فرایند پذیرش مقالات

مقاله‌های ارسالی باید دارای نوآوری، اصالت و دانش‌افزایی - به اندازه‌ای که آن‌ها را شایسته انتشار سازد - باشند.

مقاله‌هایی که فاقد نوآوری در روش، رویکرد، مسئله و موضوع هستند، بررسی نخواهند شد.

 

نکات مهم

 1. مقالات نویسندگان صرفاً از طریق سامانه نشریه دریافت می‌شود.
 2. مقالات می‌بایست بر اساس راهنمای نویسندگان تنظیم و پردازش شوند.
 3. در ارسال فایل مقالات، ضرورتاً می‌بایست فایل اصلی (متن مقاله بدون مشخصات نویسندگان) به همراه فایل مشخصات (متن مقاله با مشخصات دقیق نویسندگان در صفحه نخست) ارسال شود.
 4. مقالات قبلاً در نشریات دیگر به چاپ نرسیده باشند. ارسال همزمان مقاله به سایر مجلات و یا ارسال آن قبل از تعیین تکلیف نهایی، موجب استرداد آن می‌شود.
 5. کاربرگ‌های تعهد نویسندگان و تعارض منافع توسط نویسنده مسئول مکاتبات، تکمیل و ارسال شود.
 6. چنانچه چکیده یا خلاصه‌ای از مقاله قبلاً در مجله علمی غیر فارسی زبان در داخل یا خارج از کشور به چاپ رسیده است (به شکل چکیده یا به عنوان بخشی از سخنرانی منتشر شده یا ارائه شده در همایش‌ها و سمینارهای علمی)، لازم است نویسندۀ مسئول مکاتبات، موضوع را کتباً به سردبیر اطلاع داده و نسخه‌ای از مقاله چاپ شده را به همراه موافقت‌نامه چاپ مجدد مقاله که از ناشر اول اخذ نموده، پیوست نماید. در صورت پذیرفته شدن مقاله برای چاپ، این موضوع در قسمت زیرنویس صفحه عنوان مقاله به اطلاع خوانندگان خواهد رسید و محل انتشار اول آن نیز اعلام می‌شود.
 7. چنانچه مقاله با استفاده از بودجه تحقیقاتی وزارتخانه‌ها، مراکز، دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، یا دیگر مؤسسات انجام شده باشد، می‌بایست نام آن نهاد و شماره ثبت طرح در آخر مقاله ذکر شود و مجوز کتبی نهاد مربوطه در خصوص چاپ مقاله در فصلنامه روابط خارجی، ارسال گردد.
 8. در صورتی‌که مقاله مستخرج از پایان‌نامه دکتری باشد، نویسنده اول دانشجو و نویسنده دوم و مسئول مکاتبات، استاد راهنما درج شود.
 9. مقالات مروری فقط از پژوهشگران مجرب و محیط به موضوع مقاله که دارای تألیفات متعددی در آن زمینه هستند، پذیرفته می‌شود.

بررسی اولیه (یک الی دو هفته)

 1. با رعایت بندهای اشاره شده و پس از ثبت و بارگذاری مقاله توسط نویسنده مسئول مکاتبات در سامانه، در مرحله اول مقاله از نظر رعایت راهنمای تدوین و قالب آن (حداکثر ظرف مدت یک هفته) توسط کارشناسان و مدیر داخلی نشریه بررسی خواهد شد. (لطفاً جهت تسریع فرآیند داوری، قسمت راهنمای نویسندگان را مطالعه و مقاله را بر اساس آن، تنظیم و ارسال کنید).
 2. در صورت رعایت اصول نگارش نشریات علمی، مقاله برای مشابهت یابی ارسال می‌شود.
 3. در صورت درصد بالای مشابهت و سرقت علمی، مقاله به نویسنده برگشت داده خواهد.
 4. در صورت پذیرش اولیه بر اساس موارد اشاره شده، مقاله در مرحله دوم از نظر کیفیت محتوا، مرتبط بودن با اهداف و چشم انداز و موضوع فصلنامه، استفاده از منابع به روز و معتبر، بدیع بودن و نوآوری توسط دبیر تخصصی و سردبیر، مورد ارزیابی واقع می‌شود. این مرحله معمولاً یک هفته به طول خواهد انجامید. اگر مقاله شاخص‌های مزبور را نداشته باشد به نویسنده عودت می‌شود. در صورت دارا بودن شرایط بالا بعد از پذیرش در بررسی اولیه، مقاله بدون مشخصات نویسندگان بسته به موضوع، حداقل برای دو داور تخصصی ارسال خواهد شد.

داوری هم‌تراز مقاله (دو الی چهار ماه)

فرایند داوری مقالات مورد بررسی در این نشریه به صورت داوری دو سوکور (Double Blind Peer Review) و بر اساس راهنماهای کمیته بین‌المللی اخلاق نشر (COPE) و منشور و موازین اخلاق پژوهشی مصوب معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری ایران بوده و کلیه مقالات دریافتی توسط 2 یا 3 داور هم‌تراز و یک داور آماری مرور و داوری می‌شود. نویسنده مسئول مکاتبات باید پس از دریافت نظرات داوران، موارد اصلاحی را در فایل مقاله داوری شده، نمایان و برجسته (Highlight) نموده و نیز یک نامه همراه، در پاسخ به تک تک نظرات داوران به فصلنامه ارسال نماید. بدیهی است در غیر این صورت مقاله مورد بازبینی قرار نمی‌گیرد و از فرایند داوری حذف خواهد شد.

فرآیند داوری مقالات بدین شرح است:

 1. اگر دو داور مقاله را رد کنند، مقاله رد خواهد شد.
 2. اگر نظر یک داور بازنگری کلی و داور دیگر رد مقاله باشد، مقاله رد خواهد شد.
 3. اگر نظر دو داور بازنگری کلی مقاله باشد مقاله برای بازنگری به نویسنده داده خواهد شد.
 4. اگر نظر یک داور بازنگری جزئی و داور دیگر رد مقاله باشد، مقاله به سردبیر، دبیر تخصصی و یا داور سوم ارسال و با توجه به نظر یکی از آن‌ها تصمیم‌گیری خواهد شد.
 5. پس از اینکه نویسنده، مقاله را بر اساس نظر داوران اصلاح و ارسال کرد، مقاله به یکی از داوران برای ارزیابی تطبیقی ارسال خواهد شد.
 6. هر هفته ایمیلی برای یادآوری به داوران ارسال می‌شود و در صورت عدم داوری مقاله پس از یک ماه، مقاله از داور پس گرفته می‌شود و برای داور جدید ارسال خواهد شد.
 7. پس از اطلاع رسانی به نویسنده مسئول مکاتبات، نویسنده یک ماه جهت اصلاحیه اولیه و دو روز جهت اصلاحیه نهایی نسبت به ارسال اصلاحیه و تائید نهایی مهلت خواهد داشت. بدیهی است عدم پاسخ نویسنده مکاتبات به منزله تائید مقاله موجود در سایت فصلنامه است.

تصمیم گیری نهایی هیأت تحریریه (یک ماه)

سپس سردبیر به همراه سایر اعضای هیأت تحریریه مقاله را بر اساس گزارش تخصصی داوران و توضیحات آن‌ها و ویرایش‌های انجام شده توسط نویسنده بررسی می‌کنند.

 1. مقاله با لحاظ کردن اصلاحات جزئی پیشنهاد شده از طرف هیأت تحریریه یا داوران چاپ می‌شود (پذیرش).
 2. مقاله با لحاظ کردن اصلاحات عمده پذیرش می‌شود. فصلنامه زمانی اقدام به انتشار مقاله خواهد کرد که تغییرات پیشنهاد شده در متن مقاله انجام شده باشد. در این بخش، نویسنده مکاتبات مقاله بازنگری شده را مجدداً بارگذاری می‌کند و مجدداً کیفیت مقاله بررسی می‌شود (پذیرش مشروط).
 3. رد مقاله. دفتر فصلنامه به دلیل محتوا و کیفیت پایین، مقاله را منتشر نمی‌کند چون به این نتیجه می‌رسد که مقاله، حتی بعد از تغییرات عمده توسط نویسندگان، استانداردهای لازم را برای چاپ به دست نیاورده است.

مرحله چاپ و انتشار (چهار هفته)

 1. پس از تأیید مقاله توسط اعضاء هیأت تحریریه مقاله مرحله پذیرش نهایی را پشت سر می‌گذارد.
 2. پس از بارگذاری سند قطعی، مقاله در سامانه فصلنامه (قسمت مقالات آماده انتشار) بارگذاری می‌شود. در این مرحله فقط عنوان مقاله، نام مؤلفان و چکیدۀ مقاله به صورت آنلاین قابل‌رؤیت است.
 3. مقاله برای ویرایش علمی و ادبی به ویراستاران سپرده می‌شود. برای مؤلفان گواهی پذیرش صادر نمی‌شود؛ مگر بعد از آن که ویراستاران مجله با رؤیت منابع مقاله، اصالت علمی و نیز، تطابق ارجاعات و مستندات آن را با منابع تأیید کنند.
 4. مقالات به‌تدریج و بر اساس نوبت پذیرش ویراستاری می‌شود. اگر اشکالات مکرری در حروف‌چینی، رسم‌الخط و مانند آن مشاهده شود، ویراستار مقاله را برای اصلاح به مؤلفان بازخواهد گرداند. ویراستار مقاله را خط به خط می‌خواند، عبارات را از نظر استحکام ساختار، شیوایی، خالی بودن از حشو، یک‌دست بودن با دیگر مقالات، نیاز مخاطبان، صحت شیوۀ ارجاع و اصالت و اعتبار علمی می‌سنجد.
 5. نسخه ویراسته مقاله برای بازبینی مؤلفان ارسال و از آن‌ها خواسته می‌شود هر نظری دارند اعلام کنند.
 6. پس از آن که مؤلفان نسخۀ ویراسته را تأیید کردند، مقاله برای صفحه‌بندی به ویراستار مجله بازگردانده می‌شود و پس از صفحه‌بندی، مقاله در شمارۀ جدید مجله منتشر می‌شود؛ مگر آن که در دوره حاضر، از مؤلف مقاله‌ای به چاپ رسیده باشد. در این فرض، مقاله برای دورۀ بعدی در نظر گرفته خواهد شد و جز در موارد خاص به تشخیص سردبیر، کوشش بر آن خواهد بود از یک مؤلف در یک دوره مقاله چاپ نشود. اگر مؤلف مقاله از اعضاء هیأت تحریریه مجله بود، چاپ مقاله وی مشروط به مراعات محدودیت‌های نشر مقالات اعضاء هیأت تحریریه بر پایۀ ضوابط مندرج در آیین‌نامۀ ارزیابی مقالات ابلاغی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

توجه

 1. درخواست اصلاحات در مقاله صرفاً جهت ارتقا مقاله نویسندگان است و به منزله نشر مقاله نیست. بعد از اصلاحات، مقاله مجدداً توسط داور و سپس هیأت تحریریه بررسی می‌شود و در صورت کسب امتیاز نشر و تأیید هیأت تحریریه وارد فرایند نشر خواهد شد.
 2. با توجه به میزان اصلاحات درخواستی و نقطه نظرات داوران و سرعت و دقت انجام اصلاحات توسط نویسندگان، اخذ پذیرش در این نشریه حدود چهار ماه (در صورت تائید نهایی) به طول خواهد انجامید.
 3. در صورت پذیرش مقاله، فایل نامه پذیرش با امضای سردبیر به شرط ارسال پیام درخواست نویسندگان به ایمیل نشریه، برای نویسنده مسئول مکاتبات ارسال خواهد شد.
 4. پس از انجام ویرایش ادبی و فنی، در نهایت مقاله در نوبت انتشار قرار گرفته و چاپ خواهد شد.
 5. نظر داوران در مورد مقاله صرفاً نظر مشورتی است و تصمیم نهایی (در مورد پذیرش یا عدم پذیرش مقاله) پس از اعلام کمیته علمی توسط هیأت تحریریه اتخاذ می‌گردد.
 6. مؤلفان باید به مدت چهار ماه پس از ارسال مقاله به نشریه از ارسال آن به دیگر نشریات خودداری کنند.
 7. پیگیری وضعیت مقاله ارسالی به صورت آنلاین از طریق سامانه، برای نویسندگان امکان‌پذیر است.
 8. مقالات صرفاً از طریق سامانه دریافت می‌شوند و فصلنامه هیچ‌گونه تعهدی برای بررسی مقالاتی که به آدرس ایمیل اعضای محترم هیأت تحریریه ارسال می‌شوند ندارد.
 9. نویسنده مسئولی (صرفا نویسنده مسئول، واریزی سایر نویسندگان مورد پذیرش نیست) که مقاله وی برای انتشار در فصلنامه روابط خارجی پذیرفته شده است، می بایست مبلغ 6 میلیون ریال (معادل ششصد هزار تومان) به شماره حساب 2170348001006، بانک ملی، شعبه پاستور، در وجه امور مالی مجمع تشخیص مصلحت نظام واریز نموده و در زمان ارسال فایل های نهایی اصلاح شده، فیش مربوطه را نیز در قالب فایل های اضافی ارسال نماید.