روابط ویژه ایالات متحده ـ اسرائیل و سیاست خاورمیانه‌ای دولت باراک اوباما

نویسندگان

چکیده

با وجود فرازونشیب‌های موجود در روابط اسرائیل و ایالات متحده در شش دهة اخیر، ایالات متحده از زمان شناسایی اسرائیل تا به‌حال به‌عنوان مهم‌ترین متحد و پشتیبان اسرائیل در سطوح مختلف، در کنار این کشور بوده و تا آنجا پیش رفته که منافع متقابل این دو در شکل روابط ویژه نمود یافته است و تمام رؤسای جمهوری امریکا اعم از دموکرات یا جمهوری‌خواه تعهدات همه‌جانبه‌ای را در قبال امنیت اسرائیل پذیرفته‌اند. شکل‌گیری چنین رابطة ویژه‌ای باعث شده تا در پیوند راهبردی دو کشور تغییر آن‌چنانی حاصل نشود. اسرائیل برای امریکا سرمایه‌ای استراتژیک محسوب می‌شود. نقش گروه‌های متنفذ و قدرتمند یهودی امریکا، منافع متقابل طرفین، وجود ارزش‌ها و نگرش‌های مشترک و تأثیر ساختارها، نهادها و سازوکارهای همسان بر رویکردهای سیاست داخلی و خارجی دو کشور و همین‌طور سیاست ابهام هسته‌ای اسرائیل ازجمله عواملی هستند که در تقویت این روابط و ایجاد تفاهم بین دو کشور نقشی اساسی ایفا می‌کنند. باراک اوباما، رئیس‌جمهور کنونی ایالات متحده نیز ضمن حمایت خود از اسرائیل یادآور شده که در اتحاد دو کشور خللی وارد نخواهد شد. این مقاله روابط ویژة ایالات متحده ـ اسرائیل و سیاست خاورمیانه‌ای دولت باراک اوباما را مورد بررسی قرار داده و بر تحکیم و تداوم رابطة ویژه دو کشور در آینده نیز تأکید می‌کند.

کلیدواژه‌ها