اقتصاد سیاسی بین‌المللی ایران در دوران پساتحریم

نویسندگان

چکیده

تحریم‌ها طی دهۀ گذشته چالش‌برانگیزترین بحث در سیاست خارجی و روابط اقتصادی‌ ایران بوده است. فراگیری و درهم تنیدگی تحریم‌ها، ارکان مختلف سیاسی و اقتصادی کشور را درگیر و رشد اقتصادی را با موانع بسیار مواجه ساخت. توافق برجام و ورود کشور به جامعه بین‌الملل، فرصت‌های جدید و پیامدهای مهمی را برای طرفین به همراه دارد. این مقاله به بررسی شرایط و بحران‌های اقتصادی ایران، به‌ویژه موسسات اقتصادی نظیر بانک‌ها در دوران تحریم و سپس چالش‌ها و فرصت‌های اقتصادی پیش‌رو در شرایط پساتحریم خواهد پرداخت. پرسش اصلی این است که تحریم چگونه شرایط اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرارداد، فرصت‌ها و چالش‌های کشور در دوره پسابرجام چیست و ایران چگونه می‌تواند در جهت منافع اقتصادی از فرصت‌های موجود در این دوره بهره‌برداری کند؟ از نظر این مقاله توافق برجام نقطه عطفی در سیاست و روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران است که پایبندی به مفاد آن ضمن ایجاد فرصت‌های اقتصادی و سیاسی قابل‌توجه، چالش‌هایی را نیز به همراه دارد و چنانچه پس از 10 سال انزوا، بستر لازم برای پیوستن به تجارت جهانی با برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و نظارت صحیح همراه نشود، مشکلات بیشتری بر نظام اقتصادی کشور تحمیل خواهد شد. بنابراین، ضمن ارائه یک تصویر کلی از آسیب‌های وارده بر کشور در نتیجه تحریم‌های بین‌المللی، به‌ویژه در بخش تجارت و ارتباطات بین‌الملل، به معرفی سند برجام، مفاد و اثرات آن بر بخش‌های مختلف به‌ویژه نهادهای اقتصادی، فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌رو در دوران پسابرجام و سپس پیشنهاداتی در خصوص آماده‌سازی بسترهای لازم برای پیوستن به جامعه بین‌الملل مطرح می‌شوند.

کلیدواژه‌ها