اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 387
تعداد پذیرش 76
تعداد عدم پذیرش 234

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 56
تعداد مقالات 409
تعداد مشاهده مقاله 1238592
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 46929
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
درصد پذیرش 20 %