ضریب تاثیر (ISC):   1.094

درجه: Q1

رتبه: 3 (از بین 61 نشریه علوم سیاسی و روابط بین الملل)


آخرین اخبار نشریه:

پیام تسلیت فصلنامه روابط خارجی در پی شهادت رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و همراهان ایشان

 

ارتقا بی سابقه (149 درصدی) ضریب تاثیر فصلنامه روابط خارجی، کسب رتبه سوم و درجه Q1 در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)


فصلنامه روابط خارجی به استناد نامه شماره 124/2403 مورخ 87/5/30 هیئت نظارت بر مطبوعات منتشر می‌شود و بر اساس مجوز شماره 89/3/11/26940 مورخ 89/7/15 کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای مرتبه «علمی و پژوهشی» است.

تمامی نویسندگان مسئولی که مقاله آنها برای انتشار در فصلنامه روابط خارجی پذیرفته شده است، می بایست مبلغ 6 میلیون ریال (معادل ششصد هزار تومان) به شماره حساب 2170348001006، بانک ملی، شعبه پاستور، در وجه امور مالی مجمع تشخیص مصلحت نظام، واریز نموده و در زمان ارسال فایل های نهایی اصلاح شده قبل از انتشار، فیش مربوطه را نیز در قالب فایل های اضافی ارسال نماید. (صرفا نویسنده مسئول باید واریز نماید، واریزی سایر نویسندگان مورد پذیرش نیست)

فصلنامه روابط خارجی جهت تسهیل ارسال مقالات توسط نویسندگان، در مراحل اولیه ارزیابی، تمامی استانداردهای رایج ارجاع دهی از قبیل هاروارد، شیکاگو، APA، MLA و ... را مورد پذیرش قرار می دهد. بدیهی است که نویسندگانی که مقالات آنها مورد پذیرش قرار گرفته، موظفند تا در مرحله اصلاح، استاندارد ارجاع دهی فصلنامه را به شکل کامل رعایت نمایند.


فایل های ضروری:  

شماره جاری: دوره 15، شماره 4 - شماره پیاپی 60، اسفند 1402، صفحه 1-238 

ابر واژگان