سنجش تاثیر و کارایی تحریم‌ها: مورد تحریم‌های اتحادیه اروپایی علیه روسیه

نویسنده

چکیده

با شروع بحران اوکراین، فصل جدیدی در روابط غرب و روسیه آغاز شد. الحاق شبه‌جزیره کریمه به فدراسیون روسیه سبب واکنش شدید کشورهای غربی شد؛ .به‌گونه‌ای که برای اولین‌بار پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، اتحادیه اروپا به اتخاذ تحریم‌های سخت علیه این کشور پرداخت. هدف مقاله حاضر واکاوی تاثیرات رژیم تحریم بر اتحادیه اروپا و کارایی اعمال تحریم بر فدراسیون روسیه است. اما سئوال اصلی مطرح در اینجا تاثیرات تحریم‌ها و کارایی آنها است و این که چه راه‌کارهایی برای کاهش تبعات برقراری رژیم تحریم‌ها وجود دارد؟ در پاسخ به این سئوالات این فرضیه مطرح است که رژیم تحریم‌ها هم بر کشورهای فاعل و هم بر کشور هدف دارای تبعات فراوانی بوده و خواهد بود. برای بررسی این تبعات باید به تفکیک "تاثیر" و "کارایی" تحریم‌ها پرداخت. در حالی که در مورد کشورهای فاعل باید به تاثیرات تحریم‌ها پرداخته شود؛ در مورد کشور هدف آنچه اهمیت دارد، کارایی تحریم‌ها است. در مورد تحریم روسیه توسط اتحادیه اروپا، هزینه‌های اعمال این سیاست برای هر دو طرف، به ویژه اتحادیه اروپا بسیار بالا خواهد بود. لذا مقاله حاضر تلاش خواهد کرد تا در قالب نظریه رژیم‌ها مسائل پیش آمده در تحریم‌ها را مورد بررسی قراردهد.

کلیدواژه‌ها