهیت میان رشته ای دانش سیاست. پژوهش سیاست نظری، 1، 1
 • Salimi Hosein. (2002). Globalization of Security and Islamic Identity. ---
 • سلیمی حسین. (1386). آسیب شناسی مفهومی توسعه ملی در ایران. ---
 • سلیمی حسین. (1391). رئالیسم اسلامی و درک روابط بین الملل مدرن. پژوهش سیاست نظری، 1، 12
 • سلیمی حسین. (1392). جنبش عدم تعهد و پایان عصر سیاست. پژوهش های روابط بین الملل، 1، 1
 • سلیمی حسین. (1382). گسترش آموزش عالی و تحول سیاسی در ایران. پژوهش حقوق عمومی، 5، 8
 • سلیمی حسین. (1380). دفاع مجازی. سیاست خارجی، 15، 3
 • Salimi Hosein. (2011). Foreign policy as a social construction ( : Iran and the International System ). 1, 1
 • Salimi Hosein. (2008). Privatize to Democratize? ( Policy Brief of Center for Iranian Studies of Durham University ). 1, 1
 • Salimi Hosein. (2004). Theoritical Perspective on Culture and International Relation. ---
 • سلیمی حسین. (1373). دوازده سوال بنیادی در روابط بین الملل. سیاست خارجی
 • سلیمی حسین. (1391). دین داری و نوع نگاه به سیاست خارجی. رهیافت های سیاسی و بین المللی، 1، 30
 • سلیمی حسین، موسوی نیا سید علیرضا. (1389). کاربست الگوی تصمیم گیری شناختی- عقلائی در فهم سیاست خارجی ایران: مطالعۀ موردی واگذاری بحرین و بازپس گیری جزایر سه گانۀ ایرانی در دورۀ پهلوی(1971). رهیافت های سیاسی و بین المللی، 1، 22
 • سلیمی حسین. (1385). بررسی رابطه مفهومی جامعه مدنی ستیزه جوئی و صلح طلبی. پژوهش علوم سیاسی، 12، 6
 • سلیمی حسین. (1385). واقع گرایی تهاجمی یا دولت مجازی بررسی مقایسه ای نظریه جان میرشایمر و ریچارد روزکرنس. پژوهش حقوق و سیاست، 1، 17
 • Salimi Hosein. (2008). The Evolution of Conflictual Foundations of the Science of International Relations. 1, 1
 • سلیمی حسین. (1372). تاملی در روابط فرهنگی ایران و فرانسه. نامه فرهنگ
 • سلیمی حسین، رحمتی پور لیلا. (1393). بررسی مقایسه ای استراتژی انرژی چین و آمریکا و تاثیر آن بر جایگاه خلیج فارس. سیاست های راهبردی و کلان، 3، 11
 • سلیمی حسین، ابراهیمی منار. (1394). مبانی نظری , فرانظری و نقد نظریه واقع گرایی نئوکلاسیک. پژوهش های روابط بین الملل، 1، 17
 • سلیمی حسین. (1394). دولت-ملت های مدرن و نسبت آن با منازعه. دولت پژوهی، 1، 2
 • سلیمی حسین، اسمعیلی اردکانی علی. (1394). منطق درونی نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت و معرفت شناسی رهایی بخش. پژوهشنامه علوم سیاسی، 10، 4
 • سلیمی حسین، عیوض زاده حسین. (1395). مبانی نظری تداوم ناتو پس از جنگ سرد. مطالعات روابط بین الملل، 9، 35
 • سلیمی حسین، شریعتی مجتبی. (1393). منافع ملی جمهوری اسلامی ایران, تداوم و یا انقطاع حمایت از نظام کنونی سوریه؟. سیاست دفاعی، 23، 89
 • سلیمی حسین، سجادی ماندانا. (1395). شکل گیری نظم شبکه ای در روابط بین الملل و نقش سرمایه اجتماعی در جست و جوی صلح پایدار. پژوهشنامه علوم سیاسی، 11، 3
 • سلیمی حسین، کیانی علی اکبر. (1395). فلسفه ریاضیات در علوم سیاسی و روابط بین الملل. پژوهشنامه علوم سیاسی، 12، 1
 • سلیمی حسین، عیوض زاده حسن. (1396). پایایی و پویایی ناتو در محیط امنیتی جدید پس از جنگ سرد. سیاست، 47، 3
 • طباطبائی سیدمحمد، سلیمی حسین، موحدیان احسان. (1395). تاثیر سایبر دیپلماسی آمریکا بر دیدگاه کاربران ایرانی فضای مجازی. مطالعات رسانه های نوین، 2، 6
 • سلیمی حسین، رحمتی پور لیلا. (1393). مطالعه مقایسه ای فرهنگ استراتژیک آمریکا و چین. مطالعات راهبردی، 17، 65
 • موسوی‌نیا سیدرضا، سلیمی حسین. (1389). کاربست الگوی تصمیم گیری شناختی عقلانی در فهم سیاست خارجی. رهیافت های سیاسی و بین المللی، 5، 22
 • شریعتی مجتبی، سلیمی حسین. (1397). روندهای آینده دموکراسی در خاورمیانه تا 2025 و تأثیر آن بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه پژوهشهای راهبردی سیاست، 7، 25
 • سلیمی حسین. (1386). نگرشی سازه گرایانه به هویت ملی در ایران. مطالعات ملی، 8، 31
 • سلیمی حسین. (1388). روکیرد سازه انگارانه به زمینه های اجتماعی روابط ایران و آمریکا. 14
 • سلیمی حسین. (1387). وجه مغفول تاریخ. 4، 16
 • سلیمی حسین. (1387). اصلاحات و وجه تناقض نمای سیاست. 4، 17 و 18
 • سلیمی حسین. (1385). در باب سازگاری لیبرالیسم، دموکراسی و دین. 1، 5دین
 • سلیمی حسین. (1385). رابطه مفهومی «جامعه مدنی»، «ستیزه جویی» و «صلح طلبی» در عرصه اندیشه سیاسی. پژوهشنامه علوم سیاسی، 2، 4
 • سلیمی حسین. (1377). بررسی مقایسه ای مبانی نظری گفتگوی تمدن ها. نشریه گفتمان، 1، 3
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، منادی زاده محمد حسین، سلیمی حسین. (1398). روابط هند و ایالات متحده از منظر وابستگی متقابل. پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل، 7، 2
 • سلیمی حسین، دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، پوراسماعیلی نجمه. (1396). مدل تحلیل نظری رابطه نظام منطقه ای و سیاست خارجی. ژئوپلیتیک، 13، 3
 • سلیمی حسین، کیخسرو دولتیاری یزدان. (1396). نقد کتاب طراحی پژوهش های اجتماعی؛ منطق پیش بینی. پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، 17، 8
 • سلیمی حسین، حجازی امین. (1398). تاثیر فرهنگ راهبردی بر تصمیم‏ گیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. مطالعات راهبردی، بیست و دوم، 84
 • دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، سلیمی حسین، منادی زاده محمد حسین. (1398). روابط هند و آمریکا از منظر وابستگی متقابل (2015-1990). پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل، سال هفتم، شماره دو
 • سلیمی حسین، وهاب پور پیمان. (1397). توئیپلماسی، بازنمایی سیاست خارجی ایران در توئیتر. مطالعات رسانه های نوین، 4، 14
 • سلیمی حسین، اسماعیلی اردکانی علی. (1396). مسئله مهاجرت به اتحادیه اروپایی 2008 - 2016. روابط خارجی، 9، 2
 • اسمعیلی اردکانی علی، سلیمی حسین. (1393). تاثیر معرفت رهایی بخش مکتب فرانکفورت در نظریه روابط بین الملل. روابط خارجی، ششم، 3
 • سیفی آناهیتا، سلیمی حسین. (1387). تاثیر جهانی شدن بر فرهنگ. رهیافت های سیاسی و بین المللی، سوم، 13
 • پوراسماعیلی نجمه، سلیمی حسین، دهقانی فیروزآبادی سیدجلال. (---). بازخوانی انتقادی و تکمیلی نظریه مجموعه امنیت منطقه ای بوزان در پرتو نظام منطقه ای خاورمیانه. فصلنامه ژئوپلتیک، 1399، فروردین

 

ارائه شده در همایش‌های داخلی

 • سلیمی حسین، همایش دانشگاه سرآمد، معمای دانشگاه سیاسی، 1388/01/01، 1388/01/01
 • سلیمی حسین، تاریخ و مطالعات بین رشته ای، article abstraction، تاریخ، فراسوی منازعه، 1390/01/15، 1390/01/15
 • سلیمی حسین، رویکرد ایرانی به دانش سیاست، سیاست در بستر تاریخ از کثرت به وحدت، 1390/03/01، 1390/03/01
 • سلیمی حسین، همایش ملی فضای مجازی و سیاست، فضای مجازی و دولت فرامدرن، 1390/06/01، 1390/06/01
 • سلیمی حسین، سیاست و فضای مجازی، دولت مجازی در عصر فراسوی مدرن، 1390/08/12
 • سلیمی حسین، واکاوی جنبش وال استریت، جنبش وال استریت در آینه واقعیت، 1390/12/02، 1390/12/02
 • سلیمی حسین، شناخت خاورمیانه، article abstraction، مقاله کامل، جهانی شدن، منطقه گرایی و آینده خاورمیانه، 1391/03/09، 1391/03/09
 • سلیمی حسین، کنفرانس بین المللی پیرامون جنبش عدم تعهد، جنبش عدم تعهد و عصر پایان سیاست، 1391/05/01، 1391/05/01
 • سلیمی حسین، امنیت منطقه ای در خاورمیانه، article abstraction، مقاله کامل، آینده نظام های سیاسی در خاورمیانه، 1391/07/20، 1391/07/20

 

ارائه شده در همایش های بین‌المللی

 • Salimi Hosein, Civilizational Dialogue and Political Thought, article abstraction, The Evolution in the Conflictual Foundation of the Science of International Relations, 2007/01/01, 2007/01/01
 • سلیمی حسین، سمینار بین المللی خلبج فارس، article abstraction، مقاله کامل، خلیج فارس در محیط زیست گفتمانی، 1391/01/01، 1391/01/01
 • سلیمی حسین، در سمینار بیداری اسلامی و آیندۀ خاورمیانه، article abstraction، مقاله کامل، منطقه‌گرایی در آیندۀ خاورمیانه، 1391/01/01، 1391/01/01
 • سلیمی حسین، جایگاه تکافل و دیپلماسی فرهنگی در مناسبات بین‌المللی، article abstraction، مقاله کامل، دیپلماسی فرهنگی و کمک رسانی در فضای عدم تنازع، 1391/02/26، 1391/02/26
 • سلیمی حسین، همایش بین المللی خلیج فارس 1392، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، article abstraction، مقاله کامل، تحول در اقتصاد سیاسی خلیج فارس، چشم انداز شکاف های آینده، 1392/01/01، 1392/01/01

بهـادر امینیـان

روابط بین‌الملل دانشیار دانشکده روابط بین‌الملل

kabul.mfa.ir/portal/generalcategoryservices/4810
bahaminianhotmail.com


سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان

 

سوابق تحصیلی:

دکترای روابط بین الملل از دانشگاه تهران ـ 1380

کارشناسی ارشد روابط بین الملل از دانشگاه تهران ـ 1370

کارشناسی علوم سیاسی از دانشگاه تهران ـ 1366

 

سوابق شغلی و حرفه‌ای:

1397 تاکنون: مشاور وزیر امور خارجه، عضو هیئت علمی و رییس گروه روابط بین الملل دانشکده وزارت امور خارجه

1397 - 1393: مدیرکل آموزش وزارت امور خارجه

1393- 1389: سفیر جمهوری اسلامی ایران در رومانی

1389 - 1386: رییس دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

1386 - 1385: رییس گروه استراتژی و مطالعات پایه دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه

1370 تاکنون: عضو هیئت علمی با رتبه دانشیار رشته روابط بین الملل

جمشیـد ممتـاز

حقوق بین‌الملل استاد دانشگاه تهران

lawpol.ut.ac.ir/~jmomtaz
jmomtazut.ac.ir


عضو آکادمی حقوق بین‌الملل لاهه

 

مقالات علمی:

- Bilan de Recherches de la Section de Langue Francaise du Centre D'etude et de Recherche de L'academie. Momtaz Jamshid (2008)., Academie de Droit International dela Haye, 2008, -.

- LADAPTAION DU DROIT HUMANITAIRE A LEPREUVE DES OPERATIONS MILITAIRES MOTIVEES PAR LA RESPONSABILITE DE PROTEGER. Momtaz Jamshid (2008)., LA RESPONSABILITE DE PROTEGER, -.

- La participation directe des personnes civiles aux hostilites. Momtaz Jamshid (2008)., Frieden in Freiheit Peace in liberty Paix en liberte, 493-501.

- DE L'INCOMPATIBILITE DES AMNISTIES INCONDITIONNELLES AVEC LE DROTI INTERNATIONAL. Momtaz Jamshid (2007)., PROMOTINA JUSTICE, HUMAN RIGHTS AND CONFLICT RESOLUTION THROUGH INTERNATIONAL LAW, -.

- La protection des membres étrangers de l'équipage du navire par l'Etat du Pavillon. Momtaz Jamshid (2007)., Annuaire du droit de la Mer, 376-370.

- LA CONVENTION SUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE CULTUREL SUBAQUATIOUE. Momtaz Jamshid (2007)., Law of the Sea, Environmental Law and Settlement of Disputes, -.

- Israel and The fourth Geneva Convention : On the ICJ Advisory opinion Concerning thr separation barrier. Momtaz Jamshid (2005)., Yearbook of International Humanitarian Law, 8(---), 344-355.

- LA CONVENTION - CADRE DE TEHERAN SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT MARIN DE LA MER CASPIENNE. Momtaz Jamshid (2005)., Annuaire Francais de Droit International, 51(51), 401-410.

- LE REGIME DE PASSAGE DANS LE DETROIT D'HORMUZ. Momtaz Jamshid (2005)., L'EUROPE ET LA MER, 167-174.

- LA SECURITE COLLECTIVE ET LE DROIT D'INGERENCE HUMANITAIRE. Momtaz Jamshid (2005)., SOCIETE FRANCAISE POUR LE DROIT INTERNATIONAL, 129-141.

 

کنفرانس ها:

- THE ICRC STUDY ON CUSTOMARY INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW-AN ASSESSMENT. Momtaz Jamshid(2005)., 8-9 December, New Delhi, India.

نسـرین مصفـا

روابط بین‌الملل استاد دانشگاه تهران

lawpol.ut.ac.ir/~nmosaffa
nmosaffaut.ac.ir


معاون اداری و مالی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

 

مقالات

 • نقش ترتیبات منطقه ای در غنای گفتمان جهانی حقوق بشر. مصفا نسرین، کریمی کیا حمانه (1398). فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. 49(4), 1191-1175..
 • شورای امنیت و مدیریت بحران‌های منطقه‌ای مطالعه موردی: بحران‌های سوریه و اوکراین، مصفا نسرین، عبادی مریم (1397). فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. 48(3), 733-751.
 • وظایف و اختیارات متقابل دولت آسیب دیده و سازمان‌های بین‌المللی در امدادرسانی حوادث طبیعی. پاشا بنیاد موسی, مصفا نسرین (1396)., فصلنامه مطالعات حقوق عمومی - دانشگاه تهران.47(3), 664-647.
 • کاربرد دکترین مسئولیت به حمایت، در حقوق بین‌الملل پاسخ به حوادث. پاشا بنیاد موسی, مصفا نسرین (1395)., فصلنامه مطالعات حقوق عمومی - دانشگاه تهران, 46(3), 511.
 • بررسی تطبیقی مبانی نظری نظام بازار آزاد سرمایه‌داری و نظام جهانی اسلام و عملکرد این دو در قبال محیط زیست. مصفا نسرین, عین الهی بهرام (1395)., فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران, 46(2), 457-475.
 • بررسی حمایت حقوقی از زنان قربانی آثار تغییرات اقلیم با مطالعه اسناد منطقه‌ای آفریقا. مصفا نسرین, مختارزاده سعیده (1395)., دو فصلنامه حقوق بشر -دانشگاه مفید, 11(1), 21.
 • عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای، عاملی در موازنه نرم در روابط با آمریکا. مصفا نسرین, دلاور حسین (1395)., فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران, 3(4), 55-31.
 • حمایت حقوقی از پناهجویان تغییرات اقلیمی. مصفا نسرین (1395) فصلنامه مطالعات بین المللی. 13(1), 1.
 • نقش زنان در تحولات خاورمیانه: مطالعه موردی تونس و مصر. مصفا نسرین, منور میرزایی (1394)., فصلنامه مطالعات خاورمیانه, 22(1), 5.
 • اسناد بین المللی حقوق بشری: پذیرش و عدم اجرا در افریقا. مصفا نسرین, زرگری هادی (1393)., فصلنامه سیاست جهانی, 3(2), 101-129.
 • چیستی و چرایی آنزوس؛ نگاهی به گذشته و آینده پیمان امنیتی استرالیا، نیوزیلند و ایالات‌متحده آمریکا. مصفا نسرین, حیدربیگی احمد (1393)., سازمان های بین المللی, بهار 1393(5), 100-121.
 • ارزیابی آثار انسانی پیشرفت فناوری در ابزار، ادوات و روشهای جنگی. مصفا نسرین (1392)., ترویج علم, 4(5), --.
 • آسیای مرکزی و کاربست دیپلماسی پیشگیرانه: مرکز منطقه ای سازمان ملل متحد. مصفا نسرین, شمس لاهیجانی علیرضا (1392)., مطالعات اوراسیای مرکزی, 6‍(2), 101 تا 120.
 • سازمان های بین المللی و حکمرانی جهانی. مصفا نسرین (1392)., سازمان های بین المللی, اول(4), 230 تا 238.
 • نقش جمهوری اسلامی ایران در نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی. مصفا نسرین, امین منصور جواد (1392)., سازمان های بین المللی, 1(1), 11 تا 48.
 • تحلیل گفتمانی سلطه حقوق بشر جهانی. مصفا نسرین, قربانی وحید (1391)., دو فصلنامه حقوق بشر -دانشگاه مفید, 2(14), 26-3.
 • آوردگاه لیبی؛ مسئولیت حمایت. مصفا نسرین, شمس لاهیجانی علیرضا (1391)., فصلنامه مطالعات راهبردی 15(55), 149-168.
 • رهیافت برنامه ریزی محیط زیست مبتنی بر حقوق بشر. مخدوم فرخنده  مجید, جعفری حمیدرضا, مصفا نسرین, آذری دهکردی  فرود (1390)., فصلنامه حقوق (مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 41(4), -.
 • نقش یونسکو در ترویج علم. مصفا نسرین (1390)., ترویج علم, 1(1), 1-17

 

کنفرانس ها

 • کاربست آموزش در اعلامیه آتی اهداف توسعه پایدار ملل متحد 2030-2015 در پرتو قطعنامه جهان علیه خشونت و افراط گرایی. مصفا نسرین (1394)., همایش ملی نقش آموزش در صلح و توسعه پایدار با تاکید بر کشورهای در حال توسعه, 19-19 مهر, تهران, ایران
 • تکرار رویت و بیان خشونت از طریق رسانه های جمعی و تاثیر آن بر فرهنگ صلح. مصفا نسرین (1394)., همایش ملی فرهنگ علم و فرهنگ صلح, 16-21 مهر, تهران, ایران
 • کاربست آموزش در اعلامیه آتی اهداف توسعه پایدار ملل متحد 2015-2030 در پرتو قطعنامه جهان علیه خشونت و افراط گرایی. مصفا نسرین (1393)., همایش نقش آموزش در صلح و توسعه پایدار با تاکید بر کشورهای در حال توسعه, 19-19 مهر, تهران, ایران
 • چالش مضاعف آموزش زنان: توانمندی قیام های مردمی و مخاصمات مسلحانه در جهان اسلام. مصفا نسرین (1393)., همایش آموزش و توانمندی زنان, 26-28 مرداد, تهران, ایران
 • محاکم کیفری بین المللی و تحقق عدالت جنسیتی. مصفا نسرین (1392)., تحول مفاهیم حقوقی در پرتو تحول محاکم کیفری بین المللی, 1-1 بهمن, تهران, ایران
 • اتحادیه عرب جدید: اعتبار یا اصلاحات؟. مصفا نسرین (1392)., نظریه‌های روابط بین‌الملل و سیاست خارجی کشورهای خاورمیانه, 18-18 آبان, تهران, ایران.
 • حقوق خانواده از منظر اسناد بین‌المللی. مصفا نسرین (1391)., اولین همایش بین‌المللی خانواده در هزاره سوم با رویکرد الگوی ایرانی - اسلامی, 7-8 بهمن, تهران, ایران
 • از دیپلماسی پیشگیرانه تا نظامی شدن صلح. مصفا نسرین (1391)., پنجمین همایش سالیانه انجمن ایرانی روابط بین‌الملل, 11-11 آذر, تهران, ایران
 • حق بر آموزش در نظریه و عمل. مصفا نسرین (1388)., حقوق بشر در جهان معاصر, 4-4 شهریور, تهران, ایران
 • نقش سازمان های غیردولتی در روابط فرهنگی بین المللی. مصفا نسرین (1386)., ارتباطات بین فرهنگی و سیاست خارجی: رویکردی ایرانی, 26-26 خرداد, تهران, ایران
 • سازمان ملل متحد و حمایت از حقوق بشر در عراق. مصفا نسرین (1386)., تحولات عراق و چشم انداز امنیت منطقه ای, 2-2 خرداد, تهران, ایران

 

کتاب‌ها

 • اندیشه سالار سپهر سیاست. مصفا نسرین (1398).
 • کتاب شناسی- مطالعات و پژوهش های حقوق بشر در ایران. مصفا نسرین, میرزائی منور (1397).
 • تاریخ سازمانهای بین المللی از 1815 تا امروز. مصفا نسرین, عالم عبدالرحمن, مستقیمی قمی  بهرام  (1397).
 • تجاوز عراق به ایران و موضعگیری سازمان ملل متحد. مصفا نسرین, عالم عبدالرحمن, مستقیمی قمی  بهرام  (1397).
 • اندیشه حج - فصل بازی جنگ یمن با بشر دوستی، تضارب سیاست با حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی. مصفا نسرین (1396).
 • کتاب شناسی مطالعات و پژوهش های سازمان ملل متحد در ایران. مصفا نسرین, سیفی میترا (1396).
 • حقوق؛ جانمایه بقای اجتماع گفتارهای حقوقی در نکوداشت استاد سید عزت اله عراقی. مصفا نسرین (1395).
 • سازمان ملل متحد و حصول همکاری های اجتماعی، فرهنگی بین المللی- جلد دوم . مصفا نسرین (1395).
 • جامعه بین‌المللی و حقوق بین‌الملل در قرن 21. مصفا نسرین (1392).
 • میثاق حقوق کودک در اسلام از منظر حقوق بشردوستانه بین‌المللی. مصفا نسرین, داور زهرا (1391).
 • سازمان ملل متحد و حصول همکاریهای اجتماعی فرهنگی بین المللی. مصفا نسرین (1390).
 • چالش های کمک های بشر دوستانه در خاورمیانه. مصفا نسرین, مستقیمی قمی  بهرام ,  محمد حسین حافظیان,  ناصر قربانیان نیا,  صابر نیاورانی,  محسن عبداللهی,  فاطمه کیهان لو (1386).
 • کتابنامه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. مصفا نسرین,  حسین نوروزی,  بهاره سازمند (1385).
 • تقویت فرهنگ صلح: پیش شرط جلوگیری و حل تعارض. مصفا نسرین (1384).

اصغـر افتخاری

جامعه شناسی سیاسی استاد دانشگاه امام صادق (ع)

isu.ac.ir/cv/224/as.eftekhari/
eftekhariasggmail.com


رئیس دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی

 

 

سوابق تحصیلی

 

- کارشناسی ارشد پیوسته - دانشگاه امام صادق علیه السلام

 

- دکتری تخصصی - دانشگاه امام صادق علیه السلام

 

 

 

کتاب‌های منتشر شده

 

- ابعاد نظری و عملیاتی مدیریت سیاست داخلی (1396). ناشر: مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور با همکاری دانشگاه سیستان و بلوچستان.

 

- امنیت: رویکردی اجتماعی (1395). ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 

- مدیریت سیاست داخلی در نظر و عمل (1395). ناشر: مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور.

 

- امنیت اجتماعی شده در سیره نبوی صل الله علیه و آله و سلم (1395). ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 

- 44 نکته کاربردی برای تحقیق و تالیف مقالات پژوهشی (1392). ناشر: دانشگاه امام صادق علیه السلام.

 

- مفهوم شناسی سیاسی در اندیشه امام خمینی رحمه‌الله علیه (1392). ناشر: دانشگاه امام صادق علیه السلام.

 

- تهدید نرم: رویکردی اسلامی (1392). ناشر: پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

 

- امنیت اجتماعی شده: رویکردی اسلامی (1392). ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 

- الگوی جنگ روانی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران؛ رویکردی فرهنگی (1391). ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و هنر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

 

- امنیت (در اسلام) (1391). ناشر: انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام.

 

- مصلحت (در اسلام) (1390). ناشر: انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام.

 

- برآورد تهدید، رویکرد نظام واره (1390). ناشر: دانشگاه عالی دفاع ملی.

 

فرهـاد قاسمی

روابط بین الملل دانشیار دانشگاه تهران

lawpol.ut.ac.ir/~faghasemi
faghasemiut.ac.ir


سوابق علمی

دکتری، دانشگاه تهران، روابط بین الملل (1374)

 

سوابق اجرایی

 • عضو شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه شیراز ۱۳۸۷-۱۳۸۹
 • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز ۱۳۸۳-۱۳۸۵
 • عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز ۱۳۸۳-۱۳۸۵
 • عضو شورای آموزشی دانشگاه شیراز ۱۳۸۳-۱۳۸۵
 • عضو شورای کارآفرینی دانشگاه شیراز ۱۳۸۱-۱۳۹۲

 

مقالات و کتاب  های منتشر شده:

 • چرخۀ قدرت در سیستم بین المللی پیچیده و آشوبی و راهبردهای نقش یابی منطقه ای جمهوری اسلامی ایران. قاسمی فرهاد، صلح جو عبدالحمید (۱۳۹۹).، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۵۰(۲)، ۶۸۵-۷۰۴.
 • تحول در ساختار ژئوپلیتیک جهانی و بازدارندگی نیابتی و یک‌جانبه ایالات‌متحده (با محوریت عربستان سعودی). محسنی سجاد، قاسمی فرهاد، جمشیدی محمد حسین، سلطانی نژاد احمد (۱۳۹۸).، فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک، ۱۵(۶۴)، ۱۴۶-۱۷۲.
 • نظریه پیچیدگی و سیاست خارجی: راهبردهای ایران در غرب آسیا. قاسمی فرهاد، فرجی محمد رضا (۱۳۹۷).، پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل (دانشگاه فردوسی مشهد)، سال ۷(۱)، ۱۱۳-۱۳۸
 • نظریه پیچیدگی-آشوب و جنگ در روابط بین الملل. قاسمی فرهاد (1397)
 • دیپلماسی هوشمند و همگرایی منطقه ای : جهان اسلام. قاسمی فرهاد، رکن آبادی ایران (۱۳۹۷).، مجله جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام، ۶(۱۲)، ۲۵-۴۴.
 • گذار در سیستم‌های بین المللی پیچیده – آشوبی: ایران. قاسمی فرهاد (1397) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست، ۶(۵۴)، ۱۵۲-۱۸۰.
 • جنگ هیبریدی در سیستم بین المللی پیچیده- آشوبی. قاسمی فرهاد، اسماعیلی فرزین ایرج (۱۳۹۶).، مدیریت نظامی ، ۱۷(۲)، ۹۲-۵۲.
 • نظریه پیچیدگی و آشوب: چرخشی نوین در تبیین تکامل شبکه های منطقه ای. قاسمی فرهاد (1396) فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۴۷(۴)، ۱۰۰۵-۱۰۲۵.
 • تئوری سیستم‌های انطباقی پیچیده ابزار تحلیلی نظم در محیط‌های پیچیده و آشوب. فرجی محمد رضا، قاسمی فرهاد (1396) فصلنامه سیاست جهانی، ۶(۳)، ۷-۴۰.
 • اصول روابط بین الملل. قاسمی فرهاد (1396)
 • سیستم های پیچیده و آشوبی: الگوی وابستگی حساس،بازدارندگی و جنگ. قاسمی فرهاد (1395) فصلنامه سیاست جهانی، ۵(۳)، ۶۳-۹۶.
 • دینامیک قدرت،بن بست راهبردی و الگوهای جنگ در سیاست بین الملل نوین. قاسمی فرهاد (1395) سیاست دفاعی، ۲۴(۹۳)، ۹-۴۹.
 • مسابقه تسلیحاتی و مدیریت دفاع منطقه ای در میان کشورهای حوزه خلیج فارس (1990-2010). صادقی اول محمد هادی، قاسمی فرهاد، پورجم بهاره (۱۳۹۵).، فصلنامه مطالعات روابط بین الملل، سال نهم(۳۵)، ۱۱۷-۱۴۰.
 • نقش و کارکرد گروههای ضدسیستمی در سیستم کنترل نظم منطقۀ آسیای غربی (موازنۀ قدرت، بازدارندگی و وادارندگی). قاسمی فرهاد، عین الهی بهرام (۱۳۹۵).، پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل (دانشگاه فردوسی مشهد)، ۴(۲)، ۱۱۹-۱۴۶.
 • شکل گیری گروه های ضدسیستمی در شبکه ژئوپلتیک جهان اسلام. قاسمی فرهاد، عین الهی بهرام (۱۳۹۵).، مجله جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام، ۴(۸)، ۱-۴۲.
 • دینامیک انطباق و گذار در سیستم های سایبری و سیاست خارجی. قاسمی فرهاد (1394) فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۴۵(۳)، ۷۵۹-۷۷۹.
 • مسابقه تسلیحاتی،ثبات راهبردی و نظم منطقه ای خاورمیانه. قاسمی فرهاد، پورجم بهاره (۱۳۹۴).، سیاست دفاعی، ۲۳(۹۰)، ۷۹-۱۰۸.
 • شبکه ها و سیاست خارجی. قاسمی فرهاد (1393) فصلنامه سیاست جهانی، ۲(۴)، ۱۳۱-۹۱.
 • نظریه های روابط بین الملل:سایبرنتیک و سیاست خارجی. قاسمی فرهاد (1393)
 • نظم نامتقارن سیستم های پیچیده و آشوب و راهبرد دفاع جامع در سیستم بازدارندگی. قاسمی فرهاد (1393) روابط خارجی، ششم(اول)، ۲۱۹-۱۹۱.
 • نظریه های روابط بین الملل:بنیان های نظری نظم و رژیم های بین المللی. قاسمی فرهاد (1392)
 • چرخه راهبردی و الزامات سیستم دفاعی ج.ا.ایران. قاسمی فرهاد، نگهداری الهام (۱۳۹۲).، سیاست دفاعی، ۲۲(۸۵)، ۹-۳۶.
 • تاثیر شبکه متداخل ج.ا.ایران بر دیپلماسی منطقه ای آن. قاسمی فرهاد، لطفیان اکبرآباد زهرا (۱۳۹۲).، پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل (دانشگاه فردوسی مشهد)، اول(۲)، ۱۲۵-۹۴.
 • بنیان های نظری و مفهومی در الگوسازی مسابقه تسلیحاتی و نظم های منطقه ای. قاسمی فرهاد، پورجم بهاره (۱۳۹۲).، فصلنامه راهبرد دفاعی، ۱۵(۴۲)، ۱۷۲-۱۳۵.
 • ﭼﺮﺧﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻗﺪرت، ﺛﺒﺎت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و رژﯾﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ. قاسمی فرهاد، پوردست زهرا (۱۳۹۲).، فصلنامه پژوهش‌های روابط بین‌الملل، نخست(۷)، ۴۵-۷۹.
 • رهیافتی نظری بر دیپلماسی منطقه ای : واحدهای ای تجدیدنظرطلب در گذار چرخه سیستمی قدرت. قاسمی فرهاد (1391) روابط خارجی، سال چهار(۴)، ۷-۳۴.
 • تاثیر محیط راهبردی خلیج فارس بر طراحی نظام بازدارندگی منطقه ای ج.ا.ایران. قاسمی فرهاد (1391) راهبرد دفاعی، ۱۰(۴۰)، ۹۹-۱۳۴.
 • جهانی شدن و مدل های امنیت منطقه ای در سیستم جهانی. قاسمی فرهاد (1391) فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک، سال هشتم(۳)، ۶۰-۹۰.
 • بازسازی مفهومی نظریه بازدارندگی منطقه ای و طراجی الگوهای آن بر اساس نظریه چرخه قدرت و شبکه. قاسمی فرهاد (1391) فصلنامه راهبرد دفاعی، سال دهم(۳۸)، ۱۰۳-۱۴۶.
 • مبانی نظری،کارکردی نظریه سیستم های پیچیده وآشوب درمطالعات نظم منطقهای. قاسمی فرهاد (1391) رهیافتهای سیاسی و بین المللی - دانشگاه شهید بهشتی، ۱۲۹-۱۶۶(۳۰)، ۱۲۹-۱۶۵.
 • بنیان های نظری موازنه قوای هوشمند در شبکه های فاقد معیارمنطقه ای: گامی به سوی ارائه نظریه نوین موازنه قوای منطقه ای. قاسمی فرهاد (1391) فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک، سال هستم(اول)، ۱۷۲-۲۱۳.
 • پیامدهای منطقه ای شدن و گسترش سامانه های موشکی راهبردی بر بازدارندگی در نظم جهانی نوین. قاسمی فرهاد (1391) راهبرد دفاعی، سال نهم(۳۴)، ۱۸۲-۲۱۴.
 • نظریه های روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای. قاسمی فرهاد (1390)

محمدعلی شیرخانی

روابط بین الملل استاد روابط بین‌الملل دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/shirkhni
shirkhniutut.ac.ir


تحصیلات

 • کارشناسی ارشد، 1365، علوم سیاسی - سیاستگذاری، میسوری
 • دکتری، 1371، علوم سیاسی - اقتصاد سیاسی بین الملل، آیداهو
 • کارشناسی ارشد، 1359، اقتصاد - آمار، وسترن ایلینویز یونیورسیتی

 

کتاب‌های تألیفی

 • محمدعلی شیرخانی و ماندانا تیشه یار. «وضعیت پژوهش در حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل در ایران» (مجموعه مقالات). 1392
 • محمدعلی شیرخانی. «اقتصاد سیاسی نظامی گری و مداخله نظامی آمریکا در افغانستان». انتشارات دانشگاه تهران. 1393

 

کتاب‌های ترجمه شده

 • محمدعلی شیرخانی. «حقوق بشر: ابعاد نوین و چالش ها دستورالعمل آموزش حقوق بشر در دانشگاه‌ها (جلد دوم)». دانشکده حقوق. 1383
 • محمدعلی شیرخانی. «حقوق بشر: ابعاد نوین و چالش ها دستورالعمل آموزش حقوق بشر در دانشگاه‌ها (جلد اول)».  دانشکده حقوق. 1383

 

کتاب های غیر از تألیف و ترجمه

 • محمدعلی شیرخانی و بیژن پیروز. «ریاضت صلح و امیدبازخوانی و تجزیه و تحلیل علمی پیام های سیاسی مستتر در جداول شیخ بهاء الدین محمد بن حسین عاملی». تهران

 

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

 • محمدعلی شیرخانی. «نقد کتاب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران». فصلنامه مطالعات خاورمیانه 29، 29 (1381): 295-309.
 • محمدعلی شیرخانی و اکبر مهدی زاده. «عمل گرایی در سیاست خارجی و گسترش روابط اقتصادی ایران و چین (1999 - 1917)». مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی 38، 45 (1387): 201-226.
 • محمدعلی شیرخانی. "نقد کتاب" «ایران در برابر جهانی شدن: مشکلات و چشم اندازها». فصلنامه مطالعات خاورمیانه 12، 2 (1391): 125-147.
 • محمدعلی شیرخانی و رحیم بایزیدی. «اصول حاکم بر دفاع در روابط بین الملل از منظر لیبرالیسم و اسلام». پژوهش های دفاعی- امنیتی در اسلام. (1393): 53-78.
 • محمدعلی شیرخانی. "کاربرد آمار در علوم سیاسی و سیاستگذاری عمومی مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی." فصلنامه حقوق (مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی) 4، 32 (1373): 283-306.
 • محمدعلی شیرخانی. "اقتصاد سیاسی کنترل خود به خودی جمعیت: رهیافت نو مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی." فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 35، 4 (1375): 197-220.
 • محمدعلی شیرخانی و کانستنتین داناپولوس . "رابطه لشگری کشوری در دوران بعد از حکومتهای خودکامه در آسیای مرکزی." مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 42، 42 (1377): 99-121.
 • محمدعلی شیرخانی. "یکپارچه شدن جامعه جهانی و توسعه اقتصادی اجتماعی کشورهای در حال توسعه." فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 3، 57 (1381): 155-177.
 • محمدعلی شیرخانی و عبداله قنبرلو . "هژمونیسم تجاری آمریکا : شرایط دوره پس از جنگ سرد." فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 38، 2 (1387): 188-167.
 • محمدعلی شیرخانی و حمیدرضا قوام ملکی . "اوپک و شوکهای نفتی : آسیب شناسی رفتاراوپک دربازارجهانی نفت." فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 39، 2 (1388): 229-211.
 • محمدعلی شیرخانی و بیژن پیروز . "امنیت انرژی خاورمیانه و توسعه اقتصادی آسیا و اقیانوسیه." فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 39، 4 (1388): 89-107.
 • محمدعلی شیرخانی، اباذر براری و حسین پوزش شیرازی . "تئوری نفرین منابع یا نحوه مدیریت درآمدهای نفتی مطالعه موردیمقایسه ایران و نروژ." فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 40، 2 (1389): 115-134.
 • محمدعلی شیرخانی، ارغوانی پیرسلامی فریبرز و زکیه یزدان شناس . "بحران اقتصادی 2007 - 2009 و تضعیف کارویژه دولت رفاه در امریکا." پژوهشنامه علوم سیاسی 6، 23 (1390): 107-136.
 • محمدعلی شیرخانی و نسیم سادات واسعی زاده . "سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی بررسی مقایسه ای ایران و کره جنوبی." فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 41، 2 (1390): 213-232.
 • محمدعلی شیرخانی. "ارزیابی برنامه هایتغییر ژئوپلیتیک انتقال انرژی تنگه هرمز: دورنمای تضعیف دیپلماسی انرژی ایران." سیاست دفاعی (1391).
 • محمدعلی شیرخانی و بیژن پیروز. "امنیت انرژی خاورمیانه و توسعه اقتصادی امنیتی آسیا و اقیانوسیه: شباهت‌های در حال شکل‌گیری." فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 42، 4 (1391): 165-185.
 • محمدعلی شیرخانی و حامد مهاجرپور. "واقع گرایی و نقش منابع انرژی در سیاست خارجی." رهیافتهای سیاسی و بین المللی - دانشگاه شهید بهشتی 1، 34 (1392): 24.
 • محمدعلی شیرخانی. "چین و امریکا ؛ تقابل قرن 21." دانش سیاسی 000، 0000 (1392): 0000.
 • محمدعلی شیرخانی و رضا بیاتی. "سیاست خارجی عملگرایانه و توسعه اقتصادی مطالعه موردی چین از سال 1978 - 2010." فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی شدن 4، 9 (1392): 113-143.
 • محمدعلی شیرخانی و رضا براتی. "مدرک ناقص سیاست خارجی عمل گرایانه و توسعه ی اقتصادی." فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی شدن چهارم، نهم (1392): 114.
 • محمدعلی شیرخانی و بیژن پیروز. "امنیت انرژی خاورمیانه و توسعه اقتصادی امنیتی آسیا و اقیانوسیه: شباهت های در حال شکل گیری." فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 42، 4 (1392): 185-165.
 • محمدعلی شیرخانی و سید هدایت عقدایی. "بررسی ابعاد سیاسی- اقتصادی خطوط لوله ی انتقال گاز طبیعی به هند." مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل اول، اول (1393): 75.
 • محمدعلی شیرخانی و مهدی سبحانی. "اقتصاد سیاسی نظامی گری و مداخله نظامی آمریکا." فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 1، 1 (1393): 1.
 • محمدعلی شیرخانی و حامد مهاجرپور. "توجه به توضیحات دبیر --------------------جایگاه ژئوپلیتیک ایران در زبان استعاری، با نگاه به حوزه انرژی." فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک 10، 2 (1393): 137.
 • محمدعلی شیرخانی و سویلیا جونیور هنلیتو. "اقتصاد ژاپن و رشد و توسعه اقتصادی آسیا." فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 000، 000 (1393): 000.
 • محمدعلی شیرخانی و محمد علی خدام. "مبادلات نفت و گاز و همکاری بین المللی (با) ایران." فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 44، 3 (1394): 687.
 • محمدعلی شیرخانی و جواد حق گو. "مدرک ناقص واکاوی فضاسازی رسانه ای آمریکا در پرونده هسته ای ایران." فصلنامه راهبرد 24، 75 (1394): 30.
 • محمدعلی شیرخانی، رحیم بایزیدی و مجتبی رضا زاده. "موازنه نرم : بریکس و چالش برتری آمریکا." پژوهشنامه علوم سیاسی 9، 2 (1394): 145.
 • محمدعلی شیرخانی و محمود خلف رضائی. "سرمایه اجتماعی و رقابت پذیری در نظام بین الملل." فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 45، 3 (1394): 721.
 • محمدعلی شیرخانی و فاطمه محروق. "بحران مالی نظام سرمایه داری و تحول در فرآیند سیاستگذاری مالی جهانی ...." فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 1، 4 (1394): 93.
 • محمدعلی شیرخانی و فریبرز ارغوانی. "اجماع پکن : الگوی نوین توسعه در عصر جهانی شده." فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 46، 1 (1395): 129.
 • محمدعلی شیرخانی و ستاره طاهرخانی. "آزمون استراتژی های قهری قدرت های بزرگ در منازعات نامتقارن با بهره گیری از نظریه هان." فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 46، 4 (1395): 919.
 • محمدعلی شیرخانی و فاطمه محروق. "گذار قدرت در شرق آسیا : چشم انداز گذار قدرت در پرتو پویایی های نوین منطقه." فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 48، 4 (1397).

 

همایش‌های داخلی

 • محمدعلی شیرخانی. "ریاضیات صلح و امید: بازخوانی و تجزیه و تحلیل پیام های سیاسی مستتر در جداول شیخ بها الدین محمد بن حسین عاملی." دومین کنفرانس ملی کاربرد فن آوری اطلاعات و و ریاضیات در علوم سیاسی و روابط بین الملل، تهران.
 • محمدعلی شیرخانی و بیژن پیروز. "ریاضت صلح و امید بازخوانی و تجزیه و تحلیل علمی پیام های شیخ بهاء الدین عاملی." کاربرد فن آوری اطلاعات و ریاضیات در علوم سیاسی و روابط بین الملل، تهران.
 • محمدعلی شیرخانی و مهدی آشنا. "جهانی شدن و فقر." رفتارهای حمایتگرانه در عصر جهانی شدن، تهران.

 

داوری‌های انجام شده

 • کتاب سال، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معاونت امور فرهنگی، 1381/08/16
 • کتاب سال، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معاونت امور فرهنگی، 1382/07/15
 • کتاب سال، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معاونت امور فرهنگی، 1385/09/12
 • دومین جشنواره بین المللی فارابی ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی (اقتصاد سیاسی بین الملل و تغییرات قدرت آمریکا) کد (2D0003-1)، ایران، 1387/08/27
 • چهاردهمین دوره جایزه کتاب فصل، کتاب فصل، 1389/08/19
 • دومین جشنواره بین المللی فارابی ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی (راهنمای راهبرد تجاری منطقه ای جمهوری اسلامی ایران با رویکرد تعامل توسعه و امنیت ملی) 660 صفحه، ایران، 1391/03/02
 • بیست و یکمین دوره گزینش کتاب سال دانشگاهی، اداره کل خدمات پژوهشی و انتشارات دانشگاه تهران، 1391/08/14

 

راهنمایی پایان نامه

 • چالش های بین المللی و سهم ایران از تجارت جهانی گاز طبیعی، نبی اله مجد، دانشگاه تهران، 1387/07/15
 • امنیت انرژی و گرایش اتحادیه اروپا به منابع حوزه دریای خزر، حسین نوروزی، دانشگاه تهران، 1387/12/13
 • جهانی شدن اقتصاد و وضعیت شغلی زنان ( مقایسه ایران و سنگاپور)، منصوره روستایی، دانشگاه تهران، 1389/04/12
 • سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی: بررسی مقایسه ای ایران و کره جنوبی، نسیم سادات واسعی زاده کاشانی، دانشگاه تهران، 1389/04/26
 • جهانی شدن اقتصاد و توسعه اقتصادی امارات متحده عربی از سال 2007-1971، حسن عبدالهی، دانشگاه تهران، 1389/11/02
 • کاربست مدل متفاوت توسعه اقتصادی و رشد متاوت اقتصادی در کشورهای نوردیک و جمهوری اسلامی ایران، مهرداد چشمه اعلائی، دانشگاه تهران، 1389/11/17
 • اقتصاد سیاسی فن آوری اطلاعات و تحول در سیستمهای اعمال اقتدار، بیژن پیروز، دانشگاه تهران، 1390/04/20
 • جنگ ایران و عراق و احیای جنبش کردی در کردستان عراق، اردشیر پشنگ، دانشگاه تهران، 1390/07/04
 • تبادل انرژی( نفت و گاز) و امنیت ایران، محمد خدام، دانشگاه تهران، 1391/06/20
 • اقتصاد سیاسی نظامی گری آمریکا بر افغانستان، مهدی سبحانی، دانشگاه تهران، 1392/02/28
 • ناسیونالیسم کرد و تاثیر آن بر موضع گیری ترکیه در قبال ژئوپولوتیک کرکوک، سیدامید حسینی، دانشگاه تهران، 1392/03/18
 • دیپلماسی انرژی و صادرات گاز ایران به کشورهای آسیائی، حامد مهاجرپور، دانشگاه تهران، 1392/10/14
 • تغییر مزیت نسبی صنایع تولیدی ایالات متحده در قبال رقبای آسیائی و نقش آن در امنیت ملی ایالات متحده، حسین باقرلو، دانشگاه تهران، 1393/06/31
 • اقتصاد سیاسی برنامه هسته ای ایران، مهدی آشنا، دانشگاه تهران، 1393/11/27
 • جهانی شدن تروریسم و امنیت با تاکید بر افغانستان، سهراب باختـری، دانشگاه تهران، 1394/07/11
 • نظم امنیتی دریا پایه و منطقه گرائی اقتصادی شرقی آسیا 2009 تا2017، فاطمه محروق، دانشگاه تهران، 1397/06/31
 • جریان بین المللی سرمایه انسانی و توسعه اقتصادی مطالعه مقایسه ای ایران و ترکیه، رحیم بایزیدی، دانشگاه تهران، 1397/06/31
 • تاثیر انرژی در سیاست خارجی اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران، حسن بیدخام، دانشگاه تهران، 1397/10/24
 • نقش نفت در امنیت ملی ، مطالعه موردی جمهوری اسلامی ایران، مصطفی عزیزی، دانشگاه تهران، 1397/11/16
 • تجارت و شرارت در اقتصاد بین المللی عصر جهانی شدن، حسین یکتای کویخی، دانشگاه تهران، 1397/11/29
 • نقش عامل اقتصادی در جنگ ترکیبی ، مطالعه موردی ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، امیر فعله گری، دانشگاه تهران، 1398/06/25
 • گفتمان امنیت ، راهکارهای مناسب جهت جذب سرمایه گذاری در ایران (با تمرکر بر مناطق آزاد ایران)، مهرنوش نوش کیا، دانشگاه تهران، 1398/06/25
 • اقتصاد و همگرائی ایران و افغانستان، غلام سرور صفائی، دانشگاه تهران، 1398/07/15
 • بررسی تاثیر برجام بر وابستگی متقابل پیچیده میان ایران و فرانسه، محمد فلاح نژاد، دانشگاه تهران، 1398/11/28

 

مشاوره پایان نامه

 • مذهب گرایی نظام ج .ا.ا و تشدید منازعات قومی در کرستان ایران، محمود سعیدی زاده، دانشگاه تهران، 1387/06/27
 • موازین تامین اجتماعی سامان بین المللی کار و دگرگونی در تامین اجتماعی ایران، حسین حیدری، دانشگاه تهران، 1388/07/13
 • رژیم های چند جانبه کنترل صادارت و امنیت ملی کشورهای درحال توسعه( تاملی بر وضعیت ایران)، غلامحسین دهقانی، دانشگاه تهران، 1388/07/25
 • نفوذ آمریکا و خروج هند از خط لوله صلح، سیدهدایت اله عقدایی، دانشگاه تهران، 1392/04/17
 • دیپلماسی هوشمند و همگرائی منطقه ای :جمهوری ایران و جهان اسلام، ایران اصل رکن آبادی، دانشگاه تهران، 1396/07/05
 • اقتصاد سیاسی بهره برداری از منابع تجدید پذیر انرژی ، بررسی مقایسه ای ایران و ترکیه، بنیامین تانگونر، دانشگاه تهران، 1397/04/09
 • همگرائی و واگرائی در مواضع آمریکا و اتحادیه اروپا نسبت به جمهوری اسلامی ایران از 1991تا 2016، عزیزالله حاتم زاده، دانشگاه تهران، 1397/06/20
 • نقش چین در تضعیف تحریم های اقتصادی سازمان ملل متحد غرب علیه جمهوری دموکراتیک خلق کره 2003تا2016، علی روشن، دانشگاه تهران، 1397/06/31
 • ارزهای رمزی در برابر پولهای ملی بررسی مقایسه ای چین و آمریکا، داود سپهریان، دانشگاه تهران، 1397/07/01
 • دلایل سیاسی اقتصادی اعلام خروج آمریکا از معاهده اقلیمی سال 2015 پاریس، مرتضی احمدی، دانشگاه تهران، 1398/06/31
 • اقتصاد سیاسی شرکتهای نظامی - امنیتی خصوصی ( مطالعه تطبیقی عراق و افغانستان )، محمدنادر آزادپور، دانشگاه تهران، 1398/06/31
 • بررسی مقایسه ای استراتژی توسعه اقتصادی ایران و عربستان از 2013 به بعد، حمید علمدار، دانشگاه تهران، 1398/07/15
 • تجزیه و تحلیل سیاسی اقتصادی شکل گیری و شکست چارچوب مورد توافق 21 اکتبر سال 1994، متین احمدی جعفری، دانشگاه تهران، 1398/07/15

 

فعالیت‌های اجرایی

 • IRANIAN REVIEW of foreign Affairs, 2014/04/03, 2016/08/03, Iran, Tehran
 • عضو هیات تحریریه مجله علوم سیاسی، 1384/01/01، 1395/02/13، ایران، تهران
 • عضو هیات تحریریه مجله رهیافت های سیاسی و بین الملل دانشگاه شهید بهشتی، 1384/01/01، 1395/02/15، ایران، تهران
 • عضو هیات تحریریه مجله دانش سیاسی، 1387/12/21، 1395/02/02، ایران، تهران
 • عضو هیات مشاوران فصلنامه انگلیسی IRFA IRAN REVIEW OF FOREIGN AFFAIRS، 1390/07/03، 1395/07/03، ایران، تهران
 • عضو هیات تحریریه فصلنامه علمی - پژوهشی مدیریت نظامی، 1391/03/14، 1394/11/17، ایران، تهران
 • مدیر گروه روابط بین الملل، 1392/05/10، 1394/07/11، ایران، تهران
 • عضو هیات تحریریه مجله رهیافت های سیاسی و بین الملل دانشگاه شهید بهشتی، علمی پژوهشی، 1386/08/10، 1397/03/24، د/887/750
 • عضو هیات تحریریه مجله علوم سیاسی، علمی پژوهشی، 1387/12/20، 1397/01/17، 587325
 • عضو هیات تحریریه مجله دانش سیاسی، علمی پژوهشی، 1387/12/21، 1397/03/17، 580124
 • عضو هیات تحریریه فصلنامه مدیریت نظامی، علمی پژوهشی، 1391/03/13، 1397/03/13، 67/3183/ن
 • سردبیر فصلنامه روابط خارجی، علمی پژوهشی

محیـی‌الدیـن مصبـاحـی

روابط بین‌الملل دانشیار دانشگاه بین‌المللی فلوریدا

pir.fiu.edu/people/faculty-1/faculty/mohiaddin-mesbahi/
mesbahimfiu.edu


رئیس مرکز مطالعات خاورمیانه در دانشگاه بین‌المللی فلوریدا

ویتالـی نامکین

روابط بین‌الملل استاد دانشگاه مسکو

russiancouncil.ru/en/vitaliy-naumkin/
vitaly.naumkintheglobalexperts.org


رئیس مؤسسه مطالعات شرقی در آکادمی علوم روسیه

 

 

Academic Director of the Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences, RAS Full Member.

 

RIAC Vice-President, RIAC member.

 

Graduated from the Institute of Oriental Languages of Lomonosov Moscow State University (MSU).

 

Doctor of Sciences (History), professor.

 

Researcher at the RAS Institute for Oriental Studies for many years. In 2009, was appointed its director.

 

Professor of MSU, chair of the Faculty of Global Politics.

 

Actively involved in the peace settlement process in Tajikistan and around Nagorny Karabakh.

 

Since 2005, Russian representative in the High Level Group established to bridge the gap in understanding between Western and Eastern civilizations.

 

President of the Moscow International Centre for Strategic and Political Studies, member of the Scientific Council of the RF Security Council.

 

Member of the British Society for Middle Eastern studies.

 

Editor-in-chief of the Vostok-ORIENS journal.

 

Author of many monographs and academic articles.

 

Academic focus: evolution of contemporary Islamic movements, ethnography of South Arabia, conflicts in the CIS countries.

 

ویراستار انگلیسی

شهیره نوذری

زبان و ادبیات انگلیسی .

shahireh_nozariut.ac.ir

ویراستار

مهدی حق شناس

علوم سیاسی نویسنده و دانشجوی دکتری علوم سیاسی

haghshenas.ndugmail.com
0009-0009-8539-0717

صفحه آرا

مهدی حق شناس

علوم سیاسی مدیر مسئول انتشارات تغییر

haghshenas.ndugmail.com
0009-0009-8539-0717