اهداف و چشم انداز

هدف از انتشار فصل‌نامه روابط خارجی، بسترسازی پژوهشی به منظور ایجاد پیوند میان مباحث نظری سیاست خارجی و روابط بین‌الملل با مسائل اجرایی و سیاست‌گذاری است. در این راستا مقالات علمی و پژوهشی روابط بین الملل، مطالعات منطقه ای، علوم سیاسی و مطالعات میان‌رشته‌ای که ماهیت پژوهشی اصیل و بدیع داشته و شامل حیطه های موضوعی ذیل باشند، برای بررسی و چاپ پذیرفته می‌شوند؛

 

          سیاست های کلی جمهوری اسلامی ایران در حوزه روابط بین الملل، دفاعی و امنیتی

          سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران: چالش ها و فرصت های پیش رو

          مسائل همسایگان مرزی ایران در حوزه‌های مختلف راهبردی

          آینده‌پژوهی و راهبردنگاری با تاکید بر سیاست و روابط خارجی ایران

          مسائل زیست محیطی، تغییرات اقلیمی و بحران های آبی در مناطق پیرامونی جمهوری اسلامی ایران

          شاخص‌های نظارت و ارزیابی اجرای سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در حوزه سیاسی، دفاعی و امنیتی

          آسیب‌شناسی مسائل نوظهور و نامتقارن خارجی در حوزه دفاع ملی

          مسائل سیاست خارجی در حوزه منطقه غرب آسیا

          مسائل سیاست خارجی در حوزه تعامل با قدرت‌های جهانی

          سناریونویسی و آینده‌پژوهی نظمهای آینده در سطح منطقه و جهان

          امنیت انسانی و امنیت سایبری در سطح ملی، منطقه ای و جهانی

          سیاست و روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران در نظریه و عمل

          تحولات نظام بین الملل و پیامدهای آن بر جمهوری اسلامی ایران

          مطالعات منطقه ای با تاکید بر اثرات آن بر ایران (غرب آسیا، شرق آسیا، قفقاز، جنوب آسیا، آسیای مرکزی، اروپا، آفریقا، آمریکای شمالی، آمریکای لاتین)

          تهدیدات نوین منطقه‌ای، بین‌المللی و جهانی

          تهدیدات سایبری، زیست محیطی و بیولوژیکی

          ابعاد جدید امنیتی و راهبردهای دفاعی و نظامی

          مسائل اقتصاد سیاسی بین‌الملل (با تاکید بر ایران)

          اقتصاد سیاسی تحریم‌های بین‌المللی

          تجارت منطقه‌ای و دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی

          سیاست خارجی توسعه‌گرا

          جمهوری اسلامی ایران و کنوانسیون‌ها، معاهدات و توافقات بین‌المللی

          مطالعات راهبردی با تاکید بر ایران