بررسی نظری رهیافت امنیت انرژی هند در آسیای مرکزی

نویسندگان

چکیده

طی دهه‌های اخیر هندوستان تلاش‌های گسترده‌ای را برای پیوستن به جمع اندک کشورهای قدرتمند صنعتی آغاز کرده است. اما یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی این کشور تازه‌صنعتی‌شده، کمبود منابع انرژی است. هند یکی از پرمصرف‌ترین کشورهای جهان در زمینة استفاده از انرژی است و این درحالی است که منابع انرژی کافی در این سرزمین وجود ندارد. همین امر باعث دغدغه‌های بسیاری برای سیاستمداران هندی در زمینة تأمین امنیت لازم برای تولید و انتقال انرژی از مناطق مختلف جهان به این کشور شده است. فرضیه اصلی این مقاله، آن است که تلاش هندوستان برای حفظ امنیت دسترسی به انرژی، تحت تأثیر ساختار نظام بین‌الملل بوده و بنابراین از دیپلماسی ایجاد «وابستگی متقابل»، در حال تبدیل شدن به سیاست «سازنده‌گرایی» و الگوی مشارکتی مبتنی‌بر ارزش‌های جهانی در دوران نوین است. بروز چنین تغییر و تحولاتی در سیاست‌های انرژی هند و تأثیرات آن بر روابط هندوستان با کشورهای ساحلی حوزه خزر به‌عنوان مطالعه‌ای موردی، در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها