تاثیر جهانی‌شدن بر معمای امنیتی جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

چکیده

جهانی‌شدن و جهانی‌سازی از جمله مفاهیم رایج در عرصه روابط بین‌الملل هستند که از سال 1990 به بعد، نمود بیشتری یافته‌اند. مفهوم جهانی‌شدن که نخستین‌بار برای تحولاتی که در عرصه فعالیت‌های اقتصادی پدید آمده بود مطرح شد، بیشتر جنبه انتزاعی داشته و با گذشت زمان دارای اهمیت زیادی شده است. این مفهوم با ورود به حوزه‌های دیگر روابط بین‌الملل نظیر امنیت ملی، توجه بیشتر اندیشمندان را به خود جلب کرده است. در واقع اهمیت این مفهوم و رابطه آن با مولفه امنیت، منجر به نگاه‌های متفاوت بازیگران و واحدهای نظام بین‌الملل به آن شده است که در این میان جمهوری اسلامی ایران از این قاعده مستنثنی نیست. بر این اساس، در پژوهش حاضر این سئوال مطرح می‌شود که اساسا رابطه جهانی‌شدن و امنیت چگونه تعریف می‌شود و جهانی‌شدن چه تاثیری بر معمای امنیتی جمهوری اسلامی دارد؟ فرضیه مورد نظر این است که جهانی‌شدن علی‌رغم ایجاد زمینه و فرصت‌های لازم برای برقراری روابط فرامرزی با سایر واحدهای نظام بین‌الملل، می‌تواند معمای امنیتی جمهوری اسلامی ایران را با چالش‌هایی نظیر تضعیف مرز، تضعیف حاکمیت ملی و آسیب‌پذیری اطلاعاتی و رسانه‌ای مواجه سازد.

کلیدواژه‌ها