اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 533
تعداد پذیرش 112
تعداد عدم پذیرش 326

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 60
تعداد مقالات 445
تعداد مشاهده مقاله 1326360
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 106884
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
درصد پذیرش 21 %