نظریه موازنه قدرت والتز: نقد و بررسی کارآمدی آن در عصر حاضر

نویسندگان

چکیده

بر اساس برخی نظریه‌های مشهور و سنتی روابط بین‌الملل از جمله نوواقع‌گرایی به صرف وجود شروط و شرایط حداقلی چون آنارشی نظام بین‌الملل و وجود قدرت‌ها و کشورهائی که به دنبال حفظ بقا خود باشند، ما شاهد بازی موازنه قدرت خواهیم بود و این انتخاب از پیش تعیین شده کشورها می‌باشد. اما واقعیت این است که در عرصه عمل با وجود گذشت نزدیک به دو دهه از فروپاشی اتحاد شوروی و پایان دوره جنگ سرد، هنوز در عرصه بین‌المللی موازنه قوائی صورت نگرفته است و لذا ذهن هر پژوهشگری بصورت طبیعی با سوالات زیادی مواجه می‌شود از جمله این‌که علم روابط بین‌الملل چه توضیحی می‌تواند در این زمینه داشته باشد؟ هدف از ارائه این مقاله تلاش برای پاسخ به سوالات مذکور است. بدین منظور ابتدا نظریه توازن قدرت والتز مورد بررسی قرار گرفته و با بازبینی نقطه نظرات وی در این زمینه، نظر منتقدان درباره مشکلات منطقی و ناسازگاری‌های تاریخی در ارتباط با این نظریه بررسی می‌شود. سپس مفروضات نظری نوشتار حاضر ارائه شده و به عوامل تاثیرگذار بر اتخاذ رفتارهای متفاوت دولت‌ها در نظام بین‌الملل از جمله جهت‌گیری موازنه قدرت پرداخته می‌شود و در بخش پایانی نیز نتیجه‌گیری و جمع‌بندی ارائه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها