نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آتش‌بس آثار و پیامدهای توافق‌نامه آتش‌بس بحران 2020 قره‌باغ بر امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 499-532]
 • آتلانتیک‌گرایی سیاست خارجی ایتالیا در قبال جمهوری اسلامی ایران: مطالعه موردی پرونده هسته‌ای [دوره 8، شماره 3، 1395]
 • آرمان امریکایی جهان اسلام/ دیگری بنیادگرا و اسطوره آرمان امریکایی در سیاست خارجی امریکا [دوره 5، شماره 1، 1392]
 • آرمان‌گرایی بررسی واسازانة نقش ایدئولوژی در سیاست خارجی ایران و پیوند آن با واقع‌گرایی و آرمان‌گرایی [دوره 1، شماره 4، 1388]
 • آرمان‌گرایی تحول سیاست خارجی و توسعه اقتصادی در هندوستان [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • آ.سه.آن جهانی‌شدن و منطقه‌گرایی: انفکاک یا هم‌گرایی؟ [دوره 1، شماره 3، 1388]
 • آسیا پاسیفیک امریکا و ظهور جهانی چین [دوره 7، شماره 3، 1394]
 • آسیای جنوب غربی همگرایی منطقه‌ای در سیاست خارجی ایران؛ با نگاهی به آسیای جنوب غربی [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • آسیای مرکزی نارکو تروریسم و تهدیدهای پیش‏روی راهبرد سیاست خارجی چین در آسیای میانه [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 161-190]
 • آسیای مرکزی نقش و اهمیت ایران در بازار انرژی در منطقه اکو [دوره 1، شماره 3، 1388]
 • آسیای مرکزی ایران و روسیه: متحد شرقی یا تهدید جنوبی؟ [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • آسیای مرکزی سیاست انحصارطلبی انرژی روسیه و راهبرد ژئوانرژی اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 785-820]
 • آسیای مرکزی و قفقاز ایران فرهنگی و همگرایی تمدنی در آسیای مرکزی و قفقاز [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 213-231]
 • آسیای میانه جریان تصوف در آسیای مرکزی، قفقاز و روسیه؛ راهکارهای بهره‌مندی ایران [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • آسیب‌شناسی آسیب‌شناسی دموکراسی در عصر جهانی‌شدن [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • آسیب های شناختی فراتحلیل رویکرد آسیب شناسانه در پژوهش های سیاست خارجی ج.ا. ایران [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 176-217]
 • آسیب های محیطی/اجتماعی فراتحلیل رویکرد آسیب شناسانه در پژوهش های سیاست خارجی ج.ا. ایران [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 176-217]
 • آسیب های نهادی فراتحلیل رویکرد آسیب شناسانه در پژوهش های سیاست خارجی ج.ا. ایران [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 176-217]
 • آف پاک تبیین سیاست نوین دولت اوباما در افغانستان و پاکستان (آف ـ پاک) [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • آفریقا مقایسه تطبیقی قدرت هوشمند چین و ایالات‌متحده آمریکا در آفریقا [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 551-580]
 • آفریقا راهبرد قدرت هوشمند چین در آفریقا [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 165-193]
 • آگاهی منطقه‌ای تبیینی سازه‌انگارانه از علل واگرایی ایران و شورای همکاری خلیج فارس [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • آل سعود عربستان سعودی؛ از هژمونی نفتی تا رهبری منطقه‌ای [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • آلمان رهبری سیاسی و بحران کرونا؛ مطالعۀ موردی آمریکا، هندوستان و آلمان [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 77-102]
 • آمریکا راهبردهای آمریکا در راستای هوشمندسازی تحریم‌ها علیه ایران و ارائه راهکارهای مقابله؛ با تأکید بر روابط مالی و بانکی بین‌المللی [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 5-37]
 • آمریکا نقش قدرت‌های بزرگ درمنطقه خلیج فارس و چالش های هژمونی آمریکا [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • آمریکا نشانه‌ها و فرایندهای سیاست خارجی اوباما ١٠-٢٠٠٩ [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • آمریکا چشم انداز 20 ساله و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ آینده پژوهی مناسبات ایران و آمریکا با بهره‌گیری از ریاضیات توزیع جایگشتی [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • آمریکا موازنه قوا و روابط راهبردی چین با ایالات متحده امریکا [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • آمریکا تعاملات نظامی رژیم صهیونیستی با روسیه، هند و چین [دوره 7، شماره 2، 1394]
 • آمریکا رهبری سیاسی و بحران کرونا؛ مطالعۀ موردی آمریکا، هندوستان و آلمان [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 77-102]
 • آمریکا تجزیه و تحلیل نقش کنش گری انطباق پذیر لیبرال - غربی در سیاست خارجی دانمارک در دوران جدید (2000 تا 2020) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 461-489]
 • آمریکا ساختار چند قطبی و معادلات جدید منطقه غرب آسیا در سلسله مراتب روابط ژئوپلیتیکی قرن بیست و یکم (درس هایی از خاورمیانه) [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 675-706]
 • آمریکا جایگاه اعراب سنی در استراتژی امنیتی آمریکا در عراق پسا صدام [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 147-174]
 • آمریکا تقابل آمریکا و چین در ابتکار کمربند و راه و بررسی نقش ایران [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 209-231]
 • آمریکا تحول راهبرد پایگاهی آمریکا: مطالعه موردی منطقه غرب آسیا (2015-2021) [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 309-336]
 • آمریکا راهبرد رسانه ای آمریکا در مورد برنامه هسته ای ایران ( 2020-2017) [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 821-846]
 • آمریکا تحلیل مقایسه ای منابع قدرت نرم ایران و آمریکا در عراق پساصدام (2020-2003) [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 743-768]
 • آمریکا روندهای کلان جهانی؛ تحول و گسترش ژئواکونومیک دریای خزر [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 159-181]
 • آمریکا ارزیابی راهبرد دریایی ایالات متحده آمریکا در برابر چین؛ مزیت‌ها و چالش‌ها [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 228-261]
 • آمریکا راهبرد بهینه جمهوری اسلامی ایران در مدیریت مناسبات تجاری با چین در بستر تحلیلی نظریه بازی‌ها [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 218-252]
 • آمریکای اسلامی هویت و امنیت اسلام و مسلمانان در آمریکا [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • آمریکای لاتین راهبرد سیاست خارجی ترکیه در آمریکای لاتین؛ مطالعۀ موردی ونزوئلا [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 67-96]
 • آنارشی نظریه رئالیسم و ضرورت بازنگری در مفاهیم آن [دوره 3، شماره 2، 1390]
 • آیندة انرژی جهان دیپلماسی انرژی و لزوم استفاده از آن برای تأمین منافع ملی ایران در جهان [دوره 1، شماره 4، 1388]
 • آینده‌پژوهی آینده‌پژوهی رویکردهای ایالات متحده و چین در حوزۀ راهبردی ایندوپاسیفیک و راهکارهای تحصیل منافع ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 533-570]
 • آینده پژوهی دورنمای جایگاه اتحادیه اروپا در اقتصاد سیاسی جهانی در ۲۰۵۰ [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 89-126]
 • آینده‌نگاری راهبردی چرایی و پیدایی محور مقاومت و تحلیل ساختاری مسائل مرتبط از منظر آینده‌نگاری راهبردی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 194-226]

ا

 • ائتلاف ایران هراسی: دلایل و پیامدها [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • ائتلاف توسعه‌گرایان نخبگان و ائتلاف سیاسی مسلط و ظهور دولت توسعه‌گرای سنگاپور: نتایج و دستاوردها [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 161-190]
 • ائتلاف رانت‌جویان نخبگان و ائتلاف سیاسی مسلط و ظهور دولت توسعه‌گرای سنگاپور: نتایج و دستاوردها [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 161-190]
 • ائتلاف راهبردی تحلیل ماهیت همکاری در روابط جمهوری اسلامی ایران و چین [دوره 7، شماره 2، 1394]
 • ائتلاف سازی تحول در نظم منطقه ای خاورمیانه؛ از نظم هژمونیک تا ائتلاف سازی منطقه ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • ابتکار کمربند-راه ابتکار کمربند-راه و آثار راهبردی آن بر مناسبات هند و چین (2022-2013) [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 1-32]
 • ابتکار کمربند و راه قلمرو مشارکت روسیه درطرح ابتکار کمربند و راه چین [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 707-741]
 • ابتکار کمربند و راه تقابل آمریکا و چین در ابتکار کمربند و راه و بررسی نقش ایران [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 209-231]
 • ابتکارهای اتصال ابتکار کمربند-راه و آثار راهبردی آن بر مناسبات هند و چین (2022-2013) [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 1-32]
 • ابعاد قدرت نرم تحلیل مقایسه ای منابع قدرت نرم ایران و آمریکا در عراق پساصدام (2020-2003) [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 743-768]
 • اپوزیسیون صف‌بندی نیروهای اپوزیسیون در خاورمیانۀ عربی؛ اسلام‌گرا یا لیبرال‌ ـ ‌دموکرات؟ [دوره 1، شماره 4، 1388]
 • اپوزیسیون اسلام‌گرا صف‌بندی نیروهای اپوزیسیون در خاورمیانۀ عربی؛ اسلام‌گرا یا لیبرال‌ ـ ‌دموکرات؟ [دوره 1، شماره 4، 1388]
 • اپوزیسیون سکولار اپوزیسیون سکولار و بحران سوریه [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 193-221]
 • اپوزیسیون لیبرال‌ ‌دموکرات صف‌بندی نیروهای اپوزیسیون در خاورمیانۀ عربی؛ اسلام‌گرا یا لیبرال‌ ـ ‌دموکرات؟ [دوره 1، شماره 4، 1388]
 • اتحاد واکاوی اهمیت نقش و جایگاه پاکستان و ایران در معادلات استراتژیک چین [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 71-98]
 • اتحاد استراتژیک عربستان – امریکا تحول در سیاست منطقه‌ای عربستان؛ آورده‌های ملک سلمان [دوره 8، شماره 4، 1395]
 • اتحاد پیرامونی روابط رژیم صهیونیستی با اقلیم کردستان عراق و تأثیر آن بر امنیتِ ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 769-803]
 • اتحادیه آفریقا راهبرد قدرت هوشمند چین در آفریقا [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 165-193]
 • اتحادیه اروپا وضعیت منافع ایران در رابطه با رویکردهای امنیتی اتحادیه اروپا به ناتو [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 139-160]
 • اتحادیه اروپا روندپژوهی الگوی رفتاری فرانسه در شورای امنیت سازمان ملل متحد (2019- 1945) [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 71-100]
 • اتحادیه اروپا تاثیر حقوق بشر بر روابط تجاری ایران و اتحادیه اروپا [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 79-105]
 • اتحادیه اروپا قدرت ژئوپلیتیکی و روابط ژئوانرژی روسیه با اتحادیه اروپا در اوراسیای بزرگ [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 35-61]
 • اتحادیه اروپا عثمانی‌گرایی جدید در سیاست خارجی ترکیه: شاخص‌ها و پیامدهای آن در خاورمیانه [دوره 3، شماره 3، 1390]
 • اتحادیه اروپا سنجش تاثیر و کارایی تحریم‌ها: مورد تحریم‌های اتحادیه اروپایی علیه روسیه [دوره 7، شماره 1، 1394]
 • اتحادیه اروپا بررسی عملکرد اتحادیه اروپا در چهارچوب موافقتنامه‌های تجاری مشروط به حمایت از حقوق بشر [دوره 7، شماره 3، 1394]
 • اتحادیه اروپا اتحادیه اروپا و حقوق بشر ایران و بحرین: تحلیل مقایسه‌ای [دوره 7، شماره 4، 1394]
 • اتحادیه اروپا رویکرد اتحادیه اروپا به مسئله هسته‌ای ایران [دوره 8، شماره 1، 1395]
 • اتحادیه اروپا تجزیه و تحلیل نقش اروپا در بازی بزرگ ایندو _ پاسیفیک [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 367-400]
 • اتحادیه اروپا راهبرد ترکیبی؛ دستور کار گازی اتحادیه اروپا در قبال روسیه [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 233-267]
 • اتحادیه اروپا تعامل قدرت و تجارت در سیاست تجاری 2021 اتحادیه اروپا و پیامدهای آن بر روابط تجاری ایران [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 435-469]
 • اتحادیه اروپا سیاست انحصارطلبی انرژی روسیه و راهبرد ژئوانرژی اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 785-820]
 • اتحادیه اروپا دورنمای جایگاه اتحادیه اروپا در اقتصاد سیاسی جهانی در ۲۰۵۰ [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 89-126]
 • اتحادیه اروپا و ایران ایران و مسیر گاز جنوبی به اروپا [دوره 8، شماره 4، 1395]
 • اتحادیه اروپایی مسئله مهاجرت به اتحادیه اروپایی ۲۰۰۸-۲۰۱۶ [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 39-68]
 • اتحادیه اوپایی جهانی‌شدن و منطقه‌گرایی: انفکاک یا هم‌گرایی؟ [دوره 1، شماره 3، 1388]
 • اجماع پکن چالش نظم نئولیبرال و رویکرد اجماع پکن با تمرکز بر قدرت اقتصادی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 133-160]
 • اجماع پکن بررسی تطبیقی اجماع پکن و اجماع واشینگتن [دوره 8، شماره 4، 1395]
 • اجماع واشنگتن چالش نظم نئولیبرال و رویکرد اجماع پکن با تمرکز بر قدرت اقتصادی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 133-160]
 • اجماع واشینگتن بررسی تطبیقی اجماع پکن و اجماع واشینگتن [دوره 8، شماره 4، 1395]
 • احزاب راست رادیکال بررسی تاثیر بحران مهاجرت بر قدرت‌گیری احزاب راست رادیکال در اروپای غربی 2008-2017 (مطالعه موردی: حزب جبهه ملی فرانسه) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 135-162]
 • احیاء اعتبار دو روش احیاء اعتبار و مصادیق آن در برنامۀ هسته‌ای ایران (1388-1382) [دوره 6، شماره 3، 1393]
 • اختلافات سرزمینی ژئوپولیتیک مرزهای دریایی در خلیج فارس [دوره 8، شماره 1، 1395]
 • اخوان‌المسلمین مصر زمینه ها و موانع هویت ‏بنیاد همکاری جمهوری اسلامی ایران با احزاب و جنبش‏ های اسلام ‏گرای سنی (مطالعه موردی اخوان‌المسلمین مصر و عدالت و توسعه ترکیه) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 163-196]
 • اخوت اسلامی امام خمینی و مبانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 1، 1388]
 • ادغام عمودی منطقه گرایی و همکاری منطقه ای در آسیای مرکزی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 43-76]
 • ارزش های بشری مسئولیت حمایت و‌ استیلای طالبان بر افغانستان درپرتو دیالکتیک هنجارهای بشری [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 253-273]
 • اروپا چگونگی اثربخشی مقوله نقض حقوق ‌بشر در روابط اروپا و چین [دوره 5، شماره 2، 1392]
 • اروپا جهادیون افراطی و امنیت اروپا [دوره 6، شماره 4، 1393]
 • اروپا مهاجرت و رادیکالیسم دراتحادیه اروپا [دوره 8، شماره 2، 1395]
 • اروپا تجزیه و تحلیل نقش کنش گری انطباق پذیر لیبرال - غربی در سیاست خارجی دانمارک در دوران جدید (2000 تا 2020) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 461-489]
 • اروپامحوری سیاست خارجی ایتالیا در قبال جمهوری اسلامی ایران: مطالعه موردی پرونده هسته‌ای [دوره 8، شماره 3، 1395]
 • اروپای غربی بررسی تاثیر بحران مهاجرت بر قدرت‌گیری احزاب راست رادیکال در اروپای غربی 2008-2017 (مطالعه موردی: حزب جبهه ملی فرانسه) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 135-162]
 • استاندارهای اجتماعی تحدید اعمال تحریم‌های اقتصادی در پرتو ضوابط حقوق‌بشر، قواعد رقابت و حقوق اجتماعی [دوره 5، شماره 3، 1392]
 • استثناگرایی سیاست خارجی بریتانیا در غرب آسیا؛ اثرات و پیامدهای برگزیت [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 28-61]
 • استراتژی استراتژی تهدید وجودی اسرائیل و امنیت ملی ایران [دوره 5، شماره 1، 1392]
 • استراتژی استراتژی امنیت انرژی معاصر چین در غرب آسیا [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 627-658]
 • استراتژی اجبارکننده دیپلماسی اجبار: بررسی سیاست ایالات متحده امریکا در قبال عراق (2003-1990) [دوره 1، شماره 3، 1388]
 • استراتژی الگوسازی عملیات امریکا در عراق و تأثیر آن بر ایران [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • استراتژی امنیت ملی امنیتی شدن ایران و استراتژی امنیت ملی ایالات متحده امریکا [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • استراتژی خروج آبرومندانه عملیات امریکا در عراق و تأثیر آن بر ایران [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • استراتژی دفاعی تقابل سرد در آسیا؛ پیامد رویکرد نظامی جدید امریکا در آسیا ـ پاسفیک [دوره 4، شماره 4، 1391]
 • استراتژی ضدشورش پارادوکس امریکا در افغانستان: هویت چندگانه و حاکمیت تقسیم‌پذیر [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • استراتژی غرب سیاست انرژی‌محور غرب در معضل رژیم حقوقی دریای خزر [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 103-128]
 • استراتژی متقابل تهاجمی نقش سیستم دفاع موشکی در ایجاد بازدارندگی هسته‌ای؛ بررسی رفتار امنیتی ـ نظامی ایران [دوره 3، شماره 3، 1390]
 • استراتژی متقابل دفاعی نقش سیستم دفاع موشکی در ایجاد بازدارندگی هسته‌ای؛ بررسی رفتار امنیتی ـ نظامی ایران [دوره 3، شماره 3، 1390]
 • استقلال باورهای امیرکبیر و سیاست خارجی استقلال‌جویانه او [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 62-88]
 • استقلال‌طلبی درک سیاست خارجی ایران [دوره 1، شماره 1، 1388]
 • استکبار امنیت هستی‌شناختی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 1، 1388]
 • استمرار مناقشه هسته‌ای ایران و امریکا: چرخه منفی برسازی و استمرار مناقشه هسته‌ای [دوره 5، شماره 1، 1392]
 • اسرائیل روابط روسیه و اسرائیل در پرتو نقش منطقه‌ای ایران [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 143-170]
 • اسرائیل روابط ویژه ایالات متحده ـ اسرائیل و سیاست خاورمیانه‌ای دولت باراک اوباما [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • اسرائیل سیاست جغرافیایی و توسعه‌طلبی: شهرک‌سازی در اراضی اشغالی [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • اسرائیل موضوع اسرائیل در گفتمان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • اسرائیل تحولات روابط ترکیه و اسرائیل در دهه اخیر و پیامدهای آن برای ایران [دوره 3، شماره 2، 1390]
 • اسرائیل روابط مصر ـ اسرائیل؛ پیشینه، چالش‌ها و چشم‌انداز آینده [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • اسرائیل استراتژی تهدید وجودی اسرائیل و امنیت ملی ایران [دوره 5، شماره 1، 1392]
 • اسرائیل روابط ایران و هند: فرصت‌ها و محدودیت‌ها [دوره 6، شماره 1، 1393]
 • اسرائیل موازنه سازی چارچوبی تحلیلی برای تبیین رفتار سیاست خارجی اسرائیل در برابر جمهوری اسلامی ایران در بازه زمانی 2012 تا 2022 [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 227-261]
 • اسرائیل اعراب و انتخاب در شرایط موازنه تهدید؛ تهدید انگاری ایران و عادی‌سازی روابط با اسرائیل [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 1-36]
 • اسطوره‌های ایرانی اسطوره‌های کهن و نگرش معاصر ایرانیان به نظام بین‌الملل [دوره 6، شماره 4، 1393]
 • اسلام مبانی فرانظری نظریه اسلامی روابط بین‌الملل [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • اسلام درک روابط بین‌الملل؛ رویکردی قرآنی [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • اسلام آمریکایی هویت و امنیت اسلام و مسلمانان در آمریکا [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • اسلام اروپایی تأملی انتقادی در مفهوم و ایده «اسلام اروپایی» [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • اسلام سیاسی چهار موج جنبش های اسلامی: تحلیل پدیده خلا تکنیک [دوره 6، شماره 2، 1393]
 • اسلام سیاسی تحول الگوی روابط قطر و عربستان سعودی از شراکت تا رقابت راهبردی (2011-2021) [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 471-498]
 • اسلام‌گرایان تحلیل انقلاب لیبی و چالش‌های فراروی حکومت پسااقتدارگرا از منظر بحران هویت و آمریت [دوره 6، شماره 1، 1393]
 • اسلام‌گرایی زمینه ها و موانع هویت ‏بنیاد همکاری جمهوری اسلامی ایران با احزاب و جنبش‏ های اسلام ‏گرای سنی (مطالعه موردی اخوان‌المسلمین مصر و عدالت و توسعه ترکیه) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 163-196]
 • اسلام‌گرایی صف‌بندی نیروهای اپوزیسیون در خاورمیانۀ عربی؛ اسلام‌گرا یا لیبرال‌ ـ ‌دموکرات؟ [دوره 1، شماره 4، 1388]
 • اسلام‌گرایی ایدآلیسم واقعگرا: مبنای عمل دولت اوباما در خیزش‌های خاورمیانه [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • اسلام گرایی جهادیون افراطی و امنیت اروپا [دوره 6، شماره 4، 1393]
 • اسلام گرایی دانش روابط بین الملل و مسئله بازگشت به دین [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 7-38]
 • اسلام‏گرایی سیاسی خیزش مجدد ناسیونالیسم عربی _ عراقی در عراق (2003-2020) [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 131-161]
 • اسلام مدنی چهار موج جنبش های اسلامی: تحلیل پدیده خلا تکنیک [دوره 6، شماره 2، 1393]
 • اسلام‌هراسی لیبرال تأملی انتقادی در مفهوم و ایده «اسلام اروپایی» [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • اسلام و مسلمانان در آمریکا هویت و امنیت اسلام و مسلمانان در آمریکا [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • اسلامی موازنه سازی چارچوبی تحلیلی برای تبیین رفتار سیاست خارجی اسرائیل در برابر جمهوری اسلامی ایران در بازه زمانی 2012 تا 2022 [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 227-261]
 • اسناد راهبرد امنیت ملی آمریکا راهبرد موازنه فراساحلی آمریکا در خاورمیانه و پیامدهای آن برای ایران [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 1-35]
 • اشخاص راهبردهای آمریکا در راستای هوشمندسازی تحریم‌ها علیه ایران و ارائه راهکارهای مقابله؛ با تأکید بر روابط مالی و بانکی بین‌المللی [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 5-37]
 • اشغال افغانستان تأثیر اشغال نظامی افغانستان بر روابط پاکستان با قبایل آن با تاکید بر ملی‌گرایی قوم بلوچ (2012-2004) [دوره 5، شماره 3، 1392]
 • اشغال عراق عملیات امریکا در عراق و تأثیر آن بر ایران [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • اصلاحات تبیین توسعه نامتقارن سیاسی- اقتصادی عربستان در سند چشم‌انداز 2030 (براساس نظریه دولت توسعه‌ای لفت ویک) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 229-258]
 • اصلاحات برزیل و اصلاح ساختار شورای امنیت: فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 5، شماره 2، 1392]
 • اصلاحات چالش های داخلی عربستان در پیشبرد سند چشم انداز 2030 در چارچوب نظریه دولت توسعه‌ای [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 113-146]
 • اصول بین‌المللی درک روابط بین‌الملل؛ رویکردی قرآنی [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • اصول‌گرایی دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در دوران اصول‌گرایی [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • اعتدال نخبگان سیاسی و صورتبندی گفتمانی اعتدال در سیاست‌خارجی جمهوری اسلامی ایران (1400-1392) [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 903-934]
 • اعتراضات تحولات اخیر خاورمیانه و شمال آفریقا: ریشه‌ها و پیامدهای متفاوت [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • اعتماد و امنیت پایدار مرزهای «تداوم» و «تغییر» در دکترین امنیت ملی اوباما [دوره 3، شماره 2، 1390]
 • اعدام اتباع ایرانی اعدام اتباع ایرانی در عربستان سعودی: ضرورت بازخوانی رویه قضایی در خصوص نقض مفاد کنوانسیون روابط کنسولی (1963) [دوره 5، شماره 2، 1392]
 • اعراب روابط ایران و هند: فرصت‌ها و محدودیت‌ها [دوره 6، شماره 1، 1393]
 • اعراب اعراب و انتخاب در شرایط موازنه تهدید؛ تهدید انگاری ایران و عادی‌سازی روابط با اسرائیل [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 1-36]
 • اعراب سنی جایگاه اعراب سنی در استراتژی امنیتی آمریکا در عراق پسا صدام [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 147-174]
 • افتخار و تنش انرژی هسته ‏ای ایران، حمایت مردمی و کسب افتخار در روابط بین‌الملل [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 491-517]
 • افراط گرایی جهادیون افراطی و امنیت اروپا [دوره 6، شماره 4، 1393]
 • افراط‌گرایی مذهبی نارکو تروریسم و تهدیدهای پیش‏روی راهبرد سیاست خارجی چین در آسیای میانه [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 161-190]
 • افریقا سیاست تعامل سازنده و الزام توسعه روابط اقتصادی ایران و افریقا [دوره 3، شماره 2، 1390]
 • افریقای جنوبی ایران و آفریقای جنوبی: سیر تحول روابط دوجانبه و ظرفیت سنجی آینده [دوره 6، شماره 2، 1393]
 • افزایش سطح دریاها تغییرات اقلیمی؛ ظهور و تشدید بحران های فراگیر امنیتی بین المللی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 5-36]
 • افغانستان ریشه‌یابی بحران در افغانستان؛ مسئله مرزهای جنوبی [دوره 1، شماره 4، 1388]
 • افغانستان تبیین سیاست نوین دولت اوباما در افغانستان و پاکستان (آف ـ پاک) [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • افغانستان ایران ـ افغانستان، ارتباط ریلی، درآمدی بر سازوکار حمل‌ونقل چندوجهی برای همکاری منطقه‌ای [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • افغانستان هیدروپلیتیک، امنیت و توسعه همکاری‌های آبی در روابط ایران، افغانستان و ترکمنستان [دوره 3، شماره 2، 1390]
 • افغانستان سیاست‌های سه‌گانه یکپارچگی و بحران افغانستان [دوره 3، شماره 3، 1390]
 • افغانستان کمک‌های مالی ایران به افغانستان: اهداف و آثار اقتصادی آن [دوره 3، شماره 3، 1390]
 • افغانستان حقابه هلمند و پیشینه آن [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 31-61]
 • افغانستان چارچوبی برای درک سیاست خارجی پاکستان [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 133-158]
 • افغانستان الگویابی بنیان‌های هیدروپلیتیک همگرایانه و واگرایانه بین ایران، افغانستان و ترکمنستان در حوضه‌های آبریز مرزهای شرقی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 94-135]
 • افغانستان پیامدهای امنیتی خروج آمریکا از افغانستان بر جمهوری اسلامی ایران: با تاکید بر گسترش تحرکات گروهک های تکفیری و تروریستی [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 107-139]
 • افغانستان مسئولیت حمایت و‌ استیلای طالبان بر افغانستان درپرتو دیالکتیک هنجارهای بشری [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 253-273]
 • افکار عمومی تحلیل شیوه‌ها و فنون سخنرانی اوباما در مبارزات انتخاباتی امریکا [دوره 5، شماره 3، 1392]
 • افول اروپا چین در میانه دو قاره [دوره 8، شماره 3، 1395]
 • افول هژمونی پسا کرونا، افول هژمونی آمریکا و ظهور جهان منطقه‌ای ایران [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 597-626]
 • اقتدارگرایی اقتصاد سیاسی انقلاب مصر [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 69-102]
 • اقتدارگرایی و رسانه واکاوی نقش طبقه متوسط جدید در جنبش اجتماعی مصر [دوره 4، شماره 4، 1391]
 • اقتصاد تاثیر بحران سوریه بر روابط ایران و ترکیه [دوره 6، شماره 3، 1393]
 • اقتصاد راهبرد چین جهت گسترش همکاری با طالبان پس از خروج آمریکا [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 64-93]
 • اقتصاد ایران اکو و توسعه ایران [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • اقتصاد بین‌الملل قدرت‌های نوظهور در دوران گذار نظام بین‌الملل [دوره 5، شماره 1، 1392]
 • اقتصاد بین الملل اقتصاد سیاسی در سیاست خارجی ج.ا.ایران؛ با تأکید بر سیاست خارجی دولت توسعه‌گرا [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 337-365]
 • اقتصاد جهانی مفهوم قدرت و عملکرد سیاست خارجی: مقایسه چین و ایران [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • اقتصاد جهانی تأثیر قیمت نفت بر سیاست اقتصادی امریکا در تحریم و محدودسازی راهبردی ایران [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • اقتصاد دولت محور بررسی تطبیقی اجماع پکن و اجماع واشینگتن [دوره 8، شماره 4، 1395]
 • اقتصاد رانتی اقتصاد رانتیر و نظام تحریم های هوشمند: مطالعه موردی ج.ا. ایران. [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 217-244]
 • اقتصاد سیاسی مناسبات جمهوری اسلامی ایران و امارات: همکاری اقتصادی و واگرایی سیاسی (2020-1990) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 37-65]
 • اقتصاد سیاسی نقش آمریکا در نوسانات قیمت نفت بعد از 2001 [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • اقتصاد سیاسی تأثیر قیمت نفت بر سیاست اقتصادی امریکا در تحریم و محدودسازی راهبردی ایران [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • اقتصاد سیاسی اقتصاد سیاسی تروریسم: مورد داعش [دوره 7، شماره 4، 1394]
 • اقتصاد سیاسی اقتصاد سیاسی در سیاست خارجی ج.ا.ایران؛ با تأکید بر سیاست خارجی دولت توسعه‌گرا [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 337-365]
 • اقتصاد سیاسی دورنمای جایگاه اتحادیه اروپا در اقتصاد سیاسی جهانی در ۲۰۵۰ [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 89-126]
 • اقتصاد سیاسی بین‌الملل تأثیر اهداف راهبردی امریکا در خاورمیانه بر منافع جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • اقتصاد سیاسی بین‌الملل راهبرد سیاست انرژی روسیه در اوراسیا: فرصت‌ها و موانع [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • اقتصاد سیاسی بین‌الملل موقعیت هژمونیک دلار آمریکا و چشم انداز چالش آن توسط یورو و یوآن [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 715-753]
 • اقتصاد سیاسی جهانی امکان سنجی و تأثیر تشکیل سازمان کشورهای صادرکننده گاز(اوجک) بر همگرایی و ارتقای امنیت، قدرت و سایر منافع کشورهای صادرکننده گاز [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • اقتصاد سیاسی سیاست خارجی اقتصاد سیاسی سیاست خارجی هند در عصر جهانی شدن اقتصاد [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 105-133]
 • اقتصاد فوردیستی و پسافوردیستی جهانی شدن، اقتصاد پسافوردیسم و تنگه‌های بین‌المللی [دوره 1، شماره 1، 1388]
 • اقتصاد مقاومتی تحریم های غرب علیه روسیه [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 69-107]
 • اقلیت‌های قومی کردهای سوریه: الگوی سنجش وزن اقلیت [دوره 6، شماره 2، 1393]
 • اقلیم کردستان روابط رژیم صهیونیستی با اقلیم کردستان عراق و تأثیر آن بر امنیتِ ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 769-803]
 • اقلیم کردستان عراق کردهای سوریه: الگوی سنجش وزن اقلیت [دوره 6، شماره 2، 1393]
 • اقلیم کردستان عراق تحلیل مقایسه ای سیاست خارجی آمریکا و روسیه در قبال اقلیم کردستان عراق و تاثیر آن بر ایران [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 879-901]
 • اقناع دیپلماسی اجبار: بررسی سیاست ایالات متحده امریکا در قبال عراق (2003-1990) [دوره 1، شماره 3، 1388]
 • اقناع ایران و قدرت ساختاری غرب [دوره 5، شماره 3، 1392]
 • اکو اکو و توسعه ایران [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • اکوتا اکو و توسعه ایران [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • الجزایر وضعیت جریانات اسلام‌گرا در الجزایر و چشم‌انداز آینده [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • الزامات جامعه‌شناختی تولید علم امتناع جامعه‌شناختی تولید نظریه بومی روابط بین ‏الملل در ایران؛ مروری کمی بر یک مفهوم کیفی [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 5-42]
 • الزامات ژئوپلیتیک سیاست خارجی روسیه در قبال اوکراین: گریزناپذیری بحران [دوره 6، شماره 1، 1393]
 • القاعده تأثیر اشغال نظامی افغانستان بر روابط پاکستان با قبایل آن با تاکید بر ملی‌گرایی قوم بلوچ (2012-2004) [دوره 5، شماره 3، 1392]
 • القاعده جهادیون افراطی و امنیت اروپا [دوره 6، شماره 4، 1393]
 • الگوها روندهای الگویی سیاست خارجی امارات‌ متحده عربی از 2017-1971 [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 143-167]
 • الگوهای رفتاری امنیت هستی‌شناختی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 1، 1388]
 • الگوی های توسعه الگوی نوسازی تدافعی، رویکرد روابط خارجی و توسعه اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 106-132]
 • الهیات اجتماعی درآمدی بر نظریه‌پردازی دینی روابط بین‌الملل [دوره 4، شماره 4، 1391]
 • امارات ظهور قدرت های متوسط نوظهور در خاورمیانه جدید: امارات متحده عربی و قطر [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 309-336]
 • امارات متحده عربی مناسبات جمهوری اسلامی ایران و امارات: همکاری اقتصادی و واگرایی سیاسی (2020-1990) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 37-65]
 • امارات متحده عربی روندهای الگویی سیاست خارجی امارات‌ متحده عربی از 2017-1971 [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 143-167]
 • امارات متحده عربی تغییر رهبری و تحول در راهبرد منطقه ‏ای امارات متحده عربی (2014-2020) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 81-111]
 • امارات متحده عربی تحولات دنیای عرب و ثبات سیاسی در امارات متحده عربی [دوره 7، شماره 4، 1394]
 • امام خمینی امام خمینی و مبانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 1، 1388]
 • امتناع جامعه‌شناختی تولید علم امتناع جامعه‌شناختی تولید نظریه بومی روابط بین ‏الملل در ایران؛ مروری کمی بر یک مفهوم کیفی [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 5-42]
 • امت واحده عدم تعارض، بنیاد نگرش اسلامی به روابط بین‌الملل [دوره 3، شماره 3، 1390]
 • امر ایرانی نقد نظریه امنیت‌ملی [دوره 5، شماره 1، 1392]
 • امریکا تأثیر اهداف راهبردی امریکا در خاورمیانه بر منافع جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • امریکا امنیتی شدن ایران و استراتژی امنیت ملی ایالات متحده امریکا [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • امریکا جهانی‌شدن و منطقه‌گرایی: انفکاک یا هم‌گرایی؟ [دوره 1، شماره 3، 1388]
 • امریکا دیپلماسی اجبار: بررسی سیاست ایالات متحده امریکا در قبال عراق (2003-1990) [دوره 1، شماره 3، 1388]
 • امریکا تبیین سیاست نوین دولت اوباما در افغانستان و پاکستان (آف ـ پاک) [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • امریکا قدرت هژمون و دولت‌های انقلابی: مطالعه موردی امریکا و جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • امریکا شبکه بررسی مسائل ایران در امریکا و سیاست‌های ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • امریکا تقابل سرد در آسیا؛ پیامد رویکرد نظامی جدید امریکا در آسیا ـ پاسفیک [دوره 4، شماره 4، 1391]
 • امریکا بازیگران معارض در بحران سوریه: اهداف و رویکردها [دوره 4، شماره 4، 1391]
 • امریکا الگوی رفتاری امریکا در مواجهه با تحولات کشورهای عربی [دوره 5، شماره 1، 1392]
 • امریکا تحلیل شیوه‌ها و فنون سخنرانی اوباما در مبارزات انتخاباتی امریکا [دوره 5، شماره 3، 1392]
 • امریکا تحولات خاورمیانه در دوره اوباما و تغییر استراتژی امریکا در قبال ایران [دوره 6، شماره 3، 1393]
 • امریکا ایران و امریکا در عراق: تنوع کنش‌ها [دوره 6، شماره 4، 1393]
 • امریکا مناسبات ایران و کشورهای جنوب شرق آسیا (1392 – 1381): سنجش نگاه به شرق [دوره 7، شماره 3، 1394]
 • امریکا مجتمع‌های نظامی-صنعتی و امنیت ملی امریکا در دوره پسا یازدهم سپتامبر [دوره 7، شماره 4، 1394]
 • امریکا روابط امریکا و چین در خلیج فارس: همکاری یا تقابل [دوره 8، شماره 1، 1395]
 • امریکا امکان کاربرد الگوی تنش‌زدایی امریکا- چین در روابط ایران و امریکا [دوره 8، شماره 2، 1395]
 • امریکا دکترین سیاست خارجی اوباما و رژیم صهیونیستی [دوره 8، شماره 3، 1395]
 • امکانات و موانع پوتین، اوراسیاگرایی و دشواری‌های احیای موقعیت قدرت روسیه [دوره 8، شماره 3، 1395]
 • امنیت تعاملات سعودی- چینی و پیامدهای آن برای امنیت ایران [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 67-96]
 • امنیت سیاست خاورمیانه‌ای بریتانیا در دوره پسابرگزیت مطالعه موردی: خلیج‌فارس [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 101-141]
 • امنیت خاورمیانه پساداعش؛ کاهش یا استمرار خشونت‌های بنیادگرا [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 153-182]
 • امنیت همکاری‌های نامتقارن ایران و امریکا در دوران اوباما [دوره 1، شماره 3، 1388]
 • امنیت بررسی نظری رهیافت امنیت انرژی هند در آسیای مرکزی [دوره 3، شماره 2، 1390]
 • امنیت هیدروپلیتیک، امنیت و توسعه همکاری‌های آبی در روابط ایران، افغانستان و ترکمنستان [دوره 3، شماره 2، 1390]
 • امنیت بایستگی‌‌های ژئواکونومیک توسعه منطقه جنوب شرق ایران [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • امنیت الگوی رفتاری امریکا در مواجهه با تحولات کشورهای عربی [دوره 5، شماره 1، 1392]
 • امنیت تبارشناسی سیاست خارجی عربستان سعودی: راهبردی واقع‌گرایانه بر بستری هویتی [دوره 5، شماره 1، 1392]
 • امنیت تاثیر بحران سوریه بر روابط ایران و ترکیه [دوره 6، شماره 3، 1393]
 • امنیت معضل ناامنی و واگرایی در منطقه خلیج‌فارس: راه‌کارهای نظری [دوره 6، شماره 4، 1393]
 • امنیت واکاوی نظری رفتار نظامیان در سیاست خارجی معاصر [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 175-207]
 • امنیت روابط رژیم صهیونیستی با اقلیم کردستان عراق و تأثیر آن بر امنیتِ ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 769-803]
 • امنیت راهبرد چین جهت گسترش همکاری با طالبان پس از خروج آمریکا [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 64-93]
 • امنیت پیامدهای امنیتی خروج آمریکا از افغانستان بر جمهوری اسلامی ایران: با تاکید بر گسترش تحرکات گروهک های تکفیری و تروریستی [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 107-139]
 • امنیت اجتماعی چالش‌های پیش روی امنیت اجتماعی در اروپا بعد از 11 سپتامبر [دوره 6، شماره 1، 1393]
 • امنیت انرژی جایگاه غرب آسیا در سیاست خارجی چین (2017-2008) [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 163-194]
 • امنیت انرژی قدرت ژئوپلیتیکی و روابط ژئوانرژی روسیه با اتحادیه اروپا در اوراسیای بزرگ [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 35-61]
 • امنیت انرژی ابعاد و پیامدهای پایان عصر نفت [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • امنیت انرژی نقش آمریکا در نوسانات قیمت نفت بعد از 2001 [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • امنیت انرژی استراتژی امنیت انرژی معاصر چین در غرب آسیا [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 627-658]
 • امنیت انسانی هیدروپلیتیک، امنیت و توسعه همکاری‌های آبی در روابط ایران، افغانستان و ترکمنستان [دوره 3، شماره 2، 1390]
 • امنیت انسانی بحران غزه در ترازوی دکترین مسئولیت حمایت [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • اﻣﻨﯿﺖ بهم پیوسته راهبرد امنیت منطقه‌ای ایران در بحران امنیتی خاورمیانه: ویژگی های و اهداف [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 163-192]
 • امنیت جهانی تأثیر قیمت نفت بر سیاست اقتصادی امریکا در تحریم و محدودسازی راهبردی ایران [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • امنیت جهانی‌شدن همکاری‌های بین‌المللی سیاست خارجی، بهداشت و امنیت بین‌المللی: چهارچوب‌های مفهومی و عملیاتی [دوره 3، شماره 3، 1390]
 • امنیت زدایی سیاست خارجی ترکیه در قبال جمهوری اسلامی ایران(2014-1979)؛ با تاکید بر مفاهیم دوگانه امنیت [دوره 6، شماره 3، 1393]
 • امنیت‌ملی نقد نظریه امنیت‌ملی [دوره 5، شماره 1، 1392]
 • امنیت ملی بنیان‌های محافظه‌کارانه در راهبرد سیاست خارجی دونالد ترامپ [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 37-67]
 • امنیت ملی تبیین ژئواستراتژی بازیگران مداخله ‏گر و پیرامونی حوزۀ خزر و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 113-141]
 • امنیت ملی نومحافظه‌کاری و هژمونی امریکا (تحول هژمونی امریکا در عصر نومحافظه‌کاران) [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • امنیت ملی تحرکات قومی کردها و امنیت ملی ترکیه [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • امنیت ملی شکاف‌های اجتماعی و امنیت ملی در اسرائیل [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • امنیت ملی مفهوم قدرت و عملکرد سیاست خارجی: مقایسه چین و ایران [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • امنیت ملی امکان سنجی و تأثیر تشکیل سازمان کشورهای صادرکننده گاز(اوجک) بر همگرایی و ارتقای امنیت، قدرت و سایر منافع کشورهای صادرکننده گاز [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • امنیت ملی استراتژی تهدید وجودی اسرائیل و امنیت ملی ایران [دوره 5، شماره 1، 1392]
 • امنیت ملی تاثیر جهانی‌شدن بر معمای امنیتی جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 1، 1394]
 • امنیت ملی تحلیل مقایسه ای سیاست خارجی آمریکا و روسیه در قبال اقلیم کردستان عراق و تاثیر آن بر ایران [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 879-901]
 • امنیت ملی چرایی و پیدایی محور مقاومت و تحلیل ساختاری مسائل مرتبط از منظر آینده‌نگاری راهبردی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 194-226]
 • امنیت ملی بنیادهای ژئوپلیتیکی رژیم حقوقی خزر و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران: تأثیرات و پیامدها [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 69-106]
 • امنیت ملی ایران راهبرد موازنه فراساحلی آمریکا در خاورمیانه و پیامدهای آن برای ایران [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 1-35]
 • امنیت ملی دفاعی پندار از تهدید و سیاست‌های امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • امنیت منطقه‌ای نظم نوین جهانی و تحول در منطقه‌گرایی جدید [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 39-69]
 • امنیت منطقه‌ای تعامل نفت و سیاست خارجی در جمهوری اسلامی ایران: رهیافت تنش‌زدایی [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • امنیت منطقه‌ای موانع شکل‌گیری رژیم امنیتی منطقه‌ای کنترل تسلیحات؛ مطالعه موردی خاورمیانه [دوره 3، شماره 3، 1390]
 • امنیت نسبی سیاست خارجی ایران از منظر رئالیسم تهاجمی و تدافعی [دوره 1، شماره 1، 1388]
 • امنیت هستی‌شناختی امنیت هستی‌شناختی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 1، 1388]
 • امنیتی آینده روابط خاورمیانه و غرب: رویارویی یا همکاری [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • امنیتی ظرفیت‌سنجی شکل‌گیری رژیم امنیتی مبتنی بر «چانه‌زنی نهادی» در مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 337-370]
 • امنیتی‌زدایی تبیین رویکرد منازعه و همکاری در حوزه آبریز اروندرود [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 66-105]
 • امنیتی شدن امنیتی شدن ایران و استراتژی امنیت ملی ایالات متحده امریکا [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • امنیتی شدن مهاجرت و رادیکالیسم دراتحادیه اروپا [دوره 8، شماره 2، 1395]
 • امنیتی کردن سیاست خارجی ترکیه در قبال جمهوری اسلامی ایران(2014-1979)؛ با تاکید بر مفاهیم دوگانه امنیت [دوره 6، شماره 3، 1393]
 • امیرکبیر باورهای امیرکبیر و سیاست خارجی استقلال‌جویانه او [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 62-88]
 • امینت امنیتی شدن ایران و استراتژی امنیت ملی ایالات متحده امریکا [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • امینت بینالملل تغییرات اقلیمی؛ ظهور و تشدید بحران های فراگیر امنیتی بین المللی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 5-36]
 • ان ال پی تحلیل شیوه‌ها و فنون سخنرانی اوباما در مبارزات انتخاباتی امریکا [دوره 5، شماره 3، 1392]
 • انتخابات تحلیل شیوه‌ها و فنون سخنرانی اوباما در مبارزات انتخاباتی امریکا [دوره 5، شماره 3، 1392]
 • انتقال استراتژی امنیت انرژی معاصر چین در غرب آسیا [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 627-658]
 • انتقال انرژی چالش های پیشرو انتقال انرژی جمهوری اسلامی ایران به قفقاز جنوبی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 263-294]
 • انتقال جمعیت سیاست جغرافیایی و توسعه‌طلبی: شهرک‌سازی در اراضی اشغالی [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • انتقال قدرت تحریم‌ها و جهت‌گیری صادرات ایران: اقتصاد سیاسی دوران گذر در روابط بین‌الملل [دوره 6، شماره 2، 1393]
 • انتقال قدرت همکاری‌های چین و روسیه؛ تحلیلی از منظر تئوری انتقال قدرت [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 269-308]
 • انحصارطلبی روسیه سیاست انحصارطلبی انرژی روسیه و راهبرد ژئوانرژی اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 785-820]
 • اندیشه استراتژیک واکاوی نظری رفتار نظامیان در سیاست خارجی معاصر [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 175-207]
 • انرژی سیاست خاورمیانه‌ای بریتانیا در دوره پسابرگزیت مطالعه موردی: خلیج‌فارس [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 101-141]
 • انرژی آینده روابط خاورمیانه و غرب: رویارویی یا همکاری [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • انرژی نقش و اهمیت ایران در بازار انرژی در منطقه اکو [دوره 1، شماره 3، 1388]
 • انرژی سیاست خارجی و آیندة نفت و گاز کشور [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • انرژی بررسی نظری رهیافت امنیت انرژی هند در آسیای مرکزی [دوره 3، شماره 2، 1390]
 • انرژی عوامل تعیین‌کننده روابط ایران و چین [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • انرژی رویکرد اقتصادی در سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه: مورد ایران [دوره 7، شماره 2، 1394]
 • انرژی ایران و مسیر گاز جنوبی به اروپا [دوره 8، شماره 4، 1395]
 • انرژی قلمرو مشارکت روسیه درطرح ابتکار کمربند و راه چین [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 707-741]
 • انرژی چالش های پیشرو انتقال انرژی جمهوری اسلامی ایران به قفقاز جنوبی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 263-294]
 • انرژی نفت و گاز سیاست انحصارطلبی انرژی روسیه و راهبرد ژئوانرژی اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 785-820]
 • انرژی هسته ‏ای صلح‌آمیز ایران انرژی هسته ‏ای ایران، حمایت مردمی و کسب افتخار در روابط بین‌الملل [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 491-517]
 • انزواگرایی چالش‌های نظری و عملی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • انسان‌شناسی اسلامی عدم تعارض، بنیاد نگرش اسلامی به روابط بین‌الملل [دوره 3، شماره 3، 1390]
 • انسان‌محوری نوجهانی‌شدن مجادله‌ای تئوریک؛ از انسان‌محوری به جهان‌محوری [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • انطباق تجزیه و تحلیل نقش کنش گری انطباق پذیر لیبرال - غربی در سیاست خارجی دانمارک در دوران جدید (2000 تا 2020) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 461-489]
 • انفتاح واکاوی نقش طبقه متوسط جدید در جنبش اجتماعی مصر [دوره 4، شماره 4، 1391]
 • انقلاب گذار مصر از رژیم اقتدارگرا؛ عوامل و زمینه‌ها [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • انقلاب 25 ژانویه گذار مصر از رژیم اقتدارگرا؛ عوامل و زمینه‌ها [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • انقلاب ارتباطات دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در دوران اصول‌گرایی [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • انقلاب ارتباطات و اطلاعات تأثیر تحولات جهانی پس از جنگ سرد بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • انقلاب اسلامی درک سیاست خارجی ایران [دوره 1، شماره 1، 1388]
 • انقلاب اسلامی چالش‌های نظری و عملی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • انقلاب خاموش شکاف‌های نوین سیاسی در جوامع اروپایی [دوره 5، شماره 2، 1392]
 • انقلاب لیبی تحلیل انقلاب لیبی و چالش‌های فراروی حکومت پسااقتدارگرا از منظر بحران هویت و آمریت [دوره 6، شماره 1، 1393]
 • انقلاب مصر اقتصاد سیاسی انقلاب مصر [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 69-102]
 • انقلاب‌های عربی ظهور و افول یک مدل؛ فهم سیاست خارجی ترکیه بعد از انقلاب‌های عربی [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 97-137]
 • انگلستان رویکرد انگلستان به برنامۀ هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران: مطالعۀ موردی برجام [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 5-36]
 • انواع نگرش کنکاشی پیرامون انواع «نگرش ها» در باب «تعامل جهانی»؛ با تأکید بر برنامه های توسعه ج.ا.ایران [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • اوباما تحول در سیاست خارجی و نقش جهانی آمریکا از منطق بین‌الملل‌گرایی لیبرال به نئومرکانتیلیسم [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 169-194]
 • اوباما بررسی مقایسه‌ای رویکرد سیاست خارجی آمریکا در دوران اوباما و ترامپ در منطقه آسیای شرقی [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 125-152]
 • اوباما نشانه‌ها و فرایندهای سیاست خارجی اوباما ١٠-٢٠٠٩ [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • اوباما تناقضات راهبرد ضدداعش ایالات متحد امریکا و موضوع همکاری با ایران [دوره 8، شماره 1، 1395]
 • اوباما مقایسه تحلیلی رویکرد باراک اوباما و دونالد ترامپ نسبت به رژیم‌های بین‌المللی محیط زیستی با تأکید بر سنت‌های سیاست خارجی آمریکا [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 371-394]
 • اوپک تاثیر سیاست انرژی امریکا بر نقش و جایگاه اوپک در بازار جهانی انرژی [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 43-74]
 • اوراسیا راهبرد سیاست انرژی روسیه در اوراسیا: فرصت‌ها و موانع [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • اوراسیا کمربند اقتصادی جاده ابریشم: زنجیره ارزش چین‌محور [دوره 8، شماره 3، 1395]
 • اوراسیا قلمرو مشارکت روسیه درطرح ابتکار کمربند و راه چین [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 707-741]
 • اوراسیاگرایی پوتین، اوراسیاگرایی و دشواری‌های احیای موقعیت قدرت روسیه [دوره 8، شماره 3، 1395]
 • اوکراین قدرت ژئوپلیتیکی و روابط ژئوانرژی روسیه با اتحادیه اروپا در اوراسیای بزرگ [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 35-61]
 • اوکراین سیاست خارجی روسیه در قبال اوکراین: گریزناپذیری بحران [دوره 6، شماره 1، 1393]
 • ایالات‌متحده روند پژوهی تداوم جنگ تجاری آمریکا علیه چین (2018-2022) [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 133-162]
 • ایالات متحده بررسی مقایسه‌ای رویکرد سیاست خارجی آمریکا در دوران اوباما و ترامپ در منطقه آسیای شرقی [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 125-152]
 • ایالات متحده پاسخ امریکا به قدرت‌یابی دریایی چین در دریای شرقی و دریای جنوبی [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 131-161]
 • ایالات متحده روابط ویژه ایالات متحده ـ اسرائیل و سیاست خاورمیانه‌ای دولت باراک اوباما [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • ایالات متحده مدل‌سازی روند تصمیم‌گیری در سیاست خارجی ایالات متحده امریکا [دوره 3، شماره 2، 1390]
 • ایالات متحده واکاوی دلایل ضعف لابی‌های ایرانی در آمریکا [دوره 4، شماره 4، 1391]
 • ایالات متحده جهان اسلام/ دیگری بنیادگرا و اسطوره آرمان امریکایی در سیاست خارجی امریکا [دوره 5، شماره 1، 1392]
 • ایالات متحده روابط ایران و هند: فرصت‌ها و محدودیت‌ها [دوره 6، شماره 1، 1393]
 • ایالات متحده امریکا و ظهور جهانی چین [دوره 7، شماره 3، 1394]
 • ایالات متحده چالش چین دربرابر ایالات متحده؛ رقابت بر سر جایگاه و الگوی ارائه کمک خارجی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 187-216]
 • ایالات متحده پسا کرونا، افول هژمونی آمریکا و ظهور جهان منطقه‌ای ایران [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 597-626]
 • ایالات‌متحده ‌آمریکا نقش و عملکرد قدرت‌های بزرگ در تأسیس، تثبیت و گسترش جهانی حقوق بین‌الملل [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 5-33]
 • ایالات متحده آمریکا بنیان‌های محافظه‌کارانه در راهبرد سیاست خارجی دونالد ترامپ [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 37-67]
 • ایالات متحده آمریکا چالش‌های اساسی در گذار از نظم نوین جهانی: فرا یک‌جانبه‌گرایی و ظهور چین در نقش قدرت جدید [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 183-202]
 • ایالات متحده آمریکا راهبرد آمریکا در منطقه ایندوپاسیفیک و تأثیر آن بر روابط هند و چین [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 203-229]
 • ایالات متحده آمریکا مقایسه تطبیقی قدرت هوشمند چین و ایالات‌متحده آمریکا در آفریقا [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 551-580]
 • ایالات متحده آمریکا تحلیل مقایسه ای سیاست خارجی آمریکا و روسیه در قبال اقلیم کردستان عراق و تاثیر آن بر ایران [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 879-901]
 • ایالات متحده آمریکا پیامدهای امنیتی خروج آمریکا از افغانستان بر جمهوری اسلامی ایران: با تاکید بر گسترش تحرکات گروهک های تکفیری و تروریستی [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 107-139]
 • ایالات متحده آمریکا خنثی‌سازی تحریم و جانمایی جدید اقتصاد ایران در عرصه بین‌الملل به‌مثابه نقشه راه جدید دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 140-175]
 • ایالات متحده امریکا قدرت‌های بزرگ و وحدت کره [دوره 5، شماره 2، 1392]
 • ایالات متحده امریکا چشم‌انداز موازنه قدرت در روابط هند ـ پاکستان در پرتو تحولات اخیر [دوره 6، شماره 1، 1393]
 • ایالات متحده امریکا تهدید غرب، برداشت روسیه و بحران اوکراین [دوره 8، شماره 2، 1395]
 • ایالات متحده امریکا روابط ایران و هند: تحلیلی بر یک مشارکت استراتژیک ناتمام [دوره 8، شماره 2، 1395]
 • ایالات متحده امریکا بحران سوریه براساس نظریه مکعب بحران [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 63-102]
 • ایالات متحده امریکا موقعیت هژمونیک دلار آمریکا و چشم انداز چالش آن توسط یورو و یوآن [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 715-753]
 • ایالات متحده و بحران سازی چارچوبی برای درک سیاست خارجی پاکستان [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 133-158]
 • ایدآلیسم و واقعگرایی ایدآلیسم واقعگرا: مبنای عمل دولت اوباما در خیزش‌های خاورمیانه [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • ایدئولوژی سیاست خارجی ایران از منظر رئالیسم تهاجمی و تدافعی [دوره 1، شماره 1، 1388]
 • ایدئولوژی بررسی واسازانة نقش ایدئولوژی در سیاست خارجی ایران و پیوند آن با واقع‌گرایی و آرمان‌گرایی [دوره 1، شماره 4، 1388]
 • ایده ظرفیت انگاره بین‌المللی در تولید قدرت نرم [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • ایده استراتژیک ظرفیت انگاره بین‌المللی در تولید قدرت نرم [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • ایده بریتانیای جهانی سیاست خارجی بریتانیا در غرب آسیا؛ اثرات و پیامدهای برگزیت [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 28-61]
 • ایران تعاملات سعودی- چینی و پیامدهای آن برای امنیت ایران [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 67-96]
 • ایران تحلیل راهبرد چین و روسیه در بحران یمن؛ همسویی با عربستان سعودی یا ایران [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 131-159]
 • ایران سطوح همکاری، رقابت و منازعه در مناسبات ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی بین ایران و هند [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 37-66]
 • ایران رقابت چابهار و گوادر: از تصور تا واقعیت [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 97-124]
 • ایران تاثیر حقوق بشر بر روابط تجاری ایران و اتحادیه اروپا [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 79-105]
 • ایران توسعۀ صنایع موشکی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‏های دفاعی _ امنیتی شورای همکاری خلیج‌فارس [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 97-131]
 • ایران روابط روسیه و اسرائیل در پرتو نقش منطقه‌ای ایران [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 143-170]
 • ایران تأثیر اهداف راهبردی امریکا در خاورمیانه بر منافع جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • ایران امنیتی شدن ایران و استراتژی امنیت ملی ایالات متحده امریکا [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • ایران ایران و روسیه: از موازنه قدرت تا مسئله هویت [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • ایران نقش و اهمیت ایران در بازار انرژی در منطقه اکو [دوره 1، شماره 3، 1388]
 • ایران ایران ـ افغانستان، ارتباط ریلی، درآمدی بر سازوکار حمل‌ونقل چندوجهی برای همکاری منطقه‌ای [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • ایران نشانه‌ها و فرایندهای سیاست خارجی اوباما ١٠-٢٠٠٩ [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • ایران ابعاد و پیامدهای پایان عصر نفت [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • ایران ایران و روسیه: متحد شرقی یا تهدید جنوبی؟ [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • ایران چشم انداز 20 ساله و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ آینده پژوهی مناسبات ایران و آمریکا با بهره‌گیری از ریاضیات توزیع جایگشتی [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • ایران سیاست تعامل سازنده و الزام توسعه روابط اقتصادی ایران و افریقا [دوره 3، شماره 2، 1390]
 • ایران هیدروپلیتیک، امنیت و توسعه همکاری‌های آبی در روابط ایران، افغانستان و ترکمنستان [دوره 3، شماره 2، 1390]
 • ایران کمک‌های مالی ایران به افغانستان: اهداف و آثار اقتصادی آن [دوره 3، شماره 3، 1390]
 • ایران امکان سنجی و تأثیر تشکیل سازمان کشورهای صادرکننده گاز(اوجک) بر همگرایی و ارتقای امنیت، قدرت و سایر منافع کشورهای صادرکننده گاز [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • ایران قدرت هژمون و دولت‌های انقلابی: مطالعه موردی امریکا و جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • ایران عوامل تعیین‌کننده روابط ایران و چین [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • ایران تـأثیر بی‌ثباتی سیاسی خاورمیانه بر صنعت گردشگری ایران در دورۀ پس از 11 سپتامبر 2001 [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • ایران شبکه بررسی مسائل ایران در امریکا و سیاست‌های ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • ایران ایران و قدرت ساختاری غرب [دوره 5، شماره 3، 1392]
 • ایران روابط ایران و هند: فرصت‌ها و محدودیت‌ها [دوره 6، شماره 1، 1393]
 • ایران تحریم‌ها و جهت‌گیری صادرات ایران: اقتصاد سیاسی دوران گذر در روابط بین‌الملل [دوره 6، شماره 2، 1393]
 • ایران ایران و آفریقای جنوبی: سیر تحول روابط دوجانبه و ظرفیت سنجی آینده [دوره 6، شماره 2، 1393]
 • ایران تاثیر بحران سوریه بر روابط ایران و ترکیه [دوره 6، شماره 3، 1393]
 • ایران سیاست خارجی ترکیه در قبال جمهوری اسلامی ایران(2014-1979)؛ با تاکید بر مفاهیم دوگانه امنیت [دوره 6، شماره 3، 1393]
 • ایران تحولات خاورمیانه در دوره اوباما و تغییر استراتژی امریکا در قبال ایران [دوره 6، شماره 3، 1393]
 • ایران پژوهش‌های سیاست خارجی در ترازو: تحلیل مقالات علمی درباره سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 4، 1393]
 • ایران ایران و امریکا در عراق: تنوع کنش‌ها [دوره 6، شماره 4، 1393]
 • ایران تحلیل ماهیت همکاری در روابط جمهوری اسلامی ایران و چین [دوره 7، شماره 2، 1394]
 • ایران چین و ایران؛ راهبردهای سیاست خارجی و چالش همکاری‌های فراگیر [دوره 7، شماره 3، 1394]
 • ایران امکان کاربرد الگوی تنش‌زدایی امریکا- چین در روابط ایران و امریکا [دوره 8، شماره 2، 1395]
 • ایران روابط خارجی ایران و کره جنوبی [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 7-32]
 • ایران جاده ابریشم نوین به مثابه راهبرد سیاست خارجی چین: فرصت ها و تهدیدها برای ایران [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 7-42]
 • ایران واکاوی اهمیت نقش و جایگاه پاکستان و ایران در معادلات استراتژیک چین [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 71-98]
 • ایران همکاری ایران و چین در کمربند اقتصادی جاده ابریشم [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 7-29]
 • ایران حقابه هلمند و پیشینه آن [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 31-61]
 • ایران بحران سوریه براساس نظریه مکعب بحران [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 63-102]
 • ایران چارچوبی برای درک سیاست خارجی پاکستان [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 133-158]
 • ایران اقتصاد سیاسی در سیاست خارجی ج.ا.ایران؛ با تأکید بر سیاست خارجی دولت توسعه‌گرا [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 337-365]
 • ایران گره استراتژیک چین در شبکه منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران؛ امکان‌سنجی فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 77-112]
 • ایران تقابل آمریکا و چین در ابتکار کمربند و راه و بررسی نقش ایران [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 209-231]
 • ایران تعامل قدرت و تجارت در سیاست تجاری 2021 اتحادیه اروپا و پیامدهای آن بر روابط تجاری ایران [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 435-469]
 • ایران روند بازیگری و کنش عملیاتی حشدالشعبی در عراق (2021-2014) [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 571-595]
 • ایران راهبرد رسانه ای آمریکا در مورد برنامه هسته ای ایران ( 2020-2017) [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 821-846]
 • ایران تحلیل مقایسه ای سیاست خارجی آمریکا و روسیه در قبال اقلیم کردستان عراق و تاثیر آن بر ایران [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 879-901]
 • ایران تحلیل مقایسه ای منابع قدرت نرم ایران و آمریکا در عراق پساصدام (2020-2003) [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 743-768]
 • ایران باورهای امیرکبیر و سیاست خارجی استقلال‌جویانه او [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 62-88]
 • ایران روندهای کلان جهانی؛ تحول و گسترش ژئواکونومیک دریای خزر [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 159-181]
 • ایران الگویابی بنیان‌های هیدروپلیتیک همگرایانه و واگرایانه بین ایران، افغانستان و ترکمنستان در حوضه‌های آبریز مرزهای شرقی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 94-135]
 • ایران راهبرد سیاست خارجی نسل سنتی رهبران عرب و رویکرد آن‌ها نسبت به جمهوری اسلامی ایران‌ [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 136-164]
 • ایران موازنه سازی چارچوبی تحلیلی برای تبیین رفتار سیاست خارجی اسرائیل در برابر جمهوری اسلامی ایران در بازه زمانی 2012 تا 2022 [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 227-261]
 • ایران چالش های پیشرو انتقال انرژی جمهوری اسلامی ایران به قفقاز جنوبی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 263-294]
 • ایران الگوهای دوستی و دشمنی و روابط عربستان سعودی و سوریه در مجموعه امنیتی غرب آسیا [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 163-193]
 • ایران اعراب و انتخاب در شرایط موازنه تهدید؛ تهدید انگاری ایران و عادی‌سازی روابط با اسرائیل [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 1-36]
 • ایران خنثی‌سازی تحریم و جانمایی جدید اقتصاد ایران در عرصه بین‌الملل به‌مثابه نقشه راه جدید دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 140-175]
 • ایران راهبرد بهینه جمهوری اسلامی ایران در مدیریت مناسبات تجاری با چین در بستر تحلیلی نظریه بازی‌ها [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 218-252]
 • ایران عراق افغانستان رویکرد دولت اوباما به جهان اسلام: تغییر یا تداوم سیاست‌های امریکا [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • ایران فرهنگی ایران فرهنگی و همگرایی تمدنی در آسیای مرکزی و قفقاز [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 213-231]
 • ایران هراسی پروژه ایران هراسی و منافع مالی مجتمع های نظامی - صنعتی غرب در منطقه‌‌ خلیج‌ فارس [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 45-78]
 • ایران هراسی ایران هراسی: دلایل و پیامدها [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • ایران و عراق تبیین رویکرد منازعه و همکاری در حوزه آبریز اروندرود [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 66-105]
 • ایرانیان ساکن آمریکا واکاوی دلایل ضعف لابی‌های ایرانی در آمریکا [دوره 4، شماره 4، 1391]
 • اینترنت اشیاء نقش اینترنت اشیاء در تحقق دولت الکترونیک و ارتقاء جایگاه قدرت منطقه ای ایران با تأکید بر سند چشم انداز 1404 [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 182-212]
 • ایندو _ پاسیفیک تجزیه و تحلیل نقش اروپا در بازی بزرگ ایندو _ پاسیفیک [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 367-400]
 • ایندوپاسیفیک راهبرد آمریکا در منطقه ایندوپاسیفیک و تأثیر آن بر روابط هند و چین [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 203-229]
 • ایندوپاسیفیک آینده‌پژوهی رویکردهای ایالات متحده و چین در حوزۀ راهبردی ایندوپاسیفیک و راهکارهای تحصیل منافع ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 533-570]
 • اینرسی سازمانی تکوین دولت به‌مثابه یک سازمان در محیط بین‌المللی؛ نگاهی نو به دولت [دوره 4، شماره 3، 1391]

ب

 • باراک اوباما تحلیل مقایسه‌ای مبانی واقع‌گرایانه در راهبرد کلان سیاست خارجی دولت آمریکا (2000-2020) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 161-195]
 • باراک اوباما تحلیل شیوه‌ها و فنون سخنرانی اوباما در مبارزات انتخاباتی امریکا [دوره 5، شماره 3، 1392]
 • بازار انرژی جهانی تاثیر سیاست انرژی امریکا بر نقش و جایگاه اوپک در بازار جهانی انرژی [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 43-74]
 • بازار جهانی انرژی امکان سنجی و تأثیر تشکیل سازمان کشورهای صادرکننده گاز(اوجک) بر همگرایی و ارتقای امنیت، قدرت و سایر منافع کشورهای صادرکننده گاز [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • بازارها و نهادها راهبرد ترکیبی؛ دستور کار گازی اتحادیه اروپا در قبال روسیه [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 233-267]
 • بازارهای انرژی ایران دیپلماسی انرژی و لزوم استفاده از آن برای تأمین منافع ملی ایران در جهان [دوره 1، شماره 4، 1388]
 • بازدارندگی الزامات تئوریک بازدارندگی منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 3، 1388]
 • بازدارندگی سازوکارهای بین‌المللی و میزان بازدارندگی آنها در نقض حقوق بشر [دوره 1، شماره 4، 1388]
 • بازدارندگی معمای هسته‌ای ایران و سنجش منطق سیاسی بازیگران [دوره 8، شماره 2، 1395]
 • بازدارندگی شبکه‌ای الزامات تئوریک بازدارندگی منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 3، 1388]
 • بازدارندگی غیرمستقیم الزامات تئوریک بازدارندگی منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 3، 1388]
 • بازدارندگی منطقه‌ای الزامات تئوریک بازدارندگی منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 3، 1388]
 • بازدارندگی هسته‌ای نقش سیستم دفاع موشکی در ایجاد بازدارندگی هسته‌ای؛ بررسی رفتار امنیتی ـ نظامی ایران [دوره 3، شماره 3، 1390]
 • بازسازی کمک‌های مالی ایران به افغانستان: اهداف و آثار اقتصادی آن [دوره 3، شماره 3، 1390]
 • بازکردن مشت هویت و امنیت اسلام و مسلمانان در آمریکا [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • بازیگران بحران آثار و پیامدهای توافق‌نامه آتش‌بس بحران 2020 قره‌باغ بر امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 499-532]
 • بازیگران شبه‌نظامی غیردولتی روند بازیگری و کنش عملیاتی حشدالشعبی در عراق (2021-2014) [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 571-595]
 • بازیگران مداخله‏ گر و پیرامونی خزر تبیین ژئواستراتژی بازیگران مداخله ‏گر و پیرامونی حوزۀ خزر و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 113-141]
 • بازیگر ثالث عوامل تعیین‌کننده روابط ایران و چین [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • بازیگری جهانی پوتین، اوراسیاگرایی و دشواری‌های احیای موقعیت قدرت روسیه [دوره 8، شماره 3، 1395]
 • بانک راهبردهای آمریکا در راستای هوشمندسازی تحریم‌ها علیه ایران و ارائه راهکارهای مقابله؛ با تأکید بر روابط مالی و بانکی بین‌المللی [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 5-37]
 • بحران سیاست‌های سه‌گانه یکپارچگی و بحران افغانستان [دوره 3، شماره 3، 1390]
 • بحران گذار مصر از رژیم اقتدارگرا؛ عوامل و زمینه‌ها [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • بحران سیاست خارجی روسیه در قبال اوکراین: گریزناپذیری بحران [دوره 6، شماره 1، 1393]
 • بحران قدرت، نوپدیدگی و بحران در سیستم‌های بین‌المللی پیچیده و آشوبی: گامی به سوی مدل نظری نوین [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 423-459]
 • بحران آمریت تحلیل انقلاب لیبی و چالش‌های فراروی حکومت پسااقتدارگرا از منظر بحران هویت و آمریت [دوره 6، شماره 1، 1393]
 • بحران اقتصادی بحران اقتصادی جهان: زمینه‌ها، ابعاد و پیامدها [دوره 1، شماره 1، 1388]
 • بحران اوکراین سنجش تاثیر و کارایی تحریم‌ها: مورد تحریم‌های اتحادیه اروپایی علیه روسیه [دوره 7، شماره 1، 1394]
 • بحران اوکراین تهدید غرب، برداشت روسیه و بحران اوکراین [دوره 8، شماره 2، 1395]
 • بحران سوریه تاثیر بحران سوریه بر روابط ایران و ترکیه [دوره 6، شماره 3، 1393]
 • بحران سوریه بحران سوریه براساس نظریه مکعب بحران [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 63-102]
 • بحران سیاسی تحولات اخیر خاورمیانه و شمال آفریقا: ریشه‌ها و پیامدهای متفاوت [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • بحران سیاسی سوریه اپوزیسیون سکولار و بحران سوریه [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 193-221]
 • بحران عراق سیاست خارجی ایران از منظر رئالیسم تهاجمی و تدافعی [دوره 1، شماره 1، 1388]
 • بحران کرونا رهبری سیاسی و بحران کرونا؛ مطالعۀ موردی آمریکا، هندوستان و آلمان [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 77-102]
 • بحران کرونا بحران کرونا و تغییر پویش‌های راهبردی نظام بین‌الملل [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 401-422]
 • بحران مالی جایگاه غرب آسیا در سیاست خارجی چین (2017-2008) [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 163-194]
 • بحران مالی جهانی چالش‌های گروه 20 در گذار از بحران اقتصاد جهانی 2011-2008 [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • بحران مهاجرت بررسی تاثیر بحران مهاجرت بر قدرت‌گیری احزاب راست رادیکال در اروپای غربی 2008-2017 (مطالعه موردی: حزب جبهه ملی فرانسه) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 135-162]
 • بحران نمایندگی بحران نظام نمادین و تأثیر آن بر شکل‌گیری جنبش جلیقه زردها در فرانسه [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 643-673]
 • بحران های امنیتی خاورمیانه راهبرد امنیت منطقه‌ای ایران در بحران امنیتی خاورمیانه: ویژگی های و اهداف [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 163-192]
 • بحران‌های منطقه‌ای تأثیر قیمت نفت بر سیاست اقتصادی امریکا در تحریم و محدودسازی راهبردی ایران [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • بحران هویت تحلیل انقلاب لیبی و چالش‌های فراروی حکومت پسااقتدارگرا از منظر بحران هویت و آمریت [دوره 6، شماره 1، 1393]
 • بحران هویت فدرالیسم و فرهنگ سیاسی در عراق [دوره 7، شماره 1، 1394]
 • بحران هویت برآمدن داعش در خاورمیانه:تحلیل جامعه شناختانه [دوره 7، شماره 1، 1394]
 • بحرین اتحادیه اروپا و حقوق بشر ایران و بحرین: تحلیل مقایسه‌ای [دوره 7، شماره 4، 1394]
 • برآمدگی جمعیت جوان جمعیت جوان و خشونت‌های سیاسی در خاورمیانه: مورد پژوهی کشور مصر [دوره 7، شماره 2، 1394]
 • برتری جویی تقابل سرد در آسیا؛ پیامد رویکرد نظامی جدید امریکا در آسیا ـ پاسفیک [دوره 4، شماره 4، 1391]
 • برجام رویکرد انگلستان به برنامۀ هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران: مطالعۀ موردی برجام [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 5-36]
 • برجام اقتصاد سیاسی بین‌المللی ایران در دوران پساتحریم [دوره 7، شماره 4، 1394]
 • برجام روابط فراآتلانتیکی در مذاکرات هسته ای ایران و ۱+۵ [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 103-134]
 • برجام ائتلاف سازی منطقه ای پسابرجام [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 103-132]
 • برجام راهبرد رسانه ای آمریکا در مورد برنامه هسته ای ایران ( 2020-2017) [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 821-846]
 • برداشت تهدید تهدید غرب، برداشت روسیه و بحران اوکراین [دوره 8، شماره 2، 1395]
 • برداشت رهبران AKP ظهور و افول یک مدل؛ فهم سیاست خارجی ترکیه بعد از انقلاب‌های عربی [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 97-137]
 • بررسی دوره‌ای و جهانی وضعیت حقوق بشر افزایش احترام به حقوق‌بشر در پرتو مکانیسم «بررسی ادواری جهانی» [دوره 5، شماره 2، 1392]
 • بررسی کمی امتناع جامعه‌شناختی تولید نظریه بومی روابط بین ‏الملل در ایران؛ مروری کمی بر یک مفهوم کیفی [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 5-42]
 • برزیل برزیل و اصلاح ساختار شورای امنیت: فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 5، شماره 2، 1392]
 • برگزیت وضعیت منافع ایران در رابطه با رویکردهای امنیتی اتحادیه اروپا به ناتو [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 139-160]
 • برگزیت سیاست خارجی بریتانیا در غرب آسیا؛ اثرات و پیامدهای برگزیت [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 28-61]
 • برنامه هسته‌ای تأثیر توافق ژنو بر تحریم‌های ایران [دوره 6، شماره 2، 1393]
 • برنامه هسته‌ای ایران لابی اعراب و گسترش ایران‌هراسی در سیاست خارجی امریکا [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 7-44]
 • برنامه هسته ای ایران رسانه، سیاست خارجی و اجماع سازی در برنامه هسته ای ایران: مطالعه ای تطبیقی [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 33-67]
 • برنامۀ هسته‌ای ایران دو روش احیاء اعتبار و مصادیق آن در برنامۀ هسته‌ای ایران (1388-1382) [دوره 6، شماره 3، 1393]
 • بریتانیا سیاست خاورمیانه‌ای بریتانیا در دوره پسابرگزیت مطالعه موردی: خلیج‌فارس [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 101-141]
 • بریکس قدرت‌های نوظهور در دوران گذار نظام بین‌الملل [دوره 5، شماره 1، 1392]
 • بسیج اجتماعی و ارتش تحولات اخیر خاورمیانه و شمال آفریقا: ریشه‌ها و پیامدهای متفاوت [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • بلوغ مذاکرات هسته‌ای و منازعه ایران و امریکا: کنکاشی در نظریه بلوغ منازعه [دوره 6، شماره 4، 1393]
 • بن‌بست آزار دهنده دوجانبه مذاکرات هسته‌ای و منازعه ایران و امریکا: کنکاشی در نظریه بلوغ منازعه [دوره 6، شماره 4، 1393]
 • بندر چابهار رقابت چابهار و گوادر: از تصور تا واقعیت [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 97-124]
 • بندر گوادر رقابت چابهار و گوادر: از تصور تا واقعیت [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 97-124]
 • بنیادگرایی جهانی‌شدن و چالش‌های دینی و ملی حاصل از آن [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • بنیادگرایی جهان اسلام/ دیگری بنیادگرا و اسطوره آرمان امریکایی در سیاست خارجی امریکا [دوره 5، شماره 1، 1392]
 • بنیادگرایی جامعه‌شناسی جریان‌های اسلامی: دیالکتیک عقل و خشونت [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • بنیادگرایی چهار موج جنبش های اسلامی: تحلیل پدیده خلا تکنیک [دوره 6، شماره 2، 1393]
 • بنیادهای ژئوپلیتیکی بنیادهای ژئوپلیتیکی رژیم حقوقی خزر و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران: تأثیرات و پیامدها [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 69-106]
 • بنیان‌ها رژیم تحریم‌های بین‌المللی: بنیان‌ها، فرایندهای تصمیم‌ساز، نهادهای مجری و سنجش کارایی [دوره 7، شماره 1، 1394]
 • بهار عرب سیاست خارجی ترکیه در قبال جمهوری اسلامی ایران(2014-1979)؛ با تاکید بر مفاهیم دوگانه امنیت [دوره 6، شماره 3، 1393]
 • بهار عربی واکاوی نقش اینترنت و رسانه‌های اجتماعی جدید در تحولات منطقه خاورمیانه و شمال افریقا (اطلاع‌رسانی، سازماندهی و گسترش سریع تحولات) [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • بهار عربی بررسی تحولات انقلابی کشورهای عربی از منظر لیبرالیزم، سازه‌انگاری و نظریه انتقادی روابط بین‌الملل [دوره 5، شماره 2، 1392]
 • بهار عربی بررسی مقایسه‌ای رویکرد ایران و ترکیه در قبال بهار عربی؛ بررسی موردی تونس، مصر و لیبی [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • بهار عربی تحولات دنیای عرب و ثبات سیاسی در امارات متحده عربی [دوره 7، شماره 4، 1394]
 • بهار عربی ائتلاف سازی منطقه ای پسابرجام [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 103-132]
 • بهار و خزان جنبش‌های اسلامی چهار موج جنبش های اسلامی: تحلیل پدیده خلا تکنیک [دوره 6، شماره 2، 1393]
 • بوروکراسی تکوین دولت به‌مثابه یک سازمان در محیط بین‌المللی؛ نگاهی نو به دولت [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • بوش خاورمیانه رویکرد دولت اوباما به جهان اسلام: تغییر یا تداوم سیاست‌های امریکا [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • بوکوحرام نظم سرمایه‌داری پست‌مدرن و ظهور موج پنجم تروریسم؛ تحلیل موردی داعش و بوکوحرام [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 163-186]
 • بی اعتمادی روابط هند و چین [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 223-258]
 • بی‌ثباتی سیاسی تـأثیر بی‌ثباتی سیاسی خاورمیانه بر صنعت گردشگری ایران در دورۀ پس از 11 سپتامبر 2001 [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • بیداری اسلامی تحولات خاورمیانه در دوره اوباما و تغییر استراتژی امریکا در قبال ایران [دوره 6، شماره 3، 1393]
 • بی‌طرفی فعال چالش‌های نظری و عملی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 2، 1388]

پ

 • پارادایم ذهنیت و توسعه؛ تغییر پارادایم ذهنی و خیز اقتصادی چین [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 45-75]
 • پاکستان رقابت چابهار و گوادر: از تصور تا واقعیت [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 97-124]
 • پاکستان ملت‌سازی ناکام در پاکستان و چالش‌های قومی: مطالعه موردی قوم بلوچ [دوره 6، شماره 1، 1393]
 • پاکستان چشم‌انداز موازنه قدرت در روابط هند ـ پاکستان در پرتو تحولات اخیر [دوره 6، شماره 1، 1393]
 • پاکستان واکاوی اهمیت نقش و جایگاه پاکستان و ایران در معادلات استراتژیک چین [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 71-98]
 • پاکستان چارچوبی برای درک سیاست خارجی پاکستان [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 133-158]
 • پان‌عربیسم عربستان: کنشگر منطقه‌ای در بستر روابط ویژه [دوره 5، شماره 3، 1392]
 • پان‌عربیسم بعث خیزش مجدد ناسیونالیسم عربی _ عراقی در عراق (2003-2020) [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 131-161]
 • پایگاه‌های نظامی تحول راهبرد پایگاهی آمریکا: مطالعه موردی منطقه غرب آسیا (2015-2021) [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 309-336]
 • پروژه گاپ پروژه سدسازی ترکیه؛ تهدیدات امنیتی برای غرب آسیا و جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 103-129]
 • پرونده هسته ای نظریه نقشه ادراکی و سیاست هسته ای دولت یازدهم [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 135-164]
 • پرونده هسته‌ای ایران سیاست خارجی ایتالیا در قبال جمهوری اسلامی ایران: مطالعه موردی پرونده هسته‌ای [دوره 8، شماره 3، 1395]
 • پسابرگزیت سیاست خاورمیانه‌ای بریتانیا در دوره پسابرگزیت مطالعه موردی: خلیج‌فارس [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 101-141]
 • پساداعش خاورمیانه پساداعش؛ کاهش یا استمرار خشونت‌های بنیادگرا [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 153-182]
 • پسا کرونا پسا کرونا، افول هژمونی آمریکا و ظهور جهان منطقه‌ای ایران [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 597-626]
 • پ.ک.ک تحرکات قومی کردها و امنیت ملی ترکیه [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • پندار پندار از تهدید و سیاست‌های امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • پوزیتیویسم مدرنیته و نظریه روابط بین‌الملل [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • پوزیتیویسم تاثیر معرفت‌شناسی رهایی‌بخش مکتب فرانکفورت در نظریه روابط بین‌الملل [دوره 6، شماره 3، 1393]
 • پویش قدرت پویش قدرت در نظم‌های منطقه‌ای و راهبرد امنیتی دولت متحد منطقه‌ای؛ مطالعه موردی راهبرد امنیت ملی رژیم صهیونیستی در جنگ داخلی سوریه 2019-2012 [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 5-35]
 • پیام‌رسان مالی راهبردهای آمریکا در راستای هوشمندسازی تحریم‌ها علیه ایران و ارائه راهکارهای مقابله؛ با تأکید بر روابط مالی و بانکی بین‌المللی [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 5-37]
 • پیتر اوانز چالش های داخلی عربستان در پیشبرد سند چشم انداز 2030 در چارچوب نظریه دولت توسعه‌ای [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 113-146]
 • پیچیدگی گامی به سوی نظریۀ نوین ژئوپلیتیک شبکه‌ای و بازتولید قدرت در سیاست بین‌الملل [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 37-66]
 • پیچیدگی قدرت، نوپدیدگی و بحران در سیستم‌های بین‌المللی پیچیده و آشوبی: گامی به سوی مدل نظری نوین [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 423-459]
 • پیوندهای زیرساختی همکاری ایران و چین در کمربند اقتصادی جاده ابریشم [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 7-29]

ت

 • تأمین اجتماعی چالش‌های پیش روی امنیت اجتماعی در اروپا بعد از 11 سپتامبر [دوره 6، شماره 1، 1393]
 • تئوری‌پردازی تبیین غایی در نظریه روابط بین‌الملل [دوره 6، شماره 3، 1393]
 • تئوری توازن نقش تجزیه و تحلیل نقش اروپا در بازی بزرگ ایندو _ پاسیفیک [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 367-400]
 • تئوری روابط بین‌الملل تبیین غایی در نظریه روابط بین‌الملل [دوره 6، شماره 3، 1393]
 • تئوری شبکه پیچیده اقتصاد سیاسی تروریسم: مورد داعش [دوره 7، شماره 4، 1394]
 • تاریخ روابط خارجی باورهای امیرکبیر و سیاست خارجی استقلال‌جویانه او [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 62-88]
 • تاکتیک‌های رقابت ماهیت رقابت در منطقه ژئوپولیتیکی خزر [دوره 7، شماره 3، 1394]
 • تبعات امنیتی آثار و پیامدهای توافق‌نامه آتش‌بس بحران 2020 قره‌باغ بر امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 499-532]
 • تبعیض برآمدن داعش در خاورمیانه:تحلیل جامعه شناختانه [دوره 7، شماره 1، 1394]
 • تبلیغات جایگاه مفهومی دیپلماسی عمومی [دوره 1، شماره 3، 1388]
 • تبیین غایی تبیین غایی در نظریه روابط بین‌الملل [دوره 6، شماره 3، 1393]
 • تجارب تاریخی تکوین دولت به‌مثابه یک سازمان در محیط بین‌المللی؛ نگاهی نو به دولت [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • تجارت جهانی‌شدن و منطقه‌گرایی: انفکاک یا هم‌گرایی؟ [دوره 1، شماره 3، 1388]
 • تجارت اسلحه پروژه ایران هراسی و منافع مالی مجتمع های نظامی - صنعتی غرب در منطقه‌‌ خلیج‌ فارس [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 45-78]
 • تجارت دریایی جهانی شدن، اقتصاد پسافوردیسم و تنگه‌های بین‌المللی [دوره 1، شماره 1، 1388]
 • تجدیدنظرطلبی عوامل تعیین‌کننده روابط ایران و چین [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • تجدیدنظرطلبی امریکا و ظهور جهانی چین [دوره 7، شماره 3، 1394]
 • تجزیه‌طلبی تحرکات قومی کردها و امنیت ملی ترکیه [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • تحرکات قومی تحرکات قومی کردها و امنیت ملی ترکیه [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • تحریم راهبردهای آمریکا در راستای هوشمندسازی تحریم‌ها علیه ایران و ارائه راهکارهای مقابله؛ با تأکید بر روابط مالی و بانکی بین‌المللی [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 5-37]
 • تحریم تحریم علیه جمهوری اسلامی: جایگزین جنگ تا مولفه اصلی مهار [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • تحریم قدرت هژمون و دولت‌های انقلابی: مطالعه موردی امریکا و جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • تحریم تأثیر قیمت نفت بر سیاست اقتصادی امریکا در تحریم و محدودسازی راهبردی ایران [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • تحریم تحریم‌ها و جهت‌گیری صادرات ایران: اقتصاد سیاسی دوران گذر در روابط بین‌الملل [دوره 6، شماره 2، 1393]
 • تحریم تأثیر توافق ژنو بر تحریم‌های ایران [دوره 6، شماره 2، 1393]
 • تحریم تحولات خاورمیانه در دوره اوباما و تغییر استراتژی امریکا در قبال ایران [دوره 6، شماره 3، 1393]
 • تحریم رویکرد اقتصادی در سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه: مورد ایران [دوره 7، شماره 2، 1394]
 • تحریم تحریم های غرب علیه روسیه [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 69-107]
 • تحریم اقتصاد رانتیر و نظام تحریم های هوشمند: مطالعه موردی ج.ا. ایران. [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 217-244]
 • تحریم خنثی‌سازی تحریم و جانمایی جدید اقتصاد ایران در عرصه بین‌الملل به‌مثابه نقشه راه جدید دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 140-175]
 • تحریم ایران اقتصاد رانتیر و نظام تحریم های هوشمند: مطالعه موردی ج.ا. ایران. [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 217-244]
 • تحریم روسیه سنجش تاثیر و کارایی تحریم‌ها: مورد تحریم‌های اتحادیه اروپایی علیه روسیه [دوره 7، شماره 1، 1394]
 • تحریم‌های اقتصادی تحدید اعمال تحریم‌های اقتصادی در پرتو ضوابط حقوق‌بشر، قواعد رقابت و حقوق اجتماعی [دوره 5، شماره 3، 1392]
 • تحریم های اقتصادی تحریم های غرب علیه روسیه [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 69-107]
 • تحریم‌های امریکا و اتحادیه اروپا اقتصاد سیاسی بین‌المللی ایران در دوران پساتحریم [دوره 7، شماره 4، 1394]
 • تحریم‌های بین‌المللی اقتصاد سیاسی بین‌المللی ایران در دوران پساتحریم [دوره 7، شماره 4، 1394]
 • تحریم‌های بین‌المللی ابزار تحریم و سیاست خارجی امریکا در قبال ایران [دوره 8، شماره 4، 1395]
 • تحریم های بین المللی مسائل سیاسی و حقوقی ایران و کانادا و راهکارهایی برای عبور از آن ها [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 43-70]
 • تحریم‌های فراگیر مثلث روابط میان ایران، آلمان و اتحادیه اروپا [دوره 5، شماره 3، 1392]
 • تحریم هوشمند اقتصاد رانتیر و نظام تحریم های هوشمند: مطالعه موردی ج.ا. ایران. [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 217-244]
 • تحلیل منطقه و سیاست بین‌الملل: قالب‌های کهن و واقعیت‌های نوین [دوره 7، شماره 4، 1394]
 • تحلیل ایران، روسیه و آینده مسئله سوریه [دوره 7، شماره 4، 1394]
 • تحلیل سیاست خارجی تهاجمی و سیاست داخلی عربستان [دوره 8، شماره 1، 1395]
 • تحلیل بندر چابهار و منطقه [دوره 8، شماره 1، 1395]
 • تحلیل همکاری نظامی چین و پاکستان [دوره 8، شماره 1، 1395]
 • تحلیل ماهیت تحلیل در سیاست‌خارجی [دوره 8، شماره 2، 1395]
 • تحلیل گفتمان سازی در رابطه ایران و روسیه [دوره 8، شماره 3، 1395]
 • تحلیل روابط عربستان سعودی و مصر [دوره 8، شماره 3، 1395]
 • تحلیل رمزگان عملیاتی رابطه نگرش دینی و سیاست خارجی ادراکی: تحلیل رمزگان عملیاتی بازرگان و احمدی‌نژاد [دوره 5، شماره 3، 1392]
 • تحلیل ساختاری چرایی و پیدایی محور مقاومت و تحلیل ساختاری مسائل مرتبط از منظر آینده‌نگاری راهبردی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 194-226]
 • تحلیل سیاست خارجی نظریه نقشه ادراکی و سیاست هسته ای دولت یازدهم [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 135-164]
 • تحلیل مضمون راهبرد رسانه ای آمریکا در مورد برنامه هسته ای ایران ( 2020-2017) [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 821-846]
 • تحلیل نگرش دینی رابطه نگرش دینی و سیاست خارجی ادراکی: تحلیل رمزگان عملیاتی بازرگان و احمدی‌نژاد [دوره 5، شماره 3، 1392]
 • تحولات روندهای الگویی سیاست خارجی امارات‌ متحده عربی از 2017-1971 [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 143-167]
 • تحولات اقتصادی و سیاسی تأثیر اهداف راهبردی امریکا در خاورمیانه بر منافع جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • تحولات خاورمیانه تحولات خاورمیانه در دوره اوباما و تغییر استراتژی امریکا در قبال ایران [دوره 6، شماره 3، 1393]
 • تحولات ساختاری تحولات و ساختار منطقه خاورمیانه [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • تحولات سوریه سیاست خارجی ترکیه در قبال جمهوری اسلامی ایران(2014-1979)؛ با تاکید بر مفاهیم دوگانه امنیت [دوره 6، شماره 3، 1393]
 • تحول قدرت قدرت هوشمند؛ تحول نوین قدرت در عصر جهانی‌شدن [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • تحول هویتی تحول هویت‌بنیانِ در سیاست خارجی مصر [دوره 6، شماره 2، 1393]
 • تداوم مرزهای «تداوم» و «تغییر» در دکترین امنیت ملی اوباما [دوره 3، شماره 2، 1390]
 • تداوم جنگ‌تجاری روند پژوهی تداوم جنگ تجاری آمریکا علیه چین (2018-2022) [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 133-162]
 • ترامپ تحول در سیاست خارجی و نقش جهانی آمریکا از منطق بین‌الملل‌گرایی لیبرال به نئومرکانتیلیسم [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 169-194]
 • ترامپ بررسی مقایسه‌ای رویکرد سیاست خارجی آمریکا در دوران اوباما و ترامپ در منطقه آسیای شرقی [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 125-152]
 • ترامپ مقایسه تحلیلی رویکرد باراک اوباما و دونالد ترامپ نسبت به رژیم‌های بین‌المللی محیط زیستی با تأکید بر سنت‌های سیاست خارجی آمریکا [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 371-394]
 • ترانزیت قلمرو مشارکت روسیه درطرح ابتکار کمربند و راه چین [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 707-741]
 • ترفیع نگرش و رفتار چین در قبال نظم موجود جهانی و جایگاه این نظم در قدرت‌یابی پکن [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • ترکمنستان هیدروپلیتیک، امنیت و توسعه همکاری‌های آبی در روابط ایران، افغانستان و ترکمنستان [دوره 3، شماره 2، 1390]
 • ترکمنستان الگویابی بنیان‌های هیدروپلیتیک همگرایانه و واگرایانه بین ایران، افغانستان و ترکمنستان در حوضه‌های آبریز مرزهای شرقی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 94-135]
 • ترکیه سیاست خارجی ترکیه در خاورمیانه: بنیان‌های محافظه‌کارانه، تجدیدنظرطلبانه و ایدئولوژیک [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 75-104]
 • ترکیه راهبرد سیاست خارجی ترکیه در آمریکای لاتین؛ مطالعۀ موردی ونزوئلا [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 67-96]
 • ترکیه تحرکات قومی کردها و امنیت ملی ترکیه [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • ترکیه تحولات روابط ترکیه و اسرائیل در دهه اخیر و پیامدهای آن برای ایران [دوره 3، شماره 2، 1390]
 • ترکیه عثمانی‌گرایی جدید در سیاست خارجی ترکیه: شاخص‌ها و پیامدهای آن در خاورمیانه [دوره 3، شماره 3، 1390]
 • ترکیه بازیگران معارض در بحران سوریه: اهداف و رویکردها [دوره 4، شماره 4، 1391]
 • ترکیه بررسی مقایسه‌ای رویکرد ایران و ترکیه در قبال بهار عربی؛ بررسی موردی تونس، مصر و لیبی [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • ترکیه تاثیر بحران سوریه بر روابط ایران و ترکیه [دوره 6، شماره 3، 1393]
 • ترکیه سیاست خارجی ترکیه در قبال جمهوری اسلامی ایران(2014-1979)؛ با تاکید بر مفاهیم دوگانه امنیت [دوره 6، شماره 3، 1393]
 • ترکیه ایران و مسیر گاز جنوبی به اروپا [دوره 8، شماره 4، 1395]
 • ترکیه پروژه سدسازی ترکیه؛ تهدیدات امنیتی برای غرب آسیا و جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 103-129]
 • ترکیه و اسلام‌گرایی اعتدالی بررسی و تبیین ژئوپلتیکی اسلام‌گرایی اعتدالی در سیاست خارجی ترکیه از سال 1995 تا 2011 میلادی، با رویکرد سازه‌انگاری [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • تروریسم وضعیت منافع ایران در رابطه با رویکردهای امنیتی اتحادیه اروپا به ناتو [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 139-160]
 • تروریسم عملیات امریکا در عراق و تأثیر آن بر ایران [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • تروریسم ریشه‌یابی بحران در افغانستان؛ مسئله مرزهای جنوبی [دوره 1، شماره 4، 1388]
 • تروریسم ملاحظات پاکستان در فرآیند مبارزه علیه تروریسم (2001-2008) [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • تروریسم جهادیون افراطی و امنیت اروپا [دوره 6، شماره 4، 1393]
 • تروریسم جمعیت جوان و خشونت‌های سیاسی در خاورمیانه: مورد پژوهی کشور مصر [دوره 7، شماره 2، 1394]
 • تروریسم مهاجرت و رادیکالیسم دراتحادیه اروپا [دوره 8، شماره 2، 1395]
 • تروریسم سازوکارهای مقابله با قانون محدودیت مصونیت دولت خارجی امریکا [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 109-139]
 • تروریسم پسامدرن بهره برداری داعش از فضای مجازی [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 141-175]
 • تسلیحات کشتار جمعی جنگ‌افزارهای کشتار جمعی و کنترل تسلیحات در خاورمیانه [دوره 1، شماره 1، 1388]
 • تسلیحات نظامی توسعۀ صنایع موشکی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‏های دفاعی _ امنیتی شورای همکاری خلیج‌فارس [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 97-131]
 • تشکل الجزایر سبز وضعیت جریانات اسلام‌گرا در الجزایر و چشم‌انداز آینده [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • تصمیم‌گیری نظریه اسلامی سیاست خارجی: چهارچوبی برای تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • تصمیم گیری دولت های استانی و سیاست خارجی؛ لایه مغفول کنش دیپلماتیک چین [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 37-65]
 • تصور تهدید چالش‌های ژئوپلیتیک منطقه‌ای و دکترین ظهور مسالمت‌آمیز چین [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • تصوف جریان تصوف در آسیای مرکزی، قفقاز و روسیه؛ راهکارهای بهره‌مندی ایران [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • تضعیف جهانی‌شدن بحران کرونا و تغییر پویش‌های راهبردی نظام بین‌الملل [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 401-422]
 • تطویل بحران کردهای سوریه: الگوی سنجش وزن اقلیت [دوره 6، شماره 2، 1393]
 • تعادل سیستمی موانع شکل‌گیری رژیم امنیتی منطقه‌ای کنترل تسلیحات؛ مطالعه موردی خاورمیانه [دوره 3، شماره 3، 1390]
 • تعادل منطقه‌ای همکاری‌های نامتقارن ایران و امریکا در دوران اوباما [دوره 1، شماره 3، 1388]
 • تعامل سیاست خارجی و آیندة نفت و گاز کشور [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • تعامل نگرش و رفتار چین در قبال نظم موجود جهانی و جایگاه این نظم در قدرت‌یابی پکن [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • تعامل رویکرد اتحادیه اروپا به مسئله هسته‌ای ایران [دوره 8، شماره 1، 1395]
 • تعاملات ژئواکونومیک چین در میانه دو قاره [دوره 8، شماره 3، 1395]
 • تعامل جهانی کنکاشی پیرامون انواع «نگرش ها» در باب «تعامل جهانی»؛ با تأکید بر برنامه های توسعه ج.ا.ایران [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • تعامل راهبردی شبکه بررسی مسائل ایران در امریکا و سیاست‌های ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • تعامل سازنده سیاست تعامل سازنده و الزام توسعه روابط اقتصادی ایران و افریقا [دوره 3، شماره 2، 1390]
 • تعامل سازنده ایران و قدرت ساختاری غرب [دوره 5، شماره 3، 1392]
 • تعامل سازنده راهبرد چین جهت گسترش همکاری با طالبان پس از خروج آمریکا [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 64-93]
 • تعامل ستیزه‌جویانه شبکه بررسی مسائل ایران در امریکا و سیاست‌های ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • تعلق ژئوپلیتیکی رقابت قدرت‌های منطقه‌ای در عراق [دوره 7، شماره 1، 1394]
 • تعهد سیاسی حقوقی فتوای رهبری در مورد سلاح‌های تخریب جمعی: سرچشمه، اهمیت و تأثیرات [دوره 6، شماره 2، 1393]
 • تغییر نشانه‌ها و فرایندهای سیاست خارجی اوباما ١٠-٢٠٠٩ [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • تغییر مرزهای «تداوم» و «تغییر» در دکترین امنیت ملی اوباما [دوره 3، شماره 2، 1390]
 • تغییرات اقلیمی تغییرات اقلیمی؛ ظهور و تشدید بحران های فراگیر امنیتی بین المللی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 5-36]
 • تغییر رژیم قدرت هژمون و دولت‌های انقلابی: مطالعه موردی امریکا و جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • تغییر رژیم تحلیل حقوقی مداخله نظامی ناتو در لیبی با تاکید بر دکترین مسئولیت حمایت [دوره 6، شماره 3، 1393]
 • تغییر سیاست خارجی سیاست خارجی مصر از مرسی تا سیسی: تغییر درون پارادایمی [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 67-95]
 • تغییر سیاست خارجی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: قابلیت و امکان تغییر [دوره 1، شماره 1، 1388]
 • تقابل رویکرد اتحادیه اروپا به مسئله هسته‌ای ایران [دوره 8، شماره 1، 1395]
 • تقابل سرد تقابل سرد در آسیا؛ پیامد رویکرد نظامی جدید امریکا در آسیا ـ پاسفیک [دوره 4، شماره 4، 1391]
 • تقسیم قدرت جامعه‌شناسی سیاسی و فرقه گرایی در لبنان [دوره 8، شماره 1، 1395]
 • تکفیر پیامدهای امنیتی خروج آمریکا از افغانستان بر جمهوری اسلامی ایران: با تاکید بر گسترش تحرکات گروهک های تکفیری و تروریستی [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 107-139]
 • تک‌قطبی نظام بین‌الملل پس از جنگ سرد و اثرات آن بر سیاست خارجی امریکا [دوره 1، شماره 3، 1388]
 • تکلیف نظریه اسلامی سیاست خارجی: چهارچوبی برای تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • تمدن دین و روابط بین‌الملل؛ یک نگاه انتقادی [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • تمرکززدایی دولت های استانی و سیاست خارجی؛ لایه مغفول کنش دیپلماتیک چین [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 37-65]
 • تمهید تعهد تناقضات راهبرد ضدداعش ایالات متحد امریکا و موضوع همکاری با ایران [دوره 8، شماره 1، 1395]
 • تنازع شمالجنوب جهان سوم‌گرایی در نظام بین‌الملل [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • تنبیه‌گری بدون تعامل شبکه بررسی مسائل ایران در امریکا و سیاست‌های ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • تنش زمینه‌های تعامل، رقابت و تنش در روابط ژئوپلیتیکی ایران و آذربایجان و ارائۀ مدل پیشنهادی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 69-102]
 • تنش‌زدایی بنیادهای اقتصادی سیاست خارجی ترکیه [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • تنش‌زدایی امکان کاربرد الگوی تنش‌زدایی امریکا- چین در روابط ایران و امریکا [دوره 8، شماره 2، 1395]
 • تنگه‌های بین‌المللی جهانی شدن، اقتصاد پسافوردیسم و تنگه‌های بین‌المللی [دوره 1، شماره 1، 1388]
 • تهدید پندار از تهدید و سیاست‌های امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • تهدید تحول جایگاه راهبرد موازنه سازی در سیاست خارجی چین؛ جستاری در سه بازه زمانی ساختار خراج گذاری (1800-1300)، جنگ سرد (1991-1947) و پساجنگ سرد (2021-1991) [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 5-41]
 • تهدیدات پروژه سدسازی ترکیه؛ تهدیدات امنیتی برای غرب آسیا و جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 103-129]
 • تهدیدات امنیتی وضعیت منافع ایران در رابطه با رویکردهای امنیتی اتحادیه اروپا به ناتو [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 139-160]
 • تهدید انگاری اعراب و انتخاب در شرایط موازنه تهدید؛ تهدید انگاری ایران و عادی‌سازی روابط با اسرائیل [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 1-36]
 • تهدید فرهنگی سرمایه اجتماعی و تهدیدات نرم علیه جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 659-692]
 • تهدید نرم جایگاه مفهومی دیپلماسی عمومی [دوره 1، شماره 3، 1388]
 • تهدید نرم سرمایه اجتماعی و تهدیدات نرم علیه جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 659-692]
 • تهدید وجودی استراتژی تهدید وجودی اسرائیل و امنیت ملی ایران [دوره 5، شماره 1، 1392]
 • تهران معمای هسته‌ای ایران و سنجش منطق سیاسی بازیگران [دوره 8، شماره 2، 1395]
 • توازن قوا اشغال عراق (2003-٢٠١١) از دیدگاه نظریه‌های روابط بین‌الملل خردگرایی واقع‌بینانه در برابر انسان‌گرایی فمینیستی [دوره 4، شماره 4، 1391]
 • توازن منافع روابط ایران و هند: فرصت‌ها و محدودیت‌ها [دوره 6، شماره 1، 1393]
 • توازی منافع امنیتی پویایی‌های امنیتی روابط روسیه و ترکیه [دوره 7، شماره 4، 1394]
 • توافق برجام ابزار تحریم و سیاست خارجی امریکا در قبال ایران [دوره 8، شماره 4، 1395]
 • توافق ژنو تأثیر توافق ژنو بر تحریم‌های ایران [دوره 6، شماره 2، 1393]
 • توافق‌نامه سه‌جانبه رقابت چابهار و گوادر: از تصور تا واقعیت [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 97-124]
 • توزیع جایگشتی چشم انداز 20 ساله و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ آینده پژوهی مناسبات ایران و آمریکا با بهره‌گیری از ریاضیات توزیع جایگشتی [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • توسعه تبیین توسعه نامتقارن سیاسی- اقتصادی عربستان در سند چشم‌انداز 2030 (براساس نظریه دولت توسعه‌ای لفت ویک) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 229-258]
 • توسعه امنیت، توسعه و انتخاب استراتژیک: تلاش چین برای دستیابی به جایگاه قدرت بزرگ [دوره 7، شماره 2، 1394]
 • توسعه چالش چین دربرابر ایالات متحده؛ رقابت بر سر جایگاه و الگوی ارائه کمک خارجی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 187-216]
 • توسعه اقتصادی اکو و توسعه ایران [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • توسعه اقتصادی تحول سیاست خارجی و توسعه اقتصادی در هندوستان [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • توسعه پایدار بایستگی‌‌های ژئواکونومیک توسعه منطقه جنوب شرق ایران [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • توسعه‌طلبی سیاست جغرافیایی و توسعه‌طلبی: شهرک‌سازی در اراضی اشغالی [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • توسعه‏ گرایی ذهنیت و توسعه؛ تغییر پارادایم ذهنی و خیز اقتصادی چین [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 45-75]
 • توصیه‌ها و چالش‌ها افزایش احترام به حقوق‌بشر در پرتو مکانیسم «بررسی ادواری جهانی» [دوره 5، شماره 2، 1392]
 • تولید کنندگان غیر اوپک نقش آمریکا در نوسانات قیمت نفت بعد از 2001 [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • تولید ناخالص داخلی جست‌وجویی در منابع داخلی رفتار بین‌المللی چین؛ استفاده بهینه از مقدورات داخلی [دوره 5، شماره 2، 1392]
 • تولید نفت تعامل نفت و سیاست خارجی در جمهوری اسلامی ایران: رهیافت تنش‌زدایی [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • تونس بررسی مقایسه‌ای رویکرد ایران و ترکیه در قبال بهار عربی؛ بررسی موردی تونس، مصر و لیبی [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • تیوکی ساختار چند قطبی و معادلات جدید منطقه غرب آسیا در سلسله مراتب روابط ژئوپلیتیکی قرن بیست و یکم (درس هایی از خاورمیانه) [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 675-706]

ث

 • ثبات استراتژیک موانع شکل‌گیری رژیم امنیتی منطقه‌ای کنترل تسلیحات؛ مطالعه موردی خاورمیانه [دوره 3، شماره 3، 1390]
 • ثبات سیاسی تحولات دنیای عرب و ثبات سیاسی در امارات متحده عربی [دوره 7، شماره 4، 1394]
 • ثبات سیاسی جهانی شدن اقتصاد و ثبات رژیم های سیاسی در خاورمیانه عربی [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 177-202]
 • ثبات هژمونیک راهبرد آمریکا در منطقه ایندوپاسیفیک و تأثیر آن بر روابط هند و چین [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 203-229]
 • ثبات هژمونیک تاثیر سیاست انرژی امریکا بر نقش و جایگاه اوپک در بازار جهانی انرژی [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 43-74]
 • ثروت اقتصادی پاسخ امریکا به قدرت‌یابی دریایی چین در دریای شرقی و دریای جنوبی [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 131-161]
 • ثروت ملی مفهوم قدرت و عملکرد سیاست خارجی: مقایسه چین و ایران [دوره 3، شماره 1، 1390]

ج

 • جابجایی قدرت چین در میانه دو قاره [دوره 8، شماره 3، 1395]
 • جاده ابریشم جدید و کریدور شمال و جنوب بایستگی‌‌های ژئواکونومیک توسعه منطقه جنوب شرق ایران [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • جاده ابریشم نوین جاده ابریشم نوین به مثابه راهبرد سیاست خارجی چین: فرصت ها و تهدیدها برای ایران [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 7-42]
 • جامعه شناسی تاریخی هویت گرایی و نظم منطقه ای خاورمیانه [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 693-714]
 • جانمایی جدید خنثی‌سازی تحریم و جانمایی جدید اقتصاد ایران در عرصه بین‌الملل به‌مثابه نقشه راه جدید دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 140-175]
 • جایگاه عربستان عربستان سعودی؛ از هژمونی نفتی تا رهبری منطقه‌ای [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • جبهه مقاومت چرایی و پیدایی محور مقاومت و تحلیل ساختاری مسائل مرتبط از منظر آینده‌نگاری راهبردی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 194-226]
 • جبهه نجات اسلامی وضعیت جریانات اسلام‌گرا در الجزایر و چشم‌انداز آینده [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • جرج بوش تحلیل مقایسه‌ای مبانی واقع‌گرایانه در راهبرد کلان سیاست خارجی دولت آمریکا (2000-2020) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 161-195]
 • جزایر ایرانی بررسی روند مدیریت بحران مربوط به جزایر تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی در سال‌های 1971 - 1968 با نگاهی به تئوری پختگی بحران زارتمن [دوره 5، شماره 3، 1392]
 • جلیقه زردها بحران نظام نمادین و تأثیر آن بر شکل‌گیری جنبش جلیقه زردها در فرانسه [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 643-673]
 • جمهوری موازنه سازی چارچوبی تحلیلی برای تبیین رفتار سیاست خارجی اسرائیل در برابر جمهوری اسلامی ایران در بازه زمانی 2012 تا 2022 [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 227-261]
 • جمهوری آذربایجان زمینه‌های تعامل، رقابت و تنش در روابط ژئوپلیتیکی ایران و آذربایجان و ارائۀ مدل پیشنهادی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 69-102]
 • جمهوری اسلامی نظریه اسلامی سیاست خارجی: چهارچوبی برای تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • جمهوری اسلامی افغانستان رویکردهای رقابت جویانه عربستان سعودی در افغانستان [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 99-128]
 • جمهوری اسلامی ایران رویکرد انگلستان به برنامۀ هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران: مطالعۀ موردی برجام [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 5-36]
 • جمهوری اسلامی ایران زمینه‌های تعامل، رقابت و تنش در روابط ژئوپلیتیکی ایران و آذربایجان و ارائۀ مدل پیشنهادی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 69-102]
 • جمهوری اسلامی ایران زمینه ها و موانع هویت ‏بنیاد همکاری جمهوری اسلامی ایران با احزاب و جنبش‏ های اسلام ‏گرای سنی (مطالعه موردی اخوان‌المسلمین مصر و عدالت و توسعه ترکیه) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 163-196]
 • جمهوری اسلامی ایران خاستگاه سرمایه‏ دارانه فشارهای حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 197-228]
 • جمهوری اسلامی ایران تبیین ژئواستراتژی بازیگران مداخله ‏گر و پیرامونی حوزۀ خزر و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 113-141]
 • جمهوری اسلامی ایران امنیت هستی‌شناختی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 1، 1388]
 • جمهوری اسلامی ایران فرآیند تولد سیاست خارجی ایران ( ١٣٦١-١٣٥٨) [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • جمهوری اسلامی ایران پندار از تهدید و سیاست‌های امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • جمهوری اسلامی ایران تحولات روابط ترکیه و اسرائیل در دهه اخیر و پیامدهای آن برای ایران [دوره 3، شماره 2، 1390]
 • جمهوری اسلامی ایران استراتژی تهدید وجودی اسرائیل و امنیت ملی ایران [دوره 5، شماره 1، 1392]
 • جمهوری اسلامی ایران بررسی مقایسه‌ای رویکرد ایران و ترکیه در قبال بهار عربی؛ بررسی موردی تونس، مصر و لیبی [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • جمهوری اسلامی ایران تاثیر جهانی‌شدن بر معمای امنیتی جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 1، 1394]
 • جمهوری اسلامی ایران اتحادیه اروپا و حقوق بشر ایران و بحرین: تحلیل مقایسه‌ای [دوره 7، شماره 4، 1394]
 • جمهوری اسلامی ایران ژئوپلیتیک منطقه و روابط ایران و عربستان [دوره 8، شماره 1، 1395]
 • جمهوری اسلامی ایران روابط ایران و هند: تحلیلی بر یک مشارکت استراتژیک ناتمام [دوره 8، شماره 2، 1395]
 • جمهوری اسلامی ایران پروژه سدسازی ترکیه؛ تهدیدات امنیتی برای غرب آسیا و جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 103-129]
 • جمهوری اسلامی ایران رویکردهای رقابت جویانه عربستان سعودی در افغانستان [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 99-128]
 • جمهوری اسلامی ایران دلایل و نشانگان رویکرد تهاجمی عربستان علیه جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 129-162]
 • جمهوری اسلامی ایران بررسی فعالیت‌های کنگره 116 و نقش آن در سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 285-306]
 • جمهوری اسلامی ایران الگوی کارآمد‌سازی سیستمی؛ گذار از محیط تقابلی به سیاست خارجی فرکتال تعامل‌محورانه منطقه‌ای (نمونه مطالعاتی: جمهوری اسلامی ایران) [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 395-433]
 • جمهوری اسلامی ایران پسا کرونا، افول هژمونی آمریکا و ظهور جهان منطقه‌ای ایران [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 597-626]
 • جمهوری اسلامی ایران سرمایه اجتماعی و تهدیدات نرم علیه جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 659-692]
 • جمهوری اسلامی ایران نسبت دیپلماسی رسانه‌ای و گفتمانی با منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در عراق جدید [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 196-226]
 • جمهوری اسلامی ایران روابط رژیم صهیونیستی با اقلیم کردستان عراق و تأثیر آن بر امنیتِ ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 769-803]
 • جمهوری اسلامی ایران نقش اینترنت اشیاء در تحقق دولت الکترونیک و ارتقاء جایگاه قدرت منطقه ای ایران با تأکید بر سند چشم انداز 1404 [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 182-212]
 • جمهوری اسلامی ایران چرایی و پیدایی محور مقاومت و تحلیل ساختاری مسائل مرتبط از منظر آینده‌نگاری راهبردی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 194-226]
 • جمهوری اسلامی ایران الگوی نوسازی تدافعی، رویکرد روابط خارجی و توسعه اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 106-132]
 • جمهوری اسلامی ایران بنیادهای ژئوپلیتیکی رژیم حقوقی خزر و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران: تأثیرات و پیامدها [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 69-106]
 • جمهوری اسلامی ایران پیامدهای امنیتی خروج آمریکا از افغانستان بر جمهوری اسلامی ایران: با تاکید بر گسترش تحرکات گروهک های تکفیری و تروریستی [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 107-139]
 • جمهوری ترکیه پویایی‌های امنیتی روابط روسیه و ترکیه [دوره 7، شماره 4، 1394]
 • جمهوری خلق چین چالش‌های اساسی در گذار از نظم نوین جهانی: فرا یک‌جانبه‌گرایی و ظهور چین در نقش قدرت جدید [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 183-202]
 • جمهوری خلق چین جاده ابریشم نوین به مثابه راهبرد سیاست خارجی چین: فرصت ها و تهدیدها برای ایران [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 7-42]
 • جمهوری خلق چین راهبرد قدرت هوشمند چین در آفریقا [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 165-193]
 • جمهوری دوم سیاست خارجی ایتالیا در قبال جمهوری اسلامی ایران: مطالعه موردی پرونده هسته‌ای [دوره 8، شماره 3، 1395]
 • جمهوری عربی مصر مسیر دشوار دموکراسی در مصر: چالش‌های گذار همزمان پس از سقوط مبارک [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • جمهوری های عربی جهانی شدن اقتصاد و ثبات رژیم های سیاسی در خاورمیانه عربی [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 177-202]
 • جنبش اجتماعی بحران نظام نمادین و تأثیر آن بر شکل‌گیری جنبش جلیقه زردها در فرانسه [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 643-673]
 • جنبش اسلامی معاصر وضعیت جریانات اسلام‌گرا در الجزایر و چشم‌انداز آینده [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • جنبش النهضةالاسلامیه وضعیت جریانات اسلام‌گرا در الجزایر و چشم‌انداز آینده [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • جنبش عدم تعهد جهان سوم‌گرایی در نظام بین‌الملل [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • جنبش قومی بلوچ تأثیر اشغال نظامی افغانستان بر روابط پاکستان با قبایل آن با تاکید بر ملی‌گرایی قوم بلوچ (2012-2004) [دوره 5، شماره 3، 1392]
 • جنبش قومی بلوچ ملت‌سازی ناکام در پاکستان و چالش‌های قومی: مطالعه موردی قوم بلوچ [دوره 6، شماره 1، 1393]
 • جنبش‌های اجتماعی تحولات دنیای عرب و ثبات سیاسی در امارات متحده عربی [دوره 7، شماره 4، 1394]
 • جنبش‎های اجتماعی خاورمیانه پساداعش؛ کاهش یا استمرار خشونت‌های بنیادگرا [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 153-182]
 • جنبش‌های اسلامی چهار موج جنبش های اسلامی: تحلیل پدیده خلا تکنیک [دوره 6، شماره 2، 1393]
 • جنبش‌های مذهبی جامعه‌شناسی جریان‌های اسلامی: دیالکتیک عقل و خشونت [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • جنگ تحریم علیه جمهوری اسلامی: جایگزین جنگ تا مولفه اصلی مهار [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • جنگ جمعیت جوان و خشونت‌های سیاسی در خاورمیانه: مورد پژوهی کشور مصر [دوره 7، شماره 2، 1394]
 • جنگ 22 روزه بحران غزه در ترازوی دکترین مسئولیت حمایت [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • جنگ‌افزار جنگ‌افزارهای کشتار جمعی و کنترل تسلیحات در خاورمیانه [دوره 1، شماره 1، 1388]
 • جنگ داخلی سوریه پویش قدرت در نظم‌های منطقه‌ای و راهبرد امنیتی دولت متحد منطقه‌ای؛ مطالعه موردی راهبرد امنیت ملی رژیم صهیونیستی در جنگ داخلی سوریه 2019-2012 [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 5-35]
 • جنگ سرد نظام بین‌الملل پس از جنگ سرد و اثرات آن بر سیاست خارجی امریکا [دوره 1، شماره 3، 1388]
 • جنگ سرد جهان سوم‌گرایی در نظام بین‌الملل [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • جنگ سرد بین‌المللی عربستان: کنشگر منطقه‌ای در بستر روابط ویژه [دوره 5، شماره 3، 1392]
 • جنگ سرد عربی عربستان: کنشگر منطقه‌ای در بستر روابط ویژه [دوره 5، شماره 3، 1392]
 • جنگ قدرت‏ های بزرگ مدل‏ های سنجش قدرت ملی؛ ارزیابی خطر جنگ قدرت‏ های بزرگ در نقاط بحرانی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 5-44]
 • جنگ‌های سایبری وضعیت منافع ایران در رابطه با رویکردهای امنیتی اتحادیه اروپا به ناتو [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 139-160]
 • جنوب آسیا چشم‌انداز موازنه قدرت در روابط هند ـ پاکستان در پرتو تحولات اخیر [دوره 6، شماره 1، 1393]
 • جنوب شرق آسیا مناسبات ایران و کشورهای جنوب شرق آسیا (1392 – 1381): سنجش نگاه به شرق [دوره 7، شماره 3، 1394]
 • جنوب غرب آسیا ژئوپلیتیک منطقه و روابط ایران و عربستان [دوره 8، شماره 1، 1395]
 • جهادیون جهادیون افراطی و امنیت اروپا [دوره 6، شماره 4، 1393]
 • جهان اسلام انرژی هسته ‏ای ایران، حمایت مردمی و کسب افتخار در روابط بین‌الملل [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 491-517]
 • جهان سوم گرایی جهان سوم‌گرایی در نظام بین‌الملل [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • جهان سوم گرایی چین و ایران؛ راهبردهای سیاست خارجی و چالش همکاری‌های فراگیر [دوره 7، شماره 3، 1394]
 • جهان عرب الگوی رفتاری امریکا در مواجهه با تحولات کشورهای عربی [دوره 5، شماره 1، 1392]
 • جهان عرب الگوهای دوستی و دشمنی و روابط عربستان سعودی و سوریه در مجموعه امنیتی غرب آسیا [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 163-193]
 • جهان‌محوری نوجهانی‌شدن مجادله‌ای تئوریک؛ از انسان‌محوری به جهان‌محوری [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • جهان‌های منطقه‌ای پسا کرونا، افول هژمونی آمریکا و ظهور جهان منطقه‌ای ایران [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 597-626]
 • جهان هماهنگ امنیت، توسعه و انتخاب استراتژیک: تلاش چین برای دستیابی به جایگاه قدرت بزرگ [دوره 7، شماره 2، 1394]
 • جهانی‌شدن جهانی‌شدن و منطقه‌گرایی: انفکاک یا هم‌گرایی؟ [دوره 1، شماره 3، 1388]
 • جهانی‌شدن جهانی‌شدن و چالش‌های دینی و ملی حاصل از آن [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • جهانی‌شدن قدرت هوشمند؛ تحول نوین قدرت در عصر جهانی‌شدن [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • جهانی‌شدن آسیب‌شناسی دموکراسی در عصر جهانی‌شدن [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • جهانی‌شدن نوجهانی‌شدن مجادله‌ای تئوریک؛ از انسان‌محوری به جهان‌محوری [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • جهانی‌شدن تاثیر جهانی‌شدن بر معمای امنیتی جمهوری اسلامی ایران [دوره 7، شماره 1، 1394]
 • جهانی شدن اقتصاد سیاسی سیاست خارجی هند در عصر جهانی شدن اقتصاد [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 105-133]
 • جهانی شدن بحران اقتصادی جهان: زمینه‌ها، ابعاد و پیامدها [دوره 1، شماره 1، 1388]
 • جهانی شدن جهانی شدن، اقتصاد پسافوردیسم و تنگه‌های بین‌المللی [دوره 1، شماره 1، 1388]
 • جهانی شدن همگرایی منطقه‌ای در سیاست خارجی ایران؛ با نگاهی به آسیای جنوب غربی [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • جهانی شدن تأثیر تحولات جهانی پس از جنگ سرد بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • جهانی شدن اقتصاد جهانی شدن اقتصاد و ثبات رژیم های سیاسی در خاورمیانه عربی [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 177-202]

چ

 • چالش نظریه سیکل قدرت؛ چارچوبی برای تحلیل فرایند افول قدرت نسبی ایالات متحده و خیزش چین [دوره 4، شماره 4، 1391]
 • چالش فرهنگی هویتی تأملی انتقادی در مفهوم و ایده «اسلام اروپایی» [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • چالش‌ها آینده روابط خاورمیانه و غرب: رویارویی یا همکاری [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • چالش‌ها تحلیل انقلاب لیبی و چالش‌های فراروی حکومت پسااقتدارگرا از منظر بحران هویت و آمریت [دوره 6، شماره 1، 1393]
 • چالش‌ها چالش های پیشرو انتقال انرژی جمهوری اسلامی ایران به قفقاز جنوبی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 263-294]
 • چالش‌های اقتصادی مسیر دشوار دموکراسی در مصر: چالش‌های گذار همزمان پس از سقوط مبارک [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • چپ کلاسیک شکاف‌های نوین سیاسی در جوامع اروپایی [دوره 5، شماره 2، 1392]
 • چتر امنیتی عربستان: کنشگر منطقه‌ای در بستر روابط ویژه [دوره 5، شماره 3، 1392]
 • چرخش تحریم‌ها و جهت‌گیری صادرات ایران: اقتصاد سیاسی دوران گذر در روابط بین‌الملل [دوره 6، شماره 2، 1393]
 • چرخش به سوی آسیا روابط فراآتلانتیکی در مذاکرات هسته ای ایران و ۱+۵ [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 103-134]
 • چرخه منفی برسازی ایران و امریکا: چرخه منفی برسازی و استمرار مناقشه هسته‌ای [دوره 5، شماره 1، 1392]
 • چشم‌انداز 2030 تبیین توسعه نامتقارن سیاسی- اقتصادی عربستان در سند چشم‌انداز 2030 (براساس نظریه دولت توسعه‌ای لفت ویک) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 229-258]
 • چندجانبه‌گرایی بنیادهای اقتصادی سیاست خارجی ترکیه [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • چندجانبه‌گرایی کانادا در کشاکش قبض و بسط سیاست خارجی [دوره 8، شماره 2، 1395]
 • چین تعاملات سعودی- چینی و پیامدهای آن برای امنیت ایران [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 67-96]
 • چین تحلیل راهبرد چین و روسیه در بحران یمن؛ همسویی با عربستان سعودی یا ایران [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 131-159]
 • چین نارکو تروریسم و تهدیدهای پیش‏روی راهبرد سیاست خارجی چین در آسیای میانه [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 161-190]
 • چین بررسی مقایسه‌ای رویکرد سیاست خارجی آمریکا در دوران اوباما و ترامپ در منطقه آسیای شرقی [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 125-152]
 • چین جایگاه غرب آسیا در سیاست خارجی چین (2017-2008) [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 163-194]
 • چین چالش نظم نئولیبرال و رویکرد اجماع پکن با تمرکز بر قدرت اقتصادی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 133-160]
 • چین چالش‌های ژئوپلیتیک منطقه‌ای و دکترین ظهور مسالمت‌آمیز چین [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • چین عوامل تعیین‌کننده روابط ایران و چین [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • چین تقابل سرد در آسیا؛ پیامد رویکرد نظامی جدید امریکا در آسیا ـ پاسفیک [دوره 4، شماره 4، 1391]
 • چین چگونگی اثربخشی مقوله نقض حقوق ‌بشر در روابط اروپا و چین [دوره 5، شماره 2، 1392]
 • چین قدرت‌های بزرگ و وحدت کره [دوره 5، شماره 2، 1392]
 • چین نگرش و رفتار چین در قبال نظم موجود جهانی و جایگاه این نظم در قدرت‌یابی پکن [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • چین موازنه قوا و روابط راهبردی چین با ایالات متحده امریکا [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • چین چشم‌انداز موازنه قدرت در روابط هند ـ پاکستان در پرتو تحولات اخیر [دوره 6، شماره 1، 1393]
 • چین تحلیل ماهیت همکاری در روابط جمهوری اسلامی ایران و چین [دوره 7، شماره 2، 1394]
 • چین امنیت، توسعه و انتخاب استراتژیک: تلاش چین برای دستیابی به جایگاه قدرت بزرگ [دوره 7، شماره 2، 1394]
 • چین تعاملات نظامی رژیم صهیونیستی با روسیه، هند و چین [دوره 7، شماره 2، 1394]
 • چین مناسبات ایران و کشورهای جنوب شرق آسیا (1392 – 1381): سنجش نگاه به شرق [دوره 7، شماره 3، 1394]
 • چین چین و ایران؛ راهبردهای سیاست خارجی و چالش همکاری‌های فراگیر [دوره 7، شماره 3، 1394]
 • چین روابط امریکا و چین در خلیج فارس: همکاری یا تقابل [دوره 8، شماره 1، 1395]
 • چین امکان کاربرد الگوی تنش‌زدایی امریکا- چین در روابط ایران و امریکا [دوره 8، شماره 2، 1395]
 • چین کمربند اقتصادی جاده ابریشم: زنجیره ارزش چین‌محور [دوره 8، شماره 3، 1395]
 • چین چین در میانه دو قاره [دوره 8، شماره 3، 1395]
 • چین رفتارشناسی رأی‌دهی چین در شورای امنیت سازمان ملل: مورد ایران و افریقا [دوره 8، شماره 4، 1395]
 • چین ذهنیت و توسعه؛ تغییر پارادایم ذهنی و خیز اقتصادی چین [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 45-75]
 • چین واکاوی اهمیت نقش و جایگاه پاکستان و ایران در معادلات استراتژیک چین [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 71-98]
 • چین همکاری ایران و چین در کمربند اقتصادی جاده ابریشم [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 7-29]
 • چین چالش چین دربرابر ایالات متحده؛ رقابت بر سر جایگاه و الگوی ارائه کمک خارجی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 187-216]
 • چین مقایسه تطبیقی قدرت هوشمند چین و ایالات‌متحده آمریکا در آفریقا [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 551-580]
 • چین قلمرو مشارکت روسیه درطرح ابتکار کمربند و راه چین [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 707-741]
 • چین تحول جایگاه راهبرد موازنه سازی در سیاست خارجی چین؛ جستاری در سه بازه زمانی ساختار خراج گذاری (1800-1300)، جنگ سرد (1991-1947) و پساجنگ سرد (2021-1991) [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 5-41]
 • چین گره استراتژیک چین در شبکه منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران؛ امکان‌سنجی فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 77-112]
 • چین تقابل آمریکا و چین در ابتکار کمربند و راه و بررسی نقش ایران [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 209-231]
 • چین استراتژی امنیت انرژی معاصر چین در غرب آسیا [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 627-658]
 • چین روندهای کلان جهانی؛ تحول و گسترش ژئواکونومیک دریای خزر [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 159-181]
 • چین راهبرد چین جهت گسترش همکاری با طالبان پس از خروج آمریکا [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 64-93]
 • چین دولت های استانی و سیاست خارجی؛ لایه مغفول کنش دیپلماتیک چین [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 37-65]
 • چین روند پژوهی تداوم جنگ تجاری آمریکا علیه چین (2018-2022) [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 133-162]
 • چین ارزیابی راهبرد دریایی ایالات متحده آمریکا در برابر چین؛ مزیت‌ها و چالش‌ها [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 228-261]
 • چین راهبرد بهینه جمهوری اسلامی ایران در مدیریت مناسبات تجاری با چین در بستر تحلیلی نظریه بازی‌ها [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 218-252]
 • چین و امنیت انرژی اهداف و ابعاد دیپلماسی انرژی چین [دوره 3، شماره 4، 1390]

ح

 • حادثه 11 سپتامبر مجتمع‌های نظامی-صنعتی و امنیت ملی امریکا در دوره پسا یازدهم سپتامبر [دوره 7، شماره 4، 1394]
 • حاکمیت منافع ملی حیاتی دولت‌ها در پرتو معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • حاکمیت مسئولیت حمایت و‌ استیلای طالبان بر افغانستان درپرتو دیالکتیک هنجارهای بشری [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 253-273]
 • حاکمیت اعتراض‌شده پارادوکس امریکا در افغانستان: هویت چندگانه و حاکمیت تقسیم‌پذیر [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • حاکمیت تقسیم‌پذیر پارادوکس امریکا در افغانستان: هویت چندگانه و حاکمیت تقسیم‌پذیر [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • حامل‏ های انرژی سیاست انرژی‌محور غرب در معضل رژیم حقوقی دریای خزر [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 103-128]
 • حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه: الگوی سنجش وزن اقلیت [دوره 6، شماره 2، 1393]
 • حزب جبهه ملی بررسی تاثیر بحران مهاجرت بر قدرت‌گیری احزاب راست رادیکال در اروپای غربی 2008-2017 (مطالعه موردی: حزب جبهه ملی فرانسه) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 135-162]
 • حزب عدالت‌ و توسعه زمینه ها و موانع هویت ‏بنیاد همکاری جمهوری اسلامی ایران با احزاب و جنبش‏ های اسلام ‏گرای سنی (مطالعه موردی اخوان‌المسلمین مصر و عدالت و توسعه ترکیه) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 163-196]
 • حزب عدالت و توسعه تحولات روابط ترکیه و اسرائیل در دهه اخیر و پیامدهای آن برای ایران [دوره 3، شماره 2، 1390]
 • حزب عدالت و توسعه بنیادهای اقتصادی سیاست خارجی ترکیه [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • حزب عدالت و توسعه رویکرد اقتصادی در سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه: مورد ایران [دوره 7، شماره 2، 1394]
 • حزب کمونیست چین جست‌وجویی در منابع داخلی رفتار بین‌المللی چین؛ استفاده بهینه از مقدورات داخلی [دوره 5، شماره 2، 1392]
 • حزب محافظه‌کار کانادا کانادا در کشاکش قبض و بسط سیاست خارجی [دوره 8، شماره 2، 1395]
 • حسن روحانی نظریه نقشه ادراکی و سیاست هسته ای دولت یازدهم [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 135-164]
 • حسن روحانی نخبگان سیاسی و صورتبندی گفتمانی اعتدال در سیاست‌خارجی جمهوری اسلامی ایران (1400-1392) [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 903-934]
 • حشد شعبی روند بازیگری و کنش عملیاتی حشدالشعبی در عراق (2021-2014) [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 571-595]
 • حفظ وضع موجود نگرش و رفتار چین در قبال نظم موجود جهانی و جایگاه این نظم در قدرت‌یابی پکن [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • حق تجارت تحدید اعمال تحریم‌های اقتصادی در پرتو ضوابط حقوق‌بشر، قواعد رقابت و حقوق اجتماعی [دوره 5، شماره 3، 1392]
 • حق دسترسی به محاکم تحدید اعمال تحریم‌های اقتصادی در پرتو ضوابط حقوق‌بشر، قواعد رقابت و حقوق اجتماعی [دوره 5، شماره 3، 1392]
 • حقوق افراد خصوصی تحدید اعمال تحریم‌های اقتصادی در پرتو ضوابط حقوق‌بشر، قواعد رقابت و حقوق اجتماعی [دوره 5، شماره 3، 1392]
 • حقوق‌بشر تحدید اعمال تحریم‌های اقتصادی در پرتو ضوابط حقوق‌بشر، قواعد رقابت و حقوق اجتماعی [دوره 5، شماره 3، 1392]
 • حقوق بشر تاثیر حقوق بشر بر روابط تجاری ایران و اتحادیه اروپا [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 79-105]
 • حقوق بشر سازوکارهای بین‌المللی و میزان بازدارندگی آنها در نقض حقوق بشر [دوره 1، شماره 4، 1388]
 • حقوق بشر عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر و وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران: یک ارزیابی از تعامل دوجانبه [دوره 1، شماره 4، 1388]
 • حقوق بشر بحران غزه در ترازوی دکترین مسئولیت حمایت [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • حقوق بشر دکترین مسئولیت حمایت و تلاش برای مقابله با فجایع انسانی [دوره 5، شماره 1، 1392]
 • حقوق بشر بررسی عملکرد اتحادیه اروپا در چهارچوب موافقتنامه‌های تجاری مشروط به حمایت از حقوق بشر [دوره 7، شماره 3، 1394]
 • حقوق بشردوستانه بحران غزه در ترازوی دکترین مسئولیت حمایت [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • حقوق بشردوستانه دکترین مسئولیت حمایت و تلاش برای مقابله با فجایع انسانی [دوره 5، شماره 1، 1392]
 • حقوق بشردوستانۀ بین المللی مدلی تحلیلی برای تبیین شخصیت حقوقی گروه های غیردولتی مسلح تحت حقوق بشردوستانۀ بین المللی: مطالعۀ گروه های شیعه و گروه های منشعب از القاعده در عراق و سوریه [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 245-284]
 • حقوق ‌بشرگرایی اروپایی چگونگی اثربخشی مقوله نقض حقوق ‌بشر در روابط اروپا و چین [دوره 5، شماره 2، 1392]
 • حقوق بین‌الملل نقش و عملکرد قدرت‌های بزرگ در تأسیس، تثبیت و گسترش جهانی حقوق بین‌الملل [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 5-33]
 • حقوق بین‌الملل منافع ملی حیاتی دولت‌ها در پرتو معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • حقوق رقابت تحدید اعمال تحریم‌های اقتصادی در پرتو ضوابط حقوق‌بشر، قواعد رقابت و حقوق اجتماعی [دوره 5، شماره 3، 1392]
 • حکمت درک سیاست خارجی ایران [دوره 1، شماره 1، 1388]
 • حکمت متعالیه مبانی فرانظری نظریه اسلامی روابط بین‌الملل [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • حکم شرعی حکومتی فتوای رهبری در مورد سلاح‌های تخریب جمعی: سرچشمه، اهمیت و تأثیرات [دوره 6، شماره 2، 1393]
 • حکومت اقتدارگرا تحلیل ساختاری و کنش‌گرا بر چرایی تثبیت حکومت اقتدارگرا در مصر (از دهه 1980 تا ژانویه 2011) [دوره 3، شماره 2، 1390]
 • حکومت های محلی دولت های استانی و سیاست خارجی؛ لایه مغفول کنش دیپلماتیک چین [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 37-65]
 • حل منازعه مذاکرات هسته‌ای و منازعه ایران و امریکا: کنکاشی در نظریه بلوغ منازعه [دوره 6، شماره 4، 1393]
 • حمایت بررسی عملکرد اتحادیه اروپا در چهارچوب موافقتنامه‌های تجاری مشروط به حمایت از حقوق بشر [دوره 7، شماره 3، 1394]
 • حمایت‌گرایی جهانی‌شدن و منطقه‌گرایی: انفکاک یا هم‌گرایی؟ [دوره 1، شماره 3، 1388]
 • حمایت مردمی انرژی هسته ‏ای ایران، حمایت مردمی و کسب افتخار در روابط بین‌الملل [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 491-517]
 • حمله به کاروان آزادی بحران غزه در ترازوی دکترین مسئولیت حمایت [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • حمل‌و‌نقل چندوجهی ایران ـ افغانستان، ارتباط ریلی، درآمدی بر سازوکار حمل‌ونقل چندوجهی برای همکاری منطقه‌ای [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • حوزه خزر بررسی نظری رهیافت امنیت انرژی هند در آسیای مرکزی [دوره 3، شماره 2، 1390]
 • حوزه‌های نفتی و گازی مشترک ژئوپولیتیک مرزهای دریایی در خلیج فارس [دوره 8، شماره 1، 1395]
 • حوضه آبریز سرخس (هریرود) الگویابی بنیان‌های هیدروپلیتیک همگرایانه و واگرایانه بین ایران، افغانستان و ترکمنستان در حوضه‌های آبریز مرزهای شرقی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 94-135]
 • حوضه آبریز هامون (هیرمند) الگویابی بنیان‌های هیدروپلیتیک همگرایانه و واگرایانه بین ایران، افغانستان و ترکمنستان در حوضه‌های آبریز مرزهای شرقی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 94-135]
 • حوضه هریرود هیدروپلیتیک، امنیت و توسعه همکاری‌های آبی در روابط ایران، افغانستان و ترکمنستان [دوره 3، شماره 2، 1390]

خ

 • خارج نزدیک سیاست خارجی روسیه در قبال اوکراین: گریزناپذیری بحران [دوره 6، شماره 1، 1393]
 • خاور دور قلمرو مشارکت روسیه درطرح ابتکار کمربند و راه چین [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 707-741]
 • خاورمیانه راهبرد موازنه فراساحلی آمریکا در خاورمیانه و پیامدهای آن برای ایران [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 1-35]
 • خاورمیانه تعاملات سعودی- چینی و پیامدهای آن برای امنیت ایران [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 67-96]
 • خاورمیانه خاورمیانه پساداعش؛ کاهش یا استمرار خشونت‌های بنیادگرا [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 153-182]
 • خاورمیانه تغییر رهبری و تحول در راهبرد منطقه ‏ای امارات متحده عربی (2014-2020) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 81-111]
 • خاورمیانه روابط روسیه و اسرائیل در پرتو نقش منطقه‌ای ایران [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 143-170]
 • خاورمیانه درک سیاست خارجی ایران [دوره 1، شماره 1، 1388]
 • خاورمیانه جنگ‌افزارهای کشتار جمعی و کنترل تسلیحات در خاورمیانه [دوره 1، شماره 1، 1388]
 • خاورمیانه آینده روابط خاورمیانه و غرب: رویارویی یا همکاری [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • خاورمیانه عربستان سعودی؛ از هژمونی نفتی تا رهبری منطقه‌ای [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • خاورمیانه عثمانی‌گرایی جدید در سیاست خارجی ترکیه: شاخص‌ها و پیامدهای آن در خاورمیانه [دوره 3، شماره 3، 1390]
 • خاورمیانه تحولات و ساختار منطقه خاورمیانه [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • خاورمیانه واکاوی نقش اینترنت و رسانه‌های اجتماعی جدید در تحولات منطقه خاورمیانه و شمال افریقا (اطلاع‌رسانی، سازماندهی و گسترش سریع تحولات) [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • خاورمیانه بازیگران معارض در بحران سوریه: اهداف و رویکردها [دوره 4، شماره 4، 1391]
 • خاورمیانه الگوی رفتاری امریکا در مواجهه با تحولات کشورهای عربی [دوره 5، شماره 1، 1392]
 • خاورمیانه دکترین سیاست خارجی اوباما و رژیم صهیونیستی [دوره 8، شماره 3، 1395]
 • خاورمیانه سیاست خارجی فرانسه در قبال خاورمیانه و شمال افریقا [دوره 8، شماره 4، 1395]
 • خاورمیانه فرهنگ راهبردی و سیاست خارجی خاورمیانه ای روسیه [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 165-192]
 • خاورمیانه ظهور قدرت های متوسط نوظهور در خاورمیانه جدید: امارات متحده عربی و قطر [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 309-336]
 • خاورمیانه راهبردهای سیاست خارجی در وضعیت گذار قدرت: ایران و عربستان سعودی [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 519-549]
 • خاورمیانه ساختار چند قطبی و معادلات جدید منطقه غرب آسیا در سلسله مراتب روابط ژئوپلیتیکی قرن بیست و یکم (درس هایی از خاورمیانه) [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 675-706]
 • خاورمیانه دیپلماسی انرژی و راهبرد موازنه منطقه‌ای روسیه در خاورمیانه [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 613-642]
 • خاورمیانه هویت گرایی و نظم منطقه ای خاورمیانه [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 693-714]
 • خاورمیانه تحلیل مقایسه ای منابع قدرت نرم ایران و آمریکا در عراق پساصدام (2020-2003) [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 743-768]
 • خاورمیانه راهبرد سیاست خارجی نسل سنتی رهبران عرب و رویکرد آن‌ها نسبت به جمهوری اسلامی ایران‌ [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 136-164]
 • خاورمیانه تحول در نظم منطقه ای خاورمیانه؛ از نظم هژمونیک تا ائتلاف سازی منطقه ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • خاورمیانه عربی جهانی شدن اقتصاد و ثبات رژیم های سیاسی در خاورمیانه عربی [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 177-202]
 • خاورمیانۀ عربی صف‌بندی نیروهای اپوزیسیون در خاورمیانۀ عربی؛ اسلام‌گرا یا لیبرال‌ ـ ‌دموکرات؟ [دوره 1، شماره 4، 1388]
 • خزر بنیادهای ژئوپلیتیکی رژیم حقوقی خزر و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران: تأثیرات و پیامدها [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 69-106]
 • خسارت تنبیهی سازوکارهای مقابله با قانون محدودیت مصونیت دولت خارجی امریکا [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 109-139]
 • خشونت تحلیل انقلاب لیبی و چالش‌های فراروی حکومت پسااقتدارگرا از منظر بحران هویت و آمریت [دوره 6، شماره 1، 1393]
 • خشونت برآمدن داعش در خاورمیانه:تحلیل جامعه شناختانه [دوره 7، شماره 1، 1394]
 • خشونت جمعیت جوان و خشونت‌های سیاسی در خاورمیانه: مورد پژوهی کشور مصر [دوره 7، شماره 2، 1394]
 • خط دیوراند ریشه‌یابی بحران در افغانستان؛ مسئله مرزهای جنوبی [دوره 1، شماره 4، 1388]
 • خط دیوراند ملاحظات پاکستان در فرآیند مبارزه علیه تروریسم (2001-2008) [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • خطوط لوله قدرت ژئوپلیتیکی و روابط ژئوانرژی روسیه با اتحادیه اروپا در اوراسیای بزرگ [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 35-61]
 • خطوط لوله نقش و اهمیت ایران در بازار انرژی در منطقه اکو [دوره 1، شماره 3، 1388]
 • خلیج‌فارس سیاست خاورمیانه‌ای بریتانیا در دوره پسابرگزیت مطالعه موردی: خلیج‌فارس [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 101-141]
 • خلیج‌فارس بررسی روند مدیریت بحران مربوط به جزایر تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی در سال‌های 1971 - 1968 با نگاهی به تئوری پختگی بحران زارتمن [دوره 5، شماره 3، 1392]
 • خلیج‌فارس معضل ناامنی و واگرایی در منطقه خلیج‌فارس: راه‌کارهای نظری [دوره 6، شماره 4، 1393]
 • خلیج‌فارس تبیین زمینه‌های روابط ژئوپلیتیکی در منطقه خلیج فارس [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 847-878]
 • خلیج فارس پروژه ایران هراسی و منافع مالی مجتمع های نظامی - صنعتی غرب در منطقه‌‌ خلیج‌ فارس [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 45-78]
 • خلیج فارس نومحافظه‌کاری و هژمونی امریکا (تحول هژمونی امریکا در عصر نومحافظه‌کاران) [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • خلیج فارس نقش قدرت‌های بزرگ درمنطقه خلیج فارس و چالش های هژمونی آمریکا [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • خلیج فارس عربستان سعودی؛ از هژمونی نفتی تا رهبری منطقه‌ای [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • خلیج فارس روابط امریکا و چین در خلیج فارس: همکاری یا تقابل [دوره 8، شماره 1، 1395]
 • خیزش آسیا چین در میانه دو قاره [دوره 8، شماره 3، 1395]

د

 • دادگاه های داخلی سازوکارهای مقابله با قانون محدودیت مصونیت دولت خارجی امریکا [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 109-139]
 • داعش خاورمیانه پساداعش؛ کاهش یا استمرار خشونت‌های بنیادگرا [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 153-182]
 • داعش سیاست خارجی ترکیه در قبال جمهوری اسلامی ایران(2014-1979)؛ با تاکید بر مفاهیم دوگانه امنیت [دوره 6، شماره 3، 1393]
 • داعش جهادیون افراطی و امنیت اروپا [دوره 6، شماره 4، 1393]
 • داعش برآمدن داعش در خاورمیانه:تحلیل جامعه شناختانه [دوره 7، شماره 1، 1394]
 • داعش اقتصاد سیاسی تروریسم: مورد داعش [دوره 7، شماره 4، 1394]
 • داعش تناقضات راهبرد ضدداعش ایالات متحد امریکا و موضوع همکاری با ایران [دوره 8، شماره 1، 1395]
 • داعش نظم سرمایه‌داری پست‌مدرن و ظهور موج پنجم تروریسم؛ تحلیل موردی داعش و بوکوحرام [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 163-186]
 • داعش بهره برداری داعش از فضای مجازی [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 141-175]
 • دانش روابط بین الملل دین دانش روابط بین الملل و مسئله بازگشت به دین [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 7-38]
 • دانمارک تجزیه و تحلیل نقش کنش گری انطباق پذیر لیبرال - غربی در سیاست خارجی دانمارک در دوران جدید (2000 تا 2020) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 461-489]
 • درهم تنیدگی اقتصادی بحران اقتصادی جهان: زمینه‌ها، ابعاد و پیامدها [دوره 1، شماره 1، 1388]
 • دریای جنوبی چین پاسخ امریکا به قدرت‌یابی دریایی چین در دریای شرقی و دریای جنوبی [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 131-161]
 • دریای خزر سیاست انرژی‌محور غرب در معضل رژیم حقوقی دریای خزر [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 103-128]
 • دریای خزر روندهای کلان جهانی؛ تحول و گسترش ژئواکونومیک دریای خزر [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 159-181]
 • دریای شرقی چین پاسخ امریکا به قدرت‌یابی دریایی چین در دریای شرقی و دریای جنوبی [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 131-161]
 • دسترسی استراتژی امنیت انرژی معاصر چین در غرب آسیا [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 627-658]
 • دفاع جامع نظم نامتقارن سیستم‌های پیچیده و آشوب و راهبرد دفاع جامع در سیستم بازدارندگی [دوره 6، شماره 1، 1393]
 • دﻓﺎع ﻓﻌﺎل تهاجمی راهبرد امنیت منطقه‌ای ایران در بحران امنیتی خاورمیانه: ویژگی های و اهداف [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 163-192]
 • دکترین اوباما دکترین سیاست خارجی اوباما و رژیم صهیونیستی [دوره 8، شماره 3، 1395]
 • دگرگونی بنیادین شبکه بررسی مسائل ایران در امریکا و سیاست‌های ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • دموکراسی تحلیل ساختاری و کنش‌گرا بر چرایی تثبیت حکومت اقتدارگرا در مصر (از دهه 1980 تا ژانویه 2011) [دوره 3، شماره 2، 1390]
 • دموکراسی آسیب‌شناسی دموکراسی در عصر جهانی‌شدن [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • دموکراسی اشتراکی جامعه‌شناسی سیاسی و فرقه گرایی در لبنان [دوره 8، شماره 1، 1395]
 • دموکراسی‌سازی ایدآلیسم واقعگرا: مبنای عمل دولت اوباما در خیزش‌های خاورمیانه [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • دنباله روی روابط فراآتلانتیکی در مذاکرات هسته ای ایران و ۱+۵ [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 103-134]
 • دوران گذار تأثیر تحولات جهانی پس از جنگ سرد بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • دورنما متغیرهای تأثیرگذار بر آینده زنجیره مقاومت در منطقه غرب آسیا (با تأکید بر یمن، عراق، سوریه و لبنان) [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 194-227]
 • دوقطبی نظام بین‌الملل پس از جنگ سرد و اثرات آن بر سیاست خارجی امریکا [دوره 1، شماره 3، 1388]
 • دولت روند بازیگری و کنش عملیاتی حشدالشعبی در عراق (2021-2014) [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 571-595]
 • دولت الگوی نوسازی تدافعی، رویکرد روابط خارجی و توسعه اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 106-132]
 • دولت احمدی نژاد رسانه، سیاست خارجی و اجماع سازی در برنامه هسته ای ایران: مطالعه ای تطبیقی [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 33-67]
 • دولت اسلامی نظریه اسلامی سیاست خارجی: چهارچوبی برای تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • دولت الکترونیک نقش اینترنت اشیاء در تحقق دولت الکترونیک و ارتقاء جایگاه قدرت منطقه ای ایران با تأکید بر سند چشم انداز 1404 [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 182-212]
 • دولت توسعه‌ای چالش های داخلی عربستان در پیشبرد سند چشم انداز 2030 در چارچوب نظریه دولت توسعه‌ای [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 113-146]
 • دولت رانتیر اقتصاد رانتیر و نظام تحریم های هوشمند: مطالعه موردی ج.ا. ایران. [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 217-244]
 • دولت روحانی رسانه، سیاست خارجی و اجماع سازی در برنامه هسته ای ایران: مطالعه ای تطبیقی [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 33-67]
 • دولت کارامد اشغال عراق (2003-٢٠١١) از دیدگاه نظریه‌های روابط بین‌الملل خردگرایی واقع‌بینانه در برابر انسان‌گرایی فمینیستی [دوره 4، شماره 4، 1391]
 • دولت محوری کمربند اقتصادی جاده ابریشم: زنجیره ارزش چین‌محور [دوره 8، شماره 3، 1395]
 • دولت (مدرن) تکوین دولت به‌مثابه یک سازمان در محیط بین‌المللی؛ نگاهی نو به دولت [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • دولت‌های انقلابی فرآیند تولد سیاست خارجی ایران ( ١٣٦١-١٣٥٨) [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • دولت‌های انقلابی قدرت هژمون و دولت‌های انقلابی: مطالعه موردی امریکا و جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • دولت یازدهم نظریه نقشه ادراکی و سیاست هسته ای دولت یازدهم [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 135-164]
 • دونالد ترامپ بنیان‌های محافظه‌کارانه در راهبرد سیاست خارجی دونالد ترامپ [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 37-67]
 • دونالد ترامپ تحلیل مقایسه‌ای مبانی واقع‌گرایانه در راهبرد کلان سیاست خارجی دولت آمریکا (2000-2020) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 161-195]
 • دیالکتیک مسئولیت حمایت و‌ استیلای طالبان بر افغانستان درپرتو دیالکتیک هنجارهای بشری [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 253-273]
 • دیالکتیک منفی مسئله مهاجرت به اتحادیه اروپایی ۲۰۰۸-۲۰۱۶ [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 39-68]
 • دیپلماسی رسانه، سیاست خارجی و اجماع سازی در برنامه هسته ای ایران: مطالعه ای تطبیقی [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 33-67]
 • دیپلماسی جایگاه قدرت نرم در سیاست خارجی هند: مطالعه موردی دوره نخست وزیری نارندرا مودی [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 581-612]
 • دیپلماسی اجبار دیپلماسی اجبار: بررسی سیاست ایالات متحده امریکا در قبال عراق (2003-1990) [دوره 1، شماره 3، 1388]
 • دیپلماسی اقتصادی اقتصاد سیاسی در سیاست خارجی ج.ا.ایران؛ با تأکید بر سیاست خارجی دولت توسعه‌گرا [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 337-365]
 • دیپلماسی اقتصادی خنثی‌سازی تحریم و جانمایی جدید اقتصاد ایران در عرصه بین‌الملل به‌مثابه نقشه راه جدید دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 140-175]
 • دیپلماسی اقتصادی‌‌‌‌ مضامین و چالش ‏های نقش راهبردی دیپلماسی اقتصادی در توسعۀ تجارت خارجی ایران [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 63-79]
 • دیپلماسی انرژی دیپلماسی انرژی و لزوم استفاده از آن برای تأمین منافع ملی ایران در جهان [دوره 1، شماره 4، 1388]
 • دیپلماسی انرژی اهداف و ابعاد دیپلماسی انرژی چین [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • دیپلماسی انرژی ایران و مسیر گاز جنوبی به اروپا [دوره 8، شماره 4، 1395]
 • دیپلماسی انرژی دیپلماسی انرژی و راهبرد موازنه منطقه‌ای روسیه در خاورمیانه [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 613-642]
 • دیپلماسی تجاری جایگاه شرکای ایران در دیپلماسی تجاری [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • دیپلماسی چندجانبه چالش‌های گروه 20 در گذار از بحران اقتصاد جهانی 2011-2008 [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • دیپلماسی دفاعی رهیافتی نظری بر دیپلماسی منطقه‌ای: واحدهای تجدیدنظرطلب در گذار چرخه سیستمی قدرت [دوره 4، شماره 4، 1391]
 • دیپلماسی دفاعی واکاوی نظری رفتار نظامیان در سیاست خارجی معاصر [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 175-207]
 • دیپلماسی رسانه‌ای دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در دوران اصول‌گرایی [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • دیپلماسی رسانه‌ای نسبت دیپلماسی رسانه‌ای و گفتمانی با منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در عراق جدید [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 196-226]
 • دیپلماسی شبکه‌ای رهیافتی نظری بر دیپلماسی منطقه‌ای: واحدهای تجدیدنظرطلب در گذار چرخه سیستمی قدرت [دوره 4، شماره 4، 1391]
 • دیپلماسی عمومی جایگاه مفهومی دیپلماسی عمومی [دوره 1، شماره 3، 1388]
 • دیپلماسی عمومی دیپلماسی نوین در روابط خارجی؛ رویکردها و ابزارهای متغیر [دوره 1، شماره 4، 1388]
 • دیپلماسی عمومی جایگاه دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • دیپلماسی عمومی دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در دوران اصول‌گرایی [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • دیپلماسی عمومی رهیافتی نظری بر دیپلماسی منطقه‌ای: واحدهای تجدیدنظرطلب در گذار چرخه سیستمی قدرت [دوره 4، شماره 4، 1391]
 • دیپلماسی فرهنگی ایران فرهنگی و همگرایی تمدنی در آسیای مرکزی و قفقاز [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 213-231]
 • دیپلماسی فشار قدرت هژمون و دولت‌های انقلابی: مطالعه موردی امریکا و جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • دیپلماسی کلاسیک وزارت خارجه دیپلماسی نوین در روابط خارجی؛ رویکردها و ابزارهای متغیر [دوره 1، شماره 4، 1388]
 • دیپلماسی گفتمانی نسبت دیپلماسی رسانه‌ای و گفتمانی با منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در عراق جدید [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 196-226]
 • دیپلماسی منطقه‌ای رهیافتی نظری بر دیپلماسی منطقه‌ای: واحدهای تجدیدنظرطلب در گذار چرخه سیستمی قدرت [دوره 4، شماره 4، 1391]
 • دیپلماسی نوین دیپلماسی نوین در روابط خارجی؛ رویکردها و ابزارهای متغیر [دوره 1، شماره 4، 1388]
 • دیپلماسی هسته‌ای معمای هسته‌ای ایران و سنجش منطق سیاسی بازیگران [دوره 8، شماره 2، 1395]
 • دیدگاه سیاره‌ای نوجهانی‌شدن مجادله‌ای تئوریک؛ از انسان‌محوری به جهان‌محوری [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • دیدگاه شبکه‌ای نظم نوین جهانی و تحول در منطقه‌گرایی جدید [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 39-69]
 • دیده‌بان حقوق بشر عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر و وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران: یک ارزیابی از تعامل دوجانبه [دوره 1، شماره 4، 1388]
 • دین جهانی‌شدن و چالش‌های دینی و ملی حاصل از آن [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • دین دین و روابط بین‌الملل؛ یک نگاه انتقادی [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • دیوان بین‌المللی دادگستری منافع ملی حیاتی دولت‌ها در پرتو معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • دیوان بین‌المللی دادگستری اعدام اتباع ایرانی در عربستان سعودی: ضرورت بازخوانی رویه قضایی در خصوص نقض مفاد کنوانسیون روابط کنسولی (1963) [دوره 5، شماره 2، 1392]
 • دیوان کیفری بین‌المللی سازوکارهای بین‌المللی و میزان بازدارندگی آنها در نقض حقوق بشر [دوره 1، شماره 4، 1388]

ذ

 • ذهنیت ذهنیت و توسعه؛ تغییر پارادایم ذهنی و خیز اقتصادی چین [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 45-75]

ر

 • رئالیسم نظریه رئالیسم و ضرورت بازنگری در مفاهیم آن [دوره 3، شماره 2، 1390]
 • رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ راهبرد امنیت منطقه‌ای ایران در بحران امنیتی خاورمیانه: ویژگی های و اهداف [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 163-192]
 • رئالیسم تدافعی سیاست خارجی ایران از منظر رئالیسم تهاجمی و تدافعی [دوره 1، شماره 1، 1388]
 • رئالیسم تهاجمی سیاست خارجی ایران از منظر رئالیسم تهاجمی و تدافعی [دوره 1، شماره 1، 1388]
 • رئالیسم تهاجمی از جدایی اقتصادی تا پیوند بیشتر: تحلیلی بر آینده جنگ تجاری امریکا علیه چین [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 1-27]
 • رئالیسم ساختاری همگرایی و واگرایی در روابط اتحادیه اروپا ـ امریکا: موضوعات و زمینه‌ها [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • رابطه استراتژیک روابط ایران و هند: تحلیلی بر یک مشارکت استراتژیک ناتمام [دوره 8، شماره 2، 1395]
 • راست کلاسیک شکاف‌های نوین سیاسی در جوامع اروپایی [دوره 5، شماره 2، 1392]
 • راهبرد چین و ایران؛ راهبردهای سیاست خارجی و چالش همکاری‌های فراگیر [دوره 7، شماره 3، 1394]
 • راهبرد راهبردهای سیاست خارجی در وضعیت گذار قدرت: ایران و عربستان سعودی [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 519-549]
 • راهبرد راهبرد چین جهت گسترش همکاری با طالبان پس از خروج آمریکا [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 64-93]
 • راهبرد راهبرد سیاست خارجی نسل سنتی رهبران عرب و رویکرد آن‌ها نسبت به جمهوری اسلامی ایران‌ [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 136-164]
 • راهبرد امنیت منطقه ای ایران راهبرد امنیت منطقه‌ای ایران در بحران امنیتی خاورمیانه: ویژگی های و اهداف [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 163-192]
 • راهبرد امنیتی مجتمع‌های نظامی-صنعتی و امنیت ملی امریکا در دوره پسا یازدهم سپتامبر [دوره 7، شماره 4، 1394]
 • راهبرد امنیتی جایگاه اعراب سنی در استراتژی امنیتی آمریکا در عراق پسا صدام [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 147-174]
 • راهبرد امنیتی امریکا راهبرد امنیتی امریکا و گرایش ایران به شانگهای [دوره 8، شماره 3، 1395]
 • راهبرد امنیتی رژیم صهیونیستی پویش قدرت در نظم‌های منطقه‌ای و راهبرد امنیتی دولت متحد منطقه‌ای؛ مطالعه موردی راهبرد امنیت ملی رژیم صهیونیستی در جنگ داخلی سوریه 2019-2012 [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 5-35]
 • راهبرد ترکیبی راهبرد ترکیبی؛ دستور کار گازی اتحادیه اروپا در قبال روسیه [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 233-267]
 • راهبرد تعامل آمرانه روابط امریکا و چین در خلیج فارس: همکاری یا تقابل [دوره 8، شماره 1، 1395]
 • راهبرد رسانه ای راهبرد رسانه ای آمریکا در مورد برنامه هسته ای ایران ( 2020-2017) [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 821-846]
 • راهبرد سیاست خارجی نارکو تروریسم و تهدیدهای پیش‏روی راهبرد سیاست خارجی چین در آسیای میانه [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 161-190]
 • راهبرد کلان تحلیل مقایسه‌ای مبانی واقع‌گرایانه در راهبرد کلان سیاست خارجی دولت آمریکا (2000-2020) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 161-195]
 • راهبرد منطقه ‏ای تغییر رهبری و تحول در راهبرد منطقه ‏ای امارات متحده عربی (2014-2020) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 81-111]
 • رتبه‌بندی کشورها جایگاه شرکای ایران در دیپلماسی تجاری [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • رجب طیب اردوغان ظهور و افول یک مدل؛ فهم سیاست خارجی ترکیه بعد از انقلاب‌های عربی [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 97-137]
 • رژیم ظرفیت‌سنجی شکل‌گیری رژیم امنیتی مبتنی بر «چانه‌زنی نهادی» در مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 337-370]
 • رژیم بین‌الملل معمای هسته‌ای ایران و سنجش منطق سیاسی بازیگران [دوره 8، شماره 2، 1395]
 • رژیم‌ تحریم‌های بین‌المللی رژیم تحریم‌های بین‌المللی: بنیان‌ها، فرایندهای تصمیم‌ساز، نهادهای مجری و سنجش کارایی [دوره 7، شماره 1، 1394]
 • رژیم حقوقی سیاست انرژی‌محور غرب در معضل رژیم حقوقی دریای خزر [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 103-128]
 • رژیم حقوقی بنیادهای ژئوپلیتیکی رژیم حقوقی خزر و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران: تأثیرات و پیامدها [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 69-106]
 • رژیم صهیونیستی تعاملات نظامی رژیم صهیونیستی با روسیه، هند و چین [دوره 7، شماره 2، 1394]
 • رژیم صهیونیستی دکترین سیاست خارجی اوباما و رژیم صهیونیستی [دوره 8، شماره 3، 1395]
 • رژیم صهیونیستی روابط رژیم صهیونیستی با اقلیم کردستان عراق و تأثیر آن بر امنیتِ ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 769-803]
 • رژیم‌های بین‌المللی راهبرد آمریکا در منطقه ایندوپاسیفیک و تأثیر آن بر روابط هند و چین [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 203-229]
 • رژیم‌های بین‌المللی سنجش تاثیر و کارایی تحریم‌ها: مورد تحریم‌های اتحادیه اروپایی علیه روسیه [دوره 7، شماره 1، 1394]
 • رژیم های بین المللی مقایسه تحلیلی رویکرد باراک اوباما و دونالد ترامپ نسبت به رژیم‌های بین‌المللی محیط زیستی با تأکید بر سنت‌های سیاست خارجی آمریکا [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 371-394]
 • رژیم های پادشاهی جهانی شدن اقتصاد و ثبات رژیم های سیاسی در خاورمیانه عربی [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 177-202]
 • رسانه جایگاه دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • رسانه‌های جدید واکاوی نقش اینترنت و رسانه‌های اجتماعی جدید در تحولات منطقه خاورمیانه و شمال افریقا (اطلاع‌رسانی، سازماندهی و گسترش سریع تحولات) [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • رشد اقتصادی تعامل نفت و سیاست خارجی در جمهوری اسلامی ایران: رهیافت تنش‌زدایی [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • رشد اقتصادی تحول سیاست خارجی و توسعه اقتصادی در هندوستان [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • رفتار امنیتی نظامی ایران نقش سیستم دفاع موشکی در ایجاد بازدارندگی هسته‌ای؛ بررسی رفتار امنیتی ـ نظامی ایران [دوره 3، شماره 3، 1390]
 • رقابت زمینه‌های تعامل، رقابت و تنش در روابط ژئوپلیتیکی ایران و آذربایجان و ارائۀ مدل پیشنهادی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 69-102]
 • رقابت روابط هند و چین [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 223-258]
 • رقابت همکاری‌های چین و روسیه؛ تحلیلی از منظر تئوری انتقال قدرت [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 269-308]
 • رقابت استراتژیک ایران و امریکا در عراق: تنوع کنش‌ها [دوره 6، شماره 4، 1393]
 • رقابت استراتژیک روند پژوهی تداوم جنگ تجاری آمریکا علیه چین (2018-2022) [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 133-162]
 • رقابت استراتژیک چین و امریکا از جدایی اقتصادی تا پیوند بیشتر: تحلیلی بر آینده جنگ تجاری امریکا علیه چین [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 1-27]
 • رقابت ژئوپلیتیکی سطوح همکاری، رقابت و منازعه در مناسبات ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی بین ایران و هند [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 37-66]
 • رقابت ژئوپلیتیکی رویکردهای رقابت جویانه عربستان سعودی در افغانستان [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 99-128]
 • رقابت‌های جهانی بحران کرونا و تغییر پویش‌های راهبردی نظام بین‌الملل [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 401-422]
 • رقابت‌های‌ ژئوپولیتیک چین در میانه دو قاره [دوره 8، شماره 3، 1395]
 • رقیب‌شناسی جریان تصوف در آسیای مرکزی، قفقاز و روسیه؛ راهکارهای بهره‌مندی ایران [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • رمزگان عملیاتی باورهای امیرکبیر و سیاست خارجی استقلال‌جویانه او [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 62-88]
 • رهبران سنتی عرب راهبرد سیاست خارجی نسل سنتی رهبران عرب و رویکرد آن‌ها نسبت به جمهوری اسلامی ایران‌ [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 136-164]
 • رهبری سیاسی رهبری سیاسی و بحران کرونا؛ مطالعۀ موردی آمریکا، هندوستان و آلمان [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 77-102]
 • رهیافت ایرانی روابط بین‌الملل رهیافت کاربردگرایی در مطالعات ایرانی روابط بین‌الملل [دوره 3، شماره 3، 1390]
 • رهیافت ساختار کارگزار تحلیل ساختاری و کنش‌گرا بر چرایی تثبیت حکومت اقتدارگرا در مصر (از دهه 1980 تا ژانویه 2011) [دوره 3، شماره 2، 1390]
 • روابط روابط مصر ـ اسرائیل؛ پیشینه، چالش‌ها و چشم‌انداز آینده [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • روابط اقتصادی تاثیر حقوق بشر بر روابط تجاری ایران و اتحادیه اروپا [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 79-105]
 • روابط اقتصادی سیاست تعامل سازنده و الزام توسعه روابط اقتصادی ایران و افریقا [دوره 3، شماره 2، 1390]
 • روابط اقتصادی کمک‌های مالی ایران به افغانستان: اهداف و آثار اقتصادی آن [دوره 3، شماره 3، 1390]
 • روابط اقتصادی رویکرد اقتصادی در سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه: مورد ایران [دوره 7، شماره 2، 1394]
 • روابط اقتصادی روابط خارجی ایران و کره جنوبی [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 7-32]
 • روابط ایران و امریکا ایران و امریکا: چرخه منفی برسازی و استمرار مناقشه هسته‌ای [دوره 5، شماره 1، 1392]
 • روابط ایران و امریکا مذاکرات هسته‌ای و منازعه ایران و امریکا: کنکاشی در نظریه بلوغ منازعه [دوره 6، شماره 4، 1393]
 • روابط ایران و عربستان تحول در سیاست منطقه‌ای عربستان؛ آورده‌های ملک سلمان [دوره 8، شماره 4، 1395]
 • روابط ایران و کانادا مسائل سیاسی و حقوقی ایران و کانادا و راهکارهایی برای عبور از آن ها [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 43-70]
 • روابط بین‌الملل درک روابط بین‌الملل؛ رویکردی قرآنی [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • روابط بین‌الملل دین و روابط بین‌الملل؛ یک نگاه انتقادی [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • روابط بین‌الملل تاثیر معرفت‌شناسی رهایی‌بخش مکتب فرانکفورت در نظریه روابط بین‌الملل [دوره 6، شماره 3، 1393]
 • روابط بین‌الملل پژوهش‌های سیاست خارجی در ترازو: تحلیل مقالات علمی درباره سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 4، 1393]
 • روابط بین‌الملل رویکردهای چهارگانه تجزیه و تحلیل سیاست خارجی: مورد دولت یازدهم [دوره 7، شماره 1، 1394]
 • روابط تجاری راهبرد بهینه جمهوری اسلامی ایران در مدیریت مناسبات تجاری با چین در بستر تحلیلی نظریه بازی‌ها [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 218-252]
 • روابط خارجی ایران و آفریقای جنوبی: سیر تحول روابط دوجانبه و ظرفیت سنجی آینده [دوره 6، شماره 2، 1393]
 • روابط خارجی الگوی نوسازی تدافعی، رویکرد روابط خارجی و توسعه اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 106-132]
 • روابط خارجی ایران مناسبات ایران و کشورهای جنوب شرق آسیا (1392 – 1381): سنجش نگاه به شرق [دوره 7، شماره 3، 1394]
 • روابط درون آتلانتیکی همگرایی و واگرایی در روابط اتحادیه اروپا ـ امریکا: موضوعات و زمینه‌ها [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • روابط دوجانبه روابط روسیه و اسرائیل در پرتو نقش منطقه‌ای ایران [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 143-170]
 • روابط دیپلماتیک امکان کاربرد الگوی تنش‌زدایی امریکا- چین در روابط ایران و امریکا [دوره 8، شماره 2، 1395]
 • روابط روسیهاروپا سنجش تاثیر و کارایی تحریم‌ها: مورد تحریم‌های اتحادیه اروپایی علیه روسیه [دوره 7، شماره 1، 1394]
 • روابط سیاسی تاثیر بحران سوریه بر روابط ایران و ترکیه [دوره 6، شماره 3، 1393]
 • روابط فراآتلانتیکی همگرایی و واگرایی در روابط اتحادیه اروپا ـ امریکا: موضوعات و زمینه‌ها [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • روابط فراآتلانتیکی 4 سیاست خارجی آلمان در ژئوپلیتیک نوین بین‌المللی [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • روابط فراآتلانتیکی روابط فراآتلانتیکی در مذاکرات هسته ای ایران و ۱+۵ [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 103-134]
 • روابط فرهنگی جایگاه مفهومی دیپلماسی عمومی [دوره 1، شماره 3، 1388]
 • روابط هند و چین روابط هند و چین [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 223-258]
 • روابط ویژه ایران و آلمان مثلث روابط میان ایران، آلمان و اتحادیه اروپا [دوره 5، شماره 3، 1392]
 • روان‌شناسی سیاسی شناختی رابطه نگرش دینی و سیاست خارجی ادراکی: تحلیل رمزگان عملیاتی بازرگان و احمدی‌نژاد [دوره 5، شماره 3، 1392]
 • روحیات همگرایانه نقد نظریه امنیت‌ملی [دوره 5، شماره 1، 1392]
 • رودخانه اروندرود تبیین رویکرد منازعه و همکاری در حوزه آبریز اروندرود [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 66-105]
 • رودخانه‌های مرزی تبیین رویکرد منازعه و همکاری در حوزه آبریز اروندرود [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 66-105]
 • روسیه قدرت ژئوپلیتیکی و روابط ژئوانرژی روسیه با اتحادیه اروپا در اوراسیای بزرگ [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 35-61]
 • روسیه روابط روسیه و اسرائیل در پرتو نقش منطقه‌ای ایران [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 143-170]
 • روسیه ایران و روسیه: از موازنه قدرت تا مسئله هویت [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • روسیه ایران و روسیه: متحد شرقی یا تهدید جنوبی؟ [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • روسیه راهبرد سیاست انرژی روسیه در اوراسیا: فرصت‌ها و موانع [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • روسیه قدرت‌های بزرگ و وحدت کره [دوره 5، شماره 2، 1392]
 • روسیه تعاملات نظامی رژیم صهیونیستی با روسیه، هند و چین [دوره 7، شماره 2، 1394]
 • روسیه پویایی‌های امنیتی روابط روسیه و ترکیه [دوره 7، شماره 4، 1394]
 • روسیه پوتین، اوراسیاگرایی و دشواری‌های احیای موقعیت قدرت روسیه [دوره 8، شماره 3، 1395]
 • روسیه تحریم های غرب علیه روسیه [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 69-107]
 • روسیه فرهنگ راهبردی و سیاست خارجی خاورمیانه ای روسیه [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 165-192]
 • روسیه بحران سوریه براساس نظریه مکعب بحران [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 63-102]
 • روسیه قلمرو مشارکت روسیه درطرح ابتکار کمربند و راه چین [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 707-741]
 • روسیه دیپلماسی انرژی و راهبرد موازنه منطقه‌ای روسیه در خاورمیانه [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 613-642]
 • روسیه راهبرد ترکیبی؛ دستور کار گازی اتحادیه اروپا در قبال روسیه [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 233-267]
 • روسیه تحلیل مقایسه ای سیاست خارجی آمریکا و روسیه در قبال اقلیم کردستان عراق و تاثیر آن بر ایران [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 879-901]
 • روسیه روندهای کلان جهانی؛ تحول و گسترش ژئواکونومیک دریای خزر [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 159-181]
 • روسیه و قطر امکان سنجی و تأثیر تشکیل سازمان کشورهای صادرکننده گاز(اوجک) بر همگرایی و ارتقای امنیت، قدرت و سایر منافع کشورهای صادرکننده گاز [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • روش‌شناسی پژوهش‌های سیاست خارجی در ترازو: تحلیل مقالات علمی درباره سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 4، 1393]
 • روش شناسی مبانی فرانظری نظریه اسلامی روابط بین‌الملل [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • روند پژوهی تحول در نظم منطقه ای خاورمیانه؛ از نظم هژمونیک تا ائتلاف سازی منطقه ای [(مقالات آماده انتشار)]
 • روند تصمیم‌گیری مدل‌سازی روند تصمیم‌گیری در سیاست خارجی ایالات متحده امریکا [دوره 3، شماره 2، 1390]
 • روندهای مشروعیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: قابلیت و امکان تغییر [دوره 1، شماره 1، 1388]
 • رویکرد آسیب شناسانه فراتحلیل رویکرد آسیب شناسانه در پژوهش های سیاست خارجی ج.ا. ایران [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 176-217]
 • رویکرد اقتصادی رویکرد اقتصادی در سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه: مورد ایران [دوره 7، شماره 2، 1394]
 • رویکرد ایدئولوژیک سیاست خارجی ترکیه در خاورمیانه: بنیان‌های محافظه‌کارانه، تجدیدنظرطلبانه و ایدئولوژیک [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 75-104]
 • رویکرد تجدیدنظرطلبانه سیاست خارجی ترکیه در خاورمیانه: بنیان‌های محافظه‌کارانه، تجدیدنظرطلبانه و ایدئولوژیک [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 75-104]
 • رویکرد تدافعی ایران راهبرد امنیتی امریکا و گرایش ایران به شانگهای [دوره 8، شماره 3، 1395]
 • رویکرد راهبردی آینده‌پژوهی رویکردهای ایالات متحده و چین در حوزۀ راهبردی ایندوپاسیفیک و راهکارهای تحصیل منافع ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 533-570]
 • رویکرد فرامفهومی مسئله مهاجرت به اتحادیه اروپایی ۲۰۰۸-۲۰۱۶ [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 39-68]
 • رویکرد محافظه‌کارانه سیاست خارجی ترکیه در خاورمیانه: بنیان‌های محافظه‌کارانه، تجدیدنظرطلبانه و ایدئولوژیک [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 75-104]
 • رویه‌های قضایی بین‌المللی منافع ملی حیاتی دولت‌ها در پرتو معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات [دوره 4، شماره 3، 1391]

ز

 • زارتمن بررسی روند مدیریت بحران مربوط به جزایر تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی در سال‌های 1971 - 1968 با نگاهی به تئوری پختگی بحران زارتمن [دوره 5، شماره 3، 1392]
 • زنجیره جهانی ارزش کمربند اقتصادی جاده ابریشم: زنجیره ارزش چین‌محور [دوره 8، شماره 3، 1395]
 • زنجیره مقاومت متغیرهای تأثیرگذار بر آینده زنجیره مقاومت در منطقه غرب آسیا (با تأکید بر یمن، عراق، سوریه و لبنان) [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 194-227]

ژ

 • ژئواستراتژی تبیین ژئواستراتژی بازیگران مداخله ‏گر و پیرامونی حوزۀ خزر و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 113-141]
 • ژئواستراتژی روابط خارجی ایران و کره جنوبی [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 7-32]
 • ژئو اکونومی روندهای کلان جهانی؛ تحول و گسترش ژئواکونومیک دریای خزر [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 159-181]
 • ژئواکونومی بایستگی‌‌های ژئواکونومیک توسعه منطقه جنوب شرق ایران [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • ژئواکونومیک تبیین زمینه‌های روابط ژئوپلیتیکی در منطقه خلیج فارس [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 847-878]
 • ژئوپلتیک بررسی و تبیین ژئوپلتیکی اسلام‌گرایی اعتدالی در سیاست خارجی ترکیه از سال 1995 تا 2011 میلادی، با رویکرد سازه‌انگاری [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • ژئوپلیتیک زمینه‌های تعامل، رقابت و تنش در روابط ژئوپلیتیکی ایران و آذربایجان و ارائۀ مدل پیشنهادی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 69-102]
 • ژئوپلیتیک گامی به سوی نظریۀ نوین ژئوپلیتیک شبکه‌ای و بازتولید قدرت در سیاست بین‌الملل [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 37-66]
 • ژئوپلیتیک سیاست خارجی ایران از منظر رئالیسم تهاجمی و تدافعی [دوره 1، شماره 1، 1388]
 • ژئوپلیتیک چالش‌های ژئوپلیتیک منطقه‌ای و دکترین ظهور مسالمت‌آمیز چین [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • ژئوپلیتیک ایران و امریکا در عراق: تنوع کنش‌ها [دوره 6، شماره 4، 1393]
 • ژئوپلیتیک جاده ابریشم نوین به مثابه راهبرد سیاست خارجی چین: فرصت ها و تهدیدها برای ایران [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 7-42]
 • ژئوپلیتیک ساختار چند قطبی و معادلات جدید منطقه غرب آسیا در سلسله مراتب روابط ژئوپلیتیکی قرن بیست و یکم (درس هایی از خاورمیانه) [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 675-706]
 • ژئوپلیتیک منطقه گرایی و همکاری منطقه ای در آسیای مرکزی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 43-76]
 • ژئوپلیتیک تقابل آمریکا و چین در ابتکار کمربند و راه و بررسی نقش ایران [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 209-231]
 • ژئوپلیتیک تبیین زمینه‌های روابط ژئوپلیتیکی در منطقه خلیج فارس [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 847-878]
 • ژئوپلیتیک انتقال انرژی سیاست انحصارطلبی انرژی روسیه و راهبرد ژئوانرژی اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 785-820]
 • ژئوپولیتیک بازیگران معارض در بحران سوریه: اهداف و رویکردها [دوره 4، شماره 4، 1391]
 • ژئوکالچر تبیین زمینه‌های روابط ژئوپلیتیکی در منطقه خلیج فارس [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 847-878]
 • ژنوم تقابلی منطقه‌ای الگوی کارآمد‌سازی سیستمی؛ گذار از محیط تقابلی به سیاست خارجی فرکتال تعامل‌محورانه منطقه‌ای (نمونه مطالعاتی: جمهوری اسلامی ایران) [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 395-433]

س

 • ساختار مرزهای «تداوم» و «تغییر» در دکترین امنیت ملی اوباما [دوره 3، شماره 2، 1390]
 • ساختار شورای امنیت برزیل و اصلاح ساختار شورای امنیت: فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 5، شماره 2، 1392]
 • سازمان تکوین دولت به‌مثابه یک سازمان در محیط بین‌المللی؛ نگاهی نو به دولت [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • سازمان کشورهای صادر کننده گاز (اوجک) امکان سنجی و تأثیر تشکیل سازمان کشورهای صادرکننده گاز(اوجک) بر همگرایی و ارتقای امنیت، قدرت و سایر منافع کشورهای صادرکننده گاز [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • سازمان‌های بین‌المللی راهبرد قدرت هوشمند چین در آفریقا [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 165-193]
 • سازمان‌های غیردولتی دیپلماسی نوین در روابط خارجی؛ رویکردها و ابزارهای متغیر [دوره 1، شماره 4، 1388]
 • سازمان همکاری شانگهای ایران و روسیه: متحد شرقی یا تهدید جنوبی؟ [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • سازمان همکاری شانگهای راهبرد امنیتی امریکا و گرایش ایران به شانگهای [دوره 8، شماره 3، 1395]
 • سازنده‌گرایی بررسی نظری رهیافت امنیت انرژی هند در آسیای مرکزی [دوره 3، شماره 2، 1390]
 • سازه‌‌انگاری تحول الگوی روابط قطر و عربستان سعودی از شراکت تا رقابت راهبردی (2011-2021) [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 471-498]
 • سازه‌انگاری بررسی و تبیین ژئوپلتیکی اسلام‌گرایی اعتدالی در سیاست خارجی ترکیه از سال 1995 تا 2011 میلادی، با رویکرد سازه‌انگاری [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • سازه‌انگاری تبیینی سازه‌انگارانه از علل واگرایی ایران و شورای همکاری خلیج فارس [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • سازه‌انگاری ظرفیت انگاره بین‌المللی در تولید قدرت نرم [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • سازه‌انگاری ایران و امریکا: چرخه منفی برسازی و استمرار مناقشه هسته‌ای [دوره 5، شماره 1، 1392]
 • سازه‌انگاری بررسی تحولات انقلابی کشورهای عربی از منظر لیبرالیزم، سازه‌انگاری و نظریه انتقادی روابط بین‌الملل [دوره 5، شماره 2، 1392]
 • سازه‌انگاری اسطوره‌های کهن و نگرش معاصر ایرانیان به نظام بین‌الملل [دوره 6، شماره 4، 1393]
 • سازه انگاری رسانه، سیاست خارجی و اجماع سازی در برنامه هسته ای ایران: مطالعه ای تطبیقی [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 33-67]
 • سازه‌های معنایی اسطوره‌های کهن و نگرش معاصر ایرانیان به نظام بین‌الملل [دوره 6، شماره 4، 1393]
 • سدسازی پروژه سدسازی ترکیه؛ تهدیدات امنیتی برای غرب آسیا و جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 103-129]
 • سرمایه اجتماعی سرمایه اجتماعی و تهدیدات نرم علیه جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 659-692]
 • سرمایه‌داری جهانی خاستگاه سرمایه‏ دارانه فشارهای حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 197-228]
 • سرمایه‌گذاری کمک‌های مالی ایران به افغانستان: اهداف و آثار اقتصادی آن [دوره 3، شماره 3، 1390]
 • سرمایه‌گذاری رویکرد اقتصادی در سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه: مورد ایران [دوره 7، شماره 2، 1394]
 • سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جست‌وجویی در منابع داخلی رفتار بین‌المللی چین؛ استفاده بهینه از مقدورات داخلی [دوره 5، شماره 2، 1392]
 • سرمایه نمادین بحران نظام نمادین و تأثیر آن بر شکل‌گیری جنبش جلیقه زردها در فرانسه [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 643-673]
 • سکولاریسم تأملی انتقادی در مفهوم و ایده «اسلام اروپایی» [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • سلاح‌های اتمی جنگ‌افزارهای کشتار جمعی و کنترل تسلیحات در خاورمیانه [دوره 1، شماره 1، 1388]
 • سلاح‌های کشتار جمعی عملیات امریکا در عراق و تأثیر آن بر ایران [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • سلاح‌های هسته‌ای فتوای رهبری در مورد سلاح‌های تخریب جمعی: سرچشمه، اهمیت و تأثیرات [دوره 6، شماره 2، 1393]
 • سلسه مراتب نیازهای مازلو معضل ناامنی و واگرایی در منطقه خلیج‌فارس: راه‌کارهای نظری [دوره 6، شماره 4، 1393]
 • سلطه امنیت هستی‌شناختی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 1، 1388]
 • سلطه ماهیت رقابت در منطقه ژئوپولیتیکی خزر [دوره 7، شماره 3، 1394]
 • سناریونویسی آینده‌پژوهی رویکردهای ایالات متحده و چین در حوزۀ راهبردی ایندوپاسیفیک و راهکارهای تحصیل منافع ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 533-570]
 • سناریوهای پیش رو مسیر دشوار دموکراسی در مصر: چالش‌های گذار همزمان پس از سقوط مبارک [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • سنت سیاست خارجی مقایسه تحلیلی رویکرد باراک اوباما و دونالد ترامپ نسبت به رژیم‌های بین‌المللی محیط زیستی با تأکید بر سنت‌های سیاست خارجی آمریکا [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 371-394]
 • سنت‌گرایی جامعه‌شناسی جریان‌های اسلامی: دیالکتیک عقل و خشونت [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • سنجش کارایی رژیم تحریم‌های بین‌المللی: بنیان‌ها، فرایندهای تصمیم‌ساز، نهادهای مجری و سنجش کارایی [دوره 7، شماره 1، 1394]
 • سند چشم انداز چشم انداز 20 ساله و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ آینده پژوهی مناسبات ایران و آمریکا با بهره‌گیری از ریاضیات توزیع جایگشتی [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • سند چشم انداز 1404 نقش اینترنت اشیاء در تحقق دولت الکترونیک و ارتقاء جایگاه قدرت منطقه ای ایران با تأکید بر سند چشم انداز 1404 [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 182-212]
 • سند چشم انداز 2030 چالش های داخلی عربستان در پیشبرد سند چشم انداز 2030 در چارچوب نظریه دولت توسعه‌ای [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 113-146]
 • سنگاپور نخبگان و ائتلاف سیاسی مسلط و ظهور دولت توسعه‌گرای سنگاپور: نتایج و دستاوردها [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 161-190]
 • سنی‌ها رقابت قدرت‌های منطقه‌ای در عراق [دوره 7، شماره 1، 1394]
 • سوریه بازیگران معارض در بحران سوریه: اهداف و رویکردها [دوره 4، شماره 4، 1391]
 • سوریه تناقضات راهبرد ضدداعش ایالات متحد امریکا و موضوع همکاری با ایران [دوره 8، شماره 1، 1395]
 • سوریه الگوهای دوستی و دشمنی و روابط عربستان سعودی و سوریه در مجموعه امنیتی غرب آسیا [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 163-193]
 • سیاست پندار از تهدید و سیاست‌های امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • سیاست ابهام هسته‌ای روابط ویژه ایالات متحده ـ اسرائیل و سیاست خاورمیانه‌ای دولت باراک اوباما [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • سیاست انرژی راهبرد سیاست انرژی روسیه در اوراسیا: فرصت‌ها و موانع [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • سیاست انرژی امریکا تاثیر سیاست انرژی امریکا بر نقش و جایگاه اوپک در بازار جهانی انرژی [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 43-74]
 • سیاست بورکراتیک تناقضات راهبرد ضدداعش ایالات متحد امریکا و موضوع همکاری با ایران [دوره 8، شماره 1، 1395]
 • سیاست بین‌الملل گامی به سوی نظریۀ نوین ژئوپلیتیک شبکه‌ای و بازتولید قدرت در سیاست بین‌الملل [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 37-66]
 • سیاست بین‌الملل قدرت‌های نوظهور در دوران گذار نظام بین‌الملل [دوره 5، شماره 1، 1392]
 • سیاست بین‌الملل موازنه قوا و روابط راهبردی چین با ایالات متحده امریکا [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • سیاست بین‌المللی قدرت هوشمند؛ تحول نوین قدرت در عصر جهانی‌شدن [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • سیاست تجاری تعامل قدرت و تجارت در سیاست تجاری 2021 اتحادیه اروپا و پیامدهای آن بر روابط تجاری ایران [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 435-469]
 • سیاست تغییر از طریق مراوده مثلث روابط میان ایران، آلمان و اتحادیه اروپا [دوره 5، شماره 3، 1392]
 • سیاست حقوق بشری اتحادیه اروپا و حقوق بشر ایران و بحرین: تحلیل مقایسه‌ای [دوره 7، شماره 4، 1394]
 • سیاست خارجی بنیان‌های محافظه‌کارانه در راهبرد سیاست خارجی دونالد ترامپ [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 37-67]
 • سیاست خارجی روندهای الگویی سیاست خارجی امارات‌ متحده عربی از 2017-1971 [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 143-167]
 • سیاست خارجی سیاست خارجی ترکیه در خاورمیانه: بنیان‌های محافظه‌کارانه، تجدیدنظرطلبانه و ایدئولوژیک [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 75-104]
 • سیاست خارجی جایگاه غرب آسیا در سیاست خارجی چین (2017-2008) [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 163-194]
 • سیاست خارجی راهبرد سیاست خارجی ترکیه در آمریکای لاتین؛ مطالعۀ موردی ونزوئلا [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 67-96]
 • سیاست خارجی درک سیاست خارجی ایران [دوره 1، شماره 1، 1388]
 • سیاست خارجی امنیت هستی‌شناختی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 1، 1388]
 • سیاست خارجی امام خمینی و مبانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 1، 1388]
 • سیاست خارجی چالش‌های نظری و عملی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • سیاست خارجی نومحافظه‌کاری و هژمونی امریکا (تحول هژمونی امریکا در عصر نومحافظه‌کاران) [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • سیاست خارجی نظام بین‌الملل پس از جنگ سرد و اثرات آن بر سیاست خارجی امریکا [دوره 1، شماره 3، 1388]
 • سیاست خارجی بررسی واسازانة نقش ایدئولوژی در سیاست خارجی ایران و پیوند آن با واقع‌گرایی و آرمان‌گرایی [دوره 1، شماره 4، 1388]
 • سیاست خارجی همگرایی منطقه‌ای در سیاست خارجی ایران؛ با نگاهی به آسیای جنوب غربی [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • سیاست خارجی تعامل نفت و سیاست خارجی در جمهوری اسلامی ایران: رهیافت تنش‌زدایی [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • سیاست خارجی نشانه‌ها و فرایندهای سیاست خارجی اوباما ١٠-٢٠٠٩ [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • سیاست خارجی ایران و روسیه: متحد شرقی یا تهدید جنوبی؟ [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • سیاست خارجی سیاست خارجی و آیندة نفت و گاز کشور [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • سیاست خارجی دین و روابط بین‌الملل؛ یک نگاه انتقادی [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • سیاست خارجی هویت و غیریت در زمان شکل گیری کشور ایران از منظر شاهنامه: دیدگاه انسان‌باورانه ایرانی در سیاست خارجی [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • سیاست خارجی نظریه اسلامی سیاست خارجی: چهارچوبی برای تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • سیاست خارجی مفهوم قدرت و عملکرد سیاست خارجی: مقایسه چین و ایران [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • سیاست خارجی فرآیند تولد سیاست خارجی ایران ( ١٣٦١-١٣٥٨) [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • سیاست خارجی جایگاه دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • سیاست خارجی سیاست تعامل سازنده و الزام توسعه روابط اقتصادی ایران و افریقا [دوره 3، شماره 2، 1390]
 • سیاست خارجی بررسی نظری رهیافت امنیت انرژی هند در آسیای مرکزی [دوره 3، شماره 2، 1390]
 • سیاست خارجی عثمانی‌گرایی جدید در سیاست خارجی ترکیه: شاخص‌ها و پیامدهای آن در خاورمیانه [دوره 3، شماره 3، 1390]
 • سیاست خارجی بررسی و تبیین ژئوپلتیکی اسلام‌گرایی اعتدالی در سیاست خارجی ترکیه از سال 1995 تا 2011 میلادی، با رویکرد سازه‌انگاری [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • سیاست خارجی تحول سیاست خارجی و توسعه اقتصادی در هندوستان [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • سیاست خارجی دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در دوران اصول‌گرایی [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • سیاست خارجی الگوی رفتاری امریکا در مواجهه با تحولات کشورهای عربی [دوره 5، شماره 1، 1392]
 • سیاست خارجی جهان اسلام/ دیگری بنیادگرا و اسطوره آرمان امریکایی در سیاست خارجی امریکا [دوره 5، شماره 1، 1392]
 • سیاست خارجی تبارشناسی سیاست خارجی عربستان سعودی: راهبردی واقع‌گرایانه بر بستری هویتی [دوره 5، شماره 1، 1392]
 • سیاست خارجی برزیل و اصلاح ساختار شورای امنیت: فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 5، شماره 2، 1392]
 • سیاست خارجی تحول هویت‌بنیانِ در سیاست خارجی مصر [دوره 6، شماره 2، 1393]
 • سیاست خارجی پژوهش‌های سیاست خارجی در ترازو: تحلیل مقالات علمی درباره سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 6، شماره 4، 1393]
 • سیاست خارجی رویکردهای چهارگانه تجزیه و تحلیل سیاست خارجی: مورد دولت یازدهم [دوره 7، شماره 1، 1394]
 • سیاست خارجی تحلیل ماهیت همکاری در روابط جمهوری اسلامی ایران و چین [دوره 7، شماره 2، 1394]
 • سیاست خارجی چین و ایران؛ راهبردهای سیاست خارجی و چالش همکاری‌های فراگیر [دوره 7، شماره 3، 1394]
 • سیاست خارجی روابط خارجی ایران و کره جنوبی [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 7-32]
 • سیاست خارجی فرهنگ راهبردی و سیاست خارجی خاورمیانه ای روسیه [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 165-192]
 • سیاست خارجی جاده ابریشم نوین به مثابه راهبرد سیاست خارجی چین: فرصت ها و تهدیدها برای ایران [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 7-42]
 • سیاست خارجی چالش چین دربرابر ایالات متحده؛ رقابت بر سر جایگاه و الگوی ارائه کمک خارجی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 187-216]
 • سیاست خارجی تجزیه و تحلیل نقش کنش گری انطباق پذیر لیبرال - غربی در سیاست خارجی دانمارک در دوران جدید (2000 تا 2020) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 461-489]
 • سیاست خارجی راهبردهای سیاست خارجی در وضعیت گذار قدرت: ایران و عربستان سعودی [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 519-549]
 • سیاست خارجی جایگاه قدرت نرم در سیاست خارجی هند: مطالعه موردی دوره نخست وزیری نارندرا مودی [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 581-612]
 • سیاست خارجی دیپلماسی انرژی و راهبرد موازنه منطقه‌ای روسیه در خاورمیانه [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 613-642]
 • سیاست خارجی واکاوی نظری رفتار نظامیان در سیاست خارجی معاصر [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 175-207]
 • سیاست خارجی تحلیل مقایسه ای سیاست خارجی آمریکا و روسیه در قبال اقلیم کردستان عراق و تاثیر آن بر ایران [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 879-901]
 • سیاست خارجی نخبگان سیاسی و صورتبندی گفتمانی اعتدال در سیاست‌خارجی جمهوری اسلامی ایران (1400-1392) [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 903-934]
 • سیاست خارجی راهبرد سیاست خارجی نسل سنتی رهبران عرب و رویکرد آن‌ها نسبت به جمهوری اسلامی ایران‌ [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 136-164]
 • سیاست خارجی دولت های استانی و سیاست خارجی؛ لایه مغفول کنش دیپلماتیک چین [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 37-65]
 • سیاست خارجی آلمان 4 سیاست خارجی آلمان در ژئوپلیتیک نوین بین‌المللی [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • سیاست خارجی آمریکا تحول در سیاست خارجی و نقش جهانی آمریکا از منطق بین‌الملل‌گرایی لیبرال به نئومرکانتیلیسم [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 169-194]
 • سیاست خارجی آمریکا تحلیل مقایسه‌ای مبانی واقع‌گرایانه در راهبرد کلان سیاست خارجی دولت آمریکا (2000-2020) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 161-195]
 • سیاست خارجی آمریکا بررسی فعالیت‌های کنگره 116 و نقش آن در سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 285-306]
 • سیاست خارجی اتحادیه اروپا مثلث روابط میان ایران، آلمان و اتحادیه اروپا [دوره 5، شماره 3، 1392]
 • سیاست خارجی ادراکی رابطه نگرش دینی و سیاست خارجی ادراکی: تحلیل رمزگان عملیاتی بازرگان و احمدی‌نژاد [دوره 5، شماره 3، 1392]
 • سیاست خارجی امریکا لابی اعراب و گسترش ایران‌هراسی در سیاست خارجی امریکا [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 7-44]
 • سیاست خارجی ایالات ‌متحده امریکا سیاست خارجی ایالات ‌متحده و نهادهای غیردولتی امریکایی [دوره 6، شماره 4، 1393]
 • سیاست خارجی ایتالیا سیاست خارجی ایتالیا در قبال جمهوری اسلامی ایران: مطالعه موردی پرونده هسته‌ای [دوره 8، شماره 3، 1395]
 • سیاست خارجی ایران سیاست خارجی ایران از منظر رئالیسم تهاجمی و تدافعی [دوره 1، شماره 1، 1388]
 • سیاست خارجی ایران موضوع اسرائیل در گفتمان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • سیاست خارجی ایران رویکرد اتحادیه اروپا به مسئله هسته‌ای ایران [دوره 8، شماره 1، 1395]
 • سیاست خارجی بهداشت سیاست خارجی، بهداشت و امنیت بین‌المللی: چهارچوب‌های مفهومی و عملیاتی [دوره 3، شماره 3، 1390]
 • سیاست خارجی ترکیه ظهور و افول یک مدل؛ فهم سیاست خارجی ترکیه بعد از انقلاب‌های عربی [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 97-137]
 • سیاست خارجی ترکیه بنیادهای اقتصادی سیاست خارجی ترکیه [دوره 5، شماره 4، 1392]
 • سیاست خارجی تمدنی ایران فرهنگی و همگرایی تمدنی در آسیای مرکزی و قفقاز [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 213-231]
 • سیاست خارجی توسعه‌گرا اقتصاد سیاسی در سیاست خارجی ج.ا.ایران؛ با تأکید بر سیاست خارجی دولت توسعه‌گرا [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 337-365]
 • سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تأثیر تحولات جهانی پس از جنگ سرد بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • سیاست خارجی عربستان تحول در سیاست منطقه‌ای عربستان؛ آورده‌های ملک سلمان [دوره 8، شماره 4، 1395]
 • سیاست خارجی فرکتال الگوی کارآمد‌سازی سیستمی؛ گذار از محیط تقابلی به سیاست خارجی فرکتال تعامل‌محورانه منطقه‌ای (نمونه مطالعاتی: جمهوری اسلامی ایران) [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 395-433]
 • سیاست خارجی کانادا کانادا در کشاکش قبض و بسط سیاست خارجی [دوره 8، شماره 2، 1395]
 • سیاست خارجی کانادا مسائل سیاسی و حقوقی ایران و کانادا و راهکارهایی برای عبور از آن ها [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 43-70]
 • سیاست خارجی مصر سیاست خارجی مصر از مرسی تا سیسی: تغییر درون پارادایمی [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 67-95]
 • سیاست رسانه ای رسانه، سیاست خارجی و اجماع سازی در برنامه هسته ای ایران: مطالعه ای تطبیقی [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 33-67]
 • سیاست صنعتی تجاری کمربند اقتصادی جاده ابریشم: زنجیره ارزش چین‌محور [دوره 8، شماره 3، 1395]
 • سیاستگذاری سیاست خارجی ایالات ‌متحده و نهادهای غیردولتی امریکایی [دوره 6، شماره 4، 1393]
 • سیاستگذاری خارجی جمهوری اسلامی ایران فراتحلیل رویکرد آسیب شناسانه در پژوهش های سیاست خارجی ج.ا. ایران [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 176-217]
 • سیاست‌گذاری دیپلماتیک رهیافتی نظری بر دیپلماسی منطقه‌ای: واحدهای تجدیدنظرطلب در گذار چرخه سیستمی قدرت [دوره 4، شماره 4، 1391]
 • سیاست گلیستی روندپژوهی الگوی رفتاری فرانسه در شورای امنیت سازمان ملل متحد (2019- 1945) [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 71-100]
 • سیاست مهار روابط ایران و هند: تحلیلی بر یک مشارکت استراتژیک ناتمام [دوره 8، شماره 2، 1395]
 • سیاست ناقض حقوق ‌بشر چگونگی اثربخشی مقوله نقض حقوق ‌بشر در روابط اروپا و چین [دوره 5، شماره 2، 1392]
 • سیاست نگاه به شرق 4 سیاست خارجی آلمان در ژئوپلیتیک نوین بین‌المللی [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • سیاست نگاه به شرق مناسبات ایران و کشورهای جنوب شرق آسیا (1392 – 1381): سنجش نگاه به شرق [دوره 7، شماره 3، 1394]
 • سیاست های تهاجمی دلایل و نشانگان رویکرد تهاجمی عربستان علیه جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 129-162]
 • سیستم آشوب نظم نامتقارن سیستم‌های پیچیده و آشوب و راهبرد دفاع جامع در سیستم بازدارندگی [دوره 6، شماره 1، 1393]
 • سیستم پیچیده نظم نامتقارن سیستم‌های پیچیده و آشوب و راهبرد دفاع جامع در سیستم بازدارندگی [دوره 6، شماره 1، 1393]
 • سیستم تابعه نظم نوین جهانی و تحول در منطقه‌گرایی جدید [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 39-69]
 • سیستم دفاع موشکی نقش سیستم دفاع موشکی در ایجاد بازدارندگی هسته‌ای؛ بررسی رفتار امنیتی ـ نظامی ایران [دوره 3، شماره 3، 1390]
 • سیستم قدرت ‏های بزرگ مدل‏ های سنجش قدرت ملی؛ ارزیابی خطر جنگ قدرت‏ های بزرگ در نقاط بحرانی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 5-44]
 • سیستم‌های بین‌المللی پیچیده و آشوبی قدرت، نوپدیدگی و بحران در سیستم‌های بین‌المللی پیچیده و آشوبی: گامی به سوی مدل نظری نوین [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 423-459]
 • سیستم‌های سیبرنتیک نظم نامتقارن سیستم‌های پیچیده و آشوب و راهبرد دفاع جامع در سیستم بازدارندگی [دوره 6، شماره 1، 1393]
 • سیکل قدرت نظریه سیکل قدرت؛ چارچوبی برای تحلیل فرایند افول قدرت نسبی ایالات متحده و خیزش چین [دوره 4، شماره 4، 1391]
 • سیکل قدرت مدل‏ های سنجش قدرت ملی؛ ارزیابی خطر جنگ قدرت‏ های بزرگ در نقاط بحرانی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 5-44]

ش

 • شاهنامه هویت و غیریت در زمان شکل گیری کشور ایران از منظر شاهنامه: دیدگاه انسان‌باورانه ایرانی در سیاست خارجی [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • شبکه بررسی مسائل شبکه بررسی مسائل ایران در امریکا و سیاست‌های ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • شبکه‏ سازی گره استراتژیک چین در شبکه منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران؛ امکان‌سنجی فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 77-112]
 • شبکه سازی بهره برداری داعش از فضای مجازی [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 141-175]
 • شبکه نظم امنیتی غرب آسیا پویش قدرت در نظم‌های منطقه‌ای و راهبرد امنیتی دولت متحد منطقه‌ای؛ مطالعه موردی راهبرد امنیت ملی رژیم صهیونیستی در جنگ داخلی سوریه 2019-2012 [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 5-35]
 • شبکه‌های اجتماعی واکاوی نقش اینترنت و رسانه‌های اجتماعی جدید در تحولات منطقه خاورمیانه و شمال افریقا (اطلاع‌رسانی، سازماندهی و گسترش سریع تحولات) [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • شبکۀ ژئوپلیتیک گامی به سوی نظریۀ نوین ژئوپلیتیک شبکه‌ای و بازتولید قدرت در سیاست بین‌الملل [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 37-66]
 • شخصیت حقوقی مدلی تحلیلی برای تبیین شخصیت حقوقی گروه های غیردولتی مسلح تحت حقوق بشردوستانۀ بین المللی: مطالعۀ گروه های شیعه و گروه های منشعب از القاعده در عراق و سوریه [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 245-284]
 • شرق آسیا چالش‌های ژئوپلیتیک منطقه‌ای و دکترین ظهور مسالمت‌آمیز چین [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • شرکای تجاری جایگاه شرکای ایران در دیپلماسی تجاری [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • شکاف چالش‌های پیش روی امنیت اجتماعی در اروپا بعد از 11 سپتامبر [دوره 6، شماره 1، 1393]
 • شکاف چپ و راست شکاف‌های اجتماعی و امنیت ملی در اسرائیل [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • شکاف سفاردی اشکنازی شکاف‌های اجتماعی و امنیت ملی در اسرائیل [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • شکاف‌ سیاسی شکاف‌های نوین سیاسی در جوامع اروپایی [دوره 5، شماره 2، 1392]
 • شکاف عربی یهودی شکاف‌های اجتماعی و امنیت ملی در اسرائیل [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • شکاف‌های اجتماعی شکاف‌های اجتماعی و امنیت ملی در اسرائیل [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • شکاف های درونی اپوزیسیون سکولار و بحران سوریه [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 193-221]
 • شکاف‌های فعال شکاف‌های نوین سیاسی در جوامع اروپایی [دوره 5، شماره 2، 1392]
 • شک‌گرایی شکاف‌های نوین سیاسی در جوامع اروپایی [دوره 5، شماره 2، 1392]
 • شمال افریقا سیاست خارجی فرانسه در قبال خاورمیانه و شمال افریقا [دوره 8، شماره 4، 1395]
 • شهرک‌‌سازی سیاست جغرافیایی و توسعه‌طلبی: شهرک‌سازی در اراضی اشغالی [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • شورای امنیت تحلیل راهبرد چین و روسیه در بحران یمن؛ همسویی با عربستان سعودی یا ایران [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 131-159]
 • شورای امنیت روندپژوهی الگوی رفتاری فرانسه در شورای امنیت سازمان ملل متحد (2019- 1945) [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 71-100]
 • شورای امنیت مشروعیت فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی ایران در آیینه قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 107-130]
 • شورای امنیت تحریم علیه جمهوری اسلامی: جایگزین جنگ تا مولفه اصلی مهار [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • شورای امنیت دکترین مسئولیت حمایت و تلاش برای مقابله با فجایع انسانی [دوره 5، شماره 1، 1392]
 • شورای امنیت رفتارشناسی رأی‌دهی چین در شورای امنیت سازمان ملل: مورد ایران و افریقا [دوره 8، شماره 4، 1395]
 • شورای حقوق بشر سازوکارهای بین‌المللی و میزان بازدارندگی آنها در نقض حقوق بشر [دوره 1، شماره 4، 1388]
 • شورای حقوق بشر افزایش احترام به حقوق‌بشر در پرتو مکانیسم «بررسی ادواری جهانی» [دوره 5، شماره 2، 1392]
 • شورای ملی کردهای سوریه کردهای سوریه: الگوی سنجش وزن اقلیت [دوره 6، شماره 2، 1393]
 • شورای همکاری خلیج‌فارس توسعۀ صنایع موشکی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‏های دفاعی _ امنیتی شورای همکاری خلیج‌فارس [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 97-131]
 • شورای همکاری خلیج فارس تبیینی سازه‌انگارانه از علل واگرایی ایران و شورای همکاری خلیج فارس [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • شیعیان رقابت قدرت‌های منطقه‌ای در عراق [دوره 7، شماره 1، 1394]
 • شیوه‌های نفوذ تحلیل شیوه‌ها و فنون سخنرانی اوباما در مبارزات انتخاباتی امریکا [دوره 5، شماره 3، 1392]

ص

 • صادرات تاثیر حقوق بشر بر روابط تجاری ایران و اتحادیه اروپا [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 79-105]
 • صادرات تحریم‌ها و جهت‌گیری صادرات ایران: اقتصاد سیاسی دوران گذر در روابط بین‌الملل [دوره 6، شماره 2، 1393]
 • صادرات رویکرد اقتصادی در سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه: مورد ایران [دوره 7، شماره 2، 1394]
 • صدور انقلاب امام خمینی و مبانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 1، 1388]
 • صلح خاورمیانه و جنبش‌های مردمی تحولات و ساختار منطقه خاورمیانه [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • صلح و ثبات جامعه‌شناسی سیاسی و فرقه گرایی در لبنان [دوره 8، شماره 1، 1395]
 • صنایع موشکی توسعۀ صنایع موشکی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‏های دفاعی _ امنیتی شورای همکاری خلیج‌فارس [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 97-131]
 • صنعت گردشگری تـأثیر بی‌ثباتی سیاسی خاورمیانه بر صنعت گردشگری ایران در دورۀ پس از 11 سپتامبر 2001 [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • صنعت هسته‌ای رویکرد انگلستان به برنامۀ هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران: مطالعۀ موردی برجام [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 5-36]
 • صنعتی شدن نخبگان و ائتلاف سیاسی مسلط و ظهور دولت توسعه‌گرای سنگاپور: نتایج و دستاوردها [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 161-190]

ض

 • ضدتحریم تحریم های غرب علیه روسیه [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 69-107]
 • ضد دسترسی و ممانعت منطقه‌ای ارزیابی راهبرد دریایی ایالات متحده آمریکا در برابر چین؛ مزیت‌ها و چالش‌ها [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 228-261]

ط

 • طالبان ریشه‌یابی بحران در افغانستان؛ مسئله مرزهای جنوبی [دوره 1، شماره 4، 1388]
 • طالبان ملاحظات پاکستان در فرآیند مبارزه علیه تروریسم (2001-2008) [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • طالبان تبیین سیاست نوین دولت اوباما در افغانستان و پاکستان (آف ـ پاک) [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • طالبان راهبرد چین جهت گسترش همکاری با طالبان پس از خروج آمریکا [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 64-93]
 • طالبان پیامدهای امنیتی خروج آمریکا از افغانستان بر جمهوری اسلامی ایران: با تاکید بر گسترش تحرکات گروهک های تکفیری و تروریستی [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 107-139]
 • طالبان افغان تأثیر اشغال نظامی افغانستان بر روابط پاکستان با قبایل آن با تاکید بر ملی‌گرایی قوم بلوچ (2012-2004) [دوره 5، شماره 3، 1392]
 • طالبان پاکستانی تأثیر اشغال نظامی افغانستان بر روابط پاکستان با قبایل آن با تاکید بر ملی‌گرایی قوم بلوچ (2012-2004) [دوره 5، شماره 3، 1392]
 • طبقه متوسط رو به افول واکاوی نقش طبقه متوسط جدید در جنبش اجتماعی مصر [دوره 4، شماره 4، 1391]
 • طرح خاورمیانه بزرگ تأثیر اهداف راهبردی امریکا در خاورمیانه بر منافع جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • طرح مسئله ایران ـ افغانستان، ارتباط ریلی، درآمدی بر سازوکار حمل‌ونقل چندوجهی برای همکاری منطقه‌ای [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • طرف‌های تجاری ایران جایگاه شرکای ایران در دیپلماسی تجاری [دوره 2، شماره 3، 1389]

ظ

 • ظهور چین امریکا و ظهور جهانی چین [دوره 7، شماره 3، 1394]
 • ظهور مسالمت‌آمیز چالش‌های ژئوپلیتیک منطقه‌ای و دکترین ظهور مسالمت‌آمیز چین [دوره 4، شماره 2، 1391]

ع

 • عادت ائتلاف سازی منطقه ای پسابرجام [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 103-132]
 • عادی‌سازی اعراب و انتخاب در شرایط موازنه تهدید؛ تهدید انگاری ایران و عادی‌سازی روابط با اسرائیل [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 1-36]
 • عبدالفتاح السیسی سیاست خارجی مصر از مرسی تا سیسی: تغییر درون پارادایمی [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 67-95]
 • عدالت‌گرایی همکاری‌های نامتقارن ایران و امریکا در دوران اوباما [دوره 1، شماره 3، 1388]
 • عدم ظرفیت‌سنجی شکل‌گیری رژیم امنیتی مبتنی بر «چانه‌زنی نهادی» در مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 337-370]
 • عدم تعارض در اسلام عدم تعارض، بنیاد نگرش اسلامی به روابط بین‌الملل [دوره 3، شماره 3، 1390]
 • عدم قطعیت تحلیلی ائتلاف سازی منطقه ای پسابرجام [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 103-132]
 • عدم قطعیت راهبردی ائتلاف سازی منطقه ای پسابرجام [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 103-132]
 • عراق دیپلماسی اجبار: بررسی سیاست ایالات متحده امریکا در قبال عراق (2003-1990) [دوره 1، شماره 3، 1388]
 • عراق ایران و امریکا در عراق: تنوع کنش‌ها [دوره 6، شماره 4، 1393]
 • عراق رقابت قدرت‌های منطقه‌ای در عراق [دوره 7، شماره 1، 1394]
 • عراق فدرالیسم و فرهنگ سیاسی در عراق [دوره 7، شماره 1، 1394]
 • عراق جایگاه اعراب سنی در استراتژی امنیتی آمریکا در عراق پسا صدام [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 147-174]
 • عراق روند بازیگری و کنش عملیاتی حشدالشعبی در عراق (2021-2014) [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 571-595]
 • عراق نسبت دیپلماسی رسانه‌ای و گفتمانی با منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در عراق جدید [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 196-226]
 • عراق تحلیل مقایسه ای منابع قدرت نرم ایران و آمریکا در عراق پساصدام (2020-2003) [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 743-768]
 • عراق جدید خیزش مجدد ناسیونالیسم عربی _ عراقی در عراق (2003-2020) [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 131-161]
 • عربستان بازیگران معارض در بحران سوریه: اهداف و رویکردها [دوره 4، شماره 4، 1391]
 • عربستان سعودی تعاملات سعودی- چینی و پیامدهای آن برای امنیت ایران [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 67-96]
 • عربستان سعودی تحلیل راهبرد چین و روسیه در بحران یمن؛ همسویی با عربستان سعودی یا ایران [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 131-159]
 • عربستان سعودی تبیین توسعه نامتقارن سیاسی- اقتصادی عربستان در سند چشم‌انداز 2030 (براساس نظریه دولت توسعه‌ای لفت ویک) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 229-258]
 • عربستان سعودی عربستان سعودی؛ از هژمونی نفتی تا رهبری منطقه‌ای [دوره 2، شماره 3، 1389]
 • عربستان سعودی تبارشناسی سیاست خارجی عربستان سعودی: راهبردی واقع‌گرایانه بر بستری هویتی [دوره 5، شماره 1، 1392]
 • عربستان سعودی ژئوپلیتیک منطقه و روابط ایران و عربستان [دوره 8، شماره 1، 1395]
 • عربستان سعودی تحول در سیاست منطقه‌ای عربستان؛ آورده‌های ملک سلمان [دوره 8، شماره 4، 1395]
 • عربستان سعودی رویکردهای رقابت جویانه عربستان سعودی در افغانستان [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 99-128]
 • عربستان سعودی دلایل و نشانگان رویکرد تهاجمی عربستان علیه جمهوری اسلامی ایران [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 129-162]
 • عربستان سعودی چالش های داخلی عربستان در پیشبرد سند چشم انداز 2030 در چارچوب نظریه دولت توسعه‌ای [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 113-146]
 • عربستان سعودی تحول الگوی روابط قطر و عربستان سعودی از شراکت تا رقابت راهبردی (2011-2021) [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 471-498]
 • عربستان سعودی الگوهای دوستی و دشمنی و روابط عربستان سعودی و سوریه در مجموعه امنیتی غرب آسیا [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 163-193]
 • عرصه‌های فروملی و فراملی آسیب‌شناسی دموکراسی در عصر جهانی‌شدن [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • عرضه و تقاضای نفت نقش آمریکا در نوسانات قیمت نفت بعد از 2001 [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • عفو بین‌الملل عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر و وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران: یک ارزیابی از تعامل دوجانبه [دوره 1، شماره 4، 1388]
 • عقلانیت نظریه اسلامی سیاست خارجی: چهارچوبی برای تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • عقلانیت تکوین دولت به‌مثابه یک سازمان در محیط بین‌المللی؛ نگاهی نو به دولت [دوره 4، شماره 3، 1391]
 • عقلایی‌سازی چالش‌های نظری و عملی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • عقل سلیم امام خمینی و مبانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 1، شماره 1، 1388]
 • علت غایی تبیین غایی در نظریه روابط بین‌الملل [دوره 6، شماره 3، 1393]
 • علم دینی درآمدی بر نظریه‌پردازی دینی روابط بین‌الملل [دوره 4، شماره 4، 1391]
 • علم‌گرایی مدرنیته و نظریه روابط بین‌الملل [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • عوامل آسیب زا فراتحلیل رویکرد آسیب شناسانه در پژوهش های سیاست خارجی ج.ا. ایران [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 176-217]

غ

 • غرب آینده روابط خاورمیانه و غرب: رویارویی یا همکاری [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • غرب ایران و روسیه: از موازنه قدرت تا مسئله هویت [دوره 1، شماره 2، 1388]
 • غرب ایران و قدرت ساختاری غرب [دوره 5، شماره 3، 1392]
 • غرب معمای هسته‌ای ایران و سنجش منطق سیاسی بازیگران [دوره 8، شماره 2، 1395]
 • غرب آسیا جایگاه غرب آسیا در سیاست خارجی چین (2017-2008) [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 163-194]
 • غرب آسیا پیامدهای امنیتی کشف گاز در مدیترانه شرقی [دوره 7، شماره 2، 1394]
 • غرب آسیا پروژه سدسازی ترکیه؛ تهدیدات امنیتی برای غرب آسیا و جمهوری اسلامی ایران [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 103-129]
 • غرب آسیا تحول راهبرد پایگاهی آمریکا: مطالعه موردی منطقه غرب آسیا (2015-2021) [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 309-336]
 • غرب آسیا استراتژی امنیت انرژی معاصر چین در غرب آسیا [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 627-658]
 • غرب آسیا سیاست خارجی بریتانیا در غرب آسیا؛ اثرات و پیامدهای برگزیت [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 28-61]
 • غرب آسیا متغیرهای تأثیرگذار بر آینده زنجیره مقاومت در منطقه غرب آسیا (با تأکید بر یمن، عراق، سوریه و لبنان) [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 194-227]
 • غیرامنیتی کردن تأثیر توافق ژنو بر تحریم‌های ایران [دوره 6، شماره 2، 1393]

ف

 • فایده‌گرایی مدرنیته و نظریه روابط بین‌الملل [دوره 4، شماره 2، 1391]
 • فتوا علیه سلاح‌های تخریب جمعی فتوای رهبری در مورد سلاح‌های تخریب جمعی: سرچشمه، اهمیت و تأثیرات [دوره 6، شماره 2، 1393]
 • فدراسیون روسیه تحلیل راهبرد چین و روسیه در بحران یمن؛ همسویی با عربستان سعودی یا ایران [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 131-159]
 • فدراسیون روسیه تهدید غرب، برداشت روسیه و بحران اوکراین [دوره 8، شماره 2، 1395]
 • فدرالیسم فدرالیسم و فرهنگ سیاسی در عراق [دوره 7، شماره 1، 1394]
 • فراتحلیل فراتحلیل رویکرد آسیب شناسانه در پژوهش های سیاست خارجی ج.ا. ایران [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 176-217]
 • فرانسه روندپژوهی الگوی رفتاری فرانسه در شورای امنیت سازمان ملل متحد (2019- 1945) [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 71-100]
 • فرانسه بررسی تاثیر بحران مهاجرت بر قدرت‌گیری احزاب راست رادیکال در اروپای غربی 2008-2017 (مطالعه موردی: حزب جبهه ملی فرانسه) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 135-162]
 • فرانسه سیاست خارجی فرانسه در قبال خاورمیانه و شمال افریقا [دوره 8، شماره 4، 1395]
 • فرانسه بحران نظام نمادین و تأثیر آن بر شکل‌گیری جنبش جلیقه زردها در فرانسه [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 643-673]
 • فرانظریه مبانی فرانظری نظریه اسلامی روابط بین‌الملل [دوره 2، شماره 2، 1389]
 • فرانظریه رهیافت کاربردگرایی در مطالعات ایرانی روابط بین‌الملل [دوره 3، شماره 3، 1390]
 • فرا یک‌جانبه‌گرایی چالش‌های اساسی در گذار از نظم نوین جهانی: فرا یک‌جانبه‌گرایی و ظهور چین در نقش قدرت جدید [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 183-202]
 • فرایند تعامل فرآیند تولد سیاست خارجی ایران ( ١٣٦١-١٣٥٨) [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • فرایند توهینخشمانتقام دو روش احیاء اعتبار و مصادیق آن در برنامۀ هسته‌ای ایران (1388-1382) [دوره 6، شماره 3، 1393]
 • فرایند شرمجبران دو روش احیاء اعتبار و مصادیق آن در برنامۀ هسته‌ای ایران (1388-1382) [دوره 6، شماره 3، 1393]
 • فرایندهای تصمیم‌ساز رژیم تحریم‌های بین‌المللی: بنیان‌ها، فرایندهای تصمیم‌ساز، نهادهای مجری و سنجش کارایی [دوره 7، شماره 1، 1394]
 • فردگرایی رویکردهای چهارگانه تجزیه و تحلیل سیاست خارجی: مورد دولت یازدهم [دوره 7، شماره 1، 1394]
 • فردوسی هویت و غیریت در زمان شکل گیری کشور ایران از منظر شاهنامه: دیدگاه انسان‌باورانه ایرانی در سیاست خارجی [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • فرصت‌ها راهبرد سیاست انرژی روسیه در اوراسیا: فرصت‌ها و موانع [دوره 4، شماره 1، 1391]
 • فرصت‌ها روابط ایران و هند: فرصت‌ها و محدودیت‌ها [دوره 6، شماره 1، 1393]
 • فرصت‌ها و چالش‌های برجام ابزار تحریم و سیاست خارجی امریکا در قبال ایران [دوره 8، شماره 4، 1395]
 • فرصت‌های مشوقه دوجانبه مذاکرات هسته‌ای و منازعه ایران و امریکا: کنکاشی در نظریه بلوغ منازعه [دوره 6، شماره 4، 1393]
 • فرقه‌گرایی دینی جامعه‌شناسی سیاسی و فرقه گرایی در لبنان [دوره 8، شماره 1، 1395]
 • فرهنگ دین و روابط بین‌الملل؛ یک نگاه انتقادی [دوره 2، شماره 4، 1389]
 • فرهنگ جایگاه دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • فرهنگ دانش روابط بین الملل و مسئله بازگشت به دین [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 7-38]
 • فرهنگ اسلامی جریان تصوف در آسیای مرکزی، قفقاز و روسیه؛ راهکارهای بهره‌مندی ایران [دوره 2، شماره 1، 1389]
 • فرهنگ ایرانی نقد نظریه امنیت‌ملی [دوره 5، شماره 1، 1392]
 • فرهنگ خویشتن‌داری 4 سیاست خارجی آلمان در ژئوپلیتیک نوین بین‌المللی [دوره 4، شماره 3، 1391]