داوران

 

اسـامـی داوران فصلنـامـه روابـط خـارجـی

 

نام و نام خانوادگی

رتبه

گرایش

وابستگی

ابوذر گوهری مقدم

دانشیار

روابط بین‌الملل

دانشگاه امام صادق (ع)

ابومحمد عسگرخانی

دانشیار

روابط بین‌الملل

دانشگاه تهران

احسان یاری

استادیار

علوم سیاسی

دانشگاه شیراز

ارسلان قربانی شیخ نشین

استاد

روابط بین‌الملل

دانشگاه خوارزمی

الهام رسولی ثانی آبادی

دانشیار

روابط بین‌الملل

دانشگاه یزد

امیر عباسی خوشکار

دکتری

روابط بین‌الملل

پژوهشکده تحقیقات راهبردی

امیرمحمد حاجی یوسفی

دانشیار

روابط بین‌الملل

دانشگاه شهید بهشتی

بهادر غلامی

دکتری

جغرافیای سیاسی

مرکز پژوهش‌های مجلس

بهاره سازمند

دانشیار

مطالعات منطقه‌ای

دانشگاه تهران

بهرام عین اللهی معصوم

دکتری

روابط بین الملل

دانشگاه تهران

حسن احمدیان

استادیار

مطالعات جهان

دانشگاه تهران

حسین نوروزی

استادیار

روابط بین‌الملل

دانشگاه تهران

خلیل‌الله سردارنیا

استاد

روابط بین‌الملل

دانشگاه شیراز

رحمت حاجی مینه

استادیار

روابط بین‌الملل

دانشگاه آزاد اسلامی

رحیم بایزیدی

دکتری

روابط بین‌الملل

پژوهشکده تحقیقات راهبردی

رضا باقری

استادیار

مطالعات جهان

دانشگاه تهران

رضا ذبیحی

دکتری

روابط بین الملل

دانشگاه علامه طباطبایی

رکسانا نیکنامی

استادیار

مطالعات منطقه‌ای

دانشگاه تهران

سعید سلیمان زاده

دکتری

روابط بین‌الملل

دانشگاه تربیت مدرس

سعید میرترابی

دانشیار

روابط بین‌الملل

دانشگاه خوارزمی

سید شمس‌الدین صادقی

استادیار

علوم سیاسی

دانشگاه رازی کرمانشاه

سید مسعود موسوی شفائی

دانشیار

روابط بین‌الملل

دانشگاه تربیت مدرس

سیروس فیضی

استادیار

مطالعات منطقه‌ای

دانشگاه تهران

شیوا علیزاده

استادیار

مطالعات منطقه‌ای

دانشگاه تهران

طه اکرمی

دکتری

مطالعات آمریکا

دانشگاه تهران

عسگر صفری

دکتری

روابط بین‌الملل

دانشگاه گیلان

علی ابراهیمی

دکتری

جامعه شناسی سیاسی

دانشگاه اصفهان

علی امیدی

دانشیار

روابط بین‌الملل

دانشگاه اصفهان

علیرضا کوهکن

استادیار

روابط بین‌الملل

دانشگاه علامه طباطبایی

فاطمه محروق

دکتری

روابط بین‌الملل

دانشگاه تهران

فرزاد رستمی

استادیار

روابط بین‌الملل

دانشگاه رازی کرمانشاه

فرهاد قاسمی

دانشیار

روابط بین‌الملل

دانشگاه تهران

فریبرز ارغوانی پیرسلامی

استادیار

علوم سیاسی

دانشگاه شیراز

کامران طارمی

استادیار

روابط بین‌الملل

دانشگاه تهران

مجید بزرگمهری

دانشیار

روابط بین‌الملل

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی

مجید عباسی اشلقی

استاد

روابط بین‌الملل

دانشگاه علامه طباطبایی

محسن خلیلی

استاد

روابط بین‌الملل

دانشگاه فردوسی مشهد

محسن شریعتی نیا

استادیار

روابط بین‌الملل

دانشگاه شهید بهشتی

محمد توحیدفام

دانشیار

علوم سیاسی

دانشگاه آزاد اسلامی

محمدرضا دهشیری

استادیار

روابط بین‌الملل

دانشکده روابط بین‌الملل

محمدعلی شیرخانی

استاد

روابط بین‌الملل

دانشگاه تهران

محمد ناصحی

دکتری

علوم سیاسی

دانشگاه رازی کرمانشاه

مرتضی شکری

دکتری

روابط بین الملل

دانشگاه علامه طباطبایی

میلاد فطانت فرد حقیقی

دکتری

مدیریت

دانشگاه خوارزمی

وحید قربانی

دکتری

روابط بین‌الملل

پژوهشکده تحقیقات راهبردی