بررسی تاثیر بحران مهاجرت بر قدرت‌گیری احزاب راست رادیکال در اروپای غربی 2008-2017 (مطالعه موردی: حزب جبهه ملی فرانسه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران

2 کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران

چکیده

ظهور دولت اسلامی (داعش) در خاورمیانه، آغاز جنگ داخلی در سوریه و عراق، و تداوم منازعات در افغانستان باعث تشدید روند بحران مهاجرت در اروپا شده است. ماهیت این بحران از محوریت موضوعات اقتصادی و اجتماعی به موضوع هویتی و متعاقب آن، امنیتی تغییر پیدا کرده است. بر این اساس، در حوزه سیاست داخلی، احزاب راست رادیکال روند رو به رشدی را آغاز کرده و توانسته‏اند از طریق مخالفت با مهاجرت و هشدار در مورد تهدید هویتی، توجه بسیاری از رأی‏دهندگان را به خود جلب کنند. پژوهش کنونی درصدد است به بررسی تاثیر بحران مهاجرت بر قدرت گرفتن احزاب راست رادیکال در اروپای غربی، و به صورت موردی حزب جبهه ملی فرانسه طی سال‏های 2017-2008 بپردازد. در این پژوهش از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌هد که در سال‏های مورد مطالعه، بحران مهاجرت همراه با بحران اقتصادی اروپا و ناکامی‏های اتحادیه اروپا، فرصت رشد و توسعه احزاب راست رادیکال را فراهم کرده است. حزب جبهه ملی فرانسه به عنوان یکی از قدرتمندترین احزاب راست رادیکال در اروپای غربی، از طریق امنیتی کردن مسئله مهاجرت توانسته است به موفقیت‏های چشمگیری در عرصه‏های انتخاباتی دست یابد و به یکی از احزاب تاثیرگذار در صحنه سیاسی فرانسه تبدیل شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of the Immigration Crisis on the Empowerment of Radical Right Parties in Western Europe 2008-2017 (Case Study: France's National Front Party)

نویسندگان [English]

  • Mahdi Baratalipour 1
  • Samira Behruz 2
1 Associate Professor, Department of Political Science, Faculty of Law and Political Science, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Master of Political Science, Faculty of Law and Political Science, Kharazmi University, Tehran
چکیده [English]

The emergence of the Islamic State (ISIS) in the Middle East, the beginning of the civil war in Syria and Iraq, and the continuation of conflicts in Afghanistan have exacerbated the trend of the immigration crisis in Europe. The nature of the crisis has shifted from the focus of economic and social issues to the issue of identity and, consequently, security. Accordingly, in the field of domestic politics, radical right parties have begun a growing trend and have been able to attract the attention of many voters through opposition to immigration and the threat of identity threats. The current study seeks to examine the impact of the immigration crisis on the power of radical right-wing parties in Western Europe, and in the case of the French National Front party in the years 2008- 2017. Qualitative content analysis method has been used in this research. The research findings show that in the years under study, the immigration crisis coupled with the economic crisis in Europe and the disappointments of the European Union have provided the opportunity for the growth and development of radical right-wing parties. The French National Front Party, as one of the most powerful radical right parties in Western Europe, has been able to achieve significant success in the electoral field by securing immigration, becoming one of the most influential parties on the French political scene.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Immigration Crisis
  • Radical Right Parties
  • Western Europe
  • France
  • National Front Party
فارسی)
احمدی لفورکی، بهزاد. 1391. اروپا 11 (ویژه مسائل استراتژیک اتحادیه اروپا)، تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر.
احمدی لفورکی، بهزاد. 1392. اروپا 12 (ویژه احزاب و جریان‌های اروپایی)، تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر.
ایزدی، پیروز. 1393. جهادیون افراطی و امنیت اروپا، فصلنامه روابط خارجی، 6 (4). صص 157-185.
ایوبی، حجت‌الله؛ نوربخش، نادر. 1392. گسترش جریان راست افراطی در اروپا، پژوهشنامه روابط بین‌الملل، 77- 119.
بهزادفر، مصطفی. 1386. هویت شهر، نگاهی به هویت شهر تهران، تهران: نشر شهر.
بوزان، باری؛ ویور، اُلی؛ دو ویلد، پاپ. 1386. چهارچوبی تازه برای تحلیل امنیت، ترجمه علیرضا طیب، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
پورسعید، فرزاد. 1388. تحول تروریسم در روابط بین‏الملل، فصلنامه مطالعات راهبردی، 12 (4).
زرقانی، سیدهادی؛ موسوی، زهرا. 1392. مهاجرت‌های بین‌المللی و امنیت ملی، فصلنامه مطالعات راهبردی، 59.
زنجانی، حبیب‌الله. 1380. مهاجرت، تهران: سمت.
سردارنیا، خلیل‌الله. 1386. تبیین جامعه‌شناختی احزاب پوپولیستی راست رادیکال در دموکراسی‌های تثبیت یافته اروپا (از دهه 1970 به بعد)، پژوهشنامه علوم سیاسی، (4)، 185- 209.
سلیمانی، رضا. 1385. آشفتگی معنایی تروریسم، فصلنامه علوم سیاسی، 9 (36).
شیرغلامی، خلیل. 1390. اسلام هراسی و اسلام ستیزی: ده سال پس از حادثه 11 سپتامبر، فصلنامه سیاست خارجی، 25 (4).
قوام، عبدالعلی؛ کیانی، داوود. 1390. اتحادیه اروپا: هویت، امنیت و سیاست، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
محمدنیا، مهدی. 1395. مهاجرت و رادیکالیسم در اتحادیه اروپا، فصلنامه روابط خارجی، 8 (2). صص 57- 86.
مرشدی‏زاد، علی؛ غفاری هشجین، زاهد. 1386. اسلام‏هراسی در اروپا؛ ریشه‏ها و عوامل، دانش سیاسی، 3 (2)، صص 113- 139.
مولایی، عبادالله. 1387. مهاجرت و سیاست هویت محور اروپایی، فصلنامه سیاست خارجی، 22 (1)، 3٩-65.
نصری، قدیر. 1390. تأملی نظری در یافته‏ها و دشواری‏های باری بوزان در بررسی امنیت، فصلنامه مطالعات راهبردی، 14 (4).
نظری، علی‌اشرف؛ سلیمی، برهان. 1394. پوپولیسم راست افراطی در دموکراسی‏های اروپایی: مطالعه موردی فرانسه، فصلنامه دولت‏پژوهی، 1 (4)، 157- 158.
سایت یورونیوز فارسی، (2017). وعده انتخاباتی مارین لوپن در فرانسه: تغییر قانون دو ملیتی بودن و پناهندگی] اخبار[، بازیابی شده در 10/02/2017 از:
سایت یورونیوز فارسی، (2017). نشست احزاب راست افراطی اروپا در آلمان] اخبار[. بازیابی شده در 23/01/2017 از:  http://fa.euronews.com/2017/01/23/
سایت یورونیوز فارسی، (2016). رهبر راست‏گرایان حزب فرانسه: کودکان مهاجران غیر قانونی از آموزش رایگان محروم شوند ] اخبار[. بازیابی شده در 08/12/2016 از:
سایت یورونیوز فارسی، (2016). نشست دو روزه نمایندگان احزاب راست افراطی در اروپا] اخبار[. بازیابی شده در 29/01/2016 ا:
ثمودی، علیرضا. 1393. دلایل رشد احزاب افراطی اروپا ]نوشته سایت[. بازیابی شده در 8 اسفند 1394، از:
 
انگلیسی)
Gidron, N., & Bonikowski, B. (2013). Varieties of populism: Literature review and research agenda .
Solomon, H., & Kosaka, H. (2014). Xenophobia in South Africa: Reflections, narratives and recommendations. South African Peace and Security Studies, 2(2), 5-29.
Van Mol, ch., & De Valk, H. (2016). Migration and Immigrants in Europe: A Historical and Demographic Perspective. Integration Processes and Policies in Europe, IMISCOE Research Series, DOI 10.1007/978-3-319-21674-4_3.
Yılmaz, F. (2012). Right-wing hegemony and immigration: How the populist far-right achieved hegemony through the immigration debate in Europe. Current Sociology, 60(3) 368-381.
Zhirkov, k. (2013). Nativist but not alienated: A comparative perspective on the radical right vote in Western Europe. Party politics, Vol 20(2) 286–296.
Stockemer, D. (2017). The Front National in France: Continuity and Change under Jean-Marie Le Pen and Marine Le Pen. Publisher: Springer International Publishing.
 (2016, December 8). Marine Le Pen: no free education for children of 'illegal immigrants'. [Site]. Retrieved 2016, Dec. 8, from https://www. theguardian. com/world/2016/dec/08/
Marliere, P. (2016, novamber 20). French politicians are now marching to Marine Le Pen’s immigration tune. [Site]. Retrieved 2016, Nov. 20, from https://www.theguardian.com/commentisfree/
Hamad, S. (2017, May 4). Marine Le Pen: France's homegrown threat to democracy. [Site]. Retrieved 2017, May. 20, from  https://www.alaraby. co.uk/english/comment
(2017, May 5). In Their Own Words: Marine Le Pen and Emmanuel Macron. [Site]. Retrieved 2017, May. 5, from https://www.nytimes. com/ 2017/05/05/
Euler, M. (2017, Feb 5). Far-right leader presidential candidate Marine Le Pen arrives at a conference in Lyon, France. [Site]. Retrieved 2017, May. 5, from http://time.com/4660732/france-elections-marine-le-pen
Nossiter, A. (2015, Nov 17). Marine Le Pen’s Anti-Islam Message Gains Influence in France. [Site]. Retrieved 2015, Nov.17, from https://www.nytimes.com/2015/11/18/
Sandford, A. (2017, Feb 9). What are Marine Le Pen's policies? [Site]. Retrieved 2017, Feb. 9, from http://www.euronews.com/2017/02/09/
Nossiter, A. (2015, Oct 5). For Marine Le Pen, Migration Is a Ready-Made Issue. [Site]. Retrieved 2015, Oct.5, from https://www.nytimes.com/ 2015/10/06/
Le Pen, M. (2015, Jan 18). Marine Le Pen: France Was Attacked by Islamic Fundamentalism. [Site]. Retrieved 2015, Jan. 18, from https://www.nytimes.com/2015/01/19/
Samuel, H. (2010, Dec 26). National Front's Marine Le Pen to prove formidable rival to Nicolas Sarkozy. [Site]. Retrieved 2010, Dec. 26, from https://www.telegraph.co.uk /news/worldnews/ europe/ france/ 8225697/
(2010, Dec 12). Marine Le Pen: Muslims in France 'like Nazi occupation'. [Site]. Retrieved 2010, Dec. 12, from http://www.telegraph.co. uk/ news/worldnews/europe/france/8197895/.