کلیدواژه‌ها = تحریم
تعداد مقالات: 10
1. اقتصاد رانتیر و نظام تحریم های هوشمند: مطالعه موردی ج.ا. ایران.

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 217-244

سید مصطفی حسینی پور؛ محمدعلی شیرخانی


3. تحریم های غرب علیه روسیه

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 69-107

سید علی روحانی؛ احسان نمازی


6. تحریم‌ها و جهت‌گیری صادرات ایران: اقتصاد سیاسی دوران گذر در روابط بین‌الملل

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393

محسن شریعتی‌نیا؛ محمدرضا عابدین مقانکی


7. تأثیر توافق ژنو بر تحریم‌های ایران

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393

شانی هرمزی؛ هادی سمتی


8. تأثیر قیمت نفت بر سیاست اقتصادی امریکا در تحریم و محدودسازی راهبردی ایران

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392

ابراهیم متقی؛ امیر رمضانی؛ فاطمه نکولعل آزاد