آینده روابط خاورمیانه و غرب: رویارویی یا همکاری

نویسنده

چکیده

خاورمیانه یکی از بحران‌خیزترین مناطق جهان بوده است و بنابر اغلب برآوردها تا آینده قابل پیش‌بینی این‌چنین خواهد بود. نوشتار حاضر با توجه به نوع نگاه سیاست‌های غرب و چالش‌های اصلی خاورمیانه در پی ترسیم دورنمای منطقه در ابعاد اقتصادی، انرژی سیاسی، امنیتی و اجتماعی و ارائه راهکارهایی برای بهبود شرایط است. مناقشه اسرائیل و فلسطین، بی‌ثباتی در عراق و افغانستان، افراط‌گرایی، تروریسم، رقابت تسلیحاتی، معضلات اجتماعی، امنیت انرژی و حکومت‌های ناکارآمد از جمله چالش‌ها و مسائل مورد توجه است. در بخشی از مقاله به نگاه امنیتی غرب به‌ویژه امریکا به خاورمیانه و برخی تغییرات جدید گفتمانی امریکا در مورد منطقه اشاره می‌شود. انرژی و چشم‌انداز اقتصادی خاورمیانه و به‌ویژه افزایش وابستگی قدرت‌های نوظهور آسیایی به انرژی منطقه و همچنین چشم‌اندازهای سیاسی، امنیتی و اجتماعی خاورمیانه از مسائل مورد توجه دیگر است. در پایان مقاله نیز راهکارهایی مبنی‌بر لزوم تغییر نگرش و سیاست‌های غرب به خاورمیانه از جمله جایگزینی نگاه مشارکتی به جای نگاه امنیتی و توجه به اولویت‌هایی مانند حل‌وفصل عادلانه مسئله اسرائیل و فلسطین و کمک به گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و توسعه همه‌جانبه مورد بحث قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها