قلمرو مشارکت روسیه درطرح ابتکار کمربند و راه چین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران (اصفهان).

2 کارشناسی‌‌ارشد روابط بین‌الملل دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

اهمیت روزافزون جایگاه چین در نظم جهانی و افزایش قدرت ابراز وجود در تطابق با اهدافِ تعریف‌شدۀ آن، پرسش‌هایی را در مورد چگونگی قرارگیری روسیه در طرح ابتکار کمربند و راهِ‌چین ایجاد کرده‌ است. به‌ویژه در مورد اینکه چگونه روابط نامتقارن دو کشور، زمینه را برای همگرایی و مشارکت راهبردی آن ها در اوراسیا فراهم می‌کند. درک پویایی راهبرد جهانی چین و چگونگی ارتباط روسیه با مؤلفه‌هایی که منافع خود را در قالب این طرح جستجو می‌کند؛ نقطۀ شروع چنین ارزیابی است. بر این اساس و در مقام فرضیه، روسیه موقعیت جغرافیایی خود را برای توسعۀ پایدار و همچنین عبور از تحریم‌های غرب، بسیار جذاب می‌بیند. جنبۀ اتصال‌دهندگی ابتکار کمربند و راه که در پی بهبود پیوندهای مواصلاتی بین شرق و غرب است، ذاتاً با تمایل مسکو برای انتقال منابع انرژی و نیز گشودن پتانسیل ترانزیتیِ روسیه در اوراسیا و شمالگان سازگاری دارد. برخلاف نگاه ژئوپلیتیک چین، نگاه و رویکرد روسیه در شرایط کنونی اقتصادی است. از همین‌ رو عناصر مشارکت روسیه در طرح ابتکار کمربند و راه، آنچنان که مقام‌های دو کشور ادعا می‌کنند؛ به‌طور نظام‌مند تعریف و ارزیابی تجربی نشده‌اند. نظر به این مهم، مقالۀ حاضر ابتدا موضوعیت تاریخی تجارت و پیوندهای مواصلاتی چین و روسیه را مورد توجه قرا می‌دهد؛ سپس پروژه‌های اصلی ابتکار کمربند و راه - که اهداف چین و سطح مشارکت روسیه را نشان می‌دهد - در پرتو توافق‌های کلیدی مرتبط با این پروژه و همچنین ریسک‌ها و ملاحظات آن به‌تفصیل مطمح‌نظر قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Scope of Russia's Partnership in the Chinese Belt and Road Initiative

نویسندگان [English]

  • Masoud Rezaei 1
  • Mona Abdi 2
1 Ph.D. in International Relations, Islamic Azad University, Tehran Science and Research Branch (Isfahan).
2 M.A. in International Relations, University of Isfahan, Isfahan.
چکیده [English]

China's growing importance in the world order and its growing power in line with its goals and vision has raised questions about how Russia will fit into the Belt Initiative and China's path In particular, how the asymmetric relations between the two countries pave the way for their convergence and strategic partnership in Eurasia. Understand the dynamics of China's global strategy and how Russia relates to the components that seek its interests in the framework of this plan; the starting point is such an assessment. Accordingly, and as a hypothesis, Russia finds its geographical location very attractive for sustainable development as well as the passage of Western sanctions. The connectivity aspect of the Belt and Road Initiative, which seeks to improve East-West transport links, is inherently consistent with Moscow's desire to transfer energy resources as well as to open up Russia's transit potential in Eurasia. But contrary to China's geopolitical view, Russia's view is purely economic. Hence the elements of Russia's participation in the China Initiative, Belt and Road Initiative; As officials in both countries claim; They have not been systematically defined and evaluated empirically. With this in mind, we first provide a brief history of China-Russia trade and transportation links. We then examine the main projects of the Belt and Road Initiative - which involves Russia - and the key agreements related to this project. Finally, with regard to Russia's risks and considerations, the dimensions and developments of this partnership are taken into consideration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • China
  • Russia
  • Belt and Road Initiative
  • Energy
  • Far East
  • Eurasia
  • Transit